Patenty so značkou «mazací»

Vibračný motor majúci nezávislý trvalý mazací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7542

Dátum: 10.07.2002

Autor: Mooney James Arthur

MPK: B06B 1/10, F16C 33/66, H02K 5/173...

Značky: systém, nezávislý, mazací, majúci, vibračný, trvalý, motor

Text:

...medzi uvedeným dutým vnútrajškom uvedeného hlavného hriadeľa a uvedenou prvou mazacou komorou, kanálom medzi uvedenou prvou a druhou mazacou komorou adruhým potrubím medzi uvedenou druhou a treťou mazacou komorou.0009 Rôzne hľadiská predkladaného vynálezu budú ľahšie pochopené po prečítaní nasledujúcich častí popisu v spojeníPrehľad obrázkov na výkresochobr. 1 je perspektívny pohľad na zlepšený vibračný motor podľa predkladaneho vynálezuobr. 2...

Stejnosměrná mazací magnetická hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 260504

Dátum: 15.12.1998

Autori: Žabka Karel, Kocour Jaroslav, Zedník Jan

MPK: G11B 5/48

Značky: magnetická, hlava, stejnosměrná, mazací

Text:

...pásky, větší nároky na zastavěný prostor, nekompaktnost bloku magnetických hlav a to, že dotyk hlavy s měkkou neaktivní stranou pásky způsobuje velké opotřebování pásky.Uvedené nevýhody odstraňuje řešení, jehož podstata spočívá v tom, že magnetická páska se mechanicky dotýká čelní plochy mazací hlavy v místě mimo mazací štěrbinu, obvykle v oblasti C jádra. Takže v místě, kde magnetická páska prochází nad mazací štěrbinou, která se...

Mazací olej s prísadou pre silne namáhané zážihové a vznetové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 260337

Dátum: 15.12.1998

Autori: Náter Pavel, Hrabovecký Imrich, Štaňko Nikolaj, Nádvorník František, Jánošík Štefan, Stacho Dušan, Bačovský Milan

MPK: C10M 169/04

Značky: vznětové, namáhané, mazací, motory, přísadou, zážihové, silně

Text:

...viskozity a viskozitného indexu sa základové oleje doplnia podľa potreby znižovačom teploty tuhnutia, napríklad polyalkyhnetakrylátového alebo alkyluaftalenového typu a modifikatorom viskozity, akými sú polyméry a kopolyméry nenasýtených zlúčením, napríklad typu polybuténov, polymetakrylatov alebo kopolymérov etylén-propylénových alebo styrén-izoprénových.Základový olejový ratinat alebo regenerít bežne obsahuje ešte zložky, ktoré znižujú...

Mazací olej pre tvárnenie kovov za studena rozvalovaním a lisovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 260330

Dátum: 15.12.1998

Autori: Chaban Vladimír, Rusnáková Anna, Pleva Ján, Černiansky Ladislav, Tupý Daniel, Klucho Pavol, Heinrich Ivan

MPK: C10N 40/20, C10M 167/00

Značky: studena, mazací, tvárnenie, kovov, lisováním, rozvalovaním

Text:

...°C, s výhodu 12 až 25 mm . s 1 pri 50 °C. Mazací olej pre tvarnenie kovov za studena je bližšie uvedený nasledujúoimi prikladmi. ktoré rozsah vynálezu neobmedzujú.Mazaci olej pozostáva z 0,5 hmotnostných blokovvého kopolyméru etylénoxidu a propylénoxldu, z 2,2 hmotnostných zinočnatej soli izobutyl-dodecyldltioiosiorečnej kyseliny, z 1 hmotnostného 2,6-di-terc.hutylmetylielnolu, z 0,2 hmotnostných m 0 noetanolamínu, z 0,5 0/0 lanolinu a...

Mazací okruh strojov s kľukovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278221

Dátum: 03.04.1996

Autori: Škop Karel, Tomečka Petr, Koukal Petr, Hrnčíř Pavel, Langer Viktor, Nepala Miloslav

MPK: F01M 1/06, F01M 11/02

Značky: okruh, mazací, mechanizmom, klukovým, strojov

Zhrnutie / Anotácia:

Stroje s kľukou, najmä plunžerové a piestové čerpadlá majú v kľukovej skrini (1) v križiakovom vedení (101) posuvne osadený najmenej jeden križiak (3) vybavený križiakovým čapom (31) a ojnicou (5). Ojnica (5) je spriahnutá ojnicovými ložiskami (51) s kľukovým hriadeľom (4), ktorý je potom osadený v kľukovej skrini (1) pomocou hlavných ložísk (41). V kľukovej skrini (1) je kolmo na pozdĺžnu os križiakového vedenia (101) vytvorený v mieste...

Ochranné zapojení mazací soustavy turbosoustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270781

Dátum: 12.07.1990

Autori: Holeček Jaroslav, Petrovský Ivan, Pačák Jan, Fleischmann Jaroslav, Kaplický Josef, Sedláček Jaroslav, Šídlo Pavel

MPK: F01M 1/10

Značky: zapojení, ochranné, soustavy, mazací, turbosoustrojí

Text:

...armatury na sání turbokompresoru a k otevření elektromagnetického ventilu neprůtočná havarijní nádrže.Ochranné zapojení podle vynálezu je blíže popsáno na příkladu zapojení a podle výkresu,na němž je znázorněno schéma.Jak je zřejmé z výkresu, je mazací soustava, tvorená hlavním olejovým potrubím lg, opatřena obousměrným čerpadlem li, poháněným od hřídele turbosoustrojí l a umožňujícím, že při obou směrech točení do hlavního olejového...

Mazací olej pre letecké piestové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269676

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gajdoš Tibor, Mendel Jozef, Kostolányi Peter, Szücs Ladislav

MPK: C10M 169/04, C10M 155/04

Značky: mazací, piestové, letecké, motory

Text:

...s výhodou 0,5 až 3,1 ř hmotnostného bezpopoľných antioxidantov - mono, di, trialkylfenoláty a/alebo bis-mono, di, trialkylfenoláty a/alebo mono, di, trialkylaromatické omíny, ktoré sú zároveň antikorodanty ajolebo dialkylditiokarbamáty, ktoré majú zároven mazivostné vlastnosti, kde všetky prísady obsahujú v alkylovom reťazci 1 až 28 atomov uhlíka.Na modifikovanio viokozity a zlepšenie viskozitného indexu, ako aj bodu tuhnutia sa do...

Mazací ústrojí horizontálního šroubu, zejména stavěcího šroubu vertikální válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267500

Dátum: 12.02.1990

Autor: Musálek Vladimír

MPK: B21B 27/06

Značky: mazací, ústrojí, válcovací, stolice, vertikální, šroubu, stavěcího, horizontálního, zejména

Text:

...mazání převodově skříně stavění o vzhledem k použití stejněho maziva pro mazání stavěcího šroubu i pro mezéní převodů v převodové skříni stavění odpadá nutnost dokonalého vzájemnébo utěsnění obou mazanýcb prostor. Další výhodou je, že nedochází k předčasnému opotřebení stověcího šroubu a matice, nebot plochu jejich vzájemného styku není zmenšena o plochuPříkladné provedení mazacího dstrojí podle vynálezu je zobrozeno na přiloženém...

Mazací prostředek pro tažení hliníkových materiálů za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 267226

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šoltýz Miroslav, Bělík Vladimír, Láník Igor, Škrabalová Ivana, Komprda Bohumír

MPK: B22C 3/00, B21C 9/02

Značky: mazací, hliníkových, prostředek, tažení, materiálů, studena

Text:

...strojní zařizeniu Další jejich nevýhodou je,že při normálních teplotách jsou značnč viskőzní a před aplikací se musí předehřívat.Uvedené navýhody a nedostatky odstraňuje mazací pro středek pro taženi hliníkových materiálů za studena, oběsahující 2 až 15 hmotnostních dílů vlnního tuku, 7 až 35267 226 hmotnostních dílů kyseliny olejové a 2 až 10 hmotnostních dílů směsi etoxylovaných mastných alkoholů s počtom uhlíků 8 až 20 a s 5 až 25 články...

Chladicí a mazací systém uzlu ucpávky plunžrového, případně pístového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266659

Dátum: 12.01.1990

Autor: Škop Karel

MPK: F04B 21/00

Značky: čerpadla, plunžrového, mazací, chladicí, systém, případně, ucpávky, pístového

Text:

...znázorňujícím částečný pohledna plunžrové čerpadlo V osovém řezu.Plunžrové čerpadlo podle vynálezu sestává z hnací části 1,sestávající z neznázorněného motoru a křižákového mechanismu k uchycení plunžru g, dále sestává z hydraulické části §.tvořené hydraulickou kostkou A obsahující sací prostor Ž, výtlačný prostor § a pracovní prostor 1, kde sací prostor Ž a pracovní prostor 1 jsou navzájem odděleny sacím ventilem §, zatímco výtlačný...

Mazací hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266019

Dátum: 14.11.1989

Autor: Papáček Miloslav

MPK: F16N 25/02

Značky: hlavice, mazací

Text:

...závěr lg na válci l a vnější osazení ll válce l je směrem od závěru lg připevněna na válec l pružná segmentová lamela ll, mezi jejímž nábojem lg a nâbojem ll opěry lg, připevněným na vnější osazenou plochou 35 válce l je posuvně uloženo rozváděcí těleso ll. V náboji ll cpěry lg je vytvořena čelní dražka gg, jež je spojena kanálem gl s vnitřním prostorem válce l a náboj ll opěry lg zasahuje do vnitřního válcového vybrání li rozváděcího...

Mazací okruh spalovacího motoru středního a většího výkonu s pomocným čerpadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263932

Dátum: 12.05.1989

Autori: Florjánek František, Hochman Vladislav, Moravec Miloš

MPK: F01M 1/12, F01M 1/16

Značky: pomocným, mazací, spalovacího, středního, motorů, čerpadlem, okruh, většího, výkonu

Text:

...tlakové čidlo spojené s elektromagnetickým ventilem, který je napojen na výstup pomocného olejového čerpadla a rozdělujícím výstup pomocného olejsového čerpadla na odpadní část a přívodní část napojenou na výstup hlavního olejového čerpadla mezi tlakovým čidlem a vstupem do motoru.Výhodou takto prevedeného mazacího okruhu je především nenáročnost úpravy použitím běžně dostupných dílů, je možno vy podle,- jižít stągajjících olejpvých...

Chladicí a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 263631

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zadák Milan, Dvořáková Jaroslava, Uhlíř Miroslav, Neubauer Libor, Zelenka Pavel, Doubek Rudolf

MPK: C10M 129/44

Značky: mazací, mokra, přípravek, chladicí, měděného, drátu, tažení

Text:

...tažení měděných drátů snižováním fondu pracovní doby, produktivity práce, zvýšením pracností a výrobních nákladů.Uvedené nevýhody odstraňuje Chladicí a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra, sestavající ze sodné a/nebo draselné soli nízkosulfatovaného ricinověho oleje,obsahující 0,8 až 1,25 hmot. oxidu sírového vázaného jako organický sulfát (vztaženo na sušinul, který podle vynálezu obsahuje 5 až 35 hmot. kyseliny...

Mazací systém turbodmychadla přeplňovaného plynového spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261931

Dátum: 10.02.1989

Autori: Macek Jan, Metzer Miroslav

MPK: F01M 1/18

Značky: systém, přeplňovaného, mazací, plynového, motorů, spalovacího, turbodmychadla

Text:

...proveditelné a jednoduché.Příklad konkrétního provedení mazacího systému turbodmychadla podle Vynálezu je uveden na připojených zobrazeních, kde obr.1 schématicky znázorňuje základní části mazacího okruhu s hlavními díly přeplnovaněho motoru, obr.2 znázorňuje alternativní napojení vložené nádrže na sací potrubí turbodmychadla,obr.3 a obr.4 znázornují alternativní napojení vstupní částiodpadního potrubí do Vložené nádrže.Z obr.1 je patrný...

Univerzální mazací olej pohyblivých částí textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259940

Dátum: 15.11.1988

Autori: Špinková Helena, Kresan Ondrej, Štaňko Nikolaj, Těšitel Jaroslav, Kačmár Miroslav

MPK: C10M 111/04

Značky: strojů, mazací, částí, pohyblivých, univerzální, textilních

Text:

...stability.Podle údajů výrobců jsou oleje vyrobeny na bázi hluboce rafinovaných ropných olejů a přísad.Byly připraveny a zkouškám podrobeny následující směsné oleje podle vynálezu. Veškeré složení v následujících přikladech je uváděno v procentech hmotnostních.K 300 A 2 ISO VG 46- olej složený z 50 hmot. polypropylenového oleje k 300 o kínematioké viskozitě 98,6 mmz/s při 40 °C a 50 hmot. hluboce rafinovaného ropného oleje, zde...

Mazací systém u koželužských mostových válecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259106

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zdražil Jan, Moravec Radoslav

MPK: F16N 7/38, C14B 1/36

Značky: systém, mostových, válecích, mazací, strojů, koželužských

Text:

...a zvýše ním životnosti funkčních plooh. Kromě toho je mazací olej dodá V ván pouze při práci aůroje.Na připojenýoh výkresoch je znázorněno příklądné provede A Ani mazaoího systému podle vynálezu, kde na obr.1 je schéma ma,ząoího systému a na obr.2 řezčerpąd 1 em oleje.potrubímÁ s přepadem.i. Přepad 1 je propojen otvory s rozvádě- di kostkou Ž, která je opatřena škrticimi jehlami Q pro aeřízení dodávky mazaoího oleja. Pod...

Chladicí a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 257508

Dátum: 16.05.1988

Autori: Dvořáková Jaroslava, Neubauer Libor, Uhlíř Miroslav, Doubek Rudolf

MPK: C10M 101/04

Značky: drátu, mokra, přípravek, měděného, tažení, chladicí, mazací

Text:

...za mokra sestávající ze sodné a/nebo draselné soli nízkosulfatovaného ricinového oleje, který obsahuje podle vynálezu 0,8 až 1,25 hmot. oxidu sírového vázaného jako organický sulfát,vztaženo na sušinu a pH 10 hmot. vodné emulze z něj připravené činí 7,5 až 9,5.Tažecí emulze pro tažení měděných drátů za mokra se získá smícháním přípravku s vodou,který s ní snadno vytváří stabilní alkalickou emulzi, přičemž její životnost není nutné dále...

Mazací zařízení vícestupňové převodové skříně pohonu, zejména mezipánvových vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257046

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gagaš Jaroslav, Tučník Drahomír

MPK: B22D 11/10, B22D 41/12

Značky: převodové, mezipánvových, pohonů, vozů, zařízení, zejména, mazací, vícestupňové, skříně

Text:

...havárii, vyvolané vnějšími vlivy. Další výhodou je jeho konstrukční a výrobní nenáročnost a rovněž ta skutečnost, že k mazání může být použit olejvelmi různých druhú a hustoty a to podle místních provozních podmínek.Na přiloženém výkresu je příkladně znázorněno mazací zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je podélný řez převodovou skříní pohonu mezipánvového vozu, obr. 2 je příčný řez,vedený řeznou rovinou Ě-5 z obr. 1 a obr. 3 je detail...

Způsob kvalitativní analýzy a stanovení poměrného i absolutního zastoupení alkylesteroých složek metakrylátového aditiva pro mazací oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257027

Dátum: 15.04.1988

Autori: Cee Aleš, Horáková Bohumila

MPK: G01N 33/30

Značky: kvalitativní, alkylesteroých, stanovení, složek, oleje, absolutního, mazací, způsob, zastoupení, metakrylátového, aditiva, analýzy, poměrného

Text:

...Yanovskyho.Analýzu lze provést také tak, že technický vzorek aditíva se podrobí nejprve dialýze za použití petroléteru. Niže uvedené příklady ílustrují provedení postupu analýzy podle vynálezu.0,6 g směsi monomerních esterů kyseliny metakrylové o složení 0,1 g n-butylesteru kyse 3 257027165 OC/15 mm), 0,1 g n-dodecylesteru kyseliny metakrylové, (t. varu 145 až 165 DC/5 mm), 0,1 g hexadecylesteru kyseliny metakrylové, (t. varu 170 až 212 OC/5...

Centrální mazací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242831

Dátum: 01.04.1988

Autor: Šolc Josef

MPK: F16N 7/38

Značky: zařízení, mazací, centrální

Text:

...axiálním otvorem, auvně uloženým ve vedení průhledného zvětšujícího krytu. Centrální mazací zařízení, provedené podle vynálezu, umožnuje jednoduchými prostředky snadnou kontrolu jednotlivých uzlů. současně umožňuje převedení vzdálenějšího nebo méně příatupného aignalízačního členu do zorného pole obsluhy.Příkladné provedení centrálního mazacího zařízení podle vynálezu je achematicky znázorněno na přiloženém výkřĺu, kde na obr. l je...

Oběhový mazací systém zubového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242686

Dátum: 01.04.1988

Autori: Žuffa Tomáš, Knoll Jozef

MPK: F04C 29/02

Značky: oběhový, systém, čerpadla, zubového, mazací

Text:

...viekőzní kepalinotąpřiváděnou příslušnými vrtamími ksnálky uvnitř tělese čerpadlmDopravovená viskőzní kepaline Je přívedene do prostoru záběru ozubemích kol 251,32 kenálemĺ Při eměru otáčení označeném Le dále .je mezeramí v zubech ozubených kol g 51,§ 2 pď-eváděna do tlakové strany označené písmenem 1.0 dtud .je přes odlehčovaoí komůrlw § 32 dále vedene kanállqłgąàłlí do mazacích drážek « 11,1 g,§,.1 pouzder gl,2 i,§,24 čepů 26,g 1...

Mazací olej pre tepelne a mechanicky namáhané prevodové mechanizmy a strojné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254195

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nádvorník František, Štaňko Nikolaj, Bačovský Milan, Hrabovecký Imrich

MPK: C10M 169/04, C10N 40/04

Značky: mechanicky, mechanizmy, mazací, tepelně, strojně, namáhané, převodové, zariadenie

Text:

...zabezpečeniu požadovanej teploty tuhnutia, viskozity a viskozitného indexu sa zákl.adově oleje doplnia podľa potreby znižovačom teploty tuhnutia, napríklad polyalkylmetakrylatoveho. alebo alkylnaftalénového typu a modifikátorom viskozity, akými sú polyméry a kopolyméry nenasýtených zlúčenín, napríklad typu polybutěnov, polymetakrylátov alebo kopolymérov etylétn-propylénových alebo styrén-izoprenových.Základový olejový ratinát alebo regenerât...

Viacstupňový mazací olej čiastočne syntetický pre benzínové a naftové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 246897

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bystrický 1ubor, Koneený Václav

MPK: C10M 141/00, C10N 40/00

Značky: čiastočne, mazací, benzínové, naftové, viacstupňový, syntetický, motory

Text:

...mazací olej .čiastočne syntetický pre benzínové -a/alebo naftové .motory vrátane preplňovaných podľa tohto vynálezu, pozostáva zo základného oleja čias Bročne ąyntetiokého za zušľachtujúoich prí.sad, pričom ltr.opný~podiel základného oleja má rs lohladprn ina príslušný rozsah viskozitnjých (tried ivýsledného oleja vis-kozitu okovlonñil až i 10 mmzmseľ pri 100 °C a VI najrnenej 90, S výhodou okolo 100, bod atuhnuti-a najviac -48 °C, s výhodou...

Čistič oleje mazací soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241645

Dátum: 01.01.1988

Autori: Filipov Petko Antonov, Maier Martin, Duschanov Ivan Dimitrov, Mintov Miachail Grigorov

MPK: F16N 39/06, F01M 11/03

Značky: čistič, oleje, mazací, soustavy

Text:

...do vybrání v motorové skříni a svou vnější částí do otvoru v krycím víku motoru a průchozí dutý svorník jsou spolu s víčkem čističe upevňovacími součástmi krycího víka k motorové skříni. Umístěním olejového čističe do prostoru chráněného krycím víkem motoru se dosáhne kompaktní stavby celé motorové skříně a přitom je čistič neobyčejně~ lehce přístupný využitím du tého průtokhvého svorníku k upevnění celého krycího víka motoru se ušetří několik...

Řídící rozvaděč pro dvoupotrubní mazací systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253847

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kopal Ladislav, Benža Dušan

MPK: F16N 25/02

Značky: rozvaděč, řídící, mazací, dvoupotrubní, systémy

Text:

...zápich gg je v závislosti na poloze řídícího šoupátka 3 prostřednictvím středního odlehčení gł řídicího šoupátka g propojen bučv horní poloze řídicího šoupátka §spojovacím kanálem lg s dutinou 33, nebo V dolní poloze řídícího šoupátka 5 spojovacím kanálem ll s dutinou já. Paralelně k výstupním kanálüm łł, lg jsou připojeny dutiny gg, gg.Dutiny okolo krajních odlehčení gg, gg rozváděcího šoupátka 3 i dutiny okolo krajních odlehčení gg,...

Mazací a/alebo mastiaci textilný prostriedok pre šijacie nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 246442

Dátum: 15.12.1987

Autori: Chumela Josef, Vrzal Vladimír, Sousedík Jaroslav

MPK: C10M 173/02, D06M 15/647, C10M 107/50...

Značky: mazací, mastiaci, šijacie, textilný, prostriedok

Text:

...a kritériá ekologické. Okrem toho v prvých dvoch autorslkých osvedčeniach sa používa len jeden tenzid, čím nem-ožno dosiahnuť nhoudnü emulgáciu pritomného oleja.Vzhladom na vysokú teplotu ihly pri p 0 užiti vysokvovýkonnej šijacej techniky, neposlkytujú doteraz používané pr-ostriedky dostatočnú ochranu pred miestnym termic 4kývm poškodením syntetických vlákien, najmä ypolyesteru a polyamidu, následkom čoho dochádza k častým pretrhom šijacej...

Mazací olej s veľkou priľnavosťou mazacieho filmu ku kovom

Načítavanie...

Číslo patentu: 246436

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tmé Miroslav, Kunovský Jioí, Husárik Rudolf, Pástor Oliver

MPK: C10M 161/00

Značky: mazací, velkou, mazacieho, prilnavosťou, filmu, kovom

Text:

...kyseliny.alifaticllce, iaromatickąě, naltenoxłe alebo ioh zmesi a estery týchto kf/łselín v množstve maximálne 8 hmotnostných dielov. Sú to látky typu ditiofosfátov zinočnaiých a antimonitozinočnaiých, iziotosfonetov k-OlVOV e 1 kalických zemín, alkylsulfídov, kyselina de~ kánová až oiktadekánovä a ich zmesi, jednotlive melyl- až dktadecylestery kyseliny dekánovej saž oktadekánovej alebo zmesi esterov, kyseliny alkyl, .arylą mono, di- a...

Olejové mazací čerpadlo pro stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246259

Dátum: 15.12.1987

Autor: Makarov Nikolaj Dmitrijevie

MPK: F16N 13/20

Značky: olejové, stroje, mazací, čerpadlo

Text:

...který je veden přes sací a výtlačný vývrt a přes uložení redukčního ventilu.Mazací čerpadlo sestává z čepu 1 a příruby 2, jež jsou slísovány a šroubem 3 i se závitovým otvorem 30 pevně spojený k víku 4 hlavního ložiska. Vzájemná poloha čepu 1 a příruby 2 je zajištěna kolíkem 25. Mazací čerpadlo dále sestava z hnaného kola 5,které je kluzně uloženo na vnějších průměrech čepu 1 a příruby 2 a svým ozubením je uloženo do záběru do hnacího kola...

Mazací a/alebo mastiaci prostriedok pre doúpravu šijacích nití na báze polyalkylbenzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253438

Dátum: 12.11.1987

Autori: Mataš Ján, Antoš Kamil, Strečanský Michal, Blažej Anton Akademik, Hodul Pavel, Markušovská Elena, Všetečková Marta

MPK: D06M 15/233

Značky: doúpravu, mazací, prostriedok, polyalkylbenzénu, šijacích, báze, nití, mastiaci

Text:

...poiyalkylbenzénov, podstatou ktorého je, že pozostáva z polyalkylbenzénu s počtom alkylových reťazcov 2 až 5, s dĺžkou alkylovéhohmotnosťou 800 až 950 kg.m 5, viskozitou 14 až 19 mmZ.s 1 samotným, alebo vo forme vodnej ernulzie, resp. vodnej mikroemulzie vytvorenej neiónovým tenzid-om charakteru oxyetylovanej mastnej kyseliny, oxyetylovaného glyceridu mastných kyselín, oxyetylovaného mastného amínu.V V ďalšom jee mazací a/alebo mastíaci....