Patenty so značkou «manipulačná»

Manipulačná plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: 288362

Dátum: 28.04.2016

Autor: Zerdik Miroslav

MPK: E01C 9/00, B65D 90/24, B60S 5/02...

Značky: manipulačná, plocha

Zhrnutie / Anotácia:

Pre čerpacie stanice pohonných hmôt je určená manipulačná plocha vybavená sústavou vedľa seba usporiadaných plochých segmentov. Jednotlivé segmenty sú vybavené obvodovým rámom (1) pevne spojeným s plným dnom (2). V ráme je usporiadaná sústava pozdĺžnych nosníkov (3), vymedzujúcich nájazdovú stopu, a zostávajúca plocha je vyplnená tuhým roštom (4). Dno (2) z oceľového plechu je vyspádované a v najnižšom mieste aspoň niektorých segmentov je odtok...

Manipulačná zdvíhacia plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4661

Dátum: 04.01.2007

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B61K 5/00

Značky: manipulačná, zdvíhacia, plošina

Text:

...priamočiarymi hydromotormi HVl, HV 2. Polohy výkyvných ramien sú istené v krajných polohách elektrickými ističmi SQ 5, SQ 6, SQ 10, SQ 11. Priamočiare hydraulické motory sú napojené na hydraulický agregát HA, ktorý poháňa elektrický motor M 3.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZdvíhacie zariadenie podľa obr, l je zložené z hydraulického systému 1, zdvihacieho mechanizmu 2, jazdového mechanizmu 3, elektrického a elektronického systému....

Manipulačná a predajná jednotka zo zipsu a obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280089

Dátum: 08.05.1996

Autor: Günther Eberhard

MPK: B65D 85/671, B65D 5/32

Značky: obalů, predajná, zipsu, jednotka, manipulačná

Zhrnutie / Anotácia:

Manipulačná a predajná jednotka sa skladá zo zipsu (1) a obalu z baliaceho kartónu. Obal je dvojdielny a skladá sa z plášťa (2) tvaru puzdra a vložky (3) prispôsobenej tomuto plášťu (2). Plášť (2) má obrys tvaru rovnobežnostena, otvorenú zadnú stranu (5) a prednú stranu (6) s okienkom (7) a okrajom (8) okienka (7). Vložka (3) je uskutočnená ako obal s obdĺžnikovým základným obrysom, v ktorom je umiestnený zvinutý zips (1) s jazdcom (10), ktorý...

Manipulačná jednotka, najmä na rotačné súčiastky s otvorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 257118

Dátum: 15.04.1988

Autor: Chlebík Milan

MPK: B23Q 7/06

Značky: súčiastky, manipulačná, rotačné, jednotka, najmä, otvorom

Text:

...výhody riešenia manipulačnej jednotky podľa vynalezu sú tiež v. podstatne nižších nákladoch na výrobu, nižšej náročnosti na obsluhu a údržbu.Na pripojených výkresoch je znázornený jeden príklad prevedenia podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornená manipulačná jednotka v polohe odobratia súčiastky, na obr. 2 je znázornená tá istá jednotka v polohe po prenesení súčiastky a kontrole jej prítomnosti, na obr. 4 je znázornený rez rovinou AA k...

Manipulačná valčeková plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: 234562

Dátum: 01.01.1987

Autori: Vavro Rudolf, Boor Ján

MPK: B65G 47/52

Značky: manipulačná, plošina, valčeková

Zhrnutie / Anotácia:

Manipulačná valčeková plošina je vhodná najmä pre uvedenie manipulovaných predmetov, ako sú kotlíky elektrických ohrievačov vody, do odoberacej polohy v medzioperačnom dopravnom systéme. Plošina pozostáva z nosného rámu, na ktorom sú otočné valčeky. Riešeným problémom je vytvorenie takého medzičlánku v medzioperačnom dopravnom systéme, ktorý by pri relatívne nízkych investičných nákladoch umožnil pri prekladaní dopravovaného predmetu úsporu...

Manipulačná plošina, najmä pre dopravné zariadenie výrobných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: 215312

Dátum: 31.05.1984

Autori: Tököli Pavol, Cabadaj Ján, Pernický Štefan, Thirring Ján

Značky: plošina, dopravné, najmä, manipulačná, systémov, zariadenie, výrobných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši manipulačnú plošinu, najmä pre dopravné zariadenie výrobných systémov slúžiacu na manipuláciu s paletou sprostredkujúcu styk medzi dopravným zariadením a náväzním zariadením napríklad obrábacím strojom. Podstata vynálezu spočíva v tom, že manipulačná plošina pre polohovanie palety je vybavená kombináciou najmenej jedného dorazu, vedenia, dotláčacej jednotky a pre uvoľňovanie automatického mechanizmu uvoľňovacou jednotkou.

Kĺbová priamočiara manipulačná jednotka s otočným pohybom koncovej príruby

Načítavanie...

Číslo patentu: 213766

Dátum: 01.05.1984

Autor: Stassel Ladislav

Značky: priamočiara, manipulačná, jednotka, pohybom, príruby, koncovej, otočným, kĺbová

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová priamočiara manipulačná jednotka s otočným pohybom koncovej príruby pre použitie kĺbového spojenia dvoch ramien s telesom ako i vytvorenie paralelných hnacích prevodov. Predmet vynálezu sa dá použiť v operačnej a medzioperačnej manipulácii. Účelom vynálezu je odstrániť nedostatky vyplývajúcich z doteraz známych prevedení, ktoré vykonávajú obmedzený pohyb v určitom nalom rozsahu len na jednej strane od stredu mechanizmu. Uvedeného účelu...