Patenty so značkou «lyofilizovaný»

Lyofilizovaný farmaceutický prostriedok s obsahom pantoprazolu, spôsob jeho výroby, injekcie pantoprazolu a injekčná súprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 287993

Dátum: 20.08.2012

Autori: Dietrich Rango, Linder Rudolf

MPK: A61K 31/4439, A61K 47/02, A61K 47/18...

Značky: prostriedok, injekcie, lyofilizovaný, farmaceutický, obsahom, spôsob, pantoprazolu, injekčná, súprava, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy farmaceutického prostriedku s obsahom 5-difluórmetoxy-2-[(3,4-dimetoxy-2-pyridinyl)metylsulfinyl]-1H- benzimidazolu - pantoprazolu, jeho soli, solvátu pantoprazolu alebo jeho soli, ktorý zahŕňa lyofilizáciu vodného roztoku pantoprazolu, jeho soli, solvátu pantoprazolu alebo jeho soli, kyseliny etyléndiamíntetraoctovej a/alebo jej vhodnej soli a hydroxidu sodného a/alebo uhličitanu sodného, ako aj lyofilizovaný...

Spôsob výroby jednodávkovej striekačky obsahujúcej lyofilizovaný proteín na podávanie objemu menšieho ako 0,5 ml

Načítavanie...

Číslo patentu: 285668

Dátum: 10.05.2007

Autori: Ström Anders, Florin-robertsson Ebba, Hökby Elvy, Limrell Karin, Nilsson Ulf

MPK: A61K 39/245, A61K 38/27, A61K 9/14...

Značky: menšieho, podávanie, výroby, obsahujúcej, objemu, jednodávkovej, spôsob, striekačky, lyofilizovaný, proteín

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby jednodávkovej striekačky obsahujúcej lyofilizovaný proteín v prvej komore a vodný rekonštitučný roztok v druhej komore, ktorý zahŕňa plnenie prvej komory so zmesou obsahujúcou proteín v množstve menšom ako 1,4 mg, stabilizátor a aminokyselinu, kde hmotnostný pomer medzi proteínom a aminokyselinou oproti stabilizátoru je menší ako 1,5 lyofilizovanie prvej komory za vytvorenia koláča, v ktorom pomer hmotnosti suchého...

Vodný a lyofilizovaný farmaceutický prostriedok rastového faktora nervov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284064

Dátum: 30.07.2004

Autori: Gu Leo, Knepp Victoria, Maskiewicz Richard, Lidgate Deborah

MPK: A61K 38/18, A61K 9/08, A61K 9/19...

Značky: rastového, faktora, prostriedok, farmaceutický, vodný, nervov, lyofilizovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný farmaceutický prostriedok obsahuje (a) 0,0001 až 0,125 % hmotn. rastového faktora nervov, (b) až 1,25 % hmotn. nosiča, (c) 0,5 až 1,0 % hmotn. soli, vzhľadom na celkovú hmotnosť prostriedku, a (d) pufer v množstve dostatočnom na udržanie pH vodného prostriedku v rozsahu 4,5 až 6,0. Lyofilizáciou sa obsah vlhkosti vodného prostriedku zníži na menej ako 2 %, pričom lyofilizovaný farmaceutický prostriedok obsahuje 0,001 až 1,25 dielov...

Stabilný lyofilizovaný farmaceutický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283031

Dátum: 19.12.2002

Autori: Bouloumie Colette, Breul Thierry, Faure Philippe, Colliere Laurence

MPK: A61K 47/18, A61K 47/26, A61K 9/14...

Značky: stabilný, prípravok, lyofilizovaný, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilný lyofilizovaný farmaceutický prípravok zložený z fázy amorfnej a z fázy kryštalickej, farmaceuticky prijateľných, obsahujúcich najmenej jednu aktívnu neproteinickú látku, a obsahujúci manitol a alanín v hmotnostnom pomere R medzi 0,1 až 1, kde R znamená pomer hmotnosti manitolu k hmotnosti alanínu. Prípravok obsahuje ďalej ešte jedno alebo viac činidiel, tvoriacich matricu, zvolených zo skupiny, ktorú tvoria pektíny, proteíny...

Lyofilizovaný prípravok obsahujúci 1,1′, 1″-fosfinotioylidíntrisaziridín a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280840

Dátum: 10.01.1996

Autori: Hoffman Joe, Zamora Lourdes, Ku Mannching, Velez Jorge

MPK: A61K 9/19, A61K 31/675

Značky: 1,1, spôsob, výroby, prípravok, lyofilizovaný, 1"-fosfinotioylidíntrisaziridín, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný lyofilizovaný prípravok obsahujúci 1,1',1''-fosfinotioylidíntrisaziridín (tiotepa) pre parenterálne podávanie, pripraviteľný tak, že sa a) vyrobí vodný roztok 1,1',1''-fosfinotioylidíntrisaziridínu b) k tomuto vodnému roztoku sa pridá farmaceuticky vhodná báza v množstve dostačujúcom na úpravu pH výsledného roztoku na hodnotu v rozmedzí od 7 do 9 a c) výsledný vodný roztok sa lyofilizuje. Tento prípravok sa vyrába tak, že sa pred...

Farmaceutický lyofilizovaný prípravok na báze ifosfamidu so zvýšenou stabilitou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279869

Dátum: 08.11.1995

Autori: Behme Robert Joseph, Brooke Dana, Alexander Robert Lee, Scott Joseph Artur

MPK: A61K 31/16, A61K 31/17, A61K 31/255...

Značky: lyofilizovaný, spôsob, výroby, stabilitou, báze, ifosfamidu, farmaceutický, prípravok, zvýšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický lyofilizovaný prípravok na báze ifosfamidu so zvýšenou stabilitou obsahujúci ako primárny excipient močovinu a prípadne ešte sodnú soľ kyseliny 2-merkaptoetánsulfónovej sa pripraví modifikovaným lyofilizačným postupom za vzniku produktu so zvýšenou tepelnou stálosťou a predĺženou životnosťou pri skladovaní.