Patenty so značkou «manganičitého»

Způsob přípravy vrstev oxidu manganičitého na tuhých podložkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269740

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bludská Jana, Jakubec Ivo, Konečný Antonín, Vondrák Jiří

MPK: C01G 45/02

Značky: podložkách, vrstev, tuhých, přípravy, způsob, manganičitého, oxidů

Text:

...oxidu křemičitého nebo kyseliny kremičité, která jsou koloidní nebo ve formě vodou smáčitelných ultramikročáetio. Žádná z těchto přísad pri teplote přeměny dusičnanu manganatého na oxid manganičitý nenarušuje vznikající vrstvu a přitom usnadňuje nanášení na podložku.5 výhodou lze použít napríklad častice aerosolu oxidu kŕemičitého nebo produkt rozkladu esterů kyseliny kremičité (nebo jejich eměs), případně směsi s dalšími látkami, jež kromě...

Elektrolyzér na výrobu oxidu manganičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264642

Dátum: 14.08.1989

Autori: Ternbach Zdenko, Papež Stanislav

MPK: C25B 9/00, C25B 15/00

Značky: výrobu, oxidů, elektrolyzér, manganičitého

Text:

...deskové elektrody mají výřez pro přímý průchod prosávané plynné směsi vzduchu a vodíku nad hladinou elektrolytu v podélném směru přes elektrolyzér směrem k odsávacímu hrdlu,které je umístěno alespoň v jedné z obou čelních stěn elektrolyzéru.Řešení podle vynálezu zajiščuje prosávání vzduchu všemi prostory, V nichž se hromadí vodík, přičemž tok prosávaného vzduchu je usměrňován kanály, jejichž stěny tvoří jednotlivé závěsná zařízení. Řešení...

Elektrolyzér na výrobu oxidu manganičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263765

Dátum: 11.04.1989

Autori: Papež Stanislav, Ternbach Zdenko

MPK: C25C 1/10, C25C 7/00

Značky: manganičitého, výrobu, oxidů, elektrolyzér

Text:

...burelu,ze kterâhoj sou v cyklech vyjímtny všechny anody ke snímání burelu, by požądavek na utěsnění víka pŕedstavoval velkou konstrukční komplikaci a zvylení nároku na práci obsluhy.Výhodnějším se proto jeví řešení olektrolyzěru na výrobu oxidu manganičitého z roztoku síranu manqanatého sestávající z nádoby, vo která jsou otłídavä za sebou zavšleny anody a katody podle pŕedkládanáho vynalezu, jehož podstata spočívá V tom, že každá iada...

Zařízení pro snímání burelu – oxidu manganičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263021

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čmelík Jiří, Sabela Radomír, Kehar Josef, Hanousek Karel

MPK: C25B 15/00, C01G 45/02

Značky: snímání, zařízení, burelu, manganičitého, oxidů

Text:

...anodě. Při zvlnění titąnové anody nesmí dojít k překročení moze pružnosti materiálu anody. Při stálém tlaku na anodu s vyloučeným burelem je spuštěn motor, který pohání jeden nebo více válců. Ty se začnou otáčet a tím vytlačí anodu ze snímacího zařízení za současného odpadu vrstvy vylou~ čeného burelu.Jednotlivé válce mohou mít různý průměr a mohou se lišit v kvalitě povrchu. Povrch váloů může být hladký, zhrubený nebo mohou mít jednotlivé...