Patenty so značkou «materiáli»

Zariadenie na absorpciu energie s vláknami vnorenými v plastovom materiáli a súvisiaca predná časť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17592

Dátum: 21.11.2011

Autori: Gonin Vincent, Compagnon Philippe, Steinmetz Abla, Buron Marie-pierre

MPK: F16F 7/12, B60R 19/34

Značky: absorpciu, zariadenie, predná, vnorenými, část, plastovom, materiáli, vláknami, energie, súvisiaca

Text:

...pri vysokej teplote.0026 Ako bolo uvedené vyššie, materiál obsahuje 2 až 10 hmotn. vlákien, pričom zvyšok je tvorený matricou z plastového materiálu a prípadne z dalších prísad. Výhodne materiál obsahuje 5 až 9 hmotn. vlákien.0027 Každá zo zón 11 až 13 má typickú dutinkovú štruktúru, ktorá obsahuje množstvo dutých buniek 15 položených vedla seba. Bunky 15 sú tvorené stenami 17, ktoré možu byť prípadne spoločné pre viaceré bunky. Steny...

Spôsob znižovania počtu životaschopných mikrobiálnych organizmov a/alebo priónov prítomných v organickom materiáli, jednotka na výrobu bioplynu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287581

Dátum: 21.02.2011

Autori: Pedersen Lars Jorgen, Bonde Torben

MPK: A61L 11/00, A01C 3/02, A61L 101/20...

Značky: životaschopných, spôsob, materiáli, počtu, bioplynu, použitie, organickom, organizmov, jednotka, výrobu, priónov, mikrobiálnych, prítomných, znižovania

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob znižovania počtu životaschopných mikrobiálnych organizmov a/alebo priónov prítomných v organickom materiáli, v ktorom sa organický materiál spracováva tlakovým varením s vápnom, potom sa stripuje čpavok a následne sa produkuje bioplyn. Tiež sa opisuje zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu, ktoré navyše produkuje bioplyn na využitie na vykurovanie a výrobu elektrickej energie a použitie tejto jednotky.

Spôsob vytvárania rýh v baliacom laminátovom materiáli, baliaci laminát a balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286335

Dátum: 02.07.2008

Autori: Fredlund Mats, Norlander Leif, Karlsson Annika

MPK: B31B 1/00, B65D 5/42

Značky: laminát, vytvárania, baliacom, materiáli, baliaci, balenie, spôsob, laminátovom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ryhovania baliaceho laminátového materiálu vyrobeného z celulózových vlákien, pričom baliaci laminát zahŕňa objemovú vrstvu (1), ktorá sa skladá zo sieťovej štruktúry celulózových vlákien a aspoň na jednej strane tejto vrstvy aspoň z jednej bočnej vrstvy (2b). Bočná vrstva a objemová vrstva sú k sebe navzájom priamo alebo nepriamo pripojené na svojich v podstate celých, k sebe otočených povrchoch. V tomto spôsobe je do prvej strany...

Spôsob a zariadenie na vŕtanie otvorov v pôdnom alebo skalnom materiáli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2590

Dátum: 05.10.2004

Autori: Mocivnik Josef, Egger-mocivnik René

MPK: E21B 7/20

Značky: skalnom, vŕtanie, spôsob, materiáli, otvorov, zariadenie, pôdnom

Text:

...s prispôsobenim k priemeru s ňou spojenej ochrannej, respektíve obalovej rúrky. Použitím oddeleného rázového prstenca môžu byť zohľadnené tiež rôzne namáhania, ktoré pôsobia najednotlivé diely. Na zvlášť jednoduché a rýchle odstránenie aspoň vŕtacieho ústrojenstva podokončení vftania sa podľa vynálezu ďalej navrhuje, aby vŕtacia korunka a prípadne rázovýprstenec bol spojený s vŕtacím ústrojenstvom pomocou zásuvnćho spojenia.0007 Na...

Spôsob a zariadenie na vŕtanie otvorov v pôdnom alebo skalnom materiáli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2272

Dátum: 28.09.2004

Autori: Mocivnik Josef, Egger-mocivnik René

MPK: E21B 7/20

Značky: materiáli, skalnom, zariadenie, otvorov, vŕtanie, pôdnom, spôsob

Text:

...namáhanie obalovej rúrky, pôsobiace na konci odvrátenom od vŕtacej korunky, zvolilo menšie než ťahové namáhanie vykonávané na ochrannú rúrku. Tým, že sa tlakové namáhanie obalovej rúrky zvolí menšie než ťahové namáhanie ochrannej rúrky sa zaistí, že sa výhodným spôsobom zavádza do vŕtaného otvoru ibajednoduchým zásuvným spojením v uložení ochrannej rúrky prijatá obalová rúrka, a to nie voväčšom rozsahu, než je to v prípade vŕtacej korunky...

Spôsob a zariadenie na určovanie rýchlosti šírenia zvuku v materiáli v závislosti od teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2772

Dátum: 13.05.2003

Autori: Deppe Gerd-joachim, Sauerland Martin

MPK: G01N 29/04, G01H 5/00

Značky: spôsob, zvuku, závislosti, materiáli, zariadenie, šírenia, teploty, rychlostí, určovanie

Text:

...prístrojom na meranie hrúbky steny,ktorý pracuje na princípe Iaserovo ultrazvukového meracieho postupu na meranie hrúbky horúcich stien (odrazová metóda). Na základe známej hrúbky steny môže byť po zmeraní časového intervalu medzi signálom a ozvenouvypočítaná rýchlosť šírenia zvuku pri danej teplote.0010 Nevýhodou je tu však, že pri vyšších teplotách vzorka rúrky rýchlo zokovinovie, a tým je skreslený výsledok merania. Ďalej je...

Spôsob vytvorenia čiar ohybu na obalovom materiáli

Načítavanie...

Číslo patentu: 278623

Dátum: 15.04.1992

Autor: Brunlid John-erik

MPK: B31B 1/25

Značky: čiar, spôsob, obalovom, vytvorenia, materiáli, ohybu

Zhrnutie / Anotácia:

Vytvorenie čiar ohybu na obalovom materiáli sa uskutoční tak, že sa obalový materiál (1, 8) v prvom stupni vybaví na jednej svojej strane vyvýšenými časťami (6) a v druhom stupni sa podrobí mechanickému opracovaniu na čiastočné alebo úplné odstránenie týchto vyvýšených častí (6). Vyvýšené časti (6) sú výhodne lineárne, opracovanie je možné ukončiť pri zarovnaní materiálu na úroveň okolitého materiálu alebo je možné zmenšiť hrúbku obalového...

Zariadenie pre vytváranie farebných pružkov na pasikovitom materiáli

Načítavanie...

Číslo patentu: 261087

Dátum: 12.01.1989

Autor: Sekelský Stanislav

MPK: D06B 1/08

Značky: materiáli, zariadenie, farebných, pasikovitom, pružkov, vytváranie

Text:

...vyhotovenie zariadenia podla vynálezu je zobrazené na priložených výkresoch, kde obr. 1 je čelný pohlad na zariadenie, na obr. 2 je pohľad zhora, na obr. 3 je znázornená vytváranie farebných prúžkov na pásikovitom materiáli, obr. 4 je priečny rez tahacieho kolieska.Zariadenie pre vytváranie farebných prúžkov na pásikovitom materiáli sa skladá z v-odiaceho prípravku 1, ktorý je prestavitelný v horizontálnej rovine skrutkami 3, a ten ústi...

Prídavné zariadenie na zhotovovanie gombíkových dierok na syntetickom alebo čiastočne syntetickom textilnom materiáli ultrazvukovým bodovým zváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: 221688

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kulifay Štefan, Hlaváč Anton, Rumanovský Maximilián

Značky: přídavné, textilnom, čiastočne, zváraním, materiáli, zariadenie, zhotovovanie, bodovým, dierok, gombíkových, syntetickom, ultrazvukovým

Zhrnutie / Anotácia:

Textilný materiál, na ktorý so pri zhotovovaní dierok ultrazvukom pôsobí, býva rozličných hrúbok a vlastností. Preto, aby sa v každom jednotlivom prípade dosiahlo vytavenie dierky a súčasne spevnenie jej okraja zvarením, nutné je prispôsobiť koncovku hrúbke a vlastnostiam textilného materiálu. Táto okolnosť si vynucuje celú sadu koncoviek, ktoré sa musia podľa povahy materiálu vymienať, čo je z pracovného a výrobného hľadiska značne nevýhodné,...