Patenty so značkou «magnetická»

Magnetická zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6999

Dátum: 07.01.2015

Autori: Maščenik Jozef, Pavlenko Slavko, Gašpár Štefan, Matija Rudolf

MPK: F16B 21/16, E05C 19/16

Značky: magnetická, zarážka

Text:

...Aretačný systém je zložený z piatich častí,z ktorých tri časti sú vyrobené podľa vlastného konštrukčného riešenia a dva komponenty sú bežne dostupné špecifikované permanentné magnety. Sedlo určuje požadovanú polohu, do ktorej zapadne západka vedená voľne v puzdre upevnenom na kotviacej doske. Princíp funkčnosti vedenia západky je vo vzájomnom odpudzovaní dvoch magnetov osadených nad sebou s rovnakým pólom, pričom sú so západkou uložené a...

Elektropermanentná magnetická upínacia hlavica a elektropermanentný magnetický upínací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5804

Dátum: 04.08.2011

Autori: Ondreička Klement, Bydžovský Jan, Kollár Mojmír

MPK: B23Q 3/15

Značky: upínacia, elektropermanentný, magnetická, magnetický, hlavica, elektropermanentná, systém, upínací

Text:

...zdroj prúdových impulzov. Kým klasický elektromagnet je nepretržite napájaný počas režimu upnutia, tak elektroperrnanentný magnetický systém využíva prúdový impulz magnetizačnou cievkou len na zmenu remanentnćho magnetického stavu perrnanentného magnetu s nižšou hodnotou koercivity a tým aj nižšej požadovanej arnplitúdy prúdového impulzu. Parametre budiacej cievky a samotného zdroja prúdových impulzov sú navrhnuté tak, aby pri minimálnej...

Magnetická koľajová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 285978

Dátum: 26.11.2007

Autori: Koidl Hermann, Lehmann Henry

MPK: B61H 7/00

Značky: koľajová, magnetická, brzda

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetická koľajová brzda (1) je vybavená magnetickým základným a/alebo nosným telesom (5) a oblasťou pólového nadstavca (7.1, 7.2), pričom oblasť pólového nadstavca (7.1, 7.2) zahŕňa oblasť vedúcu magnetický tok a oblasť oddeľujúcu magnetický tok. Magnetické základné a/alebo nosné teleso (5) zahŕňa materiály rozdielnych magnetizačných kriviek na zamedzenie vzostupu indukcie vo vzduchovej medzere (9) medzi magnetickou koľajovou brzdou (1) a...

Magnetické častice, spôsob ich prípravy, kompozitná magnetická živica a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283578

Dátum: 26.08.2003

Autori: Bradbury David, Elder George Richard, Hendawi Adel Taha Sayed Ahmed

MPK: C02F 1/48, B01J 47/06, B03C 1/01...

Značky: magnetické, částice, magnetická, kompozitná, použitie, přípravy, spôsob, živica

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetické častice obsahujú jadro s magnetického materiálu, pričom jadro je obklopené zmesou vláknitého materiálu a pevného spojiva. Pri príprave magnetických častíc sa miešajú jadrá častíc magnetického materiálu v suspenzii, ktorá obsahuje vlákna vláknitého materiálu a spojivo, pričom sa vytvrdzuje spojivo za prichytenia vlákien okolo jadra častíc a potiahnuté častice sa separujú zo suspenzie. Kompozitná magnetická živica obsahuje magnetické...

Magnetická záložka do knihy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3566

Dátum: 05.08.2003

Autori: Bóna Bartolomej, Galgóczi Imrich

MPK: B42D 9/00

Značky: magnetická, záložka, knihy

Text:

...magnetickej záložky, obr. 2 rôzne rozvinuté tvary napoly ohnutých papierových pásov,s rozmiestnenim jednopólových gumových magnetov a obr. 3 spôsob použitia magnetickej záložky do knihy podľa tohto technického riešenia.Magnetická záložka do knihy podľa obr. l, pozostáva z papierového pásu patričnej hrúbky a pevnosti, ktorý je napoly ohnutý a zložený na seba, opatrený jednopólovými gumovými magnetmi 2. Na vnútomej strane 4 magnetickej...

Stejnosměrná mazací magnetická hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 260504

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zedník Jan, Kocour Jaroslav, Žabka Karel

MPK: G11B 5/48

Značky: magnetická, stejnosměrná, mazací, hlava

Text:

...pásky, větší nároky na zastavěný prostor, nekompaktnost bloku magnetických hlav a to, že dotyk hlavy s měkkou neaktivní stranou pásky způsobuje velké opotřebování pásky.Uvedené nevýhody odstraňuje řešení, jehož podstata spočívá v tom, že magnetická páska se mechanicky dotýká čelní plochy mazací hlavy v místě mimo mazací štěrbinu, obvykle v oblasti C jádra. Takže v místě, kde magnetická páska prochází nad mazací štěrbinou, která se...

Magnetická hra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1439

Dátum: 09.04.1997

Autor: Spalek Lorant

MPK: A63F 7/02, A63H 33/26

Značky: magnetická

Text:

...prichytených feromagnetických guliek rozpnutím elektrickéhoPrehľad obrázkov na yýkresochPripojené obrázky znázorňujú magneticjú hru podľa úžitkového vzoru v jednoduchom usporiadaní, pričom obr. 1. predstavuje čelný pohľad a obr. 2 bočnýMedzi priehľadnými väčšími stenami a a 1 bdutého telesa 1 tvaru vysokého kvàdra sú pravidelne striedavo pevne rozmiestnené magnety 2. Magnety sú vytvorené dvoma valčekovitými magnetmLzg a 2 g zlepenými rovnakými...

Magnetická hlava pro záznam a/nebo čtení informace a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266563

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bolla István, Csányi István, Grimm István, Stenczinger Sándor

MPK: G11B 5/147

Značky: čtení, hlava, informace, výroby, její, záznam, magnetická, způsob

Text:

...Výška boční plochy li určuje plnou hloubku vzduchové mezerylg. Cívka lg je uspořádána na prvním a druhém polopôlu lg a ll a slouží jako snímací cívka v přehrávacím režimu a jako magnetizační cívka v zâznamovém režimu.Obr. 3 znázorňuje hlavu v činnosti, když je páska lg tlačena k čelnímu pásmu ll a páska lg se pohybuje předem určenou rychlostí ve směru šípky A. Čelní pásmo ll hlavy je vyrobeno e výhodou broušením a jeho profil je obroben...

Zařízení pro střídavá magnetická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 263543

Dátum: 11.04.1989

Autori: Havlíček Václav, Mikulec Milan

MPK: G01R 19/06, G01R 21/133, G01R 19/00...

Značky: střídavá, měření, zařízení, magnetická

Text:

...ani kalibraciPříklnü zapojení zařízení podle vynálezu je uveden blokové na přiloženém výkrese, Generátor ł číslicového budicího signálu je zde tvořen za sebou zařazeným krystalem řízeným generátorem Z, generátorem § adres a paměti g. na výstup tohoto generátoru ł číslicového budiciho signálu, Zde tedy k paměti 2, jsou paralelné svými Vstupy připojeny první a druhý číslicově-analogový prevodník g a Ž,kde k referenčnímu vstupu prvního z...

Obvod pro kompenzaci vlivu zemského magnetického pole v magnetovacích zařízeních pro střídavá magnetická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 262488

Dátum: 14.03.1989

Autori: Havlíček Václav, Mikulec Milan

MPK: G01R 33/22, G01R 33/025, G01R 33/00...

Značky: kompenzaci, střídavá, obvod, zařízeních, měření, vlivů, magnetovacích, magnetická, zemského, magnetického

Text:

...zeeilovač ll, na jeho výstup jezpłipojeno jedním koncom kompenzační vinutí lg, jeho druhý konec je připojsn spolu s druhým koncom nagnetovacího vinutí ll na výstup výkonovébo zesilovače 1. Na vstup výkonového zesilovače g je připojen slučovací obvod lg, napojený jedním vstupom na výstup generatozu ll budicího napětí. Indukäní vinutí lg,pžipojené na druhý vstup slučovacího obvodu lg, tvorí obvyklou pětnovazební smyčku pro zajiitění...

Vícestopá feritová magnetická hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 261572

Dátum: 10.02.1989

Autori: Buřič Miroslav, Sládek Josef

MPK: G11B 5/48

Značky: vícestopá, magnetická, hlava, feritová

Text:

...bloku, ale brousí a leští se již na výchozím kvádříku před frézo~ váním příčných drážek oddělujících jha jednotlivých stop, kdy ji lze vytvořit s dokonalou roàínností.vynález bude podrobnějí vysvětlen na připojených výkresech na pŕíkladu konstrukce šestnáctistopé feritové magnetické hlavy pro pásek šířky 25,4 mm. Na obr. l je znázorněno sestavení šestnáctistopé hlavy ze základních bloků. Na obr. 2 je nskreeleno ve dvou pohledech...

Magnetická hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 261153

Dátum: 12.01.1989

Autori: Černík Josef, Kocour Jaroslav

MPK: G11B 5/127

Značky: magnetická, hlava

Text:

...její šířky, mající vliv na frekvenční vlastnosti magnetických hlav.Výhodnou vlastností je možnost dokonalého ustavení a zafíxovâní pouzder s druhotným zajištěním proti vzájemnému posunutí u pouzder s mírně konvexními stykovými plochami. Řešení zaručuje všeobecně menší náchylnost k poškození püsobením náhodných vnějších sil.velmi dobře lze uvedeným řešením zajistit a řídít poměr přítlakd pőlových nástavců magnetických obvodu na vložky...

Zapojení pro vyhledávání podzemních vedení z elektricky vodivých materiálů, která mají vlastní nebo indukovaná magnetická pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 259330

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hanuš Milan, Flegr Jaroslav, Forman Luboš

MPK: G01V 3/10, G01V 3/08, G01V 3/11...

Značky: podzemních, materiálů, mají, zapojení, vedení, která, vyhledávání, elektricky, indukovaná, vodivých, vlastní, magnetická

Text:

...zapojení se skládá z přijímacího řetězce, který začíná hledscí cívkou l, za níž následuje regulátor g prahověho napětí a prahový spínač 3 s indikútorem A přijímaného signálu. Prehový spínač Q je opstřen dvěma výstupy, které jsou zapojeny ve vzájemné opačném spínacímu režimu, z nichž jeden je připojen přes přepínač g ke vstupu spínacího obvodu g ručkováho indikútoru 1, druhý je připojen přes přepíneč Q ke vstupu spínacího obvodu g...

Dělená magnetická jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 247208

Dátum: 01.08.1988

Autori: Podojil Miloslav, Krása Miroslav

MPK: B66C 1/04

Značky: magnetická, delená, jednotka

Text:

...tomuto prohnutí přizpůsobit a část dosedací plochy není ve styku s břemenem, čímž se snižuje maximální možná odtrhová sila. Dosud se tento problém řeší použitím většího počtu menších magnetických jednotek, ale s rostoucím počtom jednotek rostou i ob tíže s .jejich zavěšením na rám, s údržbou a sledováním.Tyto nedostatky odstraňuje dělená magnetické jednotka podle vynálezu s uvolĺiováním břemene pomocí lineárního tekutinového motoru....

Magnetická indukční brzda příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 258158

Dátum: 15.07.1988

Autori: Báča Luboš, Dančová Olga

MPK: D03J 5/24

Značky: magnetická, brzda, indukční, příze

Text:

...na svém obvodě vytvořenu tvarovou drážku lg n přes brzdicí kotouč Ž, rovněž s tvarovou drážkou gg, který je pevné spojen hřídelem ll s pohyblivou vadivou smyčkou É pohyblivé umístěnou v homogenním magnetickém nebo elektromaqnetickém poli vytvoŕeném mezi severním a jižním pôlem permanentního magnetu neho prvního elektromegnetu 1. První kotouč g a brzdicí kotouč 5 jsou otočné uloženy na stejné výkyvně uloženém v závěsu 1. Na druhý konec...

Magnetická dvojhlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 256819

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čedník Josef, Žabka Karel, Kocour Jaroslav

MPK: G11B 5/29

Značky: magnetická, dvojhlava

Text:

...obou magnetických hlav, nesoucí hlavní a pomocné jádra magnetických obvodů s mezilehlymi vložkami. Každáčelní plochą protnutá úběžnou plochou v průsečnici, ležícív referenční rovině, je rozdělena vložkou na plochu hlavního jadra a plochu pomocného jadra ve vzájemném poměruA B 1 4 ê 4 1, kde referenční rovina svírá s úběžnou plochou pomocného jádra úběžný úhel, 5 čelní plochou čelní úhel, s náběžnou plochon náhěžný úhel a s přiváděnou...

Listová magnetická paměť

Načítavanie...

Číslo patentu: 252665

Dátum: 17.09.1987

Autor: Langer Vilém

MPK: G11B 9/00

Značky: magnetická, paměť, listová

Text:

...povelů elektromachanickému ústrojí Q, které pohyby magnetické hlavy 5 provádí pomocí napr. posuvné a otočné hřídele 1 a rámu §, jehož pružný nosič 3 nese magnetickou hlavu Q. Postupný posuv hřídele 1, tj. posuv magnetické hlavy § k určené magnetické stopě 5 na jednu nebo na druhou stranu, odpovídá počtu kladných nebo záporných impulsů, zavedených z externího řídicího zařízení do krokového motoru lg, který je přes převod vázán s ozubením...

Magnetická spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 240574

Dátum: 15.08.1987

Autori: Hoppe Klaus, Biberin Viadimir Sergejevie

MPK: F16D 27/01

Značky: magnetická, spojka

Text:

...spojky 4, vnější feromagnetický rotor 3, vnější -permanentní magnet 6, stěna válcového pláště 7.Vnitřní část 1 magnetické spojky je oddě 4lena od vnější části magnetické spojky 4 hermetizující stěnou válcového plášte 7, ktera musí být z nemagnetického materiálu,například nemagnetlckýoh kovů, plastů nebo skla. Vnitřní část 1 magnetické spojky je tvořena vnitřním feromagnetickým roto reřtľ 2. V připadě,žěz konstrukčních důvo dů je jeho těleso z...

Magnetická mnohostopá feritová hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 252260

Dátum: 13.08.1987

Autor: Buřič Miroslav

MPK: G11B 5/29, G11B 5/105

Značky: magnetická, hlava, mnohostopá, feritová

Text:

...kontrolu hloubky pracovní ätěrbiny. Přiton zadní díl je opstřen úkosy, které zsbrsňují vnikání lepidla kapilárními silami mezi styčné roviny spojovsného předního e zedního dílu.vynález bude podrobněji vysvětlen a připojených výkresech napříkladu konstrukce magnetické šestnáctistołpé feritové hlavy pro magnetický nosič šíře l.Na obr. l - obr. 3 je v nárysu, půdorysu a bokorysu znázorněn přední díl pőlových náetavćů, na obr. 4 jsou naznečeny...

Bezucpávková hermetická magnetická průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251889

Dátum: 13.08.1987

Autori: Přikryl Petr, Kos Miloslav

MPK: F16D 27/01

Značky: průchodka, hermetická, magnetická, bezucpávková

Text:

...magnetů.Výužitím sčítäní magnetických toků sousedních permaanentních mognetů v jedinom póllovêm nástavci, přídržné síly nesouhlasiných pólů pólových IlĚlSÍJHIVCů vrnějšího a vsnitřrníhlo routoru při malé vzdálenosti sousedních póllových Inástavců umožňuje zvy 4šepí při nąšen§lho« yýklonu a zmenšení objenzýą mgřyngtitjłgéhoĺąjmaíerůlu, spolehlivá upevoě tperrtilarxentních msag-netů s póllowými más-tavoi v jeden klonmąpraknní celek,...

Bezucpávková pojistná hermetická magnetická průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249083

Dátum: 12.03.1987

Autori: Přikryl Petr, Kos Miloslav

MPK: F16D 27/14

Značky: magnetická, průchodka, hermetická, pojistná, bezucpávková

Text:

...a výn robnich nákladoch. Vhodným dimenzovánim magnetického obvodu je zabezpečeno jištěni proti přetiženi. Při překročeni dovoleného zatíženi dojde k vzájemnému prokluzováni hnaného a hnaci ho rotoru a tim se bráni destrukoi hnacích a hnaných části.249 083 Na přiloženém výkrese je schematicky v řezu znázorněnopřikladné provedení průchodky podle vynálezu. Zařízení sestává z nemagnetického hnaného rotoru ł opa třeného magnetickým jhem łg s...

Hermetická bezucpávková magnetická spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249388

Dátum: 12.03.1987

Autori: Sklenář Jan, Rybníček Zdeněk

MPK: F16D 27/01

Značky: magnetická, spojka, hermetická, bezucpávková

Text:

...nevodivého materiálu.Uvedené nevýhody jsou odstraněny hermetíckou bezucpávkovou maqnetickou spojkou, sestávající z vnějšího a vnitřního rotoru se dvěma nebo více páry permanentních magnetů a hermetizační přepážky, jejíž podstata spočíva v tom, že povrch náboje a povrch permanentních magnetů vnítřního rotoru i vnější a vnitřní povrch trubky a permanentních magnetů vnějšího rotoru je opatřen nevodivou ochrannou vrstvou z chemicky a tepelně...

Magnetická dvojhlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 248334

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kocour Jaroslav

MPK: G11B 5/127

Značky: dvojhlava, magnetická

Text:

...magnetickým dvojhlavámkompaktni stavbu, kdy výšky pouzder i středních dílů mohou býti shodné. Povrchy těchto magnetických dvojhlav jsou bez zbytečně velkých vybrání nebo výstupků, což usnadňuje manipulaci s magnetickým páskem v bezprostřední blízkosti magnetické hlavy. Hlavni výhodou tohoto řešení je umožnění pŕesného a snadného zaměření na obrysy pracovních štěrbin magnetické dvojhlavy, přičemž není ani nejmenším způsobem porušena...

Magnetická ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 232855

Dátum: 01.01.1987

Autor: Babnič Ondrej

MPK: F16I 15/40

Značky: magnetická, ucpávka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení těsnícího účinku a snížení ztrát třením zvýšením koncentrace siločar v utěsňované spáře zařízení sestávajícího z tělesa opatřeného prstencovým magnetem, v němž je uložen s vůlí hřídel, kde tato vůle obsahuje kapalný magnet. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že hřídel (6) je opatřen nákružkem (9) z magneticky nevodivého materiálu.

Magnetická hlava přísavkového podavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 235414

Dátum: 15.11.1986

Autori: Tulis Josef, Bělohradský Jiří, Drápela Jiří

MPK: B30B 15/30

Značky: podavače, magnetická, hlava, přísavkového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší magnetickou hlavu přísavkového podavače přístřihů pro lisy nebo postupové automaty. Podstatou vynálezu je, že v tělese hlavy podavače je uchycena nosná konstrukce, odpružená pružinami a pružnými bloky, na níž je připevněn odpružený doraz kladky a permanentní magnety, podložené zařízením pro stavění výšky. Konstrukční magnetické hlavy podle vynálezu se docílí odstranění časové prodlevy, přídavné namáhání přísavky a její odírání a...

Magnetická hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 237417

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vasiljev Evgeni Alexandrov, Cvetkov Alexandr Radoslavov, Likova Lora Cvetkova

MPK: G11B 5/127

Značky: magnetická, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvoření magnetické hlavy s vysokým výstupním signálem a zjednodušené konstrukce. Tento úkol byl řešen pomocí magnetické hlavy, jejíž čelní část pouzdra má plochu, převyšující řez tělesa pouzdra, má pravoúhlý tvar nebo tvar čtyřúhelníka, kde sou opsané úhly stanoveným poloměrem. Ve stěnách, rovnoběžných s délkou pracovní mezery, existují identické výřezy o šířce, rovné šířce snímané magnetické vrstvy a symetrickou plochou,...

Magnetická hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 231066

Dátum: 01.03.1986

Autori: Černík Josef, Macháček Milan

MPK: G11B 21/00

Značky: magnetická, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká magnetických hlav pro magnetofony, výpočetní a speciální záznamovou techniku. Řeší konstrukci magnetické hlavy z hlediska zvýšení technických parametrů výrobku a současně zjednodušení výroby. Dosáhne se toho nahrazením tvarově složitých a přesných dílů zhotovovaných obvykle frézováním jednoduchými tvary, vyrobenými progresivní lisařskou technikou. Sestavením těchto dílů s pomocí montážního přípravku, který zajistí těsný styk...

Zapojení pro stejnosměrná magnetická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 221569

Dátum: 15.02.1986

Autor: Mikulec Michal

Značky: měření, stejnosměrná, zapojení, magnetická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro stejnosměrná magnetická měření na otevřených i prstenových vzorcích s lineární časovou změnou magnetického toku měřeného vzorku se současným převodem jeho velikosti na číselný údaj a s automatizací měřicího procesu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že magnetizační vinutí je připojeno na výstup zesilovače, jehož vstup je připojen na zdroj řídicího napětí přes měřicí vinutí a dále první čítač, na jehož výstup je...

Magnetická pojistka polohy, zejména pro zajištění polohy závěru vodicí dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224262

Dátum: 15.12.1985

Autor: Vach Miroslav

Značky: zejména, dráhy, magnetická, zajištění, závěru, vodiči, pojistka, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetická pojistka polohy, zejména pro zajištění polohy závěru vodicí dráhy děrné pásky, obsahující permanentní magnet a magnetický člen uzavírající magnetický obvod, vyznačená tím, že mezi magnetickým členem (1) dosedajícím na těleso (2) vodicí dráhy děrné pásky (4) a permanentním magnetem (3), uloženým pod úrovní dosedací plochy tělesa (2) vodicí dráhy, je uspořádáno stínění (5) permanentního magnetu (3).

Magnetická miničočka chlazená kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 219831

Dátum: 15.10.1985

Autori: Delong Armin Akademik, Kolařík Vladimír

Značky: miničočka, chlazená, kapalinou, magnetická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká magnetické miničočky určené pro elektronově optické přístroje. Miničočka umožňuje vytvářet podstatně kratší optické soustavy při lepších optických i mechanických parametrech. Podstatou miničočky je vinutí tvořené měděným páskem na čelních hranách obnaženým, který je spojen s nosným kružkem nasunutým s mezerou vůči druhému vinutí na spojovacím prstenci. Vinutí je sevřeno kruhovým třmenem a nasunuto v chladicí komoře, která tvoří...

Koloidní magnetická suspenze a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218850

Dátum: 15.04.1985

Autori: Oliveriová Alena, Černý Vladimír, Vobořil Josef

Značky: suspenze, výroby, její, koloidní, způsob, magnetická

Zhrnutie / Anotácia:

Koloidní magnetická suspenze pro určení magnetické doménové struktury a rozlišení magnetických a nemagnetických strukturních složek materiálů, sestávající ze železité soli a louhu sodného, peptizovaného kyselinou chlorovodíkovou, vyznačená tím, že jako složky trojmocného železa pro základní ferit obsahuje síran železitoamonný a jako stabilizační látky od 0,6 do 0,8 objemových dílů glycerinu a od 0,3 do 0,5 objemových dílů neutrálního saponátu.

Dvouštěrbinová magnetická hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 224197

Dátum: 01.07.1984

Autori: Hrdý Čeněk, Kocour Jaroslav

Značky: hlava, magnetická, dvouštěrbinová

Zhrnutie / Anotácia:

Dvouštěrbinová magnetická hlava vyznačená tím, že pevně uložená magnetická jádra (20) v levém pouzdru (10) a v pravém pouzdru (11) jsou přitisknuta přes levou a pravou štěrbinovou vložku (31, 32) k středním magnetickým jádrům (40) uloženým volně v rámečku (50) s minimální stranovou vůlí (45), vytvořenou bočními stěnami (55) v rámečku (50) a bočními plochami (47) středních magnetických jader (40), přičemž střední magnetická jádra (40) jsou svými...

Magnetická vícestopá feritová hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 213833

Dátum: 01.05.1984

Autor: Buřič Miroslav

Značky: magnetická, hlava, vícestopá, feritová

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetická vícestopá feritová hlava sestavená z předního dílu pólových nástavců s pracovními štěrbinami v jedné přímce, z dílu magnetických jeh a zadního stínicího dílu, vyznačená tím, že přední díl pólových nástavců /l/ je sestaven z pólových nástavců jednotlivých stop /15/ s pracovními štěrbinami /11/ s vnitřními vymezovacími destičkami /12/ mezi něž jsou vlepeny pakety bočních vymezovacích destiček /16/, spolu se stínicími destičkami /17/ a...