Patenty so značkou «materiáloch»

Mobilný univerzálny merací systém tlakov v partikulárnych materiáloch a spôsob kalibrácie tlakových snímačov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7283

Dátum: 03.11.2015

Autori: Peciar Peter, Fekete Roman, Peciar Marián

MPK: G01L 7/00, G01L 1/00

Značky: partikulárnych, kalibrácie, tlakov, systém, tlakových, materiáloch, spôsob, merací, snímačov, univerzálny, mobilný

Text:

...partikulámu látku, pre rôzne hĺbky vrstvy materiálu a pri rôznych zaťaženiach. Na rozdiel od spojitého prostredia, kde sa tlak šíri vo všetkých smeroch rovnako (Pascalov zákon), V tlakových poliach v zrnitých materiáloch takéto zjednodušenie nemožno použiť a je treba merací systém na zaťaženie membrány sústavou diskrétnych silových účinkov naprogramovať. Veľkosť odozvy závisí od Veľkosti zaťaženia, hrúbky vrstvy zrnitého materiálu a...

Použitie modifikovaných nanočastíc v drevených materiáloch na redukciu emisií prchavých organických zlúčenín (VOC)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15220

Dátum: 16.01.2012

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: C08J 5/00, C08K 5/54, C08J 5/24...

Značky: zlúčenín, emisií, nanočastíc, voc, prchavých, materiáloch, organických, redukciu, dřevěných, modifikovaných, použitie

Text:

...dosiek a v závislosti od objemového zaťaženia predstavovať podstatný problém. V ostatnom emisie VOC predstavujú nevýhodu pre izolačný materiál z drevených vlákien, ktorý je sám o sebe ekologický, vporovnani s ostatnými, napríklad minerálnymi0015 Zuvedených dôvodov je preto hodně snaženia, aby sa zredukovalo uvoľňovanie prchavých organických zlúčenín z dosiek z drevených materiálov.0016 V minulosti boli v tejto súvislosti volené rôzne...

Kotva na upevnenie v dutých a plných stavebných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 286187

Dátum: 14.04.2008

Autor: Nehl Wolfgang

MPK: F16B 13/06, F16B 13/00

Značky: dutých, plných, kotva, stavebných, materiáloch, upevnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Kotva (10) na upevnenie v dutých a plných stavebných materiáloch je vybavená rozpínacími ramenami (18) rozkladajúcimi sa v pozdĺžnom smere, ktoré sú rozpínateľné zaskrutkovaním rozpínacej skrutky (44), pričom rozpínacie ramená (18) sú na zadnom konci navzájom spojené puzdrovitým koncom (14), ktorým je prestrčiteľná rozpínacia skrutka (44), a na zadnom konci puzdrovitou špičkou (16), do ktorej je zaskrutkovateľná rozpínacia skrutka (44)....

Magnetický detektor zvarových spojov vo feromagnetických materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4670

Dátum: 04.01.2007

Autori: Hrnčiar Viliam, Demian Svetozár

MPK: G01N 27/20

Značky: materiáloch, feromagnetických, detektor, magnetický, zvarových, spojov

Text:

...objasnená v príkladoch jeho uskutočnenia opisaných na základe pripojených výkresov, ktoré znázorňujú- obr. 1 - axonometrický pohľad na magnetický detektor zboku,- obr. 2 - axonometrický pohľad na magnetický detektor zhora,- obr. 3 - pohľad v čiastočnom reze na detektor podľa obr. 1.Príklady uskutočnenia technického riešenia Príklad 1Magnetický detektor podľa obr. 1 a 2 sa skladá z feromagnetického nosníka 1, pozostávajúceho z dvoch priľahlých...

Dvojkomponentové vlákna na použitie v stavebných materiáloch spojených cementom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5975

Dátum: 21.09.2006

Autori: Kaufmann Josef, Schwitter Eugen

MPK: E04C 5/07

Značky: vlákna, spojených, dvojkomponentové, materiáloch, použitie, stavebných, cementom

Text:

...Je obťažnéalebo dokonca nemožné, za zachovania výrobných podmienok, to znamená zazabránenie Iomom vlákien, takto razené vlákna predĺžiť kompletne ako celok. Tenké miesta môžu byt predĺžené celkom, zatial čo hrubé miesta musia nutne byť predĺžené menej a tým tiež orientácia molekúl musí byť menšia. Tým sú Výstupky, ktoré sa týmto spôsobom vytvárajú, mäkšie ako iné miesta vlákna a majú následkom toho neuspokojivo vysoký modul...

Kotva na upevnenie na dutých a plných stavebných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 284453

Dátum: 16.03.2005

Autor: Nehl Wolfgang

MPK: F16B 13/06, F16B 13/12

Značky: plných, materiáloch, upevnenie, stavebných, kotva, dutých

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je kotva (10) na upevnenie na dutých a plných stavebných materiáloch (42, 48), s rozpínacími ramenami (18) rozprestierajúcimi sa v pozdĺžnom smere, ktoré sú rozpínateľné vskrutkovaním rozpínacej skrutky (44) do kotvy (10), pričom rozpínacie ramená (18) sú na zadnom konci navzájom spojené puzdrovitou koncovou oblasťou (14), ktorou je prestrčiteľná rozpínacia skrutka (44), a na prednom konci puzdrovitou oblasťou (16) špičky kotvy (10), do...

Polypropylén a používanie uvedeného polypropylénu v elektrických materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7856

Dátum: 25.11.2004

Autori: Matsumura Shuji, Inukai Akihiro, Birukawa Jyun

MPK: C08L 23/00, C08F 110/00, C08J 5/00...

Značky: polypropylén, materiáloch, polypropylénu, používanie, elektrických, uvedeného

Text:

...požiadaviek 1, 2 a 3 nasledujúcu požiadavku 4 . Ešte výhodnejšie uskutočnenie polypropylénu (R) je polypropylén spĺňajúci okrem požiadaviek l až 4 nasledujúcu požiadavku 5, 4 Integrované množstvo eluátu meraného do 110 °C je 30 (hmotnostný podiel) alebo menšie a integrované množstvo eluátu meraného do 100 °C je 7,0 (hmotnostný podiel) alebo menšie pri cross fraction chromatography (ďalej pri výskyte vtexteskracované ako metóda CFC.0005...

Závitorezná skrutka na použitie v materiáloch s nízkou ťažnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3047

Dátum: 20.02.2003

Autor: Schwarz Manfred

MPK: F16B 25/00, F16B 33/00

Značky: závitořezná, ťažnosťou, skrutka, materiáloch, použitie, nízkou

Text:

...maticu, ktorá sa má naskrutkovať na hladký kolik.0011 Európsky patent 0 553 907 opisuje závitotvomú skrutku 800, ktorá je zobrazená na obr. 8, na tvárnenie vnútorných závitov za studena v diele tvorenom materiálom s nízkou ťažnosťou,ako je horčík a pod. Na vytvorenie závitu V diele skrutka primárne využíva tlakové sily. Skrutka má driek, ktorý má vstupný koniec a hlavový koniec. Na drieku je umiestnený vonkajší závit. Vonkajší závit...

Povrchovo upravené celulózové mikrofibrily, spôsob ich prípravy a ich použitie ako plniva v kompozitných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 282586

Dátum: 09.09.2002

Autori: Chanzy Henri, Sassi Jean-françois, Cavaille Jean-yves, Fleury Etienne

MPK: C08B 3/06, C08B 3/20

Značky: povrchovo, celulózové, přípravy, mikrofibrily, plniva, upravené, použitie, kompozitných, spôsob, materiáloch

Zhrnutie / Anotácia:

Povrchovo upravené celulózové mikrofibrily s pomerom L/D väčším ako 20, výhodnejšie však väčším ako 100 a stredným priemerom 1 - 50 nm, kde L je dĺžka mikrofibrily a D je jej stredný priemer. Najmenej 25 % z počtu hydroxylových skupín na povrchu mikrofibríl je esterifikovaných najmenej jednou organickou zlúčeninou obsahujúcou najmenej jednu skupinu schopnú reagovať s hydroxylovými skupinami celulózy. V dôsledku toho, keď táto organická...

Kompozícia na použitie v katalyzátoroch alebo sorpčných materiáloch a spôsob prípravy tejto kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 280860

Dátum: 17.06.1992

Autori: Leonowicz Michael Edward, Johnson Ivy Dawn, Beck Jeffrey Scott, Vartuli James Clarke, Roth Wieslaw Jerzy, Kresge Charles Theodore, Chu Cynthia Ting-wah

MPK: C01B 33/36, C01B 35/12, C01B 25/45...

Značky: spôsob, tejto, kompozícia, použitie, sorpčných, katalyzátoroch, přípravy, kompozície, materiáloch

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia obsahuje anorganické pórovité nevrstvené kryštalické materiály, ktoré po kalcinácii majú röntgenogram s aspoň jedným píkom vo vzdialenosti d väčšej ako 1,8 nm, ktoré majú benzénovú absorpčnú kapacitu väčšiu ako 15 g benzénu na 100 g materiálu pri tlaku 6,7 kPa a teplote 25 °C a ktorých zloženie zodpovedá všeobecnému vzorcu Mn/q(WaXbYcZdOh), v ktorom M znamená aspoň jeden ión zvolený z množiny zahrnujúcej amónny ión a ióny prvkov...

Spôsob analýzy kationických zložiek v materiáloch z prípravy gumárenských urýchľovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 268572

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kománová Emília, Kardoš Emil, Lúčanský Dušan, Pukáčová Anna, Marák Jozef

MPK: G01N 27/26

Značky: analýzy, kationických, spôsob, zložiek, urýchľovačov, gumárenských, přípravy, materiáloch

Text:

...rom V odpovudajúooj zőuo aepąrovnnej látky konštantné a pro určitú látku ohnrnktoriutioki. nho nuunoňnonĺ nu vymlĺvn hlnvnn pri tvnlikntlvnąj nnnlýzn lĺnzok, ln-Io popłnöujo morąĺvýšku vlny un izotnuhoťoroogrnmo, rogintrovunú uaplnovaöom, n porovnał Ju a výškou vlny pradpoklndnnoj ltnndnrdnoj látky.Hlorou kvąntity pri lzotnohoforotlokej analýze Jo znan dĺžka zčny nnnlyzovnnoj látky.rKvnntitut 1 vnu analýzu možno najjednoduchšie uskutočnil...

Spôsob kvantitatívnej analýzy obsahu stopových množstiev N-/1-formamido-2,2,2-trichlóretyl/morfolínu v rastlinných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 264989

Dátum: 12.09.1989

Autori: Jonas František, Klimáčková Margaréta, Kurucová Magda, Kováč Jozef

MPK: G01N 30/02

Značky: materiáloch, stopových, množstiev, kvantitatívnej, analýzy, obsahu, spôsob, rastlinných

Text:

...pri doteraz používaných spôsoboch Jednoduchosť, rýchlosť a presnosť spôsobu podľa vyná lezu ho predurčuje na využitie pri sériových analýzach veľkeho počtu vzoriek na obsah trimorfamidu v biologických substrátoch.Nasledujúci priklad ilustruje predmet vynálezu. P r 1 k 1 a dVšetky použité chemikálie a rozpúšťadlá boli analytickej čistoty, rozpúštadlá boli pred použitím predestilované s ponechaním jednotretinového destilačného zvyšku...

Bezkontaktné diagnostické zariadenie na zistovanie trhlín vo feromagnetických materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 261407

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kučera Václav, Šulík Štefan, Mikšík Pavol

MPK: G01N 27/82

Značky: diagnostické, bezkontaktné, zariadenie, feromagnetických, materiáloch, zisťovanie, trhlin

Text:

...malého výkonu budí impulzy magnetického poľa v skúšanom materiáli a dve snímanie cievky v diferenciálnom zapojení s vysokou citiivostou sledujú rozdieiy v intenzita impulzov spôsobených nerovnakými magnetickými vlastnosťami jednotlivých časti skúšaných materiálov» vplyvom trhlín.Na pripojených výkresoch je nakreslený príklad zariadenia podľa vynälezu, pričom na obr. 1 je elektrické zapojenie a na obr. 2 a 3 sú uvedené príklady možného...

Zapojenie na meranie a reguláciu šírenia trhliny v elektricky vodivých materiáloch vhodné najmä pre skúšky lomovo-mechanických vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 247002

Dátum: 15.01.1988

Autori: Radomil Milan, Eret Václav, Kredba Jaroslav

MPK: G01N 27/61

Značky: skúšky, elektricky, vhodné, vodivých, materiáloch, najmä, meranie, reguláciu, zapojenie, lomovo-mechanických, vlastností, šírenia, trhliny

Text:

...meranehio telesa, čím je exaktnejšie než meranie rozmerov trhliny striedavou metódou, pri ktorej môže dochádzať u materiálu s nízkym merným odporom k povrchlovému javu - skinefekt, v prípade použitia vyšších frekvencií.Na výkrese je znázornená bloková schéma zapojenia, ktorá je predmetom Ioohrany.Zapojenie na meranie a reguláciu šírenia trhliny vhodné pre skúšky lomovo-mechemických vlastností materiálov je cha 4rakteristické tým, že na...

Zariadenie na meranie vnútorných tlakov v poréznych materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 252984

Dátum: 15.10.1987

Autori: Brechtl Juraj, Šutta Peter

MPK: G01L 9/04

Značky: zariadenie, meranie, tlakov, poréznych, vnútorných, materiáloch

Text:

...tlaku prostredia, v ktorom sa daný materiál nachádza, ked na prenos tlakových zmien cez tlakovü nádobu 1 sa použila kapilára 5 napojená cez prevodník 6 tlaku a vyhodnocovaciu jednotku 9 spočíva v tom, že je možne realizovať i obtiažne dlhodobé merania tlakových zmien.Princíp merania umožňuje použiť predmetný systém najmä v prípadoch, kedy obklopujúcim médiom 7 skúmaného materiálu 2 je výbušná zmes, prípadne horlavina I. alebo lI. triedy....

Zariadenie na meranie tangenciálnej, radiálnej, horizontálnej a vertikálnej zložky reznej sily v monolitných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 242159

Dátum: 15.09.1987

Autor: Vodáková Olga

MPK: G01L 1/00

Značky: radiálnej, horizontálnej, tangenciálnej, materiáloch, meranie, reznej, zariadenie, vertikálnej, monolitných, zložky

Text:

...a v prechodnej časti z kruhového do priamočiareho a v priamočiarej časti pohybu. Znalosť priebehu velkosti rezných síl v jednotlivých fázach pohybu rezného nástroja pri meneni geometrie nástroja má vplyv na volbu vhodného» nástroja.Uvedené nevýhody odstraňuje zariadenie na meranie tangenciálnej, radiálnej, horizontálnej a vertikálnej zložky, reznej sily V monolitných materiáloch podľa vynálezu, pozostávajüce z rámu, podpier a reťazových...

Spôsob stanovenia zbytkových monomérov a riedidiel v pevných Iiguocelulózových materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 240470

Dátum: 15.08.1987

Autori: Lust Sigmund, Przybyla Janusz

MPK: C08F 6/10, G01N 33/46

Značky: monomérov, pevných, riedidiel, zbytkových, spôsob, materiáloch, iiguocelulózových, stanovenia

Text:

...formal dehydom a polyměrnym paratormaldehy- /dom na stranu monomérneho formaldehydu, Walker j. F., Formaldehyde, Second edition, New York, 1953, čo má za následokstanovenie vyšších hodnôt formaldehydu vo vUvedené nevýhody súčasného stavu do značnej miery odstraňuje spôsob stanovenia zbytkových -monomérov a riedidiel- v pevných lignocelulózových materiáloch podla vynálezu, ktorého podstatou je to, že vzorka pevného lignocelulózového materiálu...

Zapojenie na sledovanie okamihu a miesta vzniku trhliny v elektricky vodivých materiáloch vhodné najmä pre únavové skúšky materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239176

Dátum: 15.05.1987

Autori: Baxa Stanislav, Husár Ivan, Longauer Branislav

MPK: G01N 27/24

Značky: materiálov, sledovanie, trhliny, okamihu, skúšky, elektricky, zapojenie, vhodné, vodivých, vzniku, najmä, únavové, miesta, materiáloch

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia pre dlhodobé lomovo-mechanické skúšky. Podstata vynálezu spočíva v tom, že merané úseky (2, 3) skúšaného materiálu sú zapojené ako ramená v sérii zapojených mostov napájaných zo zdroja (1) konštantného prúdu a ktorých ako druhé páry ramien sú zapojené časti potenciometra (6) rozdelené ich bežcom a signály z diagonál týchto mostov sú zapojené na vstupy meracích obvodov (9, 10) rozlišujúcich ich úroveň, polaritu a...

Diferenciálny induktívny snímač na defektoskopiu povrchových trhlín v kovových materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 237840

Dátum: 15.03.1987

Autori: Kalužay Jozef, Martišovitš Viktor

MPK: G01N 27/90

Značky: snímač, diferenciálny, induktívny, defektoskopiu, povrchových, kovových, trhlin, materiáloch

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie patrí do odboru strojárstva a hutníctva a rieši konštrukciu snímača na defektoskopiu povrchových trhlín v kovových materiáloch. Jeho podstata je v tom, že budiaca cievka indukovaných vírivých prúdov v elektricky vodivom materiáli je uložená v rovnakých vzdialenostiach medzi snímacími cievkami tak, že osi všetkých troch cievok sú navzájom rovnobežné a ležia v jednej rovine, pričom snímacie cievky sú zapojené diferenciálne. Budiaca...

Spôsob vytvárania ochranných a funkčných povlakov na sklených a iných krehkých materiáloch a výrobkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 236642

Dátum: 15.02.1987

Autori: Moravčík Alfonz, Špirk Eugen, Pernecký Gustáv, Vaniš Matej

MPK: C03C 17/00

Značky: sklených, povlakov, ochranných, vytvárania, materiáloch, iných, krehkých, spôsob, výrobkoch, funkčných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania ochranných a funkčných povlakov na sklených a iných krehkých materiáloch a výrobkoch. Riešeným problémom je poskytnúť krehkým, najmä skleným výrobkom lepšie úžitkové vlastnosti pri minimálnej výrobnej náročnosti. To sa dosahuje tým, že na povrchu sklených a iných krehkých materiálov sa za studena, resp. pri mierne zvýšených teplotách do sto° Celsia nanáša požadovaný materiál vo forme prášku v elektrickom poli aj vo viacerých...

Spôsob stanovenia koncentrácie bielkovín v biologických materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 232326

Dátum: 15.07.1986

Autori: Janiš Jozef, Zeman Juraj

MPK: G01N 21/31

Značky: materiáloch, koncentrácie, bielkovín, stanovenia, biologických, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká spôsobu stanovenia koncentrácie bielkovín v biologických materiáloch. Podľa vynálezu sa postupuje tak, že vhodné farbivo s výhodou Coomasie Blue G (C.I. 42655) sa rozpustí v metanole, pridajú sa kyseliny s výhodou kyselina chlórovodíková, alebo kyselina chloristá, prípadne kyselina fosforečná o koncentrácii 0,25 až 0,8 mól/l a chlorid sodný na potlačenie adhézie na sklenné časti meracej kyvety. Do takto pripraveného reakčného...

Zariadenie na meranie dotyčnicovej zložky rezného odporu nástroja v monolitných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 227291

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lobotka Jozef, Knoll Jozef

Značky: materiáloch, dotyčnicovej, nástroja, řezného, zložky, meranie, zariadenie, monolitných, odporu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na meranie dotyčnicovej zložky rezného odporu nástroja v monolitných materiáloch konajúceho rotačný pohyb vyznačujúce sa tým, že pozostáva z hriadeľa (6) uloženého v ložiskách (2), na ktorom je otočne uložená objímka (3), na ktorej je pripevnené rameno (5) na konci osadené nožom (4).

Zariadenie pre meranie horizontálnej a vertikálnej zložky rezného odporu v monolitných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 229436

Dátum: 15.04.1986

Autori: Knoll Jozef, Lobotka Jozef

MPK: B23Q 23/00

Značky: odporu, monolitných, zariadenie, horizontálnej, zložky, řezného, meranie, vertikálnej, materiáloch

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je meranie rezných odporov, pôsobiacich na rezný nástroj v horizontálnom a vertikálnom smere, ktorý sa pohybuje v siláži. Na reznom nástroji je možné meniť geometriu rezných hrán a určiť najvhodnejší tvar tak, aby najmä horizontálna zložka bola minimálna. Minimálna horizontálna zložka sily potom potrebuje minimálnu energiu, vynaloženú na odrezanie, prípadne rozrušenie materiálu a teda v značnej miere šetrí vynaloženú energiu pri...

Zariadenie na zisťovanie povrchovej absorpcie kvapalín v doskových materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 224496

Dátum: 15.02.1986

Autor: Kvasna Pavel

Značky: zisťovanie, materiáloch, zariadenie, povrchovej, kvapalín, doskových, absorpcie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zisťovanie povrchovej absorpcie kvapalín v doskových materiáloch, najmä z dreva, vyznačuje sa tým, že v telese (1) je vytvorená dutina (2), do ktorej zvrchu ústi nalievacia trubka (3) a meracia trubka (4), a pod ktorou je umiestnený upínací segment (7) pre upnutie skúšobnej vzorky (8), pričom teleso (1) je opatrené vodováhou (11), nastavovacími skrutkami (10), zbernou nádobou (12), pripevnenou pod skúšobnou vzorkou (8) a uráverom...

Spôsob vytvorenia opticky čitateľného záznamu akustického poľa v elektroopticky aktívnych materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 217664

Dátum: 16.07.1984

Autori: Kolník Stanislav, Tyrek Ivan

Značky: aktívnych, čitateľného, elektroopticky, spôsob, akustického, vytvorenia, opticky, poľa, záznamu, materiáloch

Zhrnutie / Anotácia:

Ak sa elektrická vodivosť akustoelektricky aktívneho materiálu, napríklad osvetlením, moduluje koherentne s akustickou vlnou, ktorá sa týmto prostredím šíri, vytvorí sa priestorové rozloženie nosičov náboja, ktoré má mimo periodickej zložky i stacionárnu zložku, svojím tvarom zodpovedajúcu akustickej vlne. Vďaka tejto stacionárnej zložke rozloženia voľných nosičov náboja sa v materiáli vytvorí i značná modulácia koncentrácie nosičov zachytených...

Spôsob prípravy predkompozitu so smerove usporiadanými diskrétnými spevňovacími vláknami v matricových materiáloch vo forme práškov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214453

Dátum: 01.07.1984

Autori: Čabelka Jozef, Kaldrovitš Jozef, Pulc Vojtech

Značky: práškov, formě, spevňovacími, usporiadanými, matricových, spôsob, predkompozitu, materiáloch, vláknami, přípravy, smerove, diskrétnými

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy predkompozitu so smerove usporiadanými diskrétnymi spevňovacími vláknami v matricových materiáloch vo forme práškov, vyznačujúci sa tým, že sa kontinuálne nosné vlákno matricového materiálu preťahuje cez alespoň jeden obaľovací prievlak naplnený homogenizovanou suspenziou diskrétnych spevňovacích vlákien a práškového matricového kovu vo viskóznom roztoku teplom dobra rozložiteľného organického pojiva, pričom obalené vlákno po...