Patenty so značkou «matica»

Samocentrovacia klietková matica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18682

Dátum: 14.05.2012

Autor: Damm Arnold

MPK: F16B 37/04

Značky: klietková, matica, samocentrovacia

Text:

...narazí na klietku, teda než dôjde k nežiadúcemuklopkavému zvuku, je totiž v axiálnom smere oveľa menšia ako kolmo k nemu, kde musí byt vytvorená veľká vôľa pre vyrovnanie výrobných tolerancii.0009 Obzvlášť výhodne je dištančný prvok zostavený z dvoch koaxiálne v sebe usporiadaných krúžkov, ktoré sú spojené pružinovým prvkom alebo pružinovými prvkami, pričom vnútorný krúžok obklopuje telo matice a vonkajší krúžok sa opiera o klietku. Vďaka...

Matica a kombinácia čapu s maticou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17221

Dátum: 07.07.2011

Autor: Frenken Egbert

MPK: F16B 37/08

Značky: čapu, matica, maticou, kombinácia

Text:

...matice. Tiež bez špeciálneho uskutočnenia môžebyť zistené vzájomné natočenie prvej a druhej časti. Proñlovanie je s výhodou pevne spojené s prvou časťou, prípadne najmä uskutočnené vcelku s ňou.0010 Takto je získaná jednoducho na čap nasadzovaná ístená matica. Zásluhou pootočenia matice sa dosiahne zabezpečenie proti odobratíu, pričom nekruhový obrys druhej časti môže byť zároveň využitý na to, že druhá časť sa spoluneotáča a tým je...

Guľová matica guľovej pohybovej skrutky a spôsob výroby takejto guľovej matice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12449

Dátum: 24.06.2010

Autori: Steinbinder Horst, Meisborn Marco, Döppling Wolfgang, Adler Dieter

MPK: F16C 35/073, F16H 25/24

Značky: matice, takejto, matica, guľová, guľovej, pohybovej, spôsob, skrutky, výroby

Text:

...je možné vidieť vtom, že prípadne požadované axiálne predpätie medzi oporným prstencom a vnútomým prstencom je bezproblémovo nastaviteľné, ako to môže byť potrebné predovšetkým pri delenom vnútornom prstenci. Ak sú ako valive ložiská použité drážkové guľôčkové ložiská, môže maťvnútorný prstenec celistvú časť vnútorného prstenca vytvarovanú podľa guľovej matice ako ajďalšiu, samostatnú časť vnútorného prstenca. Guľová drážka, určená na...

Poistná matica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16821

Dátum: 03.07.2009

Autor: Flaig Hartmut

MPK: F16B 39/34, F16B 39/38

Značky: matica, poistná

Text:

...na nastavenie elasticity a prídržnej sily poistného prstencového kotúča okreminého preto neprenosné na poistnú maticu daného druhu, pretožeplatový prstencový kotúč sa vzhľadom na elasticitu správa inak ako kovový prstencový kotúč a že pri tomto technickom riešení sa nepočíta s žiadnym axiálnym odsadením vnútorného závitu prstencového závitu a telesa matice. Prídržná sila tejto poistnej matice spočíva na inom princípe účinnosti. GB 2 287...

Poistná matica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8543

Dátum: 16.06.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: F16B 39/36

Značky: matica, poistná

Text:

...2), tak pre použitie pri vysokej teplote (obrázky 3 a 4).0006 Prihlasovateľ v podstate zaznamenal, že výsledkom technologického vývoja v bežnej praxi sú známe matice, ktoré pri použití najma na pripevnenie častí podliehajúcich zvýšenému opotrebeniu, obsahujú problém, že náhrada časti podliehajúcej zvýšenému opotrebeniu je tiež spojená s nevyhnutnou výmenou matic, aby sa zabránilo riziku rozpadu samotných matic.Takže tu existuje technický...

Kotva a jej kotevná matica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9292

Dátum: 17.01.2008

Autor: Meidl Michael

MPK: F16B 13/14, F16B 31/02

Značky: kotva, matica, kotevná

Text:

...vo vývrte prostredníctvom lepidla, malty aleboZ US 2001/0026746 A je známa kotva uvedeného druhu. Problematická u tejto kotvy je, že bezzávitový úsek je usporiadaný v otvore V kotevnej matici samostatne, pretože tak moment, ktorý je potrebný, aby bola kotevná matica úplne naskrutkovaná. na kotevnú tyč, nemôže byt, alebo len. zmenoukotevnej matice samotnej, nastavený na potrebnú hodnotu.Matica, ktorej otvor vykazuje úsek so závitom a úsek...

Samosvorná matica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4724

Dátum: 05.04.2007

Autor: Dominik Jozef

MPK: F16B 39/00

Značky: samosvorná, matica

Text:

...resp. chemické metódy istenia spôsobujú problémy pri demontáži.Uvedené nevýhody odstraňuje samosvomá matica podľa navrhovaného riešenia. Jeho podstata spočíva v skoseni dosadacej plochy matice o určitý uhol, takže pri montáži sa matica nútene nakloní voči osi skrutky a zatlačí závity na skrutku, čim istí skrutkový spoj, využívajúc pritom tzv. samosvomý efekt.Výhody riešenia podľa návrhu spočívajú najmä v spoľahlivom istení...

Poistná matica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4223

Dátum: 04.08.2005

Autor: Dominik Jozef

MPK: F16B 39/02, F16B 39/14

Značky: matica, poistná

Text:

...časti matice, ktorý plní funkciu klina medzi maticou a skrutkou. Krúžok presahuje pritom výškovo nad maticu o určitú hodnotu, aby sa dosiahol počas montáže potrebný sklz na rozhraní šíkmých dotykových plôch až po horizontálne vyrovnanie čiel krúžku a puzdra.Potrebná pružnosť krúžku je zaistená jeho rozdelením priečnym rezom s dilatačnou medzerou, takže pružný krúžok zmenší po montáži skrutkového spoja svoj priemer a natlačí sa na závit...

Samoistná matica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4035

Dátum: 03.01.2005

Autor: Dominik Jozef

MPK: F16B 39/01, F16B 39/30

Značky: matica, samoistná

Text:

...nie je potrebný momentový kľúč,pretože montáž môže byť ukončená po zarovnaní čiel puzdra a segmentu, čo je kontrolovateľne vizuálne.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené v obrázkovej prílohe, v ktorej obr. 1 znázorňuje východiskový stav, kde je vidiet vertikálnu diferencíu čiel (Ah) segmentu 1 a puzdra 2 a obr. 2, znázorňujúci stav po montáži, t. j. po zarovnaní čiel segmentu 1 a puzdra 2, kedy účinkom...

Bezpečnostná matica a/alebo hlava skrutky proti rozobratiu spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2659

Dátum: 12.09.2000

Autor: Doležal František

MPK: F16B 41/00

Značky: matica, bezpečnostná, skrutky, hlava, proti, spoja, rozobratiu

Text:

...dosadacej časti g sa v osovom reze zmenšujesmerom od zvieraného profilu g pri zmontovanom stave celého spoja. Vtomto prípade má povrchová krivka dosadacej časti pri pohľade vpozdĺžnom reze tvar kružnice, ale môže byť elipsovitá, kužeľovitá a pod. Vtomto uskutočnení je medzi dosadacou časťou g a uťahovacou nadstavbou § uskutočnený Iomový zápich Z. Ten však nie je nevyhnutný.Pri montáži je celá bezpečnostná matica 1 otáčaná a uťahovaná...

Samopoisťovacia matica

Načítavanie...

Číslo patentu: 278054

Dátum: 08.11.1995

Autor: Tramezzani Giancarlo

MPK: F16B 39/284

Značky: matica, samopoisťovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Samopoisťovacia matica (1) má závitový horný nákružok (3) rozdelený pozdĺžnymi radiálnymi zárezmi (7) v tvare (U) na niekoľko segmentov (9) s priečnym prierezom v tvare medzikruhových výsečí, ktoré sú stlačované vonkajšou skrutkovou pružinou (5), ktorá je pred nasadením na nákružok (3) matice (1) pozinkovaná v tavenine a je zhotovená z antikoróznej pružinovej ocele. Teleso matice (1) môže byť elektrolyticky pomedené a zhotovené prípadne z...

Uzamykatelná matica

Načítavanie...

Číslo patentu: 258606

Dátum: 16.09.1988

Autor: Fecko Anton

MPK: E05B 27/00

Značky: uzamykatelná, matica

Text:

...poloha časti matice v odomknutomstavepri pohybevonkajšej otočnej časti.Matieapozostavlaz vnútornej otočnej časti 1, unášača 2, vonkajšej otočnej časti 3,ktorá má pozdĺžne vybrania 12 ohr. 1, obr. 2. Unášač 2 je s vonkajšou otočnou časťou 3 spojený pomocou horných valčekov 4 a dolných valčekov 5 uložených v otvoroch 13 tak, aby sa nedali navzájom oproti sebe pootočit. Iva~lčeky«.4,5 súrodpružené pružnými elementami 6. Dĺžka horných valčekov...

Dvojitá matica pohybovej skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242530

Dátum: 15.11.1987

Autori: Šipoš Ján, Múeková Marta, Marková Dagmar, Janda 1ubomír

MPK: B23Q 5/34

Značky: dvojitá, skrutky, matica, pohybovej

Text:

...na pohybovej skrwtke.Nevýhodou »súčasného stavu odstraňuje dnvojitá mastica pohybovej skrutky podľa vvnálezu, ktorej podstata spočíva v tom, žepevná martina má na svojom čele vytvorenúnajmenej dsvojiou nepniebežných vrtaní, sosemi rovnobežnými s oso«u stredovéhlo zavitovêlro otvoru, v ktorých sú uložené tlač né pružiny spolu s jediným koncom čapu adruhý koniec čapu sa opiera o čelo posuvnej matice, pričom pevná matica je k spoločnémru...

Matica pohybovej skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242506

Dátum: 15.11.1987

Autori: Ždanovskij Nikolaj Stipanovie, Goganov Dmitrij Alexejevie, Oveinnikov Jevgenij Konstantinovie

MPK: B23Q 5/34

Značky: matica, pohybovej, skrutky

Text:

...puzdrom je zaskrutkovaný v pevnej matici.Výhody matice pohybovej skrutky podľa vynálezu spočívajú predovšetkým V jednoduchej konštrukcii, V priestorovej nenáročnosti, V jednoduchosti vymedzovanía závitovej vôle a taktiež vo využiteľnosti nielen V konštrukciách nových mechanizmov, ale aj pri renovácii dostal používaných pohybových mechanizmov, napr. pri opravách posuvových zariadeni suprortov obrábacích strojov, ako sú sústruhy s...

Rýchloupínacia matica

Načítavanie...

Číslo patentu: 243931

Dátum: 15.11.1987

Autori: Wangler Jan Csc, Poledna František

MPK: B23Q 3/10, B23Q 7/00

Značky: matica, rýchloupínacia

Text:

...záberu so závitovým svorníkom. Vzhľadom na to, že funkcia rýchloupínacej matice je viazaná na styk dorazovej plochy s upínaným predmetom zaručuje sa spoľahlivý záber závitových segmentov so závitom svorníka a tým i väčšia bezpečnost spoja.Príklad prevedenia rýchloupínacej matice podľa rynálezuąje znázornený na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je pôdorysný pohľad rýchloupínacej matice a na obr. 2 je rez AA v obr. 1.Rýchloupínacia matice...

Matica pohybovej skrutky s vymedziteľnou závitovou vôlou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243921

Dátum: 15.11.1987

Autori: Bystoický Josef, Kodd Vladislav, Mainzer Josef

MPK: B23Q 5/34

Značky: matica, vôlou, vymedziteľnou, závitovou, pohybovej, skrutky

Text:

...otvore suportu a hlavy upevňovacich skrutiek posuvovej matice sú umiestnené v. drážkach, ktorých os leží v rovinách rovnohežných s osou pohybovej skrutky.Výhody uvedeného riešenia podla vynálezu spočívajú predovšetkým V jednoduchosti a tv priestorovej nenáročnosti konštrukcie. Na vymedzenie závitovej vôle medzi maticou a pohybovou skrutkou nie jewpotrebný žiadny prídavný agregát. Závitovvá vôlfa sa vymedzuje vzájomným osovým posuvom pevnej a...

Bezvôľová matica pohybovej skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243918

Dátum: 15.11.1987

Autori: Sedláeek Alois, Skrziszowski Amandus, Dušek Jan

MPK: B23Q 5/34

Značky: bezvôľová, matica, skrutky, pohybovej

Text:

...s osou stredového» závitového otvoru, do ktorej je zapustená stabilizačná poistka.Výhody uvedeného riešenia podľa vynálezu spočívajú predovšetkým v jednoduchosti a. v priestorovej nenáročnosti konštrukcie. Vymedzenie závítovej vôle sa. vykonájednoducho dotiahnutím piestu. Pre spoľahlivü funkciu bezvůľovej maaztice nie je potrebný žiadny prídavný agregát. Závitová vôľa medzi vodiacou skrutkou a maticou sa vymedzuje osovým predpätím...

Prívodná matica pre nástrek vzorky do náplne sklenenej kolóny v kvapalinovej chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 242242

Dátum: 15.09.1987

Autor: Novák Lubomír

MPK: B01D 15/08

Značky: náplne, vzorky, nástrek, prívodná, chromatografii, sklenenej, matica, kolony, kvapalinovej

Text:

...ventilom.Výhodou riešenia podľa vynalezu je, že odstraňuje nežiadúce efekty spôsobené vytvorením mŕtveho objemu a svojou podstatou predstavuje najoptimálnejší a najúčinnejší spôsob nanesenia vzorky na Chromatografiaký stlpec. S uvedeným zariadením v spojení s predkolcnou je možné chromatogratickú kolónu použit pre 1 000-2 D 00 analýz zvlášť znečistených vzoriek, napríklad z biologického materiálu, namiesto bežne dosahovaných 150 ~ 200...

Mechanická silová upínacia matica

Načítavanie...

Číslo patentu: 236448

Dátum: 01.06.1986

Autor: Szabó Vincent

MPK: F16B 37/08

Značky: mechanická, silová, matica, upínacia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka mechanickej silovej upínacej matice na silové upínanie obrobkov alebo spojovanie súčiastok. Podstata vynálezu spočíva v tom, že základné teleso má na svojej hornej časti vytvorený závit pre posuvnú maticu a na svojej dolnej časti vodiacu plochu pre prstenec pevne spojený s puzdrom, pričom medzi vnútornou kužeľovou plochou posuvnej matice, čelnou plochou, prstencom a novkajšou kužeľovou plochou základného telesa sú uložené...