Patenty so značkou «magnetů»

Systém produkcie izotopov a cyklotrón s jarmom magnetu s prijímacou dutinou čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15972

Dátum: 16.04.2010

Autori: Eriksson Tomas, Norling Janas

MPK: H05H 13/00

Značky: prijímacou, cyklotrón, magnetů, izotopov, dutinou, jarmom, produkcie, systém, čerpadla

Text:

...Obrázok 2 je pohľad zo strany na cyklotrón, vyrobený podľa jedného uskutočnenia.0010 Obrázok 3 je pohľad zo strany na dolnú časť cyklotrónu, ukázaného na Obrázku 2.0011 Obrázok 4 je pohľad zo strany na turbomolekulárne čerpadlo, ktoré môže byt použité s cyklotrónom, ukázaným na Obrázku 2.0012 Obrázok 5 je perspektívny pohľad na časť telesa jarma, ktoré môže byť použité v cyklotróne, ukázanom na Obrázku 2.0013 Obrázok 6 je pôdorys...

Spôsob tvarovania časti z plastu s kovovou prisadzovanou časťou pridržiavanou magneticky, tvarovacie zariadenie, a použitie magnetu na fixáciu tejto prisadzovanej časti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15581

Dátum: 29.03.2010

Autori: Debailleul Romain, Roze Jean-pierre, Depierre Emmanuel

MPK: B29C 45/14, B29C 45/16

Značky: magnetický, tejto, fixáciu, použitie, magnetů, tvarovacie, prisadzovanej, časťou, tvarovania, spôsob, zariadenie, kovovou, částí, pridržiavanou, plastů, prisadzovanou

Text:

...V tomto variante je uvedená zostava magnetov rozdelená na dve skupiny magnetov tak, že ked je jedna skupina v neaktívnej polohe l, v ktorejnevyvíja priťahovaciu silu na prisadzovanú časť, vyvíja druhá skupinaodpudzovaciu silu na prisadzovanú časť.0013 Konkrétne v tomto variante vynálezu môže byt uvedená prisadzovaná časť uložená v tvarovacej dutine obkročmo na paramagnetickej tyčke.0014 Na uskutočňovanie systému podľa vynálezu je magnet...

Vinutie supravodivého magnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260184

Dátum: 15.12.1998

Autor: Polák Milan

MPK: H01F 7/22

Značky: supravodivého, vinutie, magnetů

Text:

...znova použiť. vložením kovových fólií sa zníži koeficient zapínanie vinutia supravodivým vodičom, tento vplyv je však prevážený tým, že sa podstatne zníži degradácia. V konečnom dôsledku je možné ls daným množstvom supravodivého vodiča dosiahnuť vyššie magnetické pole aleb-o usporiť 10 až 20 supravodivého vodiča pri výrobe magnetu s rovnakým magnetickým polom.Na prlpojenom výkrese je znázornený priklad vinutia» supravodivého magnetu s...

Elektrický obvod zdvihacího magnetu jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258307

Dátum: 16.08.1988

Autori: Gloger Luděk, Chyťa Bohumil

MPK: B66C 1/08

Značky: magnetů, obvod, zdvihacího, elektricky, jeřábu

Text:

...o napětí 3 x 380 V a slouží k jištění přívodního vedení proti zkratu. Na pojistky l, g a 1 je napojen hlavní stykač 3, který je proti tepelnémupřetížení jištěn tepelným relé Ž. Na tepelné relé 5-je do země zapojena tlumivke Q, ke které je paralelné připojen stykač 1, jež sloužík omezení proudu při nabíjení akumulátorové baterie gg. Úprava potrebného napětí pro magnet Al jeřábu je prováděna transformá- .~ torem Q s usměrňóvačem,...

Zařízení na ochranu vinutí supravodivého magnetu složeného z více než dvou sekcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246385

Dátum: 01.08.1988

Autori: Sokol Jozef, Hollý Ladislav

MPK: H03K 19/007

Značky: supravodivého, složeného, zařízení, ochranu, více, magnetů, vinutí, sekcí

Text:

...napětí připojen k druhému vstupu druhého diferenoiálního zesilovače gą. Výstupní svorka łgg je připojena na vstup vypínacíhoj3 4 243 335 ovládacího obvodu vypínače âg Vypínač gg může být mechanický nebo elektronický.Vlastní i vzájemné indukčnosti jednotlivých sekcí vinutí l, g, 2, Q jsou vyváženy stejným počtem vhodně volených odporů odporověho řetězce Ž. Tím je vytvořen dvojnásobný můstek. Je-li vinutí supravodivého magnetu v supravodivém...

Zařízení k mechanickému uvolňování permanentního magnetu od břemene

Načítavanie...

Číslo patentu: 257431

Dátum: 16.05.1988

Autori: Maruszak Stanislav, Hána Miroslav

MPK: B66C 1/04

Značky: permanentního, uvolňování, magnetů, zařízení, břemene, mechanickému

Text:

...jednodušší, pro,překonání přítažné síly při odpojování břemene není třeba dodávat ruční práoiobsluhy ani provádět mezizdvih zvedaoim preň středkem. Zajištění pracovní a vypnuté polohy zařízení je ąpolehlivé, což zvyšuje 1 bezpečnost práce. . VNa připojeném výkresu je-včástečném řezu svislou rovinou, 257431- 2 procházející osou, zjednodušeně znázorně/n priklad provedezłi za řízení podle výnálezu. Zařízení k mechanickému.uvolňováni...

Zapojení pro automatické odmagnetování permanentních magnetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255787

Dátum: 15.03.1988

Autori: Červencl Milan, Škramlík Jiří, Krejčí Jaroslav

MPK: H01F 13/00

Značky: permanentních, magnetů, zapojení, odmagnetování, automatické

Text:

...je schematickypermanentních magnetů je provedeno tak, že výstup gemľátoru 5obalové křivky je spojen s prvním vstupem komparátoru 7 a sou časně se vstupem indikátoru ll ukončeníêcyklu, přičemž druhý vstup komparátoru 1 je spojen s výstupem snímače 4 amplitudy asoučasně se vstupem indikátoru 6 nulové polohy, jehož výstup jespojen s prvním vstupem klopného obvodu §, jehož druhý vstup je spojen s výstupem komparátoru 7, přičemž výstup klopného...

Fixace feritového magnetu na unášecím náboji nagnetické spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241878

Dátum: 01.12.1987

Autor: Tuma Otakar

MPK: F16D 27/01

Značky: feritového, unášecím, spojky, nagnetické, magnetů, náboji, fixace

Text:

...řešení však rovněž nevyhovuje do agresivního prostředí seVýše uvedené nedostatky jsou odetreněny fixeei feritovóho magnetu neunášec 1 m náboj magnetické epojky podle vynálezu,jehož podstatou je to. že vnitřní magnet má na jednou čele provedenu mělkou drážku náboje, který je do vnitřniho eegnetu uložen euvně. Dále je podstatou takú to. že vnitřní magnet je na náboji fixován zelisovánim unáäeciho opêrného čepu do náboje přee přiložku....

Svěšovací zařízení permanentního jeřábového magnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238211

Dátum: 01.06.1987

Autori: Pekař Břetislav, Filipi Miroslav

MPK: B66C 1/04

Značky: svěšovací, permanentního, zařízení, jeřábového, magnetů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci svěšovacího zařízení jeřábového magnetu pracujícího s permanentním magnetem. Svěšovací zařízení permanentního jeřábového magnetu sestává z permanentního magnetu (1) uloženého v lůžku (2) zhotoveném z nemagnetického materiálu, k jehož jednomu konci je na čepu (3) otočně připevněno závěsné rameno (5), v jehož středové části je vytvořeno závěsné oko (8), v koncové části opatřené vodicím kolíkem (10) a na svém konci zaoblené...

Zařízení pro signalizaci při přetížení břemenových magnetů a pro pevné uchopení břemen břemenovými magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 237010

Dátum: 15.02.1987

Autor: František Lečbych

MPK: B66C 23/90

Značky: přetížení, magnetů, břemenových, uchopení, břemen, pevně, zařízení, magnety, signalizaci, břemenovými

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je vytvořit zařízení, které signalizuje vizuálně nebo akusticky přetížení břemenových magnetů a dovoluje zvýšit spolehlivost a bezpečnost uchopených břemen těmito magnety. Uvedeného účelu se dosáhne za pomoci zařízení vyvolávajícího signalizaci při přetížení zavěšeným břemenem. Toto je vytvořeno jako trubkové těleso, opatřené podélnými drážkami, ve kterých je uložen vodicí palec spojený s přírubou táhla, opírající se o pružinu,...

Zařízení pro seřizování remanentní indukce permanentních magnetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232915

Dátum: 15.08.1986

Autori: Širokorad Jurij, Přijal Ladislav

MPK: G01R 33/038

Značky: magnetů, indukce, permanentních, seřizování, zařízení, remanentní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro seřizování remanentní indukce permanentních magnetů. U zařízení podle vynálezu je ve spodní části tělesa vyhotoveného z magneticky inertního materiálu zabudován nejméně jeden magnet, zatímco ve vrchní částí tělesa je uspořádán otvor, do kterého je vložen seřizovaný permanentní magnet, přičemž pevně zabudovaný magnet je nesouhlasně orientován vůči permanentních magnetu. Vynález může být použit u permanentních magnetů...

Zapojení paměťových, indikačních a ovládacích obvodů magnetů třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 220234

Dátum: 15.11.1985

Autori: Havel Stanislav, Mašek Antonín

Značky: magnetů, paměťových, zapojení, obvodů, ovládacích, třídiče, indikačních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zpracování a vyhodnocování elektrických signálů získaných ze tří různých měřicích kanálů, pomocí kterých je zjišťována kvalita povrchových vrstev ložiskových tělísek. Řeší ovládání posuvných pamětí a magnetů třídicího zařízení v souladu s prioritou přiřazenou zmetkům jednotlivých měřicích kanálů. Informace o kvalitě povrchu získané v jednotlivých měřicích kanálech jsou zaznamenávány v paměťových obvodech, které jsou řízeny signály...

Zařízení k uvolňování feromagnetických břemen od nosného permanentního magnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219386

Dátum: 15.08.1985

Autori: Mach Josef, Hubálek Jan

Značky: nosného, permanentního, zařízení, magnetů, břemen, feromagnetických, uvolňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká manipulace s feromagnetickými břemeny pomocí nosných permanentních magnetů a řeší problém uvolňování těchto břemen. Na obr. 2 je příklad použití vynálezu. Magnetický blok je posuvný uvnitř duralového rámu a je spojen buď s pracovním pístem, či membránou. Když pod píst či membránu vnikne tlaková tekutina (vzduch, olej atd.), dojde ke zdvihu magnetického bloku uvnitř rámu, mezi břemenem a blokem vznikne vzduchová mezera, přídržná...

Způsob magnetování a odmagnetování permanentních magnetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217178

Dátum: 15.02.1985

Autor: Žák Zdeněk

Značky: odmagnetování, magnetování, permanentních, způsob, magnetů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob magnetování a odmagnetování permanentních magnetů hlavních pólů statoru stejnosměrného elektrického stroje, vyznačující se tím, že u smontovaného stejnosměrného elektrického stroje s nastaveným sběracím ústrojím a s vyjmutými kartáči, se zajistí rotor proti pootočení vůči statoru, načež se na lamely komutátoru připojí přívody zdroje elektrického proudu, které se vedou na 2x lamel komutátoru, ležících v rovině symetrie kartáčových držáků...

Čtyřkontaktní přepínač s přímočarým pohybem ovládacího a otočným pohybem pracovního magnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227141

Dátum: 01.01.1985

Autor: Hnát František

Značky: otočným, ovládacího, magnetů, čtyřkontaktní, pohybem, pracovního, přepínač, přímočarým

Zhrnutie / Anotácia:

Čtyřkontaktní přepínač s přímočarým pohybem ovládacího a otočným pohybem pracovního magnetu, sestávající z permanentních magnetů, kontaktů, čel přepínače a otočných držáků pracovních magnetů, vyznačující se tím, že ovládací magnet (7) zabudovaný v táhle (8) ovládacího magnetu, je pohyblivě uložen mezi čely (1) přepínače, k jeho stranám jsou otočně v konzolách (3) na čepech (2) držáků pracovních magnetů, uloženy držáky (5) pracovních magnetů se...

Způsob vytváření magnetických vlastností permanentních magnetů v elektromagnetickém zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 215637

Dátum: 15.10.1984

Autori: Malý Přemysl, Krouželka Milan

Značky: magnetických, permanentních, vytváření, vlastností, způsob, magnetů, zařízení, elektromagnetickém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vytvoření magnetických vlastností permanentních magnetů při seřizování elektromagnetických zařízení a přístrojů s permanentními magnety, např. relé měřící přístroje apod. V příkladném provedení obsahuje relé kotvu a jádro s pólovými nástavci a s cívkami a permanentní magnety jsou opatřeny svým magnetickým vinutím. Nejprve se do magnetizačního vinutí zavedou stejnosměrné elektrické impulsy jedné polarity až do úplného...

Způsob výroby anizotropních permanentních magnetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213750

Dátum: 01.07.1984

Autori: Landa Václav, Blažek Zdeněk

Značky: magnetů, permanentních, anizotropních, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby anizotropních permanentních magnetů, jejichž řízená orientace je v části nebo v celém objemu magnetu sbíhavá. Podstata řešení spočívá v tom, že anizotropní permanentní magnety se zhotoví seskupením nejméně dvou anizotropních částí, které se orientují homogenně a jejichž seskupení směrů snadného magnetování nejméně dvou sousedících anizotropních částí se provede v dutém úhlu, do jehož vrcholu směřují souhlasné polarity...

Elektrický stroj, buzený od permanentních magnetů, s rotorem s póly ve tvaru drápů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217427

Dátum: 01.07.1984

Autor: Hartmut Halle

Značky: rotorem, stroj, póly, permanentních, magnetů, tvaru, elektricky, buzený, drápů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického stroje, buzeného od permanentních magnetů, s rotorem s póly ve tvaru drápů, zejména synchronního stroje s velkým počtem pólů. Stroje takového druhu se používají u pohonů třífázového proudu s napájením od ventilového měniče proudu. Cílem vynálezu je zajistit dostatečnou vysokou hustotu magnetického proudu pro levné feritové magnety při malých rozměrech rotoru. Rotor s póly ve tvaru drápů má při tom takovou...

Způsob výroby anizotropních permanentních magnetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213928

Dátum: 01.06.1984

Autori: Landa Václav, Blažek Zdeněk

Značky: permanentních, magnetů, výroby, anizotropních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby anizotropních permanentních magnetů, jejichž řízená orientace je v části nebo v celém objemu magnetu sbíhavá. Magnetická orientace permanentních magnetů je vytvářena působením magnetického pole na práškový materiál permanentního magnetu před nebo během lisování prášku. Podstata řešení spočívá v tom, že v tělese zpracovávaného permanentního magnetu se vytvoří magnetická orientace působením stejnosměrného nebo...

Zapojení ke stabilizaci magnetického toku magnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215590

Dátum: 15.04.1984

Autor: Bartuśek Karel Ing

Značky: stabilizaci, magnetů, zapojení, magnetického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení ke stabilizaci magnetického toku magnetu. Podstatou zapojení je, že mezi integrační obvod a uzel s kompenzačními cívkami je zapojen součtový obvod druhým vstupem spojený přes filtrační obvod a obvod pro nastavení úrovně s pulsním generátorem. Zapojení umožňuje nové metody měření NMR například tomografii s využitím buzených gradientů magnetického pole mezi pólovými nástavci magnetu.