Patenty so značkou «manganu»

Vysoko pevnostná oceľová platňa s vysokým obsahom mangánu s výbornou spracovateľnosťou pri odstraňovaní otrepov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16509

Dátum: 20.12.2007

Autori: Chin Kwang-geun, Kim Sung-kyu

MPK: C21D 9/46, C22C 38/04, C22C 38/06...

Značky: výbornou, odstraňování, otrepov, plátna, spracovatelnosťou, pevnostná, vysoko, vysokým, obsahom, manganu, ocelová

Text:

...fázy sú vytvorené pri izbovej teplote pomocou riadenia hodnoty chladenia, záverečnej chladiacej teploty a podobne, V procese chladenia. Výsledná oceľ, ktorá zlepšuje pevnosť a kujnosť ocele s transformačneindukovanou tvarovateľnosťou je viacfázová oceľ.0008 Viacfázová oceľ nemá charakteristiku medze klzu spôsobenúzmenou martenzitu, a preto sa viacfázová oceľ vo veľkomvyužívala v rôznych oblastiach použitia, pretože má vynikajúcu zvariteľnosť...

Spôsob odstraňovania oxoaniónov arzénu, antimónu, selénu, molybdénu, volfrámu a mangánu z vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 285793

Dátum: 19.07.2007

Autor: Šiška Jozef

MPK: C02F 1/52, C02F 1/70, C02F 1/28...

Značky: molybdenu, spôsob, volfrámu, selénu, manganu, antimónu, arzenu, odstraňovania, oxoaniónov

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie spočíva v znížení oxidačného stupňa arzénu, antimónu, selénu, molybdénu, volfrámu a mangánu redukovadlom v kyslom prostredí a v zachytení produktov redukcie koagulačne alebo sorpciou. Pridanie okysľovacej zložky, redukovadla a koagulačného činidla môže byť uskutočnené súčasne, pričom je možné použiť elektrochemicky produkovaný vodík ako redukovadlo so súčasným okysľovacím efektom.

Oceľové pruhy s vysokým obsahom mangánu s výbornými vlastnosťami povrchu a pokovovania, pokovované oceľové pruhy a spôsob výroby oceľových pruhov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11709

Dátum: 22.12.2006

Autori: Lee Oh-yeon, Lee Young-kook, Kim Seong-ju, Kim Sung-kyu, Hwang Hyun-gyu, Sohn Ll-ryoung, Chin Kwang-geun

MPK: C22C 38/00

Značky: vysokým, manganu, ocelové, pokovovania, spôsob, oceľových, povrchu, pruhy, výroby, pruhov, obsahom, vlastnosťami, výbornými, pokovované

Text:

...a galvanizácie v dôsledku pridania veľkého množstva kremíka.0013 Okrem toho kým iné typy ocele obsahujú veľký objem Mn,majú nevýhodu V tom, že žíhané výrobky z tejto ocele majú výraznenízku odolnosť voči korózii.0014 Predmetom predkladaného vynálezu je teda vytvoriť oceľový pruh, ktorý má vynikajúcu tvarovateľnosť, vysokú pevnosť,vynikajúce povrchové vlastnosti a vlastnosti pokovovania,a pokovované oceľové pruhy s využitím rovnakých...

Suspenzné koncentráty horčíka, vápnika, mangánu, zinku a medi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4136

Dátum: 02.06.2005

Autor: Teren Ján

MPK: C05D 9/02

Značky: vápnika, zinku, manganu, koncentráty, horčíka, suspenzné

Text:

...absorbancia atď. Všeobecne sú márne aj elektrické nespojitosti, napr. na styčnom povrchu vodivého a nevodivého telesa sa vedenie elektrického prúdu preruší. Nie menej všednými sú aj chemické nespojitosti, napr. na styčnom povrchu tuhej častice vo vode len málo rozpusmej soli (napr. síranu bamatého) a vody, resp. jeho nasýteného vodného roztoku sa chemické a fyzikálne vlastnosti menia skokom.Disperzná sústava v ktorej disperzná časť je...

Použitie zlúčenín mangánu na zlepšenie účinnosti elektrostatických odlučovačov a na zabránenie korónového výboja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8666

Dátum: 10.10.2003

Autori: Adams Michael, Aradi Allen, Factor Stephen

MPK: B03C 3/013, B03C 3/01, C10L 1/12...

Značky: výboja, odlučovačov, korónového, elektrostatických, použitie, zlepšenie, zlúčenín, účinnosti, zabránenie, manganu

Text:

...elektrostatického odlučovača na odstraňovanie prachu s vysokýmmerným. odporom z výfukového plynu s obsahom S 02 katalytickou premenou časti SO 3 na S 03. Táto metóda zahrnuje prídavok katalyticky účinných zlúčenín ako sú zlúčeniny mangánu,železa, medi alebo vanadu V jemne dispergovanej forme do výfukového plynu pri teplote V rozmedzí medzi bodom topeniapopola a asi 4000 °C (viď patentové nároky 1 a 3). Predsa len DE 28 O 9 199 Al neuvádza...

Kvapalné koncentráty mangánu, zinku, medi, železa a kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3538

Dátum: 01.07.2003

Autor: Teren Ján

MPK: C05D 9/00

Značky: mědi, zinku, kobaltu, železa, koncentráty, kvapalné, manganu

Text:

...pridalo 300,4 g vodného roztoku dusičnanu vápenatého, obsahujúceho i menšie množstvo dusičnanu amónneho. Použitý roztok dusičnanov obsahoval 43,9 hmotn. dusičnanu vápenatćho. Uvedeným spôsobom vznikla bledomodrá suspenzia, ktorej kontinuálnu - roztokovú fázu tvoril predovšetkým vodný roztok dusičnanov meďnatćho, amónneho a nezreagovanéhovápenatého a tuhá fáza pozostávala predovšetkým zdihydrátu síranu vápenatého, ktorý vznikol konverziou....

Způsob odstraňování manganu z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 260082

Dátum: 15.11.1988

Autori: Janda Václav, Benešová Libuše, Vágner Vladimír

MPK: C02F 1/64

Značky: manganu, odstraňování, způsob

Text:

...manganu a současné separaci vzniklých oxidů msnganu za vzniku kompaktní vrstvičky oxidů manganu na zrnech fluidizovaněho materiálu. základní vrstvičku oxidu manqanu lze vytvořit působením roztoku manganistanu draselného KMn 04.Vzniklé oxidy současně katalyzují oxidaci manganu Mn 2 chlorem, popŕípadě chlorem,nebo manqanistsnem draselným, a kyslíkem rozpuštěným ve vodě za přírůstku další vrstvičky cxidů. Jako oxidačního činidla lze s výhodou...

Způsob odstraňování manganu z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 258570

Dátum: 16.08.1988

Autori: Janda Václav, Vágner Vladimír, Benešová Libuše

MPK: C02F 1/64

Značky: odstraňování, manganu, způsob

Text:

...upravované vodyna fluidní vrstvu. Optimální dávka KMn 04 pro odstranění železa a manganu závisí na složenívody, obsahu organických látek ve vodě a koncentraci dalších redukujícíoh látek. Podle složení vody je optimální dávka KMn 04 v rozmezí 0,3 až 5,5 mg KMn 04 na 1 mg Mn nebo 1 mg Fe.Výhody způsobu odstraňovaní železa a manganu 2 vody podle vynálezu spočívají především v intenzifikaci celého procesu (hydraulické zatížení fluidní...

Jádrové antikorozní pigmenty na bázi oxalanů vápníku, zinku, manganu, dvojmocného železa a olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 244782

Dátum: 01.06.1988

Autori: Diviacka Nová Ves, Hrivnák Ivan, Grúo Peter, Uhlár Ladislav, Peprnak Martin, Polievka Milan, Balák Jioa, Boor Ján

MPK: C09C 1/00, C09C 3/06

Značky: pigmenty, antikorozní, oxalanů, zinku, vápníku, dvojmocného, jádrové, olova, železa, manganu, bázi

Text:

...která neovlivňuje negativně vysrážené produkty. Jako kovové soli se mohou použit všechny ve vodě rozpustné soli. Výhodné Jgou zvláště chloridy a sirany. V případě železa je zvláště vhodný FeSü 4.7 H 20.Pokrok dosažený vynálezem spočivú v tom, že byly vyvinutynová typy jádrových antikoroznich pigmentů z dostupných a levnýchsurovín s velmi dobrými ínhibičnimi vlastnostmi.95 5 oxidu železitého se rozplavi v odsolené vodě na objem 500 ml za...

Způsob zpracování manganových konkrecí amoniakálně karbonátovým postupem spojený se získáváním manganu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256130

Dátum: 15.04.1988

Autor: Javorek Petr

MPK: C22B 47/00

Značky: získáváním, manganových, spojený, karbonátovým, manganu, postupem, konkrecí, způsob, zpracování, amoniakálně

Text:

...nerozpustné sloučeniny, obsahující uhličitan manganatý. Roztoku po vyloučeni manganu se využívá v další části zpracování manganových konkrecí pro získáváni mědi, niklu a kobaltu známým amoniakálně-karbonátovým postupem 2 pevného podilu kalové frakce, který zůstává po loužení redukovaných manganových konkreci za nepřístupu vzduchu.Výhodou uvedeného způsobu je, že rozšířením amoníakálně-karbonátové technologie zpracování manganových konkrecĺ...

Způsob výroby piezokeramických materiálů dotovaných oxidy manganu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243895

Dátum: 15.06.1987

Autor: Malyška Boetislav

MPK: C04B 35/49

Značky: piezokeramických, materiálů, výroby, způsob, manganu, dotovaných, oxidy

Text:

...se systémem Pbo-Mnzoa-02 především sloučenina Ph 3 Mn 6013. Její obsah se podle rovnice l zvyšujePb 3 Mn 5013 .- a pbo 2 Mn 304 oz (1) s rostoucím parciálním tlakem kyslíku při slinovaní keramiky. zvýšení parciálního tlaku kyslíku se tedy projevuje zvýšením elektrické vodivosti a zvýšením dielektrických ztrát piezoke ramického rezonátoru. bůsledkem jsou tedy nižší hodnoty K 31 a om.Nevýhodou současného stavu řeší způsob výroby...

Způsob biologického zapracování pískových filtrů používaných k odstraňování suspendovaných látek při úpravě pitné vody, pro odstraňování amonných iontů, dusitanů a manganu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239712

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šrámek Karel

MPK: C02F 1/00

Značky: biologického, filtru, iontů, odstraňování, způsob, pitné, dusitanů, amónnych, pískových, úpravě, suspendovaných, zapracování, manganu, používaných, látek, vody

Text:

...podle vyndlezu o 30 i proti ohloraoi před filtry. Při ton obsah volneho chloru v upravene vodä se vidí a ve vcdovodní síti je etabilnějěí. «Voda o vstupní koncentraci 30 1113.14 železa, 1,4 1113.1- manganu a 2,8 1115.1 amoniaku se předupravila aerací, koagtzlaoí a sedimentací. Nedostatok lqrelíku byl nahrazen ddvkováním chloru, avlak Jen v taková množství, kterć bylo nutne pro vyardžení rozpustných solí železa do nerozpustnd hydroxidové formu...

Způsob izolace solí katalyticky aktivních kovů kobaltu, niklu, manganu a železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 249560

Dátum: 15.04.1987

Autori: -, Brožek Vlastimil, Kovářová Zdeňka, Kálalová Eliška

MPK: C01G 51/00, C01G 45/00, C01G 49/00...

Značky: kobaltu, izolace, niklu, katalytický, manganu, aktivních, solí, způsob, kovů, železa

Text:

...který tvoří náplň v koloně příslušné výšky, podle objemu koncentrátu a množství kovů v něm obsažených. V další fázi se kationty z ionexu uvolni použitím různých a různé koncentrovaných kyse 1 in,a to kyseliny sírové, popřípadě i kyseliny chlorovodíkové koncentrace 0,05 až 5 mo 1.1 l.Kyselina určité koncentrace se volí podle záměru zpracování průmyslových koncentrátů. Kyselina sírová o koncentraci 5 mol.l 1 vytěsní z ionexu všechny vázané...

Způsob výroby kovové taveniny na bázi manganu a železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 226043

Dátum: 15.02.1986

Autor: Santén Sven

Značky: výroby, manganu, bázi, kovové, železa, taveniny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kovové taveniny na bázi manganu a železa, vyznačený tím, že práškový materiál, který obsahuje kysličník manganu, se vhání spolu s uhlím a/nebo s uhlovodíky v práškové formě do pásma redukčního tavení v šachtové peci, která je naplněna pevným redukčním činidlem a ve které se toto pásmo trvale vytváří přívodem tepelné energie.