Patenty so značkou «magnetom»

Spôsob rozbehu jednofázového elektromotora s permanentným magnetom a elektronické zariadenie na implementáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14898

Dátum: 23.07.2010

Autor: Marioni Elio

MPK: H02P 27/02, H02P 6/00, H02P 1/46...

Značky: spôsobu, spôsob, rozběhu, implementáciu, magnetom, zariadenie, elektromotora, tohto, permanentným, elektronické, jednofázového

Text:

...jekde CD je vrcholová hodnota toku indukovaného magnetom vo vinutiach a 9 je uhlový posun rotora. 0014 Na druhej strane, opačná elektromotorická sila je0015 Na získanie hodnoty krútiaceho momentu CM v súlade s rýchlosťou otáčania wm, t.j. aby sa počas rozbehu zabezpečil hnací krútiaci moment, nie brzdiaci krútiaci moment, je teda potrebné ako je uvedené vyššie aby prúd prechádzajúci vo vinutiach mal rovnaké znamienko ako opačná...

Tesniaci profil s magnetom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6038

Dátum: 10.05.2007

Autori: Wendler Matthias, Hermann Andreas, Engelhardt Dieter

MPK: B29C 47/00, E05C 19/00, B60J 10/00...

Značky: výroby, tesniaci, magnetom, profil, spôsob

Text:

...nároku 5. 0010 Výhodné a dalšie formy uskutočnenia sú uvedené V závislých patentových nárokoch.0011 vynález bude bližšie objasnený v nasledujúcom opise. 0012 Tvrdá súčasť, to znamená pripevňovací diel, pozostáva V podstate z 65 až 90 hmot. tvrdeného PVC (K-hodnota medzi 57 a 60), akrylátového modifikátora rázovej húževnatosti podľa požadovaného nmdulu pružnosti tvrdých zložiek, a cinových~ a0013 Mäkká zložka, to znamená pružne...

Laminované jadro pre rotor s permanentným magnetom v točivých strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10514

Dátum: 27.09.2006

Autori: Gadrino Franco, Pabst Otto

MPK: H02K 15/03

Značky: rotor, laminované, jádro, permanentným, točivých, strojoch, magnetom

Text:

...navzájom zarovnané tak, aby vytvorili Vŕtanie vhodne na vloženie upevňovacieho článku.Patent DE 102 19 190 zverejňuje stĺp z plechov jadra rotoru točivého stroja a spojovaciu tyč z plastu na spevnenie stĺpa zlisovaného do jedného celku s koncovými plechmi. Dokument WO 00/01056 zverejňuje stĺp z plechov jadra rotora točivého stroja ahlinikové spojovacie tyče, ktoré držia stĺp a sú zlisované s dvomi koncovými obrubami.0003 Jedným z predmetov...

Jednofázový synchrónny elektromotor s permanentným magnetom s vylepšenou konštrukciou statora, najmä pre vypúšťacie čerpadlá automatických pračiek a podobných domácich spotrebičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11156

Dátum: 30.08.2005

Autor: Marioni Elio

MPK: H02K 1/14

Značky: konštrukciou, statora, čerpadla, elektromotor, spotrebičov, automatických, najmä, vypúšťacie, vylepšenou, magnetom, synchrónny, práčiek, jednofázový, domácích, permanentným, podobných

Text:

...ktorá umožňuje jeho výrobu pri podstatne nižších nákladoch ako riešenia v súčasnosti navrhované doterajším stavom techniky.0015 Myšlienka riešenia technického problému v tomto vynáleze je poskytnúť zostavujadra skupiny statora prostredníctvom elektroplechového paketu majúceho axiálnu dĺžkukratšiu ako axiálna dĺžka príslušných koncov pólových nástavcov.0016 Výhodne sú takéto konce pólových nástavcov spojené s elektroplechovým paketom...

Rotačný elektrický stroj s rotorom s permanentným magnetom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1832

Dátum: 13.10.2004

Autori: Acquaviva Sebastiano, Morra Giorgio, Cappelletti Pierluigi

MPK: H02K 11/04, H02K 1/14, H02K 21/12...

Značky: stroj, rotačný, permanentným, magnetom, elektricky, rotorom

Text:

...s ramenami 19 uložené viac smerom von, pričom jednotlivé ramená 18 sú situované v rovnakej radiálnej vzdialenosti od osi A-A ramená 19 sú situované v rovnakej a menšej radiálnej vzdialenosti od tejto osi.V zobrazenom uskutočnení, konštrukcia na distribúciu toku 16 má štyri radiálne vonkajšie ramená 18, ktoré sú od seba uhlovo rovnako vzdialené a rozprestierajú sa o rovnakú časť a štyri radiálne vnútomé ramená 19, ktoré sú tiež od seba...

Elektronické zariadenie na ovládanie vypúšťacieho čerpadla poháňaného synchrónnym elektromotorom s rotorom s permanentným magnetom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11744

Dátum: 07.10.2003

Autor: Marioni Elio

MPK: F04D 15/02, F04D 13/06

Značky: zariadenie, poháňaného, vypúšťacieho, rotorom, magnetom, elektromotorom, synchrónnym, čerpadla, ovládanie, permanentným, elektronické

Text:

...0023 Eo je opačná elektromotorická sila0024 Obrázok 3 znázorňuje rovnaký diagram, ale vo vzťahu k inému prevádzkovému0025 V praxi je s elektronickým zariadením podľa obrázka 1 ľahké zistiť prevádzku za prítomnosti vzduchu a vody, pretože uhol ö zaťaženia sa vzhľadom na normálnu prevádzku výrazne mení.0026 Rozdielne prevádzkové módy, ktoré majú byť identitikované sú veľmi jednoznačné napríklad, bežná prevádzka s plným zaťažením a prevádzka...

Elekromagnetická brzda s permanentným magnetom s ručným odbrzdením

Načítavanie...

Číslo patentu: 245876

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vanieek Václav, Fišer Miroslav

MPK: H02K 7/102

Značky: brzda, magnetom, elekromagnetická, ručným, odbrzdením, permanentným

Text:

...ktora je pri pozdĺžnej osi brzdy a je s ňou rovnobežnä.Vyhotovením brzdy podľa vynalezu sa dosiahne zníženie statického brzdného momentu V brzde pri odbrzdení na minimum, zapríčinené valivým trenim kladky.Na pripojenom výkrese je schematicky zobrazená elektromagnetické brzda s permanentným magnetom s ručným odbrzdením rv čiastočne pozdĺžnom reze.Elektromagnetická brzda s permanentným magnetom s ručným odbrzdenim je zložená zo stacionárnej...

Budiace vinutie pre meracie systémy s pohyblivým magnetom

Načítavanie...

Číslo patentu: 245505

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jirman Josef

MPK: G01R 5/16

Značky: systémy, meracie, pohyblivým, magnetom, vinutie, budiace

Text:

...dvojsekciového budiaceho vinutia priradenej k závitom 21 až zn je znázornený na obr. 4. Obr. 5 ilustruje pre tento pripad priebeh normálovej zložky Fn a tangenciálnej zložky Ft sily, pôsobiacej na permanentný magnet obdĺžnikoveho tvaru ktorého kratšia strana má rozmer rovný znázornenému kroku závitov.Elektricky sěríove radené závity Z 1 až Zn budiaceho- vinutia obr. 1 ležia v jednej vrstve plochéhlo útvaru V tvare obd žnika na a tvoria tak...

Automatická spojka vetráka chladenia s permanentným magnetom

Načítavanie...

Číslo patentu: 213635

Dátum: 01.03.1984

Autor: Hrivnák Ivan

Značky: chladenia, automatická, permanentným, spojka, magnetom, vetráka

Zhrnutie / Anotácia:

Navrhnutá automatická spojka vetráka chladenie prenáša krútiaci moment uzatváraním magnetického toku medzi permanentným magnetom volne uloženého vetráka a feromagnetickým kotúčom hnacej časti spojky. Zmenšovaním vzduchovej medzery medzi axiálne posuvným feromagnetickým kotúčom s permanentným magnetom sa kvadraticky zväčšuje unášanie vetráka, čím sa mení množstvo prúdiaceho vzduchu cez chladič motora v závislosti od jeho teploty. Posuv...