Patenty so značkou «materiálom»

Obraz a spôsob vytvárania obrazu roztriedeným materiálom v monofrakciách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6454

Dátum: 02.07.2013

Autor: Ježo Ľubomír

MPK: B44C 1/28, B44D 2/00, B44C 1/18...

Značky: obraz, obrazů, roztriedeným, spôsob, materiálom, monofrakciách, vytvárania

Text:

...jednotlivých monofrakcií materiálu, ktoré je treba na pevnú podložku pripevniť napr. nalepenim, dosiahneme podobný vizuálny efekt, ako keď maliar kladie na obraz rôzne farby do rôznych polôh. V tomto prípade sa dajú plochy materiálom aj vrstvíť, čim sa dajú dosiahnuť originálne vizuálne efekty a môže tak vniknúť zaujímavé a hodnotné umelecké dielo.Pri práci - pri drvení a triedeni materiálu treba zachovávať štandardné bezpečnostné...

Skladovací systém na skladovanie a/alebo na montáž/demontáž, a/alebo na distribúciu materiálu a spôsob manipulácie s materiálom v tomto skladovacom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5300

Dátum: 05.11.2009

Autor: Vojček Lorant

MPK: B65G 1/16, B65G 1/00

Značky: systéme, materiálů, skladovanie, skladovací, materiálom, spôsob, tomto, systém, skladovacom, distribúciu, manipulácie

Text:

...hmotnosti, objemu, počtu. Celý systém je vybavený sústavou potrubí, meračov, ventilov a čerpadiel na prečerpávanie a/alebo dopravu kvapalného alebo sypkého materiálu z transportného prostriedku 8 alebo z prepravného kontajnera do skladovacích nádob 1 alebo opačne zo skladovacích nádob 1 do alebo na transportný prostriedok 8 alebo prepravný kontajner alebo medzi skladovacími nádobami 1 navzájom.Za skladovacie nádoby 1 sú považované najmä...

Telesá potiahnuté tvrdým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20317

Dátum: 20.01.2009

Autori: Van Den Berg Hendrikus, Sottke Volkmar, Westphal Hartmut

MPK: C23C 30/00

Značky: tělesa, tvrdým, materiálom, potiahnuté

Text:

...na svojej strane orientovanej k pripojovacej vrstve zo zmesi fáz TiN/h-AIN a s narastajúcou hrúbkou vrstvy vykazuje narastajúci fázový podiel fcc-TiAlN s podielom vyšším ako 50 a s týmto súvisiaci simultánny úbytok podielu fáz TiN a h-AlN.Okrem odolnosti voči oderu a oxidácii vrstvy na telese z tvrdokovu, cennetovom alebo substrátovom telese má na použitie tohto materiálu pri reznom obrábaní, predovšetkým pri vysokej rýchlosti rezu...

Vozidlo na manipuláciu so sypkým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12850

Dátum: 13.11.2008

Autor: Bernd Ostermeyer

MPK: B60P 1/32, B60P 1/04, A01D 90/00...

Značky: vozidlo, sypkým, manipuláciu, materiálom

Text:

...do vysýpacej polohy.-3 0025 Výhodne korba zahŕňa základňu alebo podlahu tvoriacu dno dolnej korby, ktorá môže byť zakrivená (napríklad tvaru misky) a môže byť usporiadaná, aby vytvorila dole naklonený žľab na jednu stranu podvozku, aby zaujala vysýpaciu polohu. Výhodne, základňa korby je otočne spojená so zvyškom korby pozdĺž osi rovnobežnej s pozdĺžnou hranou korby vzdialenou od boku podvozku,cez ktorý sa vysýpa obsah korby.0026 Výhodne...

Spôsob zásobovania nanášacieho zariadenia pomocným materiálom vo forme častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8983

Dátum: 21.07.2008

Autori: Fritz Hans-georg, Holzheimer Jens, Wieland Dietmar

MPK: C09D 7/00, B05B 15/12

Značky: nanášacieho, formě, materiálom, částic, zásobovania, pomocným, spôsob, zariadenia

Text:

...zmiešovacej komory pod0004 Na základe známeho stave techniky je úkolom predkladaného vynálezu poskytnúť spôsob a zariadenie pre zásobovanie nanášacieho zariadenia pomocným materiálom vo forme častíc, ktoré umožňujú lepší ostrek častícprestreku pomocným materiálom a súčasne zvlášť účelný transport pomocného0005 Riešenie tohto úkolu a úpravy a výhodné uskutočnenia podľa vynálezu0006 Vynález je založený na zistení, že je možno zlepšiť...

Materiálom krepovaný absorpčný hárok s variabilnou plošnou hmotnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17093

Dátum: 16.05.2007

Autori: Dwiggins John, Harper Frank, Reeb Ronald, Edwards Steven, Chou Hung Liang, Yeh Kang Chang, Super Guy, Mccullough Stephen

MPK: D21H 17/24, B31F 1/12, B31F 1/07...

Značky: absorpčný, materiálom, plošnou, hmotnosťou, variabilnou, hárok, krepovaný

Text:

...pásu. Podobná štruktúra je uvádzaná v patente Spojených štátov č. 5 935 381 tiež Trokhan a kol., kde sú znaky vynálezu dosahované používaním rôznych typov vlákien0006 Priechodovo sušené (TAD) krepované produkty sú zverejňované v nasledujúcich patentoch patent Spojených štátov č. 3 994 771 Morgan, Jr. a kol. patent Spojených štátov č. 4 102 737 Morton a patent Spojených štátov č. 4529 480 Trokhan. Procesy opisované vtýchto patentoch zahŕňajú,...

Kovová priechodka s fixačným materiálom a použitie takej priechodky, ako aj airbag a napínač popruhov so zapaľovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9723

Dátum: 17.10.2006

Autor: Fink Thomas

MPK: F42B 3/198, F42B 3/103

Značky: použitie, kovová, fixačným, zariadením, airbag, zapalovacím, materiálom, popruhov, takej, priechodka, napínač, priechodky

Text:

...zapálenia, a teda na zvýšenie výtlačnej sily, sú na jednom z komponentov kovové priechodky s fixačným nmteriálom,vstupujúcich do vzájomného činného spojenia upravenéprostriedky. Tie sú vytvorené buď na fixačnom materiáli, elektróde alebo však na základnom telese na ploche vytvorenej smerom k susednemu elementu. Vytvorenie naA základnom telese pritom obsahuje aspoň jedno osadenie, to znamená zmenu prierezu V otvore priechodky, pričom toto...

Kapsula s vonkajším tesniacim materiálom vystavených tlaku kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4079

Dátum: 31.03.2006

Autori: Yoakim Alfred, Kollep Alexandre, Gavillet Gilles, Denisart Jean-paul

MPK: A47J 31/40

Značky: kvapaliny, tlaku, kapsula, materiálom, tesniacim, vystavených, vonkajším

Text:

...môže byt nepružný.Nepružný tesniaci materiál sa môže zvolit zo skupiny, zahŕňajúcej plasty, kov, vlákna,papier, prášok, bavlnu, viskóznu pastu a spenený alebo sintrovaný materiál a ich kombinácie.Tesniaci materiál je plasticky deformovatelný.V uskutočnení, ktoré nie je súčasťou vynálezu, môže byť tesniaci materiál čiastočne pružný.-3 Časť pružného tesniaceho materiálu sa može zvoliť zo skupiny, pozostávajúcej z plastov alebo elastomérov,...

Materiálom krepovaný absorpčný celulózový hárok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20878

Dátum: 21.03.2006

Autori: Super Guy, Mccullough Stephen, Edwards Steven, Murray Frank

MPK: D21F 11/00, B31F 1/12

Značky: celulózový, absorpčný, hárok, materiálom, krepovaný

Text:

...US patent č. 5 492 598 Hemans a koI. US patent č. 5 505 818 Hemans a koi US patent č. 5 510 001 Hemans a ko/. a US patent č. 5 510 002 Hemans0007 Ako bolo poznamenané vyššie, produkty priechodového sušenia majú tendenciu vykazovať zvýšený objem a mäkkosť avšak tepelné odstraňovanie vody pomocou horúceho vzduchu je väčšinou náročné na energiu. Preto sú prevádzky s Iisovaním za mokra, kedy je sieťovina mechanicky zbavovaná vody výhodnejšie...

Spôsob výroby materiálom krepovaného absorpčného celulózového hárku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20726

Dátum: 21.03.2006

Autori: Edwards Steven, Super Guy, Murray Frank, Mccullough Stephen

MPK: B31F 1/12, D21F 11/00, A47K 10/02...

Značky: výroby, absorpčného, celulózového, krepovaného, spôsob, materiálom, hárku

Text:

...patent Spojených štátov č. 5411636 Hernans a kol. patent Spojených štátov č. 5492 598 Hernans a koł. patent Spojených štátov č. 5 505 818 Hernans a kol patent Spojených štátov č. 5 510 001 Hernans a koI. a patent Spojených štátov č. 5510002 Hernans a kol. Dokument US 2004/0238135 A 1 opisuje spôsob výroby absorpčného celulózového papierového produktu, ktorý zahŕňa zhutňovacie odstraňovanie vody zo vznikajúce sieťoviny nasledované krepovaním...

Zariadenie na poťahovanie potravinových výrobkov časticovým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16598

Dátum: 29.09.2005

Autor: Kuenen Hendrikus Antonius Jacobus

MPK: A23P 1/08, A21C 9/04, A21C 15/00...

Značky: potravinových, zariadenie, poťahovanie, výrobkov, materiálom, časticovým

Text:

...rozdeľovací člen môže obsahovať dopravný pás alebo vibračný kanál a pod. na bubon, ktorý je uložený blízko bubna tak, že môže byt sem a tam vykyvovaný.0010 Ďalej môže byt medzi každými dvomi bubnami a prívodným vedenímuložený vodiaci člen na delenie potravinových výrobkov privádzaných prívodnýmvedením na dva prúdy, ako doska, ktorej špička alebo hrana je orientovaná v smere0011 Pri zariadení podľa vynálezu môžu byť tiež použité zberacie...

Sypký, aglomerovaný síran železa s nosným materiálom, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9094

Dátum: 23.05.2005

Autor: Amirzadeh-asl Djamschid

MPK: C01G 49/14, C05D 9/02, C04B 22/14...

Značky: síran, aglomerovaný, železa, nosným, výroby, materiálom, sypký, použitie, spôsob

Text:

...pohybom vytvára guľôčkový granulát s rôznym priemerom. Pri tanierovom granulátorí sa vloží peletovaný materiál na strednú časť skloneného, otáčavého taniera, a rotačným pohybom sa počas pracovnej operácie tvaruje do formy požadovaných aglomerátov.0016 Na získanie požadovaných veľkostí zŕn je možné prípadne zo získaného produktu oddeliť nežiadúcu veľkosť zŕn. Tak je možné napríklad získaný aglomerovaný síran železa s obsahom inertného...

Kvapalný prací alebo čistiaci prostriedok obsahujúci bieliace činidlo, ktoré je obalené materiálom rozpustným vo vode

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4153

Dátum: 08.04.2005

Autori: Assmann Georg, Bellomi Luca, Werner Helga, Schümann Sabine, Baur Dieter, Wikker Eva-maria, Speckmann Horst-dieter, Zipfel Johannes, Jonke Hermann

MPK: C11D 3/39

Značky: bieliace, činidlo, prací, obsahujúci, čistiaci, obalené, rozpustným, kvapalný, materiálom, prostriedok

Text:

...mastných kyselín, napríklad kyselín kokosovej, palmojadrovej alebo Iojovej. Výhodné sú najmä také-3 zmesi mydíel, ktoré sú zložené z 50 hmotn. až 100 hmotn. z mydiel nasýtených Cu-Cu-mastných kyselín a z 0 až 50 hmotn. mydla kyseliny olejovej.Ďalšou triedou aniónových tenzidov je trieda éterkarboxylových kyselín, ktorá je dostupná reakciou etoxylátov mastných alkoholov s nátriumchlóracetátom v prítomnosti bázických katalyzátorov. Tieto...

Zariadenie umožňujúce prekrytie ekologicky škodlivých odpadov kopcovitého tvaru krycím materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3785

Dátum: 06.04.2004

Autori: Keszeli František, Galko Štefan, Kujza Július

MPK: B09B 3/00

Značky: tvaru, kopcovitého, krycím, prekrytie, škodlivých, materiálom, ekologicky, zariadenie, umožňujúce, odpadov

Text:

...riešenia, je skutočnosť, že nie je limitovaný veľkosťou ekologicky škodlivého odpadu kopcovitého tvaru.Ďalšou výhodou zariadenia umožňujúce prekrytie ekologicky škodlivých odpadov kopcovitého tvaru krycím materiálom je, že sa na lešenárskych prvkoch sa vytvoria vhodné pracovné plošiny, ktore stupňovito sledujú svah. Vytvorením vodorovnej pracovnej plošiny zo štandardných lešenárskych prvkov sledujúcich svah sa vytvorí pracovnáplocha...

Samootvárací uzáver pre vrstvené obaly alebo pre hrdlá nádob alebo fliaš, na uzavretie fóliovým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 687

Dátum: 17.06.2003

Autori: Weist Mario, Huber Hansjörg, Seelhofer Fritz

MPK: B65D 51/18, B65D 5/74

Značky: nádob, vrstvené, fóliovým, obaly, hrdla, fliaš, materiálom, uzáver, samootvárací, uzavretie

Text:

...z fóliou zosilneného papiera,ktorý prechádza pod ňou, alebo z tam sa nachádzajúcej fóliovej membrány.0003 Bežné takéto samootváracie uzávery však nefungujú k úplnej spokojnosti. Z papierovej fólie alebo fóliovej membrány sa plátky nevyrežú čisto, ale tieto objímky skôr jednoducho vytlačia kus fólie. zostávajúci okraj je rozstrapkaný a tak zdrapy papiera alebo fólie zasahujú do priechodu, ktorý by vlastne mal byt voľný. Tieto zdrapy často...

Amorfná pevná forma 2,2′, 2”-nitrilo[trietyl-tris-(3,3', 5,5'tetra-terc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl) fosfitu], spôsob jej výroby, jej použitie, a jej zmesi s organickým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280256

Dátum: 14.09.1995

Autori: Pastor Stephen, Shum Sai

MPK: C08K 5/527, C07F 9/145, C07F 9/141...

Značky: organickým, spôsob, výroby, 2''-nitrilo[trietyl-tris-(3,3, 2,2, zmesí, použitie, amorfná, 5,5'tetra-terc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl, forma, fosfitu, pevná, materiálom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa amorfná pevná forma 2,2',2''-nitrilo[trietyl-tris-(3,3', 5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl)fosfitu], spôsob jej výroby a jej použitie na stabilizáciu organických materiálov proti oxidačnému, tepelnému alebo svetlom indukovanému odbúravaniu.

Jednoklonná alfa-kryštalická forma 2,2′, 2”-nitrilo[trietyltris(3,3', 5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl) fosfitu], spôsob jej výroby, jej použitie, a jej zmesi s organickým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280212

Dátum: 14.09.1995

Autori: Shum Sai, Pastor Stephen Daniel, Odorisio Paul Angelo

MPK: C07F 9/6574, C08K 5/527

Značky: jednoklonná, zmesí, fosfitu, forma, použitie, materiálom, spôsob, výroby, 2,2, 5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl, organickým, alfa-kryštalická, 2''-nitrilo[trietyltris(3,3

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa jednoklonná alfa-kryštalická forma 2,2',2''-nitrilo[trietyl-tris(3,3',5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl- 2,2'-diyl)fosfitu], spôsob výroby tejto modifikácie a jej použitie na stabilizáciu organických materiálov proti oxidatívnemu, tepelnému alebo svetlom indukovanému odbúravaniu.

Trojklonná beta-kryštalická forma 2,2′, 2”-nitrilo[trietyl-tris(3,3', 5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl) fosfitu], spôsob jej výroby, jej použitie, a jej zmesi s organickým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279945

Dátum: 14.09.1995

Autori: Pastor Stephen, Shum Sai

MPK: C08K 5/527, C09K 15/32, C07F 9/6574...

Značky: použitie, organickým, beta-kryštalická, 2''-nitrilo[trietyl-tris(3,3, materiálom, fosfitu, forma, 2,2, výroby, 5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl, zmesí, trojklonná, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa trojklonná beta-kryštalická forma 2,2',2''-nitrilo[trietyl-tris(3,3',5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl- 2,2'-diyl)fosfitu], spôsob výroby tejto modifikácie a jej použitie na stabilizáciu organických materiálov proti oxidatívnemu, tepelnému alebo svetlom indukovanému odbúravaniu.

Prostriedok na zvyšovanie adhézie gumy k výstužným materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 266998

Dátum: 12.01.1990

Autori: Orlík Ivo, Danko Peter, Kosár Karol, Ďuriš Štefan, Gögh Tibor, Volf Jaroslav

MPK: C07F 9/09, C08L 7/00

Značky: adhézie, zvyšovanie, výstužným, prostriedok, materiálom

Text:

...kaučukovej zmesi, čím sa znižuje konfekčná lepivosť zmesi. Nevýhody rezorcinu spočívajú najmä v jeho nepriaznivých hyqienicko-toxikologických vlastnostiach (dráždi pokožku. oči, vyvoláva dermatözu), nedostatočnej dispergácii v kaučukovej zmesi a v tom, že ide o deficitnú surovinu.Uvedené nedostatky odstraňuje prostriedok na zvyšovanie adhézie gumy k výstužným materiálom najmä oceľcvému kordu, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v...

Držiak kovových rúrok naplnených materiálom alebo zmesou materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247324

Dátum: 15.01.1988

Autor: Holeík Ján

MPK: B22D 1/00

Značky: kovových, materiálov, naplnených, rúrok, držiak, materiálom, zmesou

Text:

...s menším vonkajším priemerom ako vonkajší priemer kovovej rúrky a je vybavený oceľovou skrutkou, ktorá prechádza cez zvislý oceľový nosník so závitom, pritom oceľová skrutka zapadá do oceľovej matice, ktorá je privarená na vonkajšiu stenu oceľového plášťa panvy v mieste Ltpevnenia držiaka.Výhodou držiaka podľa vynálezu je jednoduchá konštrukcia držiaka kovových rúrok a jeho použitie na spracovanie tavenin oceli, kovov a zliatin tak, že...

Zariadenie na ohrev vo vákuu rotujúcich a fotopolovodivým materiálom naparovaných tenkostenných valcových podložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247295

Dátum: 15.01.1988

Autori: Revák Emil, Fee Imrich, Matula Jozef, Rychnavský Štefan, Michaneo Michal

MPK: G03B 5/04

Značky: válcových, vakuu, tenkostenných, rotujúcich, fotopolovodivým, naparovaných, podložiek, zariadenie, materiálom, ohrev

Text:

...systému nespoľahlivé.Vyššie uvedené .nevýhody odstraňuje zariadenie na ohrev tenkostenných valcových podložiek podľa tohoto vynálezu, pozostávajúce z výhrevného telesa, odraznej plochy a snímača teploty. Podstata vynálezu spočíva v tom, že výhrevné teleso a odrazná plocha sú nepohybli-vo umiestnené v-o vnútri tenkostennej valcove-j podložky, kde v-ýhrevné teleso a snímač teploty sú súčasťou regulačnêho obvodu, pričom snímač teploty je počas...

Mäkčené polyméry vysokoodolné voči vode a ropným materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 239596

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lueanský Anton, Bulík Jozef, Belayová Jana, Szekházi Imrich, Banda Imrich, Stachý Alfréd, Mojsej Michal

MPK: C08L 27/06

Značky: polyméry, materiálom, voči, vysokoodolné, mäkčené, ropným

Text:

...dcstupnými poląymértiymi zmäkčevadlami, ako vysokú tvarovú stálosť a stabilitu, dobrú odolnosť v-oči vode i organickým rozpúštadlám.Ako zmäkčovadlo na prípravu mäkčených polymérov podľa tohto vynálezu možno použit hlavne polyesterpolyowly, pripravené polýesterili-kaciou popísauott napriklad v čs. autorskom osvedčení 229429 alebo modifikovaním postupu výroby povlymérneho zmäk.čovadla podiĺa čs, .autorských osvedčení č. 230 443 a PV...

Štvorčlenný pákový prevodový mechanizmus, hlavne pre chápadlá na manipuláciu s kusovým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 231776

Dátum: 15.12.1986

Autor: Regina Ivan

MPK: F16H 21/46

Značky: hlavne, chápadlá, manipuláciu, pákový, štvorčlenný, materiálom, převodový, kusovým, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Vyná1ez rieši štvorčlenný pákový prevodový mechanizmus, hlavne pre chápadlá na manipuláciu s kusovým materiálom, kde sa prenáša pohyb od zdroja sily na čeľusť chápadla. Mechanizmus pozostáva z pracovného člena - čeľuste, tiahla, páky a čapov. Pracovný člen je vedený dvoma čapmi, prvý je spojený s tiahlom uchyteným otočne. Druhý čap je spojený s pákou, uchytenou v strede otočne, protiľahlý koniec páky je spojený čapom so zdrojom sily. Kinematika...

Odvzdušňovací uzáver PE vreca naplneného sypkým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 222857

Dátum: 15.03.1986

Autori: Konč Juraj, Šuppa Alexander, Chocholáček Ľudovít

Značky: naplneného, materiálom, vreca, uzáver, odvzdušňovací, sypkým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odvzdušnenia vriec po naplnení sypkým materiálom pomocou odvzdušňovacieho kanálu. Odvzdušňovací kanál sa vytvorí napríklad pri výrobe polyetylénového vreca jeho uzatvorením z jednej strany dvoma zvarmi. Prvý z nich zo strany materiálu je prerušovaný a druhý do atmosféry je plný. Priestor medzi nimi je drobnými otvormi perforovaný, takže vzdušnina, ktorá vyfúkla z naplneného vreca cez prerušovaný zvar do odvzdušňovacieho kanálu...

Spôsob oblúkového zvárania s prídavným materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 229171

Dátum: 01.01.1986

Autori: Mitošinka František, Vašš Rudolf

MPK: B23K 9/16

Značky: oblúkového, spôsob, zvárania, přídavným, materiálom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oblúkového zvárania s prídavným materiálom netaviacou sa elektródou v ochrane plynov, vyznačujúci sa tým, že sa prídavný materiál privádza k miestu odtavovania systémom dvoch drôtov vytvarovaných, vedených a nasmerovaných dvomi samostatnými elektricky odizolovanými koncovkami tak, že sa drôty vo vzdialenosti 0,1 až 5 mm od povrchu zváraných materiálov navzájom prekrížia a povrchové dotýkajú, miesto vzájomného dotyku drôtov je vzdialené...