Patenty so značkou «magnetometru»

Zapojení k měření Curieovy teploty na vibračním magnetometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268851

Dátum: 11.04.1990

Autor: Chvoj Miroslav

MPK: G01R 33/12

Značky: měření, teploty, zapojení, vibračním, curieovy, magnetometru

Text:

...magnetické polarizaco je připojen k analogovü násobičce, spojené se souřadnicovýn zapisovačem. Signál z vibračního magnetometru, odpovídající magnetické polarizaci mčřeného vzorku je připojenou analogovou núnobičkou, reelizovanou například pomocí souřadnicového zapieovače. vybaveného eouběžnýn potenciometrem, zpracován na závislost druhé mocniny nagnetické polerizace na teplot J 2 í(T), která je potom přímo zaznamenána eouřadnicovým...

Vysokofrekvenční toroidální čidlo supravodivého kvantového magnetometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255425

Dátum: 15.03.1988

Autor: Petříček Václav

MPK: G01R 33/12

Značky: supravodivého, toroidální, kvantového, magnetometru, čidlo, vysokofrekvenční

Text:

...dutina, do nížjsou vložený obě cívky, to znamená signálová a budicí. V ose válce je hpraven supravodivýslabý přechod, přičemž v jedné části je upraven šroub s hrotem a ve druhé části šroubs plochým čelem. obě poloviny válcového čidla jsou spolu spojený bud šrouby nebo difúzním svárem. Cívky se do toroidální dutiny vkládaji bud před montáži nebo pomocným otvorem, jehož osa je tečnou ke kružnici procházející středem toroidálni dutiny a...

Rotor indukčního magnetometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242298

Dátum: 15.09.1987

Autori: Humplak Antonín, Skalský Jioa, Glaser Vladimar

MPK: G01V 3/165

Značky: indukčního, magnetometru, rotor

Text:

...řezu, na obr, 2 tentýž rotor se stínicí vrstvou obklopující prstencovou cívku v podêlném řezłu, na obr. 3 rotor s dvoudílným rotačním tělesem a stínicí vrstvou mezi díly tělesa V podélném řezu, na obr. 4 rotor V příčném řezu rovinou IV-IV z obr. 3, na obr. 5 je rotor s dvoudílným rotačním tělesem a světelným kanálem v podélném řezu a na obr. B tentýž rotor v příčném řezu rov-inou Vl-V-I z obr. 5.V ízolačním rotačním tělese 1 rotoru podle...

Zapojení pro stabilizaci otáček turbínového rotoru v indukčním magnetometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242041

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zoo Vincent, Suroveak Dušan

MPK: G01V 3/165

Značky: otáček, indukčním, magnetometru, zapojení, stabilizaci, rotoru, turbinového

Text:

...přitom invertujicí Vstup operačního zesilovače je spojen přes referenční odpopr s druhým referenčním zdrojem zapojeným na společnou svorku a přes zpětnovazební odpor a paralelne s ním zapojený filtrační kondenzátor s výstupem operačního zesilovače,připojení/m na vstup řidicího obvodu.Výhody zapojení podle vynálezu vyplývají ze stabilizace frekvence otačení trubínového rotoru a projevují se ve zvýšené přesností měření obou složek vektoru...

Polohový snímač rotoru indukčního magnetometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242039

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šimunková Dagmar, Zeleoák Pavel, Zrubec Vladimar

MPK: G01V 3/165

Značky: snímač, indukčního, polohový, magnetometru, rotoru

Text:

...impulsu snímače je generován elektronicky ve iázovém závěsu s přesností a stálostí dosud nedosahovanou.Príklad konkrétního provedení polohového snímače je znázorněn na přiloženém výkresu, kde na obr. 1 je rotor indukčního magnetometru ve svislém řezu a na obr. 2 schéma elektrického zapojení fázového závěsu.Polohový snímač podle vynálezu sestává ze světelného zdroje 8 a totoelektrlckého převodníku 9, které jsou upevněny proti sobě ve statoru...

Polohový snímač rotoru v indukčním magnetometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242038

Dátum: 15.09.1987

Autor: Májek Stanislav

MPK: G01V 3/165

Značky: snímač, magnetometru, indukčním, rotoru, polohový

Text:

...světelným kanálem 2 rotoru 11 indukčního magnetometru, nezakresleného, a dopadá na fotoelektrický převodník 3, který je výstupem 12 elektricky spojen přes impulsový detektor 5 a zpoždovací člen 26 s generátorem 1 I časové posloupnosti. Výstupem 12 je fotoelektrický převodník 3 také spojen přes vrcholový detektor 4 s odečítacím členem 7, na který je zapojen referenční zdroj B. Odečítací člen 7 je spojen přes odchylkový zesilovač 22 a řízený...

Zapojení pro měření a regulaci teploty u vibračního magnetometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237649

Dátum: 16.02.1987

Autor: Chvoj Miroslav

MPK: G05D 23/19

Značky: regulaci, vibračního, měření, teploty, zapojení, magnetometru

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zapojení je měření a regulace teploty pomocí platinového odporu umístěného přímo v držáku vzorku vibračního magnetometru, spojeného s dalšími obvody, které umožňují předvolbu, měření a regulaci teploty měřeného vzorku. To umožňuje dosažení vysoké přesnosti měření teploty vzorku. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním platinového odporu přímo v držáku vzorku a jeho spojením s linearizovaným převodníkem, předvolbou teploty, komparátorem,...

Toroidální čidlo supravodivého kvantového magnetometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234788

Dátum: 15.01.1987

Autori: Odehnal Milan, Petříček Václav

MPK: G01R 33/035

Značky: magnetometru, čidlo, kvantového, toroidální, supravodivého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém potlačení rušivých signálů, které doprovázejí aktivní signál, resp. problém dokonalého vnitřního stínění čidla vůči vnějším rušivým elektromagnetickým polím. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v těle toroidálního čidla supravodivého kvantového magnetometru, vytvořeného supravodivou indukční smyčkou, elektricky uzavřenou supravodivým slabým přechodem a zhotoveného z jediného kusu supravodivého materiálu, je upravena dutina...

Čidlo supravodivého kvantového magnetometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215517

Dátum: 15.10.1984

Autori: Petříček Václav, Odehnal Milan

Značky: supravodivého, kvantového, čidlo, magnetometru

Zhrnutie / Anotácia:

Těla čidla je ze supravodivého materiálu, v němž je dutina tvaru U, jejíž ramena a jejich spojka jsou propojeny rovinnou štěrbinou v rovině symetrie dutiny tvaru U. Kolmo na rovinnou štěrbinu je upraven v těle čidla otvor s vloženým supravodivým spínačem. Čela těla čidla jsou zapuštěna. Do prvního ramene dutiny tvaru U je částečně vložena budicí cívka, do druhého ramene, do spojky ramen a do zbývající části prvního ramene je vložena signálová...