Patenty so značkou «manžetový»

Manžetový spoj priečnikov súosových rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 442

Dátum: 11.05.1994

Autori: Šurhaňák Ján, Šurhaňák Jozef

MPK: F16L 23/12, F16B 12/28

Značky: manžetový, priečnikov, rúrok, súosových

Text:

...s manzetou v otvore válcovým výstupkom s rediálnym vybráním vo vnútri manžety, ktoréHo podmaLłete je posuvne upevnenà dvojice pozdľpriečnikmi vo vybrâriech ťezxoun súos 0 Wührrł. Priečnił rítom vore priečnej rür.y.o äanžetový spoj podľ ohto technického riešenie umožnuje 1spojenie priečníkov so suosmqmřrúrkami pri xerobných nákladoch.Prehľad obrázkov na výkresochManže ečnikov súomnñhrúrok v priereze s dvo tov hlv1 ma protiľe mi pr nihii...

Sklopný manžetový uzáver potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 342

Dátum: 02.02.1994

Autor: Široký Jaroslav

MPK: F28F 11/00

Značky: manžetový, sklopný, potrubia, uzáver

Text:

...V kolektore parogenerátora jadrovej elektrárne VVER-1000 (časť B) a v transportnej polohe pri zavážaní do kolektora PG (časť A).Podstata uzáveru spočíva v dvojici opačne orientovaných manžetových uzáverov, v ktorých hlavným tesniacim prvkom sú plochá membrány l z pružného materiálu. upevnené strednou časťou medzi prirubami 3 a obvodovou časťou bodovo k jednotlivým sklopným segmentom g. Toto pripevnenie membrán ich umožní pri sklopeni...

Manžetový kvapkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 216869

Dátum: 31.10.1984

Autori: Húska Dušan, Kabina Pavol, Kúlka Michal

Značky: manžetový, kvapkovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši kvapkovač s nastaviteľnou výtokovou kapacitou na závlahovom potrubí, ktorý spadá svojím využitím do odboru poľnohospodárskych meliorácií a výrobou do plastikárskeho priemyslu. Kvapkovač je tvorený manžetou z plastickej hmoty, do ktorej jej jednej steny je vytvarovaná kapilárna ryha v tvare špirály alebo je hadovite usporiadaná a síce tak, že jeden jej koniec je vyvedený na okraj manžety (viď obr. 2). Manžeta sa ovinie a upevní...