Patenty so značkou «manipulačných»

Udržiavacie zariadenie pre elastickú deformáciu pružného závesu manipulačných dverí s vertikálnym otváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19144

Dátum: 08.03.2012

Autori: Poyet Armand, Panseri Anne Sophie, Simon Romain

MPK: E06B 9/58

Značky: otváraním, pružného, udržiavacie, zariadenie, deformáciu, elastickú, dveří, manipulačných, závěsu, vertikálnym

Text:

...pružný prvok.Manipulačné dvere s vertikálnym otváraním podľa tohoto vynálezu obsahujú elastické udržiavacie zariadenie, ktorého ñxácia elastického prepojenia k vnútrajšku kotviaceho prvkuje vyhotovená prostredníctvom blokovacej skrutky zaskrutkovanej do prvej časti a ústiacejkolmo k vnútrajšku vŕtania druhej častí za účelom blokovania voľného konca elastického prepojenia vo vnútri uvedeného vŕtania.Manipulačné dvere s vertikálnym otváraním...

Spôsob vykonávania manipulačných a dopravných funkcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 287204

Dátum: 24.02.2010

Autori: Belanová Katarína, Štollmann Vladimír, Suchomel Jozef

MPK: B66C 21/00, B64B 1/00, A01G 23/00...

Značky: funkcií, dopravných, spôsob, manipulačných, vykonávania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vykonávania manipulačných a dopravných funkcií, najmä pri ťažbe a doprave dreva, ktorý je vykonávaný zariadením tvoreným visutou robotickou jednotkou, aerostatickým systémom a lanovým navigačným systémom. Lanový navigačný systém slúži na vykonávanie naprogramovaného pohybu nad pracovnou plochou. Tvorený je tromi oceľovými lanami pevne ukotvenými v koncových bodoch, ktoré sú umiestnené vo vrcholoch trojuholníka. Oceľové laná lanového...

Spôsob rozoberania a zloženia stohu systémových paliet v manipulačných zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: 262618

Dátum: 14.03.1989

Autori: Morávek Jan, Kuchyňár Milan, Križan Jozef

MPK: B65G 60/00

Značky: systémových, manipulačných, spôsob, zariadeniach, zloženia, rozoberania, paliet, stohu

Text:

...paliet je postupné, t.j. sprístupnenie obsahu spodnej systémbvej palety je možné dosiahnúť až po odobratí všetkých paliet nad ňou. Na toto sprístupñovanie je potrebné zložité manipulačné zariadenie, ktoré musí mat rozoheraciu a skladaciu jednotku s dlhými msnipulačnými časmi.Nevýhodou spôsobov využívajúcich otočné podpory je to, že manipulačné zariadenia musia mat vlastnú manipulačná vidlicu. zariadenia sú preto mechanicky zložité je potrebné...

Deliaci uzol manipulačných liniek na výrobu sortimentov dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 253414

Dátum: 12.11.1987

Autor: Regina Ivan

MPK: B27B 29/00

Značky: výrobu, sortimentov, manipulačných, liniek, dřeva, deliaci

Text:

...vedľajšie .produkty deie-nia materiálu .majú možnost voľne padať z .priestoru delenie .k zariadeniu na ioh odsun. Súčasne sa zabráni zagnášaniu uohopovaoieho zariadenia .a delia-neho zariadenia. Umiestnením uchopovacieho a deliaceho zariadenia do voľného priestoru nad rovinou pohybu deleného .Inateriájlu sa zmenši na »mirxiimum vzdialenosť medzi prísunovým dopravnikom a meraním odsunovýłm dopravnikom a tým aj dĺžka manipulačnej linky od...

Zariadenie pre zdvih manipulačných čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238420

Dátum: 15.05.1987

Autor: Žarnay Martin

MPK: B66D 1/08

Značky: zdvih, čelustí, zariadenie, manipulačných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka stavby zariadenia pre manipuláciu s tehliarskymi polotovarmi a výrobkami. Účelom vynálezu je zjednodušiť spôsob synchronizácie rýchlostí zdvihových reťazí a izolovať motor od nežiadúcich síl a momentov, ktoré zapríčiňujú zníženie jeho životnosti. To sa dosiahne takým usporiadaním, že zdvihové reťaze sú ukotvené napínacími skrutkami v nosnej konštrukcii, obopínajú reťazové ťažné kladky napínané priamočiarym motorom, ďalej vedú...

Automatický zásobník hriadeľov s polohovaním v dvoch manipulačných miestach

Načítavanie...

Číslo patentu: 229521

Dátum: 15.08.1986

Autori: Telka Vladimír, Tomčo František

MPK: B65G 47/90

Značky: dvoch, polohovaním, manipulačných, miestach, zásobník, automatický, hriadeľov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je automatizácia medzioperačného zásobníka pre hriadeľové predmety. Odstraňuje ľudskú prácu a umožňuje vytvárať automatizované výrobné systémy. Vynález umožňuje automatické prepojenie automatických technologických pracovísk. Tohoto účelu sa dosiahne zoskupením zásobníkového stola, reverzného reťazového dopravníka, zdvíhacích agregátov, klapky a snímačov na telese automatizovaného zásobníka. Zariadenie je možno využiť...

Zariadenie na snímanie spodnej površky kmeňov na manipulačných linkách drevoskladov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231658

Dátum: 01.05.1986

Autor: Tuhársky Juraj

MPK: G01B 7/12

Značky: snímanie, kmeňov, manipulačných, zariadenie, linkách, spodnej, drevoskladov, površky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti meracej techniky pri spracovaní kmeňov stromov a týka sa snímania spodnej površky kmeňov dopravovaných na dopravníkoch bez prerušenia. Účelom vynálezu ja bezdotykové snímanie spodnej površky kmeňa pri jeho pohybe na reťazovom alebo inom dopravníku, pričom nadobúdacie náklady sú nižšie a zariadenie sa zavedie rýchle bez podstatnej prestavby manipulačných liniek. Zariadenie taktiež umožňuje merať krivosť kmeňa. Uvedeného...

Zariadenie na meranie pozdĺžneho posunutia kmeňov na manipulačných linkách drevoskladov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214291

Dátum: 01.06.1984

Autor: Tuhársky Juraj

Značky: kmeňov, zariadenie, manipulačných, meranie, drevoskladov, linkách, posunutia, pozdĺžneho

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je presné meranie pozdĺžneho posunutie, resp. dĺžky kmeňov na manipulačných linkách drevoskladov. Uvedený účel sa dosiahne zariadením, ktoré pozostáva z vodiacej lišty upevnenej vedľa posúvacieho dopravníka kmeňa, na ktorej je posuvne uložený vozík s výklopnou narážkou vozíka. Vozík zabezpečuje spínanie, resp. vyklopenie narážky vozíka do záberu s kmeňom a registráciu pozdĺžneho posunutia kmeňa. Pred východzou polohou vozíka je...