Patenty so značkou «masky»

Hmota na presné krycie masky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3859

Dátum: 07.07.2004

Autor: Cyprian Róbert

MPK: B24C 1/06, C09K 3/00

Značky: masky, hmota, přesné, krycie

Text:

...de tailu, ktorý je možné docieliť na dekorovanom predmete picskovaním.Uvedené nevýhody odstraňuje riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že 5 až 60 hmotnostných polyakrylátovej disperzie v benzino-vodnej emulzii,je zmiešaných s 3080 hmotn. akrylátovej disperzie, 0,5 až 3 hmotn. polyuretánovej záhustky, 0,5 až 3 hmotn. rheologického aditíva a 0,1 až 1 hmotn. odpeňovača. Doplnkom do 100 hmotn. je voda. S touto hmotou sa dosahujú dobré...

Způsob zhotovení volně nesené dálková masky pro zmenšující projekční soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245264

Dátum: 15.06.1987

Autori: Oksman Erkki, Lehto Arto

MPK: H01L 21/70

Značky: masky, zmenšující, volně, způsob, nesené, projekční, dálková, soustavy, zhotovení

Text:

...Bo 3 mKaeT 38 CWGTTpeóyemaa Ann oóecneqenua ycroüqwaocwn Macxn Toumnna MaTapuaua nocmuraemca TGM, qwo B onyqae pacmennennoü MHHMMNM Ha 2 anowanmonhux Macox npoexunonuoü nnocnocwn PEHLBGHEqacxuü npouecc He HpDOCT 8 HaBHMBaGTOH nocne oóecneqenua Hymuoü Tonmuuu naxoaoro noxpumna, upmqem nan naxonum noxpuwmem cnoñ mnam paspacwaemcs ,uanmue B ÓOKOBOM m BGDTMKQALHOM HanpaBneHnsx. Swa Texnonormn onaaxo He oóecnequnaem Bosmomxocrb peannsaumm cxemoñ...

Způsob výroby fotolitografické masky výkonové polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243318

Dátum: 15.05.1987

Autori: Dürrer Milan, Chrz Vladimír, Gerhard Václav, Štryncl Vladimír

MPK: H01L 21/02

Značky: součástky, výroby, způsob, fotolitografické, polovodičové, výkonové, masky

Text:

...polovodičové součástky podle vynálezu, jehož podstatou je, že na upravený povrch si destičky se nanese âávka chemicky upraveného fotoresistu. Po jeho samovolném rozprostření se vznikla vrstva pracuje obvyklým způsobem. Fotorssist je opatřen płídavkem rozpouštědla fotoresistu a organické látky s nízkým povrchovým napätím.Uvedeným způsobem výrobyfotolitografické masky výkonové polovodičové součástky pomoci chemicky upraveného fotoresistu...

Opěrné zařízení nosiče snímací masky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250510

Dátum: 15.04.1987

Autor: Čermák Josef

MPK: B29C 49/28

Značky: nosiče, masky, opěrné, zařízení, snímací

Text:

...je opatřena kladkou, působící na šikmou p 1 o~ chu záchytné tyče. Protilehlý držák snímací masky je opatřen výstupkem pro zachy cent Záchytné tyče.Hlavní výhody uspořádání opěrného zařízení nosiče snímací masky podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že nosič snímaci masky nemusí být vybaven synchronizací p-ohybů wdržáků snímací masky, čímž se ústrojí nosiče masky zjednodušuje. Reakce razpnice při oddělování přetoků dutých předmětů není...

Nosný člen stínicí masky v barevné obrazovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 249108

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ozaki Junichi, Goto Tasumasa

MPK: H01J 29/02

Značky: obrazovce, masky, nosný, člen, stínicí, barevné

Text:

...být připevněn k rámu 2 tak, aby větší jalochy obou segmentu 40, 42 leželý v rovině rovnoběžné s osou barevné obrazovky 10. Velikost ohýbu nosného členu 24 v závislostí na přiváděném teple lze nastavit změnou délky L a vzdálenosti D mezi stranami obou segmentu 40, 42.Obecně je třeba, aby se stínící maska 2.2 barevné obrazovky lll posouvala působením tepla o vzdálenost 0,01 až 0,1 mm. Délku L lze proto zvolit v rozmezí od 10 do 50 mm podle...

Zařízení pro připevnění obličejové masky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231811

Dátum: 15.06.1986

Autor: Hugo Jan

MPK: A61M 17/02

Značky: připevnění, obličejové, masky, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro připevnění obličejové masky sestávající ze dvou úhelníkových nebo obloukovitých ramen vsunutých do dutého profilu spony připevněné k masce, na jejichž zadní části jsou nasunuty posuvné opěrky opatřené na straně obrácené k obličeji měkkými podložkami. Pomůcku pro připevnění obličejové masky lze použít při anestezii a resuscitaci.

Upevnění vnitřní masky na připojovacím kuse ochranné dýchací masky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217266

Dátum: 15.07.1984

Autori: Schurig Horst, Görner Walter, Zemelka Steffen, Müller Rudolf, Krüger Klaus

Značky: upevnění, ochranné, připojovacím, vnitřní, dýchací, masky

Zhrnutie / Anotácia:

Upevnění vnitřní masky na připojovacím kuse ochranné dýchací masky, vyznačené tím, že připojovací kus (2) je opatřen na svém obvodu přivráceném k vnitřní masce (1) zesílením (3) a přední okraj vnitřní masky (l) je opatřen protilehlou drážkou (5), a že zesílení (3) a drážka (5) jsou opatřeny alespoň jedním aretačním prostředkem.

Způsob odstranění vrstvy světlocitlivé masky z povrchu oxidovaných křemíkových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216551

Dátum: 01.07.1984

Autor: Machala František

Značky: světlocitlivé, křemíkových, odstranění, vrstvy, povrchu, způsob, součástek, masky, oxidovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsobu odstranění vrstvy podle vynálezu lze použít při odstraňování podkladové oxidové vrstvy. Podstata spočívá v tom, že se na oxidované polovodičové součástky, pokryté světlocitlivou vrstvou, působí roztokem kyseliny fluorovodíkové o koncentraci 20 až 60 % po dobu 5 až 60 minut. Tímto způsobem lze odstraňovat z povrchu křemíku téměř všechny druhy světlocitlivých látek nebo pryskyřic. Tento způsob je určen především pro hromadnou výrobu...