Patenty so značkou «matečných»

Spôsob získavania enzýmov z fermentačnej pôdy a matečných lúhov z výroby 1-lyzín ultrafiltráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269024

Dátum: 11.04.1990

Autori: Forsthoffer Július, Bučko Michal, Hano Alexander, Sálka Ján, Brokeš Peter, Hlaváček Juraj

MPK: C12N 11/00

Značky: matečných, enzýmov, spôsob, lúhov, pôdy, výroby, získavania, 1-lyzín, fermentačnej, ultrafiltráciou

Text:

...a naopak prepůšľe nizkoaolekuldtne zložky z fernentačnej p 6 dy. Pripadne ee tieto látky môžu odeeperovaľ ultrefiltráciou až z metečnýoh lůhov po vykryätelizovani 1-lyzinu.Z koncentrátu vyeokonolekulárnych látok ziakaneho poaocou ultrafiltrácie je aožne ziskat viacerá priemyselné významná enzýny, hlavně protaázy. Tieto enzýay, ktorá aa takto otenů vedľajšie produktoa výroby penicilinu ee doteraz nijako nevyuživejů.Priklad l 1 000 000 dielov...

Způsob izolace směsi oligomerů polyfenylenoxidu s mědí z matečných louhů po polymeraci 2,6-xylenolu na polyfenylenoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 256661

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čiernik Ján, Šťastný Milan, Spousta Eduard, Ambros Dušan

MPK: C08G 65/44

Značky: směsi, polyfenylenoxidu, matečných, polyfenylenoxid, mědi, polymeraci, způsob, izolace, oligomerů, 2,6-xylenolu, louhů

Text:

...dietanolamln, a z těžké polární fáze se po odpaření vyloučí kovová měd, která se izoluje odstředěním nebo filtrací.Předmětem vynálezu je způsob izolace směsi oligomerü polyfenylenoxidu s mědí z matečných louhů po oxidační polykondenzaci 2,6-xylenolu katalyzované komplexy mědi a aminy, obsahující aromatické uhlovodíky, alkoholy a aminy, při které se matečné louhy zahustí oddestilováním lehce těkavých složek a zahuštěný zbytek se extrahuje...

Způsob regenerace matečných louhů po oxidační polykondenzaci 2,6-xylenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250949

Dátum: 14.05.1987

Autori: Šrámek Jaromír, Čiernik Ján, Ryšánek Pavel, Spousta Eduard, Šťastný Milan, Ambros Dušan, Preisler Ladislav

MPK: C22B 15/00

Značky: způsob, polykondenzaci, louhů, regenerace, matečných, 2,6-xylenolu, oxidační

Text:

...kovová měč se izoluje filtrací nebo dekantací. Tímto způsobem je regenerace mědi prakticky kvantitativní.Z aromatických uhlovodíků se nejčastěji používá benzen nebo toluen. Vždy ve směsi s etanolem nebo metanolem.Složsní matečných louhů je přibližně 40 až 45 objemových aromatícký uhlovodík, 55 až 60 objemových alkohol, 0,5 až 2,0 objemových voda, 0,5 až 2,5 objemových amin a 0,05 až 5 k hmotnostních chlorid měäný nebo měčnatý.iz...

Způsob regenerace matečných louhů z výroby polyfenylenoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239737

Dátum: 15.04.1987

Autori: Korcová Ivana, Vébr Jan, Eermák Jioí, Sklenieka Václav, Schätz Miroslav, Kiefman Josef

MPK: C07C 43/257

Značky: způsob, louhů, regenerace, polyfenylenoxidu, matečných, výroby

Text:

...prakticw odstranit sahŕívlnía táto nosi a pararoraaldenyden, vodný roztoku ronaldohydu nebo s látkami uvolnujícini tornaldehyd za přitónnosti katalyzatorů zajiätujícícn kondenzaci fenolu s rornaldełuydel převážně do o-polołv.Lineàrni kondenzňty těchto renolickycn .Lĺtek s volnou o-polohou s formaldehyden,tvorí nlavní složku zbytku po chemické rafinaci zwlenolu. Krone toho, v súvislosti na režimu detilace je ve zbytku prítonen i awlenol....

Sposob spracovania matečných roztokov z oxidačnej kondenzácie surového 2-merkaptobenztiazolu s chlórnanom sodným v prebytku cyklohexylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249497

Dátum: 12.03.1987

Autori: Sladká Jana, Mašek Ján, Riška Miloslav, Drapáková Marta, Demovič Stanislav, Čukan Vladimír, Kačáni Stanislav, Holčík Ján, Muchová Jana

MPK: C07D 277/80

Značky: spôsob, surového, sodným, přebytků, 2-merkaptobenztiazolu, cyklohexylaminu, spracovania, oxidačnej, roztokov, kondenzácie, chlornanom, matečných

Text:

...alebo pri totâlnejkonverzii vzhľadom na 2-merkaptobenztiazol.Nezreagovaná cyklohexylamínová soľ 2-merkaptobenztiazolu rozpustená v nadbytku cyklohexylamínu viaže ekvimolárne množstvo cyklohexylamínu. Takto viazaný amín je len čiastočne regenerovateľný, V závislosti od stupňa alkality použitého vodného roztoku chlórnanu sodného v procese oxidácie.Podstatné zvýšenie účinnosti regenerácia cyklohexylamínu s prihliadnutím na cyklohexylamín...

Spôsob odstraňovania formaldehydu a dusitanov z matečných lúhov výroby cyklických nitrózamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234447

Dátum: 01.03.1987

Autori: Procházka Bohumil, Lipka Radislav, Berežný Viktor, Dimun Milan, Kellner Michal, Zeman Svatopluk, Fridrich František, Kovaĺ Eugen, Gaško Pavol, Lichvár Milan

MPK: C07D 487/08, C07D 251/06

Značky: cyklických, formaldehydu, matečných, lúhov, odstraňovania, dusitanov, spôsob, nitrózamínov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši odstraňovanie formaldehydu a dusitanov z matečných lúhov výroby cyklických nitrózamínov nitrozačným štiepením hexametyléntetramínu. Podľa predloženého postupu sa na matečné lhůy neupravené a/alebo upravené prídavkom hexametyléntetramín obsahujúcich roztokov v množstve 0,01 až 20 mólov hexametyléntetramínu na 1 mól prítomného dusitanu vo východiskových matečných lúhoch pôsobí pri teplote 0 až 150 °C, za atmosférického tlaku až...

Spôsob spracovania vodnej fázy a matečných lúhov pri výrobe fenoxymetylpenicilínu alebo benzylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234412

Dátum: 01.03.1987

Autori: Srnka Karol, Hudec Milan, Daučík Adam, Kostiviar Vladimír, Kliment Július

MPK: C12P 37/02

Značky: lúhov, vodnej, matečných, spracovania, spôsob, fenoxymetylpenicilínu, výrobe, benzylpenicilínu, fázy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spôsob výroby síranu draselného a kyseliny octovej z vodnej fáhy, vznikajúcej pri izolácii fenoxymetylpenicilínu alebo bonzylpenicilínu po vyzrážaní draselných solí uvedených penicilínov z organického rozpúšťadla, hlavne butylacetátu, vodným roztokom octanu raselného, po oddelení vodnej fázy od organickej alebo z matečných lúhov, vznikajúcich po rekryštalizácii draselných solí penicilínov z vodného roztoku. Pre izoláciu...

Způsob zpracování matečných roztoků z výroby o-toluensulfonamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248391

Dátum: 12.02.1987

Autori: Cejnar Milan, Louda Miloš, Dlouhý Ivo, Matuchová Marie

MPK: C07C 143/78

Značky: roztoku, matečných, o-toluensulfonamidu, způsob, zpracování, výroby

Text:

...obsahu nečíatot blízkeho aurovàmu o-to 1 uensu 1 fonamidu, ktorý lze dále opätovné zpraoovat.Zpracováním matečných louhú způsobem podle vynálezv. ae zvýší výtěznost celého procesu o 3 až 5 Šn při přepočtu na čistý o-toluenaulfonamíd. Dodatečnä zíakaný o-toluenaulfonamíd má složení odpovídající aurovému amidu a proto se přidávé do hlavního technologického proudu, před kryatalizací surováho o-toluensulfonamidu.termínom chlazení se pro...

Spôsob spracovania matečných lúhov z výroby hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230306

Dátum: 15.10.1986

Autori: Ferenčík Ján, Kellner Michal, Zeman Svatopluk, Zemanová Eva, Lipka Radislav, Dimun Milan

MPK: C07D 487/18

Značky: hexametyléntetramínu, spracovania, spôsob, matečných, lúhov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania matečných lúhov z výroby hexametyléntetramínu, získaného amoniakalizáciou vodných roztokov formaldehydu, na polykondenzačné živice a/alebo amónne soli, vyznačujúci sa tým, že na matečné lúhy z výroby hexametyléntetramínu vo vodnom reakčnom prostredí aspoň s jednou zlúčeninou s pohyblivým atómom vodíka všeobecného vzorce kde X je kyslík alebo NH, R1 je vodík a R2 znamená vodík, NH2 alebo CN alebo tiež X spolu s R1 a R2 je...

Způsob zpracování 1,2-difenyl-3,5-dioxo-4-/4,4-dimethyl-3-ovxopentyl/-pyrazolidinu z matečných a promývacích louhů po krystalizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 232998

Dátum: 15.07.1986

Autori: Mayer Jiří, Gabriel Jiří, Indruch Miroslav

MPK: C07D 231/36

Značky: způsob, louhů, matečných, krystalizaci, promývacích, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování 1,2-difenyl-3,5-dioxo-4-(4,4-dimethyl-3-oxopentyl)pyrazolidinu (Tribuzonu) z matečných louhů po krystalizaci. Výroba farmaceutických substancí s účinky antirevmatickými, antiflogistickými a urikosurickými. Technologický postup dle vynálezu zvyšuje výtěžnost reakčního procesu za současného zachování kvality produktu. Účelu se dosáhne, když se destilační zbytek získaný oddestilováním krystalizačních rozpouštědel po rafinaci,...

Způsob získávání kyseliny p-aminobenzoové a matečných louhů po krystalizaci isokain hydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233831

Dátum: 01.07.1986

Autori: Vrána Milan, Fuka Josef

MPK: C07C 101/56

Značky: způsob, p-aminobenzoové, isokain, louhů, získavání, hydrochloridu, matečných, krystalizaci, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu získávání kyseliny 2-aminobenzoové z matečných louhů po krystalizaci isokain hydrochloridu, zbavených destilací etanolu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se olejovitá směs esterů získaná alkalizací matečných louhů hydrolyzuje působením hydroxidu sodného nebo draselného. Hydrolyzou vzniklá kyselina p-aminobenzoová se z vodného roztoku uvolní okyselením kyselinou solnou nebo sírovou.

Spôsob spracovania matečných roztókov z filtrácie reakčného produktu pri výrobe N-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221005

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mašek Ján, Fratrič Ján, Mihály František, Kačáni Stanislav, Riška Miloslav, Sudek Vlastimil, Holčík Ján

Značky: výrobe, reakčného, filtrácie, spracovania, produktů, spôsob, n-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu, roztokov, matečných

Zhrnutie / Anotácia:

Matečné roztoky, získané po oddelení N-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu z reakčnej zmesi po oxidačnej kondenzácii cyklohexylamínovej soli 2-merkaptobenztiazolu, pripravovanej zo surovej taveniny 2-merkaptobenztiazolu a prebytku cyklohexylamínu, roztokom chlorňanu sodného, sa pri zvýšenej teplote nechajú rozdeliť na dve vrstvy. Po ich oddelení sa z každej vrstvy osobitnou destiláciou regeneruje cyklohexylamín. Dosiahne tým lepšie využitie...

Způsob zpracování matečných louhů po krystalizaci surového dimetyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217867

Dátum: 15.11.1984

Autori: Pilný Miroslav, Seitl Jaromír

Značky: matečných, dimetyltereftalátu, louhů, způsob, krystalizaci, zpracování, surového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování matečných louhů po krystalizaci surového dimethyltereftalátu při jeho výrobě katalytickou oxidací směsi p-xylenu a cirkulujícího metyl-p-toluylátu pod tlakem a tlakovou esterifikací vzniklých kyselin metanolem. Podstata spočívá v přídavku malých množství manganu a olova ve formě solí rozpustných v matečných louzích, například ve formě octanů, do matečných louhů, rezultujících při separaci a čištění vyrobeného...

Spôsob spracovania matečných lúhov z výroby 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214605

Dátum: 01.07.1984

Autori: Fridrich František, Lichvár Milan, Zeman Svatopluk, Kováčová Klára, Zlacký Alojz, Kováč Jozef

Značky: lúhov, spôsob, výroby, matečných, 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob spracovania matečných lúhov, odpadajúcich z výroby 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, a obsahujúcich dusičňan sodný, dusitan sodný, voľný formaldehyd a prípadne i produkty formozačných a N-Mannichových kondenzácií, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z piatich stupňov, pri čom prvým stupňom je okyselenie matečných lúhov kyselinou dusičnou na pH 4 až 0, s výhodou 2 až 1, pri teplotách 50 až 100 °C, s výhodou pri...