Patenty so značkou «málo»

Málo peniace prípravky na ochranu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14708

Dátum: 12.06.2007

Autori: Baur Peter, Giessler Stephanie, Deckwer Roland, Auler Thomas

MPK: A01N 25/04, A01N 25/30, A01N 25/02...

Značky: rastlín, peniace, ochranu, málo, přípravky

Text:

...v éterovej časti, výhodne s (poly)alkylénoxyskupinou s l až 20 rovnakými alebo rozdielnymi Cl-Cralkylénoxidovými jednotkami, ktoré na konci obsahujú etylénoxyskupinu esteriñkovanú sulfátovou skupinou,(d) prípadne aniónaktívne, neionogénne, katiónaktívne povrchovo aktívne látky a/alebo povrchovo aktívne látky na báze oboj akých iónov,(f) prípadne ďalšie vhodné pomocné látky na vytváranie formulácií, vyznačujúce sa tým, že v pripade zložky...

Multipartikulárna lieková forma pre málo rozpustné účinné látky ako aj spôsob prípravy liekovej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3552

Dátum: 08.07.2005

Autori: Petereit Hans-ulrich, Knöll Marcus, Langguth Peter, Lizio Rosario

MPK: A61K 31/427, A61K 31/55, A61K 31/506...

Značky: látky, formy, rozpustné, přípravy, účinné, spôsob, liekovej, forma, multipartikulárna, lieková, málo

Text:

...spôsobom, takže dovedna je treba počítať s nekontrolovaným uvoľňovaním patches. Kapsula môže V stave, kedy je najmenej už čiastočne prístupná črevným sekrétom, Vždy podľa aktuálneho obsahu čreva alebo črevnej peristaltiky, zostať intaktnáalebo tiež mechanicky V rozsiahlej miere deštruovaná. Na jednej strane môže prichádzaťknáhlemu uvoľneniu veľkých množstiev patches alebo na druhej strane, tiež knežiaducemu oneskorenému uvoľňovaniu,...

Spôsob výroby nosiča liečiva, ktorý obsahuje častice čistej účinnej látky, nerozpustné alebo málo rozpustné vo vode, a nosič liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 284541

Dátum: 16.05.2005

Autori: Müller Rainer, Becker Robert, Kruss Bernd, Peters Katrin

MPK: A61K 9/10, A61K 9/14

Značky: nosič, látky, nerozpustné, rozpustné, málo, obsahuje, liečivá, čistej, výroby, účinnej, spôsob, částice, nosiča, ktorý, vodě

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby nosiča liečiva, ktorý obsahuje častice čistej účinnej látky, nerozpustnej alebo málo rozpustnej vo vode, alebo častice zmesi aspoň dvoch takýchto účinných látok, pričom účinné látky sú pri teplote miestnosti pevné, pri ktorom sa suspenzia účinnej látky alebo zmesi účinných látok podrobia vysokotlakovej homogenizácii v piestovo-štrbinovom homogenizátore za vzniku častíc, ktoré majú stredný priemer, stanovený korelačnou fotónovou...

Orálna formulácia vo forme pevného roztoku vo vode málo rozpustnej účinnej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1567

Dátum: 11.02.2003

Autor: Gorissen Henricus

MPK: A61K 31/55, A61K 47/32, A61K 47/26...

Značky: málo, formulácia, orálna, pevného, roztoku, látky, účinnej, formě, rozpustnej

Text:

...fyzikálnych alebo chemických zmien produktu, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu produktu V priebehuskladovania počas až 5 rokov pri okolitých podmienkach.Malou rozpustnosťou vo vode sa rozumie skutočnosť, žerozpustnosť účinnej látky vo vode je nwnšia ako 1 V 1000.Podľa liekopisných definícii toto zahrnuje látky, ktoré sú zaradené do kategórií veľmi málo rozpustná, prakticky nerozpustná a nerozpustná (USP 24/NF 19, str. 10 január...

Málo farebné, bonzoxazinónové UV absorbéry s nízkym obsahom sodíka a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7793

Dátum: 12.09.2002

Autor: Sarkar Asim

MPK: C07D 265/00, C08K 5/00

Značky: spôsob, málo, výroby, absorbéry, bonzoxazinónové, obsahom, nízkým, sodíka, farebne

Text:

...halogén, nitro, C 1 až C 8 alkyl, C 1 až C 3 alkoxy,alebo C 1 až C 3 alkenyloxy. Tieto zlúčeniny majú index žltnutia menší ako okolo O a koncentráciu sodíka nižšia ako okolo 50 0009 Tento spôsob prípravy zlúčeniny Vzorca I zahŕňa krok reakcie anhydridu kyseliny NFkarboXyantranilovej s približne stechiometrickými množstvami acylačnej zlúčeniny, kde anhydrid kyseliny N-karboxyantranilovej sa čistí rekryštalizáciou alebo0010 Predložený vynález sa...

Sposob výstupkového dobývania úžitkového nerastu v okolí málo pevnej časti horského masívu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260174

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hausová Zlatica, Benický Július, Čečetka Štefan, Čarnoky Anton, Zahoranský Gejza, Vydarený Vladimír

MPK: E21C 41/00

Značky: spôsob, nerastu, částí, málo, pevnej, výstupkového, užitkového, dobývania, masivů, horského, okolí

Text:

...výplne s narušenou pevnosťou.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje a uvedený technický problém rieši spôsob výstupkového dobývaunia úžitkového nerastu v okoli málo pevnej časti v horskom masíve. jeho podstata spočíva podľa vynáiezu v tom, že sa pri dobývaní ponechá vo všetkých smeroch od okraja malo »pevnej časti horského masívu vrstva 5 .až 10 m rastiéé ho masívu, čím sa neüpiným výrubom zmie 4»nemého horského masívu vytvorí medzi piliermi...

Opěra pro podepírání málo únosných mostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269419

Dátum: 11.04.1990

Autori: Skoumal Vladislav, Michal Bohumír

MPK: E01D 19/02

Značky: opěra, podepírání, únosných, mostů, málo

Text:

...v horizontálním směru uloženy vozíky opątřené stavitelnými nohami 8 rozpínecí Jednotkou. Příčník Je opetřen závěey pro podvěšení na mostni konstrukcí.Výhodou opěry pro podepírání málo únosných moetů podle vynálezu je to, že její uspořádání umožňuje blokovou montáž pod mostmí konstrukcí, přičemž v montážním stavu slouží nohy pro vyvežování příčníků. Jinou výhodou je to, že není nutno provádět nákladné a časové náročná úpravy dna vodoteče a...

Způsob výroby málo hořlavého dřevěného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259024

Dátum: 16.09.1988

Autori: Edrman Maja, Šutov Gennadij, Puchalskij Miroslav

MPK: B27K 3/52

Značky: dřevěného, způsob, málo, materiálů, výroby, hořlavého

Text:

...nqnheue TeMnepaTypm or 60.no 120.0. BpeMH TepM 005 paÓOTKH - 12 qac.Hpuwep 2. Ornuqaércn or npunepa I TeM, qro KOMHOHGHTH Haxonrcn B cneymmeu coornomenuu, Mac. ZI craux ®eHonocnHpTm . 35 Bona 65 II cwannn nuauounüůocmaw - 15 cynb®aT aMMoHun 15 Bona - N ~ 70. Hpnmep 3.Ornuqaewcx or npHMepoB 1, 2 TEM, qro KOMHOHBHTH HaxoxTca B cnenymmeu cpownomeuun, Mac. Z - I cTauxOrnnqaewcn ow npHMąpoB 1-3 TGM, qTo KOMHOHEHTH Haxoarca B cnenymmeu...

Spôsob farbenia polypropylénových vlákien v hmote s využitím termicky málo stabilného pigmentu na báze lakov monoazopigmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258625

Dátum: 16.09.1988

Autori: Strapko Lubomír, Samuhel Jozef, Mihály František, Ondrejmiška Koloman, Szentiványi Norbert, Marcinčin Antón

MPK: D01F 1/04, C08J 3/22

Značky: termicky, vlákien, lakov, báze, hmotě, farbenia, stabilného, spôsob, polypropylénových, monoazopigmentov, málo, pigmentů, využitím

Text:

...súvisí tiež s distribúciou molekulovej hmotnosti polyméru. Pseudoplastické kvapaliny medzi ktoré patrí tiež tavenina polypropylénu majú n 1. Pre komerčné typy polypropylénu sú tieto hodnoty vyššie ako pre polyamidy alebo polyestery a pohybujú sa často nad 1,5, čo podľa reglementu predstavuje polymér so zníženou spracovatelnosťou. Hodnota k súvisí s viskozitou polyméru a zohľadňuje ju index toku taveniny uvádzaný v ďalšom popise.Na...

Kompozitní pás k přepravě vozidel v málo únosném terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256628

Dátum: 15.04.1988

Autori: Málek Oldřich, Steinz Stanislav, Rusovský Milan, Krejčí Vladimír, Krčma Radko, Hnát Vladimír

MPK: E01C 9/08, D04H 1/48

Značky: únosném, vozidel, terénu, přepravě, málo, kompozitní

Text:

...najehlovém vpichovacím stroji e přerušovanýnpsezením jehel v jehelné desce ve smeru kolmém na vedení obou pásů strojom. )- 5 - 25 s 32 a Základní výhoda kompozitního pásu e způsobu jeho výroby podle vynálezu epočívá v tom, že povrchový i epodní pás textílie má vedle vysoké pevnosti n odolnosti vůči prostředí vysokou propustnost pro vodu í vzduch, což pak dovoluje i při položení na mimřádně zvodněný podklad, aby voda proniklu na povrch...

Zařízení pro vyproštění kolového motorového vozidla z málo únosného terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254843

Dátum: 15.02.1988

Autori: Tomíček Jiří, Wedlich Wolfgang

MPK: B60B 15/18

Značky: kolového, motorového, únosného, zařízení, vyproštění, terénu, málo, vozidla

Text:

...motorového vozidla a sestává z nosiče, vytvořeného z přípojné a nosné části na níž je prostřednictvím ložiska uložena otočně opěrná deska. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na opěrné desce je první přípojnoučástí uloženo výkyvně unášecí táhlo, jehož druhá přípojná část je výkyvně upevnitelná k vozidlu.Výkyvně uloženým táhlem se opěrná deska uchytí k vozidlu,tím se zajistí aretace její vodorovné polohy a dosednutí celou plochou na terén....

Způsob vyproštění kolového motorového vozidla z málo únosného terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254793

Dátum: 15.02.1988

Autor: Fiala Bohumil

MPK: B60B 15/26

Značky: únosného, motorového, vozidla, terénu, málo, způsob, kolového, vyproštění

Text:

...je málo účinné a svou účinnosti je omezenéjen pro lehčí zapadnutí vozidla.Cílem vynálezu je zjednodušení manipulsce s vyproštovacími prostředky e snížení namáhavosti práce obsluhy vozidla.Podstata způsobu vyproštování podle vynálezu spočívá V tom,že na kola alespoň jedné hnecí nápravy vozidla se upevní otočně excentricky opěrné desky, načež se působením kroutícího momentu od motoru uvedou kola do otáčivého pohybu, jehož působením se...

Zařízení pro vyproštění kolového motorového vozidla z málo únosného terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254457

Dátum: 15.01.1988

Autori: Juříček Jan, Fiala Bohumil

MPK: B60B 15/26

Značky: zařízení, motorového, vozidla, kolového, únosného, vyproštění, málo, terénu

Text:

...a nosné části. Přípojná část je tvořena přírubou Al a k ní upevněná nosná část je rameno Q s čepem gg. Příruba Al je opatřena otvory Ag pro upevnění na kolové šrouby 2. Na čepu 3 je uložena otočně opěrná deska §, prostřednictvím ložiska §, které je pevně připojeno k operné desce Q.U zařízení, které je použito na jedné hnací nápravě 3 jsou na vnější straně disků l obou kol 3, na kolových šroubech g pro upevnění disku l na hnací nápravu Ä,...

Krystalické, ve vodě málo rozpustné amidiové soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 238054

Dátum: 01.04.1987

Autori: Heřmánek Stanislav, Plešek Jaromír

MPK: C07F 5/02

Značky: krystalické, amidiové, málo, rozpustné, vodě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru organické chemie a týká se nového typu amidiových solí, které se vyznačují velmi nízkou rozpustností ve vodě a značnou hydrolytickou stabilitou. Amidiové soli podle vynálezu mají obecný vzorec (R1CONHR2R3)+ Z-, kde R1 je vodík nebo alkyl s 1 až 5 atomy uhlíku a R2 a R3 jsou stejné a značí alkyl s l až 5 atomy uhlíku nebo R2 je vodík a R3 alkyl s 3 až 5 atomy uhlíku anebo celá skupina RlCONR2R3 tvoří laktamový kruh s 3 až...

Herbicidní přípravek se sníženou fytotoxicitou pro málo tolerantní kulturní rostliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236047

Dátum: 01.02.1987

Autori: Zemánek Jiří, Mikula Ján

Značky: rostliny, tolerantní, herbicidní, přípravek, kulturní, fytotoxicitou, málo, sníženou

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní přípravek se sníženou fytotoxicitou pro málo tolerantní kulturní rostliny, například mák setý, vyznačený tím, že účinnou složkou je směs fluazifop-butylu s pyridatem v poměru 1:1 až 1:3.

Zařízení k vypouštění, případně plnění kapaliny z málo přístupných míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 229318

Dátum: 01.03.1986

Autori: Urbánek Bohumil, Bárta Jaroslav, Trojan Oldřich

MPK: F01M 11/04

Značky: zařízení, prístupných, kapaliny, případně, vypouštění, málo, míst, plnění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k vypouštění, případně plněni kapaliny z málo přístupných míst, zejména motorů a převodových skříní. Zařízení je tvořeno dutým šroubem, jehož vnitřní prostor je odstupňován a šroub je vnějším průměrem uchycen v otvoru tělesa, obsahujícího kapalinovou náplň. Dutý šroub obepíná přípojka, opatřená radiálním vrtáním, ke kterému je připevněn nátrubek. Dále je zařízení tvořeno šroubem s čepovým osazením, opatřeným těsnícím...

Dopravník zrnitých sypkých nebo málo tekutých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 215385

Dátum: 29.02.1984

Autor: Dokoupil Bohumil

Značky: sypkých, málo, zrnitých, dopravník, tekutých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru manipulace s materiálem a řeší dopravu zrnitých sypkých nebo málo tekutých hmot, například betonu, zejména do těžko přístupných prostor. Podstatou vynálezu, sestávajícího ze statoru, opatřeného násypkou a výstupním hrdlem opatřeným dopravní trubkou nebo hadicí, kde ve statoru je uložen rotor, jehož obvod je opatřen dopravním šnekem je, že rotor je na konci opatřen alespoň jednou, k rotoru jedním koncem pevně uchycenou,...