Patenty so značkou «malým»

Viacúčelová turbína na plyn a vodné toky s malým prietokom a veľkým spádom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6418

Dátum: 03.04.2013

Autor: Tkáč Štefan

MPK: F03B 13/08

Značky: prietokom, velkým, malým, spádom, turbina, viacúčelová, vodné

Text:

...bližšie vysvetlené pomocou obrázkov.Na obr. l je v priečnom reze zobrazená zostava celého zariadenia so statorom a rotorom vo vertikálnej polohe spoločnej osi, s naznačenými smermi prúdenia média, s prerušeným výstupným hriadeľom a s naznačeným smerom jeho rotácie.Na obr. 2 je v priečnom reze zobrazené teleso statora s čiastočným pohľadom A na zakrivené štrbiny v pracovnej ploche statora a pôdorys pracovnej plochy statora B.Na obr. 3 je v...

Modulárny systém so samostatným modulom s malým pôdorysom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14243

Dátum: 12.01.2010

Autori: Talon Christian, Denisart Jean-luc

MPK: A47J 31/44

Značky: modulom, samostatným, malým, systém, modulárny, pôdorysom

Text:

...k modulu môže modifikovať.0021 Okrem toho Vertikálna poloha odkvapkávacej misky základovej stanice je výhodne navrhnutá tak, aby sa selektívne mohla nastaviť.0022 Podla tohto sa vzdialenosť medzi výtokom kvapaliny extrakčnej hlavy a presnou polohou výtoku kvapaliny môže meniť vzhladom na odkvapkávaciu misku základovej stanice v spojenom stave modulu a základne. Preto sa pod výtok kvapaliny môžu umiestniť nádobky rôzneho tvaru aveľkostí...

Systém na podávanie liečiv s malým množstvom liečebného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20753

Dátum: 08.05.2008

Autori: Griffiths Steven, Hill Robert, Wannarka Gerald

MPK: A61M 5/20, A61M 5/24, A61M 5/32...

Značky: malým, liečiv, liečebného, podávanie, množstvom, prostriedku, systém

Text:

...veľká. Za účelom efektívneho Vyplnenia suchej komorypre zaistenie efektívneho zmiešania musí byť Väčšie množstvoliečebného prostriedku naplnené do komory, čo je nákladné a potenciálne nebezpečné pre osobu, ktorá prijíma injekciu. Alternatívne rôzne excipienty môžu byť pridávané do liečebného prostriedku pre efektívne naplnenie suchej komory. Avšak pridávanie excipientov k liečebnému prostriedku vyžaduje dalšie náklady a výrobné...

Kábel s malým štrukturálnym predĺžením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12386

Dátum: 04.01.2008

Autori: Bruyneel Paul, Vanderbeken Bert, Vancompernolle Stijn

MPK: D07B 1/06, D07B 1/16

Značky: predĺžením, malým, štrukturálnym, kábel

Text:

...prameňov.0007 Cieľom predloženého vynálezu je eliminovať nevýhodu stavu techniky. Tiež je cieľom predloženého vynálezu ďalej obmedzit predĺženie kábla bez komplikovania výrobného procesu vytvárania kabeláže.0008 V súlade s predloženým vynálezom je poskytnutý kábel obsahujúci oceľový kord a polymérny materiál. Oceľové vlákna oceľového kordu sú potiahnuté prostredníctvom adhezíva pred preniknutím polymérneho materiálu. Kábel má štrukturálne...

Odhrotovací nástroj na odhrotovanie dier s malým priemerom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6559

Dátum: 02.11.2005

Autor: Heule Heinrich

MPK: B23B 51/10

Značky: nástroj, priemerom, odhrotovanie, malým, odhrotovací

Text:

...ktoré je usporiadané výmenným spôsobom na prednej strane základného telesa, dostávame tú výhodu, že teraz sa môžubezproblémovo odhrotovávat aj veľmi malé okraje dier.0012 Priemer vodiaceho puzdra, ktoré je výmenným spôsobom usporiadané v pozdĺžnom otvore základného telesa, je teda významne zmenšený. Napriek tomu sa dosahuje vysoká mechanická pevnosť v ohybe a torzná stabilita, pretože pozdĺžny otvor usporiadaný vo vodiacim puzdre je...

Plech alebo pás zo zliatiny Al – Mg na výrobu ohýbaných súčastí s malým polomerom ohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1655

Dátum: 04.03.2003

Autori: Helfer Fabrice, Hoffmann Jean-luc, Morere Bruce

MPK: C22C 21/06, C22F 1/047

Značky: polomerom, súčastí, malým, ohybu, plech, výrobu, ohýbaných, zliatiny

Text:

...teploty je dôležitá absencia zotavenia či príliš nizka teplota sú na škodu tahavosti. Naopak teplota žíhania vyššia než 280 C má za následok rekryštalizovaný stav s nedostatoćnou mechanickou odoInoslou.0012 Podstatným znakom výroby pásov a plechov podľa vynálezu je neprítomnost opätovného spevňovania za studena po Zotavovaní žíhaním, či už valcovaním za studena alebo pomocou vyrovnávania napínaním. Takéto spevňovanie za studena by samozrejme...

Výťah s malým prevodom pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3937

Dátum: 09.01.2003

Autori: Mustalahti Jorma, Aulanko Esko

MPK: B66B 11/00

Značky: prevodom, výtah, pohonů, malým

Text:

...strane je cieľom vynálezu vývoj výťahu. bez strojovne S efektívnejším využitím priestoru V budove a vo výťahovej šachte V porovnaní s doterajšínt stavom techniky. To znamená, že výťah musí byť konštruovaný tak, že môže byť V prípade potreby inštalovaný v dosť úzkej výťahovej Šachte. Na druhej strane je cieľom tohto vynálezu zníženiemotora výťahu. Tretím cieľom je zabezpečenie výťahu s tenkýmvýťahovým lanom a/alebo malou trakčnou kladkou, u...

Zariadenie na zovretie nite, najmä na zovretie elastických nití s malým prierezom, v kruhových pletacích strojoch na pletený tovar alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2773

Dátum: 17.12.2002

Autori: Lonati Francesco, Lonati Ettore, Lonati Fausto, Lonati Tiberio

MPK: D04B 15/38

Značky: najmä, strojoch, prierezom, nití, zariadenie, zovretie, elastických, tovar, kruhových, podobně, nitě, malým, pletacích, pletený

Text:

...V priečnom smere k dráhe nite, aby niť zachytila pomocou ramena apohybovala niťou smerom k osi ihlového valca a zovrela ju medzi blokovacou pákou a0013 Pri používaní týchto zariadení boli pozorované určite problémy pri zovretí a zadržovanípružne roztiahnuteľných nití s malým priemerom, ktoré sú privádzané v predopnutom stave.0014 Vtomto pripade nie sú v skutočnosti blokovacia páka a pružný plátkový element schopné zaistiť správne zovretie...

Stabilizovaný prípravok s rekombinantným faktorom VIII bez albumínu s malým obsahom cukru

Načítavanie...

Číslo patentu: 282207

Dátum: 12.10.2001

Autor: Nayar Rajiv

MPK: C07K 14/755, A61K 38/37

Značky: cukrů, stabilizovaný, malým, prípravok, faktorom, albuminu, rekombinantným, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaný prípravok s rekombinantným faktorom VIII (rFVIII) bez albumínu v lyofilizovanej forme, ktorý je tvorený tak kryštalickými, ako aj amorfnými komponentmi a obsahuje, ak je rekonštituovaný s vodou, približne 65 až 400 mM glycínu, až do 50 mM histidínu, 15 až 60 mM sacharózy, až do 50 mM chloridu sodného, až do 5 mM chloridu vápenatého a 50 až 1500 medzinárodných jednotiek rFVIII na mililiter. Veľmi výhodný prípravok obsahuje, po...

Spôsob výroby kovových hydroxidov s malým špecifickým povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279335

Dátum: 07.10.1998

Autori: Krivanec Heinz, Wurmbauer Dieter

MPK: C01B 13/14, C01F 5/16, C01F 5/14...

Značky: výroby, malým, povrchom, spôsob, kovových, specifickým, hydroxidov

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa spôsobu sa najskôr vyrobí hydroxid kovu hydratáciou oxidu kovu za prítomnosti vody, pričom sa vylúči spracovanie v autokláve a získaný hydroxid kovu sa potom spracováva v autokláve pod tlakom tak dlho, kým sa nedosiahne požadovaný špecifický povrch menší než 20 . 10exp(3) m2/ng, výhodne menší ako 10 . 10exp(3) m2/ng.

Smyčková aktivní anténa s malým šumem pro příjem krátkých vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 253071

Dátum: 15.10.1987

Autori: Fornůsek Ctibor, Radomskij Jaromír

MPK: H01Q 7/00

Značky: krátkých, příjem, anténa, malým, šumem, smyčková, aktivní

Text:

...průměru. Velikost ekvivalentní šumové teploty smyčkové aktivní antény lze podstatným způsobem ovlivnit i řešením vazebního obvodu jednozávitové smyčkové antény se vstupním obvodem zesilovače. Ekvivalentní šumová teplota zesilovače je funkcí komplexní proměnné pžedstavované impedancí zdroje signálu traneformované na vstup zesilovače. Některá známá provedení smyčkových aktivních antén řeší vazební obvod útlumovým článkem zapojeným v obvodu...

Zapojení stabilizátoru napětí pro konstatní proudový odběr s extrémně malým příčným proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242282

Dátum: 15.09.1987

Autor: Drbohlav Radek

MPK: H02J 1/04

Značky: zapojení, konstatní, stabilizátoru, odber, proudový, příčným, napětí, proudem, extrémně, malým

Text:

...a mezi první bázi řídíciho tranzistoru a spoločný pól zdrojů napětí jsou zapojeny do serie dvě kompenzační diody a regulační odpor.Výhodou zapojení stabilizátoru napětí podle vynalezu je, že umožňuje získání velmistabilního napětí V širokom rozmezí teplot a napájecích napětí při minimální Vlastní spotřebě. Proto lze uvedené zapojení považovat za velmi výhodné zvlášť V těch aplikacích, kdy jsou kladeny Vysoke nároky na účinnost zařízení.Na...

Způsob pro nepřetržité odvádění a snižování tlaku poměrně velkých množství kondenzátu ze systému s malým přetlakem a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 251208

Dátum: 11.06.1987

Autori: Ulrich Klaus, Breitling Jürgen, Brandt Dieter, Friedemann Ingwalt

MPK: C13G 1/02

Značky: přetlakem, veľkých, snižování, zařízení, odvádění, nepřetržité, malým, kondenzátu, tlaku, množství, provádění, způsob, poměrné, systému

Text:

...Ha pacnonoxenuon n qacrn nouueunn ąnneuua xouneucata 3 auxanmeM Kopnyce nearpuqecxu cuonruponana mraura c nnsyannuuu orueron,xorovan nee Mapxuponxyĺnoxasauuň aunyn uepes cnowponme anna. Ben cHcreMa ónoxnponxn ycrpoücrna ćornacnonso 6 pereHm (nonbennmü KODHYC, mrarą ynpanne ĺnua n ąaumamnmñ xopnyc c nraaroä c ansyananwu-owuero) nanpannnercn cnoön no nronone.n na ne, qwo nosnonner oceaoe nepeueueuue H poraunpuuoe nnnmenne. Hąxonuumü n...

Epoxidová hmota s malým smrštěním

Načítavanie...

Číslo patentu: 238168

Dátum: 01.05.1987

Autori: Kainrath Otakar, Jelínek Václav, Starý Miroslav

MPK: C08K 3/36, C08L 63/00

Značky: epoxidová, malým, hmota, smrštěním

Zhrnutie / Anotácia:

Epoxidová hmota s malým smrštěním je určena pro extremně elektricky a/nebo tepelně namáhané výrobky zhotovené metodou lisování, přetlačování nebo vstřikování epoxidové hmoty s velkým množstvím plniva. Na 100 hmotnostních dílů epoxidové pryskyřice se vmísí jako plnivo 50 až 850 hmotnostních dílů technického úletového prachového kysličníku křemičitého o zrnitosti do 1 ?m, jehož část může být nahrazena i jinými materiály, například mletou slidou...

Zapojení přenosového kanálu s malým telegrafním zkreslením

Načítavanie...

Číslo patentu: 234495

Dátum: 01.03.1987

Autori: Mejta František, Hanžlík Jaroslav

MPK: H04J 3/06

Značky: kanálu, zapojení, malým, přenosového, zkreslením, telegrafním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména přenosu pilotního kmitočtu, sloužícího k synchronizaci vysílačů hromadného dálkového ovládání, používaných v energetice, jako součást systému řízení odběru elektrické energie, a to bez nutnosti použití složitých vyhodnocovacích zařízení na straně příjmu. Tohoto účelu se dosáhne seriovým zapojením oscilátoru, prvního děliče frekvence, amplitudového modulátoru, prvního zesilovače, vysílacího filtru, přenosové cesty,...

Způsob výroby polyesterů s malým pnutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 248293

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hörhold Hans-heinrich, Märtin Rolf, Haase Ludwig, Wolf Horst, Klemm Elisabeth

MPK: C08G 63/08, C08G 63/66

Značky: způsob, pnutím, polyesterů, výroby, malým

Text:

...~MeTunoKcneHnn)-nponana B npncywcrann Et,0 SbC 1 BxonHqecTBe cl Bec.Z o 3 aec.Z OTHOCHTEHBHO Konmuecwaa cnnpooproamnpa npn 80 o l 00 °C B weqe~ Hue 6 no 8 qacon. Hpu 3 TOM cnocoöe cornacno naoőpereuum ocTHraercH cwa 6 HnbHOCTb npn xpanennn Hcxonoü cuecu MOHOMep 0 B, cocraannmman HeKOTOpMe.Heenu, ôes TOPO, qTo 6 H Bcwpeqanncb Bmeneuun Kpncrannon Hnm pyrue n 0 MyT Henan Hcxonaue MOHOMepH H cMecu MOHOMEDOB He rnrpocxonnqnm....

Zariadenie na orientáciu dutiniek, najmä s malým rozdielom čelných otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235811

Dátum: 01.12.1986

Autori: Janošovský Ľudovít, Potfaj Jaroslav

MPK: B65G 35/02

Značky: rozdielom, otvorov, zariadenie, čelných, malým, najmä, orientáciu, dutiniek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zorientovať a dopraviť do pracovného stroja o vysokom výkone požadované množstvo dutiniek. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na orientáciu dutiniek podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v usporiadaní trysiek tlakového vzduchu nad vnútorným povrchom dopravného venca.

Magnetický obvod s malým rozptylovým magnetickým polem ve vnějším prostoru magnetického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223357

Dátum: 15.03.1986

Autor: Klouda Rudolf

Značky: rozptylovým, obvodů, malým, polem, magnetického, magnetickým, vnějším, magnetický, prostoru, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetický obvod s malým rozptylovým magnetickým polem ve svém vnějším prostoru se týká převážně oborů vakuové a mikrovlnné techniky. Účelem vynálezu je snížení vnějších rozptylových magnetických polí, zmenšení rozměrů a hmotnosti magnetického obvodu. Podstata magnetického obvodu podle vynálezu spočívá v tom, že celý plošný povrch magneticky tvrdých materiálů, kromě ploch ohraničujících vzduchovou pracovní mezeru, je bezprostředně obklopen...

Způsob odstraňování chromu ze železných rud s malým obsahem niklu a chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228201

Dátum: 15.03.1986

Autori: Podušková Irena, Šulc Vítězslav, Říha Miloš, Klán Přemysl, Švejda Zdeněk

Značky: chromu, niklu, železných, obsahem, způsob, malým, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování chromu ze železných rud s malým obsahem niklu a chromu nebo ze železných rud s obsahem chromu nebo ze železnato-nikelnatého loužence tlakovým loužením, vyznačený tím, že se jemně mletá ruda nebo louženec louží roztokem hydroxidu sodného o koncentraci nad 200 g.l-1 v autoklávu při teplotě nad 200 °C za uvádění vzduchu nebo kyslíku o přetlaku vyšším než 0,98 MPa, přičemž se chrom převede jako chroman sodný do roztoku, z něhož...