Patenty so značkou «lymfocytov»

Oligonukleotidy a kompozície, ktoré ich obsahujú, na liečbu neoplázie lymfocytov B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15980

Dátum: 13.02.2006

Autori: Bao Mu-sheng, Yu Yong-li, Wang Li-ying

MPK: A61P 35/02, A61K 31/7088, C12N 15/117...

Značky: liečbu, lymfocytov, neoplázie, oligonukleotidy, obsahujú, kompozície

Text:

...Journal of Leukocyte Biology. 2005 78 1043-1051).0013 Vjednom aspekte vynález poskytuje oligonukleotíd, ktorý má sekvencíu SEQ ID NO 1 pre použitie v liečbe neoplázie B-buniek u cicavcov.0014 V ďalšom aspekte vynález poskytuje oligonukleotíd, ktorý má sekvencíu SEQ NO 1 pre použitie v liečbe neoplázie B-buniek, ktorý je obsiahnutý vo farmaceutickej kompozícii.0015 V ďalšom aspekte vynález poskytuje metódu indukcie apoptózy neoplastických...

Oligonukleotidy a kompozície, ktoré ich obsahujú, na liečbu neoplázie lymfocytov B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15492

Dátum: 13.02.2006

Autori: Bao Mu-sheng, Wang Li-ying, Yu Yong-li

MPK: C12N 15/117, A61P 35/00, A61K 31/7088...

Značky: obsahujú, kompozície, lymfocytov, neoplázie, oligonukleotidy, liečbu

Text:

...T,monocytmi, makrofágmi a niektorými neoplastickými bunkami ktoré sa vyvinul z lymfocytov B, lymfocytov T alebo NK buniek (Kitabayashi et al., 1995 Masood et al., 1995 Sjoberg et al., 1996 Beatty et al., 1997 Boulland et al., 1998 Jones et al., 1999). Aktivita Il-10 je sprostredkovaná jeho špecifickým receptorom na povrchu bunky. Receptor sa exprimuje na antigćn dodávajúcich bunkách, lymfocytoch a tiež na bunkách chronickej lymfocytickej...

Spôsob liečby rakoviny vychádzajúce z B lymfocytov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10276

Dátum: 04.11.2004

Autori: Yabannavar Asha, Luqman Mohammad, Zaror Isabel, Long Li

MPK: A61K 39/395

Značky: spôsob, liečby, rakoviny, vychádzajúce, lymfocytov

Text:

...uvedená antagonistícká anti-CD 40 protilátka alebo jej antigén viažucí fragment sú vybrané zo skupiny, ktorú tvoría) protilátka alebo jej antigén viažucí fragment, ktorá sa viaže k epitopu schopnému viazať monoklonálnu protílátku CHIR-5.9, ktorú je možné získať z hybridómovej bunkovej línie uloženej v ATCC ako patentová položka č. PTA-5542 alebo monoklonálna protilátka CHIR 12. 12, ktorú je možné získat z hybridómovej bunkovej línie uloženej...

Myší lymfocytárny hybridóm produkujúci monoklonálnu protilátku proti povrchovým antigenóm lymfocytov hydiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259232

Dátum: 17.10.1988

Autori: Táborský Otto, Bíleková Eva, Pospíšil Milan, Novák Michal, Borecký Ladislav Akademik

MPK: C12N 5/00

Značky: protilátku, myší, antigenóm, hybridom, lymfocytov, produkujúci, lymfocytárny, monoklonálnu, proti, povrchovým, hydiny

Text:

...rastie in vivo v peritoneálnej dutine BALB/c myši za súčasnej tvorby ascites. Raetie aj in vitro v kultivačných médiách vhodných pre živočíšne bunky. Taktiež po zmrazeni a uložení v tekutom dusiku a opätovnom rozmrazeni si zachováva svoju schopnost produkovať monoklonálnu protilátku rozpoznávajúcu povrchové antigény lymfoblastoidnej bunkovej linie označenej skratkou MSBl a normálnych slezinových buniek hydiny. Neobsahuje na rozdiel od...