Patenty so značkou «malého»

Zostavenie nasávacieho a vypúšťacieho ventilu malého hermetického kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 287713

Dátum: 20.06.2011

Autori: Lilie Dietmar Erich Bernhard, Possamai Fabrício Caldeira

MPK: F04B 39/10

Značky: kompresora, zostavenie, ventilu, nasávacieho, malého, hermetického, vypúšťacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Zostavenie nasávacieho a vypúšťacieho ventila malého hermetického kompresora obsahujúceho kompresný valec (1), ktorý má na jednej koncovej časti umiestnený ventilový blok (10) a ktorý je zásobovaný nasávacím potrubím (5), umiestneným priľahlo k ventilovému bloku a v podstate kolmo na os valca. Ventilový blok (10) je vybavený vypúšťacím otvorom (11), umiestneným v strede vzhľadom na osové premietnutie (20) vnútorného obrysu kompresného valca...

Stroj na vinutie rúr malého priemeru na mieste a spôsob jeho používania

Načítavanie...

Číslo patentu: 287179

Dátum: 29.01.2010

Autor: Bateman Ian Roger

MPK: F16L 57/00, F16L 55/162, F16L 58/02...

Značky: mieste, spôsob, priemeru, stroj, používania, vinutie, malého

Zhrnutie / Anotácia:

Podlhovastý stroj (10) na vinutie skrutkovicovo vinutej rúrky z pásu (12) sa skladá z rámu (20), ktorý má aspoň tri obvodovo odsadené vodiace valce (30,31,32) upravené na dosadnutie oproti vnútornému obvodu ovíjanej rúrky podlhovastého vedenia (40) pásu na axiálne vedenie pásu (12) strojom (10) od vstupnej polohy (42) susediacej s odvádzajúcim koncom (13) stroja k výstupnej polohe (44) susediacej s jedným z troch vodiacich valcov (30,31,32)...

Deformačná strela malého kalibru a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 286657

Dátum: 18.02.2009

Autori: Meyer Donald, Schneider Rolf, Hug Carl, Baumgartner Hans

MPK: F42B 12/02

Značky: kalibrů, malého, deformačná, střela, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Deformačná strela pozostáva z dvoch častí, pričom je vyrobená z tombaku. Strela obsahuje základové teleso (1), do otvoru ktorého je čiastočne zavedené objímkové jadro (2). V závislosti od zvoleného uloženia sa objímkové jadro (2) premiestni v priebehu výstrelu alebo až v priebehu zasiahnutia cieľa takým spôsobom, že sa prechodová oblasť v prednej časti medzi uvedenými dvoma časťami odkryje, pričom sa deformuje smerom von a rozšíri a smerom...

Modifikovaný bakteriofág zahrňujúci gén alfa/beta malého v kyseline rozpustného proteínu spór

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14076

Dátum: 06.08.2008

Autori: Holme Sarah, Fairhead Heather, Pitts Katy, Wilkinson Adam, Jackson Alison

MPK: A01N 63/00, A61K 35/76, C12N 7/00...

Značky: malého, kyselině, rozpustného, spór, modifikovaný, proteínu, zahrnujúci, bakteriofág

Text:

...transkripcii DNA. SASP sa viažu na DNA spôsobom, ktorý nie je špecifický pre sekvenciu (Nicholson et al, 1990) tak, že mutácia v bakteriálnej DNA neovplyvňuje naviazanie SASP.0008 Dokument WO 02/40678 opisuje použitie bakteriofágu moditikovaného,aby niesol gén SASP, ako antimikrobiálne činidlo. S cieľom poskytnúť účinnú produkciu modiñkovaného bakteriofágu v bakteriálnom hostiteľovi sa vdokumente WO 02/40678 opisuje cieľ zabrániť expresii génu...

Munícia do zbraní malého, stredného a veľkého kalibra

Načítavanie...

Číslo patentu: 280419

Dátum: 14.01.1998

Autor: Sauvestre Jean-claude

MPK: F42B 10/02, F42B 12/62, F42B 7/10...

Značky: kalibra, stredného, velkého, zbraní, malého, munícia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka munície určenej do zbraní malého, stredného alebo veľkého kalibra. Obsahuje malokalibrový projektil (2), ktorý je vybavený stabilizátorom (6) pripojeným k nosnému dielu (10), ktorý zodpovedá kalibru zbrane. Celá táto jednotka je aspoň čiastočne umiestnená v náboji (C), ktorý je ďalej vybavený nábojnicou (D) a prachovou náplňou (P). Nosný diel (10) nie je oddeliteľný a je uložený na malokalibrovom projektile (2) klzne v pozdĺžnom...

Zařízení pro spínání a vypínání elektrických obvodů malého a nízkého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270705

Dátum: 12.07.1990

Autor: Prokop Jiří

MPK: H01H 3/42

Značky: malého, obvodů, elektrických, napětí, nízkého, zařízení, vypínání, spínání

Text:

...do základní polohy. je pevnč přlpojeno tčteso kruhověho elektromagnetu g. vytvořená jádrem 4 a pléštčm š,které jsou zhotoveny z magnetlcky mäkkího materiálu. V tälese elektromasnetu 3 je umístčna solenoidová cívka g. Na hřídell g spínače je proti tčlesu elektromagnetu 3 usazena kotva 3 elektromagnetu. prevedená ve tvaru kotouče. taká z magneticky mčkkěho materiálu a uzsvírající magne tický obvod elektromagnetu g. Kotva 7 se otóčí eoučasnč s...

Vibrační jádro malého průměru pro zhutňování betonových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270318

Dátum: 13.06.1990

Autor: Krejčí Ilja

MPK: B28B 21/14

Značky: průměru, betonových, směsi, malého, zhutňování, vibrační, jádro

Text:

...na kterém je uspořádán výstřsdníic. opatřený kužeiovým otvorem. shodným s kułeiem kleštiny. přičemž rotor je uložen v obalové trubce. jejíž vnitřní povrch vykazuje drsnost od 0.8 do 3.2. Dále se vyznačujĺcí tím, že kleštlna je opatřena alespoň jednou drćžkou.Výhody vibračního jádro maleho průmöru spočívají především v tom. že touto konstrukcí lze vytvořit pružný rotor. který je svou prúänosti schopen eliminovat jak místní odchýlky osy...

Zařízení pro instalaci snímačů v hlubokých otvorech malého průměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268960

Dátum: 11.04.1990

Autor: Truhlář Jaroslav

MPK: G01C 7/06

Značky: instalaci, otvorech, zařízení, průměru, hlubokých, snímačů, malého

Text:

...kde dochází k jejích přssnámu upevnění na vnitřní povrch otvoru. Drážky mezí vodícímí plochemí na povrchu tělssa dovolují vyvést e chránit přes poškozením přívodni vedení ke snímačom.Na přípojených výkresech je zekresleno příkledné provedení zařízení pro ínstalscí snímačů v hlubokých otvorech malého průměru podle vynálezu. kde ne obr. 1 je zařízenív osovem řezu aplikované na dyňamometrícký šroub e na obr. 2 je znázorněnčáetečný řezV...

Způsob výroby magnetického obvodu rotoru malého vysokootáčkového elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263245

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dresler Jaromír, Ráčil Jiří

MPK: H02K 1/18

Značky: způsob, obvodů, stroje, malého, rotoru, vysokootáčkového, výroby, magnetického, elektrického, točivého

Text:

...vrtáni svazku pleohů rotoru.Toto vrtání má tvar geometrického obrazce,u kterého jemu vepsaná kružnioe má průměr rovný nejvýše deseti milimetrům.Užitím způsobu výroby podle výnálezu se docílí potřebu ného zajištění plechů svazku proti otočení na hříde 1 i,jejich slisování e zajištění svazku plechů na hřídeli v axiálním směru.Tímto způsobem výroby je vytvořena vhodná technologie pro hromadnou výrobu magnetického obvodu rotoru.Vy 1 oučeni...

Propichovací uzávěr a spojovací prvek hrdel malého průřezu nádob z křehkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259814

Dátum: 15.11.1988

Autori: Filandr František, Beneš Jan

MPK: B65D 39/08, B65D 39/00

Značky: křehkého, materiálů, spojovací, průřezu, uzáver, nádob, propichovací, prvek, malého, hrdel

Text:

...protože tepelný koeficient roztažnosti skla a křemene je obvykle jiný než u tvárných materiálů. Stejná situace nastáva při lepení nebo tmelení, kde navíc lepidla a tmely nejsou odolné vůči široké škále rozpouštědel a reagenclí, používaných v chemických a biologických laboratořích a provozech.Patentový spis US 4253 583 je příkladem řešení uzávěru, kde prstenec je nasazen na hrdlo nádoby s rozšíreným okrajem, aniž by byl konstrukčně fixován...

Způsob výroby magnetického obvodu rotoru malého vysokootáčkového elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256023

Dátum: 15.04.1988

Autori: Weis Josef, Dresler Jaromír

MPK: H02K 19/24, H02K 15/02, H02K 19/20...

Značky: točivého, způsob, elektrického, výroby, stroje, magnetického, obvodů, malého, vysokootáčkového, rotoru

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že v okamžiku po nasunuti svazku plechů na hřídel rotoru se hřídel rotoru u druhé čelní strany svazku plechů roztemuje.Užitim způsobu výroby podle vynálezu se docílí jednak potrebného zaručeného zajištění polohy svazku plechů na hřídeli rotoru malých výsokootáčkovýoh elektrických strojů točivých a jednak se současně odstrani případné potřeba vzájemného slepování jednotlivých plechů, což umožní...

Pouzdro malého pistolového samopalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255770

Dátum: 15.03.1988

Autori: Novotný Bohuslav, Čermák Jiří, Čoupek Jaroslav

MPK: F41D 7/02

Značky: pouzdro, samopalu, pistolového, malého

Text:

...samopalu sestává ze dvou hlavních5 °čá 5 t d° 1 ni P 0 Vnés k níž JB VÝk 10 Pnč připojena horní část255 770 s hlavndna závěrovým mechanismem zbreně. Do dolní části Jenamontováno spouštové ústrojí a zpomalovací mechanizmus. Dále tato obsahuje vedení zásobníku a uložení pro horní část s vedením a závěrem.Zezadu je k dolní části připevněna ramenní opěra a odapodu rukojet. Dolní část pouzdra sestävá ze zák 1 adnyl tvarového profi 1 uí a Je...

Zařízení na dopravu zvláště malého množství horkých sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254106

Dátum: 15.01.1988

Autori: Stibbe Dieter, Tuljus Josef

MPK: B65G 19/14

Značky: malého, zařízení, sypkých, materiálů, dopravu, horkých, množství, zvláště

Text:

...cpencwno Bunauraewcn na Kopnyca H nnnuraewca B Hero c uenbm sauemm ero saeuos, ono coennnercn c ncnonnramenbmuu raroamu cpencwsou. Bcnouorawennuoe rnronoe cpecrso nunonaner npu svou çyuxunm npnaona. Tnroáoe cpencrao n nano Mórawennnoe wnroaoe cpencrao coennnmrca c cunonun sanuxaneu c nouomhm eneHHEHBHHX saxnaTuHx 5 npucnocoöneuuü. Komyx nn samMTuu 4 HanpaaneHaa ncnouoraTenhHoro rnronororcpeçmaa MoxeT.cnymurb onuonpeuenno 3 xaqecrae...

Zařízení na uchycení pružiny kartáče v elektrických motorech malého výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247101

Dátum: 28.09.1987

Autori: Baea Josef, Mrština Václav, Albrecht Jioí, Kolouchová Dagmar

MPK: H01R 39/38

Značky: malého, elektrických, uchycení, motorech, zařízení, výkonu, kartáče, pružiny

Text:

...na ynop n ouonpeuenno saxpennena 3 panansnon n ranFGHHHEHBHOM nanpannennax. Appewnponanue 3 eme cnoóonuon oceaou Hanpannennn ocymecrnnneTcn nyweu saaapusauna nnacrmaccm ná T 0 pueB 0 ñ nosepxuocru 19 ňhacruaccosoñ Kpbmxn nommnnnka 5 aux cornacno Hr.5 - c nouombm Topuenoň nonepxnocwu 9 xonnaqxa 10, Koropuň KPEHHTCX cornacno ÓHľ.Ó c nonómbm BHHTE c unnunnpuqecxoň ronoaxoü 13, naroroanennoro as nncronoro Mewanna, qepea cnoe ownepcŕne...

Zařízení pro vytvoření sítě malého napětí a dobíjení baterie trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242982

Dátum: 15.04.1987

Autori: Eidner Dieter, Otýpka Jioí

MPK: H02J 7/10, H02M 7/155

Značky: vozidla, trakčního, napětí, sítě, baterie, malého, dobíjení, vytvoření, zařízení

Text:

...502 rozdě 1 ovače 5 impulsü ke galvanic ky oddělenému blokovacímu výstupu čidla § vstupního napětí. Výstup 106 regu 1 átoruł napětíje přes obvod 3 omezení frekvence připojen k převodníku 3, jehož výstup je spojen s prvním vstupem 501 rozdělovače ł impulsů.Jeho první výstup 503 je připojen k prvnímu spínacímu obvodu 5, jehož výstup s galvanickým oddělením a výkonovým zesílením spínacích impulsů je spojen s prvním tyristorem El,druhý výstup...

Spínač pomocného elektrického obvodu malého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250639

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vondrák Jaroslav, Mrkvica Miloš, Bartoš Stanislav

MPK: H01H 1/06

Značky: obvodů, spínač, malého, napětí, elektrického, pomocného

Text:

...elektrického vodiče, např. drátu nebo lenka, na který je po sepnutí spínače naražen ukončovaí prvek, např. spojovací dutinka.Protože spínačpdle vynàlezu spojuje funkci ovládání koncověho spínače a funkci dorazu, mohou být tyto části při konstruci lisu vypuštěny Tím se zrychlí pracovní cyklus ą Žvýší produktivita práce. Další výhodou spinačeile vynálezu je konstrukčni jednoduohost a vysoká spolehlivost, nobnř využívá jako ponU 2 2 m 639...

Zařízení k dostavování vyvrtávacího nástroje malého průměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247927

Dátum: 15.01.1987

Autor: Odehnal Ervín

MPK: B23B 29/02

Značky: zařízení, malého, průměru, nástroje, dostavování, vyvrtávacího

Text:

...rovinná plocha seříznuté kuličky 11 dosedá na úkosovou plochu Ag stavitelného táhla 29 procházejícího otvorem go telesa 3 a vřetenem pracovního vřeteníku g. U altarnativního provedení je úkosová plocha 38 stavitelného táhla Q uspořádána ve vodorovné rovině, kolmé na osu táhla 23.Další možnou alternatívou dostavovacího elementu je dostavovací šrouh ł 1 uložený v zá» vitovém otvoru telesa 2 v ose seříznuté kuličky g 7. kolmo dosedající na ní....

Zapojení datových cest malého centrálního procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232505

Dátum: 15.08.1986

Autori: Dvořáková Galina, Kment Fedor, Švejstil Jaroslav, Suchý, Chalupský Václav, Železný Jan, Veselý

MPK: G06F 15/16

Značky: malého, centrálního, datových, zapojení, procesoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen pro malé centrální procesory systémů pro sběr a předzpracování dat, pracujících v reálném čase. Řeší zapojení datových cest procesoru, sestávajícího z operační paměti, dvou datových registrů, operačního registru, dvou multiplexorů, aritmeticko-logické jednotky a skupiny, pracovních registrů. Zapojení podle vynálezu je možné použít pro řízení počítačových systémů, pracujících v reálném čase a v interaktivních informačních...

Stator malého elektrického točivého stroje s vinutím a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 221585

Dátum: 15.02.1986

Autor: Nepodal Miroslav

Značky: vinutím, elektrického, malého, způsob, točivého, stator, stroje, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká statoru malého elektrického točivého stroje s vinutím, zejména velmi malého servomotorku nebo krokového motorku přístrojové techniky a dále se týká způsobu jeho výroby, který umožňuje miniaturizaci tohoto točivého stroje. Konstrukce statoru (14) (obr. 3) je přizpůsobena použitému způsobu výroby (obr. 1). Do svazku slepené výstřižky (37) polotovarů vrstev statorových plechů (1) mají nákružky (39), které spojují patní části (30)...

Zařízení pro dávkování malého množství kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 225734

Dátum: 15.10.1985

Autor: Rohlíček Vojtěch

Značky: malého, kapalin, množství, dávkování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména oboru zdravotnictví a chemického průmyslu. Dosavadní přístroje jsou buď nepřesné, nebo poměrně nákladné. Zařízení podle vynálezu nahrazuje dosud užívaná zařízení při jednodušším řešení a stejném účinku. Jeho podstata spočívá v tom, že elektromagnetický ventil pro uvolňování jednotlivých kapek je napojen na klopný obvod, jehož startovací vstup je napojen na časovací oscilátor a nulovací vstup je napojen na obvod pro...

Zapojení paměti malého počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 219445

Dátum: 15.08.1985

Autor: Smíšek Jiří

Značky: pamětí, zapojení, malého, počítače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru samočinné počítače - operační paměť. Zapojení řeší zvýšení stupně pozorovatelnosti zejména při oživování procesoru a paměti malého počítače. Řešení se dosahuje použitím statického paměťového modulu ve spojení se synchronizačními signály společné asynchronní komunikační sběrnice. Při zablokování vstupního synchronizačního signálu do adresujícího zařízení je možné zastavit styk na komunikační sběrnici, a lze tak provádět...

Zařízení k nanášení malého množství z pěněného pojiva pro stabilizaci tkanin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219028

Dátum: 15.06.1985

Autor: Krčma Radko

Značky: tkanin, množství, nanášení, pojiva, stabilizaci, zařízení, pěněného, malého

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k nanášení malého množství pojiva pro stabilizaci tkanin, které sestává ze zásobníku pěny s plynulým přívodem pojiva, v níž je umístěn válcový šlehač určený k tvorbě pěny a nanášecí válec, který uvádí zpěněné pojivo do styku s tkaninou. Pod tkaninou i u vrcholu nanášecího bubnu je umístěna stěrací rakle. Nad úrovní vrcholu nanášecího bubnu může být umístěna vačka. Zařízení je doplněno protiproudným sušicím strojem nebo koagulační lázní...