Patenty so značkou «lyofilizačnému»

Spôsob prípravy alkoholického roztoku albumínu určeného k lyofilizačnému procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246431

Dátum: 15.12.1987

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: C07K 3/24

Značky: lyofilizačnému, spôsob, určeného, alkoholického, přípravy, roztoku, procesu, albuminu

Text:

...cez molekulárne sitá o hmotnosti 10 000 až 50 000 pod tlakom 10 až 50 kPa, a-by celkový objem roztoku .sa znížil o 5 až 10 objemových °/0. Uvedeným postupom koncentrácia alkoholu albumínu sa zníži na hodnotu 3 až 7 objemových .Výhoda uvedeného spôsobu prípravy albumínu so zníženým obsah-om alkoholu určeného k zmrazova-niu a následnej lyofilizácii oproti doteraz používanému spočíva V tom, že objem roztoku albumínu z rovnakéh-o východzieho...