Patenty so značkou «magnetickej»

Usporiadanie magnetickej koľajnicovej brzdy v podvozkoch GP 200 S

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5585

Dátum: 08.11.2010

Autor: Baštek Marian

MPK: B61H 7/00

Značky: koľajnicovej, brzdy, usporiadanie, magnetickej, podvozkoch

Text:

...obrázkov na výkresochPríklad technického riešenia je vysvetlený pomocou obrázkov. Na obr. 1 je znázomený stav pred jeho realizáciou.Na obr. 2, obr. 4, obr. 5 je znázornená prevedenie technického riešenia úprav na ráme podvozku. Na obr. 3 je znázornená magnetické koľajnicová brzda doplnená do podvozku. Na obr. 6 je znázomený nosník pružín po vykonanej úprave.Príklad uskutočnenia technického riešeniaDo podvozku je dosadená magnetické...

Elektromagnetické zariadenie magnetickej koľajovej brzdy s viacdielnou cievkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11749

Dátum: 20.03.2008

Autori: Kassan Michael, Lehmann Henry

MPK: B61H 7/08

Značky: elektromagnetické, brzdy, viacdielnou, koľajovej, magnetickej, zariadenie, cievkou

Text:

...koľajovej brzdy je okrem inéhozávislá od odporu magnetického obvodu, tzn. od geometrie a permeability,magnetomotorickej sily, hodnoty trenia medzi brzdovým magnetom a koľajnicou, ako i od stavu koľajnice. Podstatný faktor pri tom tvoria tiež magnetické straty, ktoré závisia výrazne od geometrického vytvorenia prierezu magnetu. Z dôvodu stále viac obmedzovanej ponuky miesta v podvozku koľajových vozidiel, najmä vo vertikálnom smere, je...

Spôsob výroby pásu magnetickej ocele s orientovanými zrnami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20842

Dátum: 03.08.2005

Autori: Lahn Ludger, Sowka Eberhard, Günther Klaus, Ploch Andreas

MPK: C22C 38/02, C21D 8/12

Značky: spôsob, pásu, zrnami, výroby, orientovanými, magnetickej, ocele

Text:

...za tepla zvolené tak, aby materiál stále zostal dostatočne ť ažný. V tomto ohľade dokument DE 197 45 445 C 1 uvádza, že u polotovaru pre elektroplech s orientovanými zmami je potom ťažnosť najvyššia, keď sa odliaty predliatok po stuhnutí ochladí na teplotu asi 800 °C a potom sa vystaví pomerne krátkej prestávke na vyrovnávacej teplote rovnej napríklad 1150 °C, pričom sa homogénne prehreje. Optimálna valcovateľnosť za tepla takého...

Spôsob merania nukleárnej magnetickej rezonancie vzoriek z pevnej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7883

Dátum: 27.07.2005

Autori: Miura Iwao, Miyake Masahiro

MPK: G01R 33/00

Značky: spôsob, nukleárnej, merania, rezonancie, látky, magnetickej, vzoriek, pevnej

Text:

...NMR (PMR) široko používaná ako prostriedok na meranie vzorky rozpustenej v0007 Protóny majú vysoký prirodzený pomer izotopov a majú vyššiu detekčnú citlivosť než iné prvky a teda sú vhodné na0008 Metóda PMR sa uskutočňuje tak, že protóny, umiestnené v statickom magnetickom poli, sú ožiarené rádiofrekvenčným magnetickým poľom a že zmena energie protónov rezonantných s RFmagnetickým poľom je zaznamenávaná ako elektrický signál.0009...

Výrobky z magnetickej fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3839

Dátum: 07.07.2004

Autor: Galgóczi Imrich

MPK: G09F 7/00

Značky: výrobky, fólie, magnetickej

Text:

...km/h),chladničky a na inú bielu kuchynskú techniku, occľovú skrinku, tabuľu a pod. Magnetické výrobky pre ich tvarovú a grafickú rôznorodosť sa dajú využít v domácnostiach,školách, kanceláriách, skladoch a výborne poslúžia aj ako promocionálný reklamný nástroj na výstavách kultúrneho,umeleckého a technického zamerania ako pamätné magnetické výrobky. Ďalej umožňujú vytvorit exkluzívne výrobky a pamätné darčeky z obdivuhodných umeleckých...

Spôsob výroby magnetických súčastí vyrobených z mäkkej magnetickej zliatiny na báze železa s nanokryštalickou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 284008

Dátum: 30.06.2004

Autori: Verin Philippe, Couderchon Georges

MPK: C22C 38/00, C21D 1/26

Značky: výroby, strukturou, železa, súčastí, spôsob, báze, nanokryštalickou, mäkkej, magnetickej, vyrobených, magnetických, zliatiny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby magnetickej súčasti z mäkkej magnetickej zliatiny na báze železa s nanokryštalickou štruktúrou, ktorej chemické zloženie je v % at. Fe => 60 %, 0,1 % <= Cu <= 3 %, 0 % <= B <= 25 %, 0 % <= Si <=30 % a ďalej obsahuje najmenej jeden prvok vybraný zo skupiny obsahujúcej niób, volfrám, tantal, zirkónium, hafnium, titán a molybdén v množstve 0,1 % až 30 %, zvyšok sú nečistoty z tavenia, zloženie ďalej vyhovuje...

Paralelné vedenie magnetov koľajnicovej brzdy koľajnicovej magnetickej brzdovej jednotky, umiestnenej na koľajovom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: 278020

Dátum: 07.09.1994

Autori: Lachmann Klaus, Trache Peter

MPK: B61H 7/04, B61H 7/08

Značky: brzdovej, magnetov, magnetickej, koľajnicovej, brzdy, paralelně, umiestnenej, vozidle, jednotky, vedenie, koľajovom

Zhrnutie / Anotácia:

Paralelné vedenie je opatrené pod závesnými prvkami (2, 2') vždy pružným uložením (6), ktoré je tvorené strmeňom (6a) a bočne umiestneným gumovým tlmiacim nárazníkom (6b). Strmeň (6a) obopína pomocný rám (7), ktorý je svojimi koncami podoprený vždy na jednej osi podvozka. Pomocný rám (7) je ťažnou pružinou (9), ktorá je uložená vedľa strmeňa (6a), pružne držaný voči pozdĺžnemu nosníku (10) v stabilnej polohe. Vlastné obmedzenie pomocného rámu...

Spôsob merania homogenity magnetického poľa tomografu na princípe magnetickej rezonancie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269568

Dátum: 11.04.1990

Autori: Budinský Ľuboš, Frollo Ivan, Weis Ján

MPK: G01R 33/20

Značky: homogenity, tomografu, magnetickej, rezonancie, merania, spôsob, magnetického, poľa, princípe

Text:

...rozloženie magnetického poľa sa získa vyhodnotením výslednej trejrozmernej matice, získanej trojrozmernou Fourierovoutransformáciou nameranej matice spinových ech.Výhodou popísaného spôsobu merania homogenity magnetického poľa tomografu na princípe magnetickej rezonancie je v tom, že umožňuje rýchlo a 5 vysokou presnosťou merať homogcnitu magnetického poľa NMR tomograíu bez použitia 1800 širokopásmového vysielaciehu impulzu. Znizujú sa tým...

Zariadenie na určovanie polohy magnetickej osi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260792

Dátum: 12.01.1989

Autori: Krempaský Ludovít, Kokavec Ján

MPK: G01R 33/02

Značky: magnetickej, určovanie, polohy, zariadenie

Text:

...osi 4, sú upevnené snímače 2 magnetlckej indukcie. Časti potenciometrického snímača 5 sú upevnené na mechanickú os 4 a priruby 8.Snímač 2 magnetickej indukcie, ktorý sa pohybuje po kružnici so stredom na magnetickej osi 1 .a v. rovine kolmej na magnetickú c-s 1 sa pohybuje v konštantnom magnetickom poli. Pri posunuti stredu kružnice otáčania mimo magnetickú os 1, alebo pri o-dklone roviny kružnice otáčania je na konštuantnü výstupnú...

Sposob magnetickej separácie látok a zariadenie na vykonávanie tohoto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252550

Dátum: 17.09.1987

Autori: Hencl Vladimír, Hlásnik Ivan

MPK: B03C 1/26

Značky: spôsob, látok, magnetickej, separácie, tohoto, vykonávanie, zariadenie, spôsobu

Text:

...najjemnejších separovaných častíc. Tým sa dosa ~ huje zrýchlenie a zvýšenie separačného e fektu, čo umožňuje zvýšiť výkon a účinnost separátora.Na obr. 1 je schematicky znázornená zariadenie na magnetickú separáciu pre navrhovaný spôsob separácie a na obr. 2 sú schematicky znázornená sily pôsobiace na separované častice v tomto zariadení.Zariadenie pre magnetickú separáciu látok pozostáva z podávacej násypky 1 pevne spojenej so stenou 2...

Snímač remanentnej magnetickej indukcie zrnitých materiálov a suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 238832

Dátum: 15.05.1987

Autori: Florek Ivan, Lazar Tobiáš, Kovanič Ľudovít

MPK: G01R 33/12

Značky: remanentnej, magnetickej, snímač, indukcie, materiálov, zrnitých, suspenzií

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač je určený na meranie a zisťovanie remanentnej magnetickej indukcie zrnitých materiálov a suspenzií. Podstata snímača spočíva v tom, že pozostáva z najmenej jednej až troch elektricky upravených difereciálnych feroindukčných sond, umiestnených v dutom valci tak, aby zvierali v rovine kolmej k pozdĺžnej osi valca rovnaký uhol, pričom je na valci navinutá kompenzačná cievka, ktorá je pripojená na obvod regulovaného zdroje jednosmerného...

Spôsob výroby magnetickej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223697

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bakoš Jozef, Jakabský Štefan, Zálešáková Eva, Zaťko Stanislav

Značky: kvapaliny, výroby, magnetickej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby magnetickej kvapaliny chemickou cestou, pri ktorom sa koloidný feromagnetický kysličník pripraví zrážacou reakciou, zvyšky reakčných činiteľov sa odstránia premývaním za pôsobenia magnetického poľa. Koloid sa potom peptizuje niektorou z mastných organických kyselín vo vhodnej nosnej kvapaline.