Patenty so značkou «magnetickým»

Elektrický zámok s magnetickým držiakom spojovacieho prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1008

Dátum: 06.10.2004

Autori: Errani Deo, Darchini Luciano

MPK: E05B 47/06, E05B 63/00

Značky: magnetickým, prvků, zámok, držiakom, elektricky, spojovacieho

Text:

...zámok podľa vynalezu v uzamknutom stave v čelnom pohľadeobrázok 4 predstavuje zámok podľa vynálezu V stave elektrického odomknutia V čelnomobrázok 5 predstavuje zámok podľa vynálezu v stave núdzoveho manuálneho0012 S odvolaním na obrázky, vzťahová značka 1 všeobecne označuje elektrický zámoks magnetickým držiakom spojovacieho prvku.0013 Každý zámok 1 je tvorený pevným telesom 2, z ktorého smerom von vystupuje Stopka 3(s uvedenou stopkou je...

Textília vhodná na poskytnutie bariérového efektu proti magnetickým a elektromagnetickým poliam a/alebo metaloterapeutických účinkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2010

Dátum: 19.07.2002

Autor: Botturi Luca

MPK: D03D 15/00

Značky: účinkov, efektu, textília, bariérového, proti, vhodná, magnetickým, poskytnutie, poliam, metaloterapeutických, elektromagnetickým

Text:

...ktorá je fonnovaná aspoň čiastočne pomocou nití obsahujúcich med,nití obsahujúcich zinok, a nití obsahujúcich kremík.0016 Ďalšie charakteristiky a výhody budú lepšie zrejmé z nasledujúceho detailného opisu výhodného, ale nie výlučného uskutočnenia textílie podľa predkladaného vynálezu, zobrazeného len neobmedzujúcim príkladom na priložených obrázkoch, kde Obr. 1 je pohľad na textíliu podľa vynálezu,Obr. 2 je zväčšený pohľad na výrez z...

Zariadenie na ukladanie kaziet s magnetickým pásikom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278655

Dátum: 12.01.1994

Autori: Kaupp Eduard, Bieck Torsten

MPK: G11B 33/04, G11B 23/023

Značky: magnetickým, zariadenie, pásikom, ukladanie, kaziet

Zhrnutie / Anotácia:

Na ukladanie magnetofónových kaziet sú známe zariadenia, ktoré sú opatrené puzdrom s posúvačom (2), zasúvateľným do neho proti sile pružiny, na ktoré sa kladie kompaktná kazeta (16). Aby sa len pri položení kompaktnej kazety (16) zaviedol blokovací prvok (5) do cievkových unášačov (14) kompaktnej kazety (16), je blokovací prvok (5) ovládaný hriadeľom (4) a na ňom vytvarovaným ovládacím prvkom (6). Pri položení digitálnej kazety zostáva...

Elektromagnet pro polovodičový mikrovlnný oscilátor s magnetickým obvodem ze dvou druhů magneticky měkkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264760

Dátum: 12.09.1989

Autori: Klouda Rudolf, Růžička Jiří

MPK: H01F 21/00

Značky: polovodičový, druhu, oscilátor, magnetickým, elektromagnet, obvodem, měkkých, magnetický, materiálů, mikrovlnný

Text:

...podle vynálezu a s pracovní mezerou ve středním jádře, jehož podstatou je, že feromagnetické díly magnetického obvodu jsou provedeny z magnetický měkkých materiálů dvou skupin, lišícíoh se od sebe podstatné rozdílnými magnetickými vlastnostmi, zejména hodnotou indukce nasycení, například střední jádro je z materiálu o vyšší hodnótě indukce nasycení do 2,5 T a koeroitivity od 8 do 20 A/m a plášť je vytvořen z magnetického materiálu o nižší...

Zapojení pro obousměrný převod energie mezi supravodivým magnetickým energetickým zásobníkem a stejnosměrnou sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262554

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bartoš Stanislav, Ibl Stanislav, Čeřovský Zdeněk, Kamenický Jan

MPK: H01F 5/08, H02J 13/00

Značky: zapojení, magnetickým, převod, energetickým, energie, obousměrný, zásobníkem, sítí, stejnosměrnou, supravodivým

Text:

...prvního jednosměrného spínacího prvku 5 a prvního neřízeného usměrňovače 5 a jednak sériová kombinace druhého jednosměrného spínacího prvku 5 a druhého neřízeného ueměrňovače 1. Mezi společně uzly g, g prvků jednotlivých větví je pak zapojen kondenzátor lg, k němuž je připojena měničová soustava ll. Paralelně ke kondenzátoru 33 je zapojen třetí jednosměrný spínací prvek lg v sérii s ochranným odporem lg.Vlastní obousměrný přenos energie mezi...

Obrazovka s vnitřním magnetickým stíněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 262427

Dátum: 14.03.1989

Autor: Benway Robert

MPK: H01J 31/20

Značky: obrazovka, vnitřním, stíněním, magnetickým

Text:

...paprskem větší než 5 0/0.Byla vytvořena domněnka, že nežádoucí jasné oblasti, pozorované zejména v rozích obrazovky 10 v. jarůběhu zahřívání, lze připsat účinku nabíjení skla, které způsobují elektronové paprsky překmitávající rozměr rastru a ohýbané nebo vychylované od vnitřní plochyboční stěny okolo okrajů stínicí masky 50 a na okraje katodoluminis cenčníbo slínítka 46. Tento účinek nabíjení skla je vytväřcn elektrony z...

Zapojení pro obousměrný převod energie mezi supravodivým magnetickým energetickým zásobníkem a střídavou sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261762

Dátum: 10.02.1989

Autori: Čeřovský Zdeněk, Ibl Stanislav, Bartoš Stanislav, Kamenický Jan

MPK: H02J 15/00

Značky: magnetickým, zapojení, supravodivým, střídavou, energie, sítí, převod, energetickým, obousměrný, zásobníkem

Text:

...hlavní supravodivé indukčnoeti l je svou druhou svorkou připojen druhý jednosmerný spínací prvek 3, který je svou první svorkou připojen přes kondenzátor g k první svoroe supravodivé indukčnosti l. Na kondenzatoru 3 je polarita napětí alfa, respektive beta podle zvoleného pracovního režimu. Ke kondenzátoru g je paralelne připojena sériová kombinace vyhlazovací indukčnoatí 1 4 jediného bloku 3 měniče. Paralelně k prvnímu jednosměrnému...

Zapojení řídicích obvodů pro mikroprogramové řízení diskové paměti s pružným magnetickým diskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259805

Dátum: 15.11.1988

Autor: Bureš Jaroslav

MPK: G06F 9/00

Značky: řízení, mikroprogramově, magnetickým, pamětí, obvodů, zapojení, pružným, diskem, řídících, diskové

Text:

...vstup zapojení,kdežto jeho přímý výstup je přípojen na vstup sedmnáctého invertoru, jehož výstup tvoří současně adresový výstup zapojení a výstup sedmého invertoru je dále připojen na hodinový vstup sedmého klopného obvodu typu D.Výhodou zapojení podle vynálezu je podstatne zjednodušení technických prostředků pro mení dislíove paměti s pružným diskem, čímž se dosáline snížení nákladů a zmenšení rozměirü bez nutnosti použití drahých...

Zapojení inteligentního terminálu s mikroprogramovým řízením diskové paměti s pružným magnetickým diskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258969

Dátum: 16.09.1988

Autor: Bureš Jaroslav

MPK: G06F 9/00

Značky: pamětí, řízením, inteligentního, diskem, terminálu, mikroprogramovým, magnetickým, zapojení, pružným, diskové

Text:

...969ho budiče sběrnice je připojen na výstup prvního invertoru, jehož vstup tvoří současně druhý nastavovací vstup, výběrový vstup obousměrného budíče sběrnice je připojen jednak na výstup prvního dvouvstupového obvodu typu negace logického součinu, jednak přes odpor na kladný pól zdroje elektrické energie, první vstup prvního dvouvstupového obvodu typu negace logíckého součínu je přípojen na výstup druhého ínvertoru, jehož vstup tvoří...

Vstřikovací nástroj s magnetickým ovládáním letmých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256444

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hošek Stanislav, Švec František

MPK: B29C 45/40

Značky: magnetickým, vstřikovací, letmých, desek, ovládáním, nástroj

Text:

...a znečištění pracovní mezery jsou uložené magnety umístěny v izolačních pouzdrech z plastu, pryže, nebo chráněny jiným vhodným krytem. Je možné volit i okolní desky nástroje z nemagnetických ocelí. Tím se zabráni případnému poškození vstřikovacího nástroje. Magnety plní v případě pohybu letmé desky pro vyhazování nebo stírání výstřiku známou funkci magnetickét pružiny nebo v případě potřeby zachytit pohyb letmé desky známou funkci...

Otáčkový regulátor pohonu se stejnosměrným elektromotorem s konstantním magnetickým tokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242424

Dátum: 01.12.1987

Autori: Jentsch Wolfgang, Lasch Günter, Spieler Christoph, Hinkov Dimiter Hinkov

MPK: H02P 7/06

Značky: konstantním, stejnosměrným, pohonů, regulátor, elektromotorem, magnetickým, tokem, otáčkový

Text:

...1,spojeněmu s gonorátorem gzapalovacích impulsů pro tyristery,jehož vstup je připojon k výstupu otáčkového regulštoru 1s promčnným zosíloním, připojoným jednak k noznázorněnému zdroji signálu šádaně hodnoty otáčok stojnomärněho elektromotoru í, jednak k výstupu čidla 5 otáčok, poskytujícího signál odpovídající skutočným otáčkám etojnosměrného elektrcotoru 1. Dále je otäčkový rogulätor 1 spojon s čidlem § proudu kotvy stejnosmčrného...

Elektronický uzáver s magnetickým kľúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: 244320

Dátum: 15.11.1987

Autori: Machová Marta, Dobrovolný Jan, Janeeek Pavel

MPK: G08B 7/06

Značky: kľúčom, uzáver, magnetickým, elektronický

Text:

...z nemagnetického materiálu sú uložené permanentné magnety 11 valčekového tvaru, pomocou ktorých je zakódované 24 miestne dvojkové číslo rôznou orientáciou ich magnetických polí. Toto dvojkové číslo dáva možnost zhotoviť 274 z 16 777 216 tvarovo rovnakých klúčov, odišujücich sa od seba rôznou orientáciou jednotlivých magnetických polí. Za účelom zaistenia jednoznačnej polohy magnetického klúča 1 oproti snímaču 2 elektronického uzáveru je...

Zapojení oscilátoru řízeného magnetickým polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241722

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šúpala Jaroslav, Fedorík Radovan, Šiška Július

MPK: G01R 33/022

Značky: zapojení, řízeného, oscilátoru, polem, magnetickým

Text:

...vzájemné vazby, na obr. 4 je schéma oscilátoru se zpětnovazebním vinutím, které obepiná jádro feromagnetické indukční sondy. Oscilátory řízené měřeným magnetickým polem se skládají z elektronické části tvořené prahovými obvody 1 a 2 I obr. 1) a z měřicí části tvorené jednoduchou nebo dvojitou feromagnetickou indukční sondou 3 nebo 3. 1 a 3. 2. Vstup 11 levého prahového obvodu 1 je přes levý vazební odpor 4 propojen s výstupem 21 pravého...

Ostřicí cívka s dvojitou magnetickou čočkou pro obrazovky s magnetickým vychylováním a ostřením

Načítavanie...

Číslo patentu: 243331

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kropáe Josef

MPK: H01J 29/64, H01J 29/46

Značky: vychylováním, dvojitou, čočkou, obrazovky, ostřením, magnetickou, cívka, magnetickým, ostřicí

Text:

...Elektrické obvody pro řízení zaostřování bodu jsou jednoduché, dokonce lze použít původní, které byly určeny pro ostŕicí cívku s jednou magnetickou čočkou. Uvedený princip vynálezu v podstatě odstraňuje nevýhody výše popsané, umožňuje jednoduché řešení elektrických obvodů a dobré ostření ve všech rozích použitého zobrazení.Příklad jednoho z možných konstrukčních řešení ostřicí cívky s dvojitou magnetickou čočkou je uvedeno na přiloženém...

Induktor s kluzným magnetickým polem pro míchací válec při plynulém odlévání bram

Načítavanie...

Číslo patentu: 236475

Dátum: 16.03.1987

Autor: Delassus Jean

MPK: B22D 11/10

Značky: magnetickým, plynulém, míchací, induktor, válec, polem, odlévání, kluzným

Zhrnutie / Anotácia:

Induktor s kluzným magnetickým polem pro míchací válec soupravy pro plynulé lití, obsahující drážkovaní hřídel (17), který nese rovinné magnetické plechy rovnoběžné s osou hřídele. V hřídeli a plechách jsou vyříznuty prstencové drážky (21), rozložené po délce hřídele (17) a v nich jsou uloženy indukční cívky (22 až 26). K soustředění magnetického toku do odlitku během plynulého lití je hřídel (17) pevný, je vyroben z nemagnetického, elektricky...

Zařízení k ovlivňování osiva magnetickým polem při setí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237601

Dátum: 16.02.1987

Autori: Ruml Milan, Křížová Lubomíra, Haš Stanislav

MPK: A01C 1/00, A01C 7/16

Značky: setí, ovlivňování, polem, magnetickým, zařízení, osiva

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit silnější ovlivnění osiva magnetickou úpravou v semenovodech secího stroje, přičemž se osivo dostane okamžitě do půdy. Podstatou zařízení je permanentní magnet upevněný na semenovodu, který je alespoň v této části semenovodu zhotoven z nemagnetického materiálu. Permanentní magnet je uspořádán tak, aby jeho magnetický tok procházel vnitřním prostorem semenovodu. Takto upravený semenovod je napojen na výsevní otvor...

Zapojení zesilovače pro rozkladové obvody obrazovky s magnetickým vychylováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 248351

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hoder Karel, Vojta Milan

MPK: H04N 3/16

Značky: obrazovky, magnetickým, rozkladové, vychylováním, zesilovače, obvody, zapojení

Text:

...zesilovače 5 opatřeného prvním vstupem ll,na druhý vstup lg je přiveden druhy vývod prvního odporu zpětné vazby g, který je současně spojen přes druhý odpor zpětné vazby lg se svorkou nulového potenciálu a přes antiparalelní spojení první linearizační diody li a druhé linearizační diody lg s druhým vývodem linesrlzačního odporu lg.Vychylovaoí cívkou obrazovky, na obr. označenou jako zatěžovací impedance 1, prochází vychylovací proud z...

Vícezónový rotorový vysokogradientní elektromagnetický rozdružovač s uzavřeným magnetickým systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234624

Dátum: 01.01.1987

Autori: Horáček Miroslav, Žůrek František, Hudik Jozef, Kolář Otto, Cibulka Jaroslav

MPK: B03C 1/02

Značky: vysokogradientní, vícezónový, rozdružovač, magnetickým, systémem, elektromagnetický, uzavřeným, rotorový

Zhrnutie / Anotácia:

Tento rozdružovač je opatřen vodorovným diskovým rotorem a je určen pro opravu slabě magnetických minerálů za mokra. Jeho magnetický systém je společný pro všechny zóny a sestává z jediného středového jádra (l), kolem kterého jsou navinuty středové cívky (2). Toto jádro (1) má horní hlavu (11) a spodní hlavu (6), ze kterých vybíhají do jednotlivých rozdružovacích zón spojky (7, 12), z nichž každá přechází jednak v horní pól (13) se svislými...

Setrvačníkový rotor s magnetickým obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237523

Dátum: 15.12.1986

Autor: Majtner Vítězslav

MPK: F02P 1/02

Značky: setrvačníkový, rotor, obvodem, magnetickým

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání se týká setrvačníkového rotoru s magnetickým obvodem pro elektronické zapalování motocyklů a stacionárních motorů, který zajišťuje vhodnou magnetickou indukci do statorových cívek a tím zdroj energie pro elektronický obvod zapalování a další spotřebiče. Podstata spočívá v tom, že dva magnety, uložené symetricky ve vnitřním obvodu tělesa setrvačníku mají tvar části výchozího mezikruží se záporným úhlem výřezu, to je větším než 180°, s...

Zubní náhrada s magnetickým systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229891

Dátum: 15.04.1986

Autori: Landa Václav, Rambousek Zdeněk, Blažek Zdeněk

MPK: A61C 13/10

Značky: náhrada, zubní, magnetickým, systémem

Zhrnutie / Anotácia:

Zubní náhrada s magnetickým systémem sestávajícím nejméně z jednoho permanentního magnetu umístěného v náhradě a z feromagnetické vložky zhotovené z magneticky měkkého materiálu. Na nejméně jednom místě vnější strany náhrady, přiléhající k dásni, je proti feromagnetické vložce, implantované do čelistní kosti, vsazena magnetická souprava se dvěma magnetickými póly opačné polarity na funkční ploše a sestávající nejméně z jednoho permanentního...

Zařízení pro úpravu vody magnetickým polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223617

Dátum: 15.03.1986

Autor: Patrovský Věnceslav

Značky: úpravu, magnetickým, polem, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tzv. magneticky upravené vody, která se již delší dobu využívá k zabránění tvorby vápenatých inkrustací, zvýšení pevnosti betonu, urychlení krystalizací a sedimentací pro zvýšení účinku flotace apod. Vynález řeší zvýšení účinnosti magnetické aktivace vody, což je dosti důležité proto, že se tato voda poměrně snadno rozkládá. Zařízení pro přípravu magneticky upravené vody je založeno na průtoku vody střídavým magnetickým, silně...

Magnetický obvod s malým rozptylovým magnetickým polem ve vnějším prostoru magnetického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223357

Dátum: 15.03.1986

Autor: Klouda Rudolf

Značky: malým, obvod, rozptylovým, magnetickým, vnějším, magnetického, prostoru, polem, obvodů, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetický obvod s malým rozptylovým magnetickým polem ve svém vnějším prostoru se týká převážně oborů vakuové a mikrovlnné techniky. Účelem vynálezu je snížení vnějších rozptylových magnetických polí, zmenšení rozměrů a hmotnosti magnetického obvodu. Podstata magnetického obvodu podle vynálezu spočívá v tom, že celý plošný povrch magneticky tvrdých materiálů, kromě ploch ohraničujících vzduchovou pracovní mezeru, je bezprostředně obklopen...

Stejnosměrný elektrický stroj točivý s celolistěným magnetickým obvodem pomocných pólů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224514

Dátum: 15.12.1985

Autor: Horecký Drahomír

Značky: stroj, pomocných, magnetickým, točivý, celolistěným, obvodem, elektricky, stejnosměrný, pólů

Zhrnutie / Anotácia:

Stejnosměrný elektrický stroj točivý s celolistěným magnetickým obvodem pomocných pólů, vyznačující se tím, že v magnetickém obvodu hlavních pólů (1), ale mimo magnetický obvod pomocných pólu, je zařazen přídavný tlumicí prvek (4) pro omezení pulsace magnetického toku uzavírajícího se magnetickým obvodem hlavních pólů a procházejícího komutující cívkou.

Kondenzátor s kapalným dielektrikem s kapacitou řiditelnou elektrickým napětím a nebo magnetickým polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226756

Dátum: 01.08.1985

Autor: Pospíšil Milan

Značky: elektrickým, kondenzátor, kapacitou, polem, magnetickým, napětím, řiditelnou, dielektrikem, kapalným

Zhrnutie / Anotácia:

Kondenzátor s kapalným dielektrikem s kapacitou řiditelnou elektrickým napětím a/nebo magnetickým polem, vyznačený tím, že mezi jeho elektrody (5,6), op třené přívody (7, 8), je jako dielektrikum vložen kapalný krystal (1) antizotropní permitivity a měrného odporu většího než 1010 ohm . m opatřený orientujícími vrstvami (3, 4) vytvořenými buď úpravou povrchu elektrod v místě styku s kapalným krystalem a/nebo přidáním příměsy do kapalného...

Pohonná jednotka zonální aparatury zejména s magnetickým přenosem pohybů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225699

Dátum: 01.07.1985

Autori: Petrášek Josef, Rambousek Jaroslav, Petržela Jan

Značky: přenosem, aparatury, zejména, pohybu, magnetickým, zonální, pohonná, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranění nevýhod pohonných jednotek s magnetickým přenosem pohybů, používající pro každý druh pohybu samostatného motoru. Uvedeného účelu se dosáhne pohonnou jednotkou podle vynálezu, kde dva motory opatřené samosvornou převodovkou jsou souose uloženy ve společném pouzdru. Stator prvního motoru je pevně spojen se společným pouzdrem motorů a jeho hřídel je pevně spojen se statorem druhého motoru opatřený sběrnými kroužky je...

Zapojenie na ovládanie diferenciálnej impedancie magnetickým poľom

Načítavanie...

Číslo patentu: 216880

Dátum: 31.10.1984

Autori: Dubecký František, Měřinský Karol

Značky: impedancie, poľom, magnetickým, diferenciálnej, ovládanie, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na ovládanie diferenciálnej impedancie magnetoimpedančnej polovodičovej dvojelektródovej súčiastky magnetickým poľom vyznačujúce sa tým, že jeden vývod (X) magnetoimpedančného dvojpólu tvorí prívod (1) k magnetoimpedančnej súčiastke (MI) vloženej do magnetického poľa (B), ku ktorej je paralelne pripojený zdroj (U) jednosmerného napätia v sérii s odporníkom (R) a druhý vývod (Y) magnetoimpedančneho dvojpólu je spojený cez kondenzátor...

Řiditelný transformátor s magnetickým obvodem plášťového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216498

Dátum: 01.09.1984

Autori: Bureš Karel, Žák Miloslav, Johaník Karel

Značky: řiditelný, magnetickým, transformátor, obvodem, plášťového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukce transformátorů a magnetickým obvodem plášťového typu v rovinném uspořádání. Vynálezem se řeší zmenšení rozměrů transformátoru. Odklonem podélné osy magnetického obvodu o úhel ( = 3° až 18° od podélné osy nádoby transformátoru vzniknou mezi magnetickým obvodem a stěnou nádoby transformátoru prostory. Do jednoho z nich je možné umístit přepínací zařízení. Vynález je možné využít pouze při konstrukci transformátorů....

Prahový přepínač ovládaný magnetickým polem pro přepínání konstantních elektrických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218858

Dátum: 01.07.1984

Autor: Hentschel Günther

Značky: prahový, ovládaný, polem, konstantních, magnetickým, veličin, přepínač, přepínání, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se rozšiřuje na prahové přepínače ovládané magnetickým polem určené pro přepínání konstantních elektrických veličin v příslušných funkčních členech, přičemž přepínací člen sestává z amorfního polovodiče, je citlivý na tlak a tlaková síla potřebná pro přepínání se vytváří magnetickým polem. Účelem vynálezu je realizace přepínání konstantních elektrických veličin jen pomocí různých poloh ovládacího magnetického pole. Do podstaty vynálezu...