Patenty so značkou «lymfocytární»

Mezidruhový lymfocytární hybridom produkující protilátku proti stadijně specifickému emybryonálnímu antigenu TEC-5

Načítavanie...

Číslo patentu: 267035

Dátum: 12.02.1990

Autori: Drábek Petr, Nosek Jindřich, Pokorná Zora, Hinzová Eva, Martínková Jitka

MPK: C12N 5/00

Značky: emybryonálnímu, proti, hybridom, stadijně, lymfocytární, specifickému, produkující, antigenů, tec-5, protilátku, mezidruhový

Text:

...zárodky, morulami, česnými a pozdnĺmí blastocystamí) B nereaguje 3 žádnýmí mladšímí vývojovýmí stadíi6 hybrido Aby bylo možno pomnožit hybridomcvévbuňky in vívo, bylo aplíkcváno 5 x 10 msvých buněk do peritoneálnĺ dutiny bezthymových nu/nu myší. Aby došlo k větší produkcí aecitícké tekutíny, byla myš 14 dní před aplikaci hybridomových buněk ovlívněna olejem 2,6,IC,14-tetremethylpentadecenem (0,5 ml intraperitoneélně). Po 14 dnech růstu...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátky proti “core” antigenu viru hepatitidy B

Načítavanie...

Číslo patentu: 265495

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mančal Petr, Byčko Vadim, Korec Evžen, Dostálová Vlasta, Gren Elmar, Stará Jana, Hložánek Ivo

MPK: C12N 5/00

Značky: hybridom, proti, protilátky, lymfocytární, core, hepatitidy, produkující, antigenů, myší

Text:

...buněk ze sleziny imunizovaných myši kmene BALB/c a buněk myší myelomové linie SP 2/0. Myši byly imunizovány HBcAg purifikovaným z bakterii, obsahujicich rekombinantní expresní plasmid. Dosud připravené protilátky proti core antigenu viru hepatitídy B produkované hybridomy A 0 č.255 642,A 0 č. 253 886, maji nevýhodu v tom, že po označení těchto protilátek křenovou peroxidázou dochází vždy k určitým ztrátám imunologické aktivity. Tuto...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátky proti e antigenu viru hepatitidy B (HBeAg)

Načítavanie...

Číslo patentu: 265494

Dátum: 13.10.1989

Autori: Stará Jana, Korec Evžen, Hložánek Ivo, Mančal Petr, Dostálová Vlasta

MPK: C12N 5/00

Značky: myší, antigenů, produkující, hybridom, hbeag, proti, protilátky, lymfocytární, hepatitidy

Text:

...připraven štěpením HBcAg, který byl purifikován z bakterii, obsahujících rekombinantní expresní plasmid.Výhodou hybridomu HBe A 2 C 12 F 9 B 1 je, že produkuje protilátky specificky reaqujícís HBeAg. Tuto protilátku lze použít pro detekci Hneng a pro afinitní purifikaci HBeAg.Použití této protilátky umožňuje vyvinutí diagnostické soupravy pro detekci HBeAg dosahujíci optimálních parametrů.Hybridom HBe A 2 C 12 F 9 B 1 je možno kultivovat in...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému choriogonadotropnímu hormonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265473

Dátum: 13.10.1989

Autori: Boukalová Jitka, Vančatová Alena, Hraba Tomáš, Mančal Petr, Madar Jindřich, Holan Vladimír, Kumičáková Estera, Machala Oldřich

MPK: C12N 5/00

Značky: hormonu, lymfocytární, proti, myší, produkující, protilátku, lidskému, choriogonadotropnímu, hybridom

Text:

...monoklonální protilátka je využitelná pro specifickou detekci HCG. To umožňuje zcitlivění doposud používaných aglutinačních testů a zavedení nových forem diagnostických testů, jako jsou testy enzymoimunologické a radioimunologické.Využití monoklonálních protilátek proti HCG umožňuje zcitlivění detekce HCG. Úspěšná příprava monoklonálních protilátek proti HCG byla již v zahraničí popsána a monoklonální protilátky jsou využívány pro citlivou...

Myší lymfocytární hybridom GF-101 produkující protilátku proti gliovému kyselému proteinu středních filament

Načítavanie...

Číslo patentu: 264947

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kuklová Eva, Dráber Pavel, Viklický Vladimír, Lukáš Zdeněk, Slavíčková Alena

MPK: C12N 5/00

Značky: produkující, kyselému, gf-101, myší, lymfocytární, hybridom, středních, filament, gliovému, protilátku, proteínu, proti

Text:

...dutině myší kmene BALB/c. Hybridom GF-01 je vhodný k dlouhodobému uchovávání v konzervách uložených V kapalném dusiku. Produkci monoklonální protilátky je možno zahájit po rozmrazení buněčné konzervy, aniž by bylo třeba dalšího antigenu. Monoklonální protilátka, produkovaná hybridomem GF-01, reaguje s lidským GFAP a nereaguje s žádným proteinem středních filament ani s dalšími buněčnými bílkovinami,jak bylo zjištěno imunoblotingem,...

Myší lymfocytární hybridom NF-01 produkující protilátku proti 210 kDa proteinu neurofilament

Načítavanie...

Číslo patentu: 264946

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kuklová Eva, Lukáš Zdeněk, Dráber Pavel, Viklický Vladimír, Slavíčková Alena

MPK: C12N 5/00

Značky: hybridom, myší, proteínu, neurofilament, protilátku, produkující, nf-01, proti, lymfocytární

Text:

...tkáně zmražené parafinované parafinované Výsledná reakceVýsledky ukazují, že tato protilátka může být využita na všech patologických oddělenich pro rutinni diferenciálni diagnostiku k odlišení nádorů pocházejícich z neuronů.Hyhridom NF-01 je možné kultivovat in vitro V médiích vhodných pro pěstováni živočišr ných buněk nebo V podmínkách in vivo v peritoneální dutině myši kmene BALB/c. Hybridom NF-01 je vhodný k dlouhodobému uchovávání v...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti sekreční komponentě

Načítavanie...

Číslo patentu: 263450

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tlaskalová Helena, Vojtěšek Bořivoj, Kovařík Jan, Stašková Zdenka, Bártek Jiří, Šimečková Jana

MPK: C12N 5/00

Značky: sekreční, protilátku, produkující, myší, lymfocytární, hybridom, komponentě, proti

Text:

...kovinami(napřL sérovými),-jak bylo zjiětěno imuno B 1 otingem, enzymoimúnologickým testom, nepřímoulimunoperoxi dázovou a nepřímoušimunofluoresoenöní metodou. Průkoz byl získán po elektroforetickém přenosu ronmáhlőho spektra buněőných a tkáňových lyzátů a preparáfů lidského kolostra, a to po separaci bílkovinných komponent v polyakrylamidovém gelu v prostředí dodecylsulfátu sodného za redukujících podmínek. Po přenosu rozdělených bílkovin na...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému alfa-fetoproteinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263123

Dátum: 11.04.1989

Autori: Angelisová Pavla, Hořejší Václav, Krištofová Hana, Hilgert Ivan, Štefanová Irena

MPK: C12N 5/00

Značky: lidskému, proti, alfa-fetoproteinu, myší, lymfocytární, hybridom, produkující, protilátku

Text:

...které mohou poškodit nativnístrukturu a 1 fa~fetoproteinu a tak ovlivnit spolehlivost získaného standardu.Podstatného pokroku se dosáhne, jestliže se k izolací alfa-fetoproteinu imunoafinitní chromatografií použije monoklonální protilátky produkované hybridomem, uloženým ve Sbírce hybridomů Ústavu molekulární genetiky ČSAV v Praze 4, 263 123 Vídeňská 5. 1033, pod označením IMG czgs AFP-O 1. Při použití této monoklonální protilátky k izolaci...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému alfa-fetoproteinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263122

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krištofová Hana, Hořejší Václav, Hilgert Ivan, Angelisová Pavla, Štefanová Irena

MPK: C12N 5/00

Značky: protilátku, myší, proti, produkující, alfa-fetoproteinu, lidskému, hybridom, lymfocytární

Text:

...pozorovány nepříznivé nespecifické efekty neředěného lidského séra, které byly odstraněny.teprve ředěním vzorků 110.Tyto nevýhody odstraňuje použití monoklonální protilátky produkované hybridomem uloženým ve Sbírce hybridomů Ústavu molekulární genetiky ČSAV v Praze 4, Vídeňská č. 1083 podoznačením mo OZAS AFP-H . Tento hybridom dobře roste jakve tkáňová kultuře in vitro, tak in vivo v peritoneální dutině myši kmene BALB/c, takže je možno v...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému alfa-fetoproteinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263121

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krištofová Hana, Angelisová Pavla, Hořejší Václav, Štefanová Irena, Hilgert Ivan

MPK: C12N 5/00

Značky: alfa-fetoproteinu, produkující, myší, protilátku, proti, lidskému, hybridom, lymfocytární

Text:

...byly pozorovány nepříznivé nespecifické efekty neředěného lidského séra, které byly odstraněny teprve ředěnim vzorků 110.Tyto nevýhody odstraňuje použití monoklonální protilátky produkované hybridomem uloženým ve Sbirce hybridomü Ústavu moiekulárni genetiky ČSAV v Praze 4, Vídeňaká č. 1083, podoznačením IMG CZAS AFP-03. Tento hybridom dobře roste jakve tkáňové kultuře in vitro tak in vivo v peritoneálni dutině myší kmene BA 1 EVc, takže...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému keratinu 18

Načítavanie...

Číslo patentu: 263087

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lauerová Ludmila, Vojtěšek Bořivoj, Bártek Jiří, Kovařík Jan

MPK: C12N 5/00

Značky: lidskému, lymfocytární, hybridom, produkující, myší, proti, protilátku, keratinů

Text:

...molekulové hmotnosti přibližně 45 Ooofioznačovaný jako keratin 18,a nereaguje s žádným dalším proteinem středních filament ani s dalšími buněčnými bílkovinami, jak bylo zjištěno imunoblotingem, enzymoimunologickým testemnepřimou imunoperoxidázo vou a nepřimou imunořluorescenčni metodou. Průkaz byl ziskànpo olektroforetickém přenosu rozsáhlého spektra buněčných a tkáňových lysátů a preparátů izolovaného cytoskeletu různých lidských i zviřecich...

Myší lymfocytární hybridom C-04 produkující protilátku proti keratinu 18

Načítavanie...

Číslo patentu: 262046

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bártek Jiří, Vojtěšek Bořivoj, Kovařík Jan

MPK: C12N 5/00

Značky: lymfocytární, myší, proti, keratinů, produkující, hybridom, protilátku

Text:

...je specifické výhradně pro keratin o relativní molekulově hmotnosti přibližně 45 000 označovaný jako keratin 18 a nereaguje t e žádným dalším proteinem středních filament ani dalšími bílkovinami cytoekeletu, jak bylo zjištěno imuncblotinsemp enzľmoimunologickým teetem, nepřímou imunoperoxidázovou a napřímou imunofluoreecenční metodou. Průkaz byl získán po elektronĺwv- 3 232 040 foretickěm přenosu rozsáhlého spektra buněčných s tkáňových...

Myší lymfocytární hybridóm produkujúci monoklonálnu protilátku proti špecifickému nádorovému antigénu bunkovej línie MSB1

Načítavanie...

Číslo patentu: 261508

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pospíšil Milan, Novák Michal, Kontsek Peter, Táborský Otto

MPK: C12N 5/00

Značky: protilátku, linie, bunkovej, produkujúci, monoklonálnu, nádorovému, specifickému, antigenů, myší, hybridom, proti, lymfocytární

Text:

...v tekutom clustku a po opätovnom rozmrazení si zachováva svoju schopnost produkovať mouoklonálnu protilátku rozpoznávajúcu špeciiický nádorový antigén lymioblastoidnej bunkovej linie označenej skratkou MSB 1. Neobsahuje na rozdiel od konvenčných antisér nevhodne, nešpecifické, balastné protilátky.Pre pripravu hybridnej bunkovej línie sa použije 2.107 buniek myšej Z-amínow-hydroxy-B-azapurin S-azaguanin rezistentnej bunkovej línie, ktorá sa...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému erytrocytárnímu skupinovému antigenu B

Načítavanie...

Číslo patentu: 260749

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vaňák Jan, Němec Miloš, Viklický Vladimír, Dřímalová Dagmar

MPK: C12N 5/00

Značky: hybridom, protilátku, antigenů, erytrocytárnímu, produkující, skupinovému, proti, myší, lymfocytární, lidskému

Text:

...v imunohistochemíí. Uvedené nevýhody odstraňuje nový hybridom, uložený -ve sbírce lhybrido-mů Ústavu molekulární genetiky ČSAVPraze 4, Vídeňská ul. 1083 pod označením IMG HEB-27,který je zdrojem anonoklonální protilátky proti lidskému erytrocytární-mu skupinovéInu antigenu B.Uv-edený hyobriclom byl ziskán způsobem známým z odborné literatury Fazekas de St. Groth, S., Scheidigger, O. Production of monoclonal a-ntibodies Strategy and...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému erytrocytárnímu skupinovému antigenu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 260748

Dátum: 12.01.1989

Autori: Viklický Vladimír, Vaňák Jan, Dřímalová Dagmar, Němec Miloš

MPK: C12N 5/00

Značky: lymfocytární, proti, lidskému, skupinovému, erytrocytárnímu, hybridom, protilátku, antigenů, myší, produkující

Text:

...nevýhody odstraňuje hybridom,uložený ve sbírce hybridomů Ústavu molekulární genetiky ČSAV v Praze 4, Vídeñská ul. 1083 pod označením IMG CZAS HE-14,ktery je zdroje-m mo-noklonální protilátky proti lidskevmu erytrocytárnimu skupinovému antigenu A.Uvedený hylbridom byl získán způsobem známým z odborné literatury Eazekas de St. Groth, S., Scheidigger, O. Production of monoclonal .antibodiesz Strategy -and tactic-s,I. Immunol....

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému erytrocytárnímu skupinovému antigenu B

Načítavanie...

Číslo patentu: 260747

Dátum: 12.01.1989

Autori: Němec Miloš, Viklický Vladimír, Dřímalová Dagmar, Vaňák Jan

MPK: C12N 5/00

Značky: lidskému, erytrocytárnímu, myší, lymfocytární, antigenů, proti, skupinovému, produkující, hybridom, protilátku

Text:

...nevýhodu odstraňuje hybrido-m,uložený ve sbírce hybridomů Ústavu moleikulárni genetiky ČSAV v» Praze 4, Vídeňská ul. 1083 pod .označením IMG HEB-20, který je zdrojem monoklonální protilátky proti lidskému erytrocytárnímu skupino-vému .antigenu B.Uvedený hybrldom byl získán způsobem známým s odborné literatury Fazekas de St. Groth, S., Scheidlgger, O. Production of monoclonal antibc-dies Strategy and tactlcs,I. Immunol....

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému erytrocytárnímu skupinovému antigenu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 260746

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vaňák Jan, Dřímalová Dagmar, Němec Miloš, Viklický Vladimír

MPK: C12N 5/00

Značky: erytrocytárnímu, skupinovému, lidskému, produkující, myší, proti, antigenů, hybridom, protilátku, lymfocytární

Text:

...nabízenýcsh qprotilátek v imunohistochemii.Uvedené .nevýhody odstraňuje hybridom,uložený ve sbírce hybridomů Ústavu moiekulární genetiky ČSAV v- Prawze 4, Vídeñská ul. 1083 .pod označením IMG CZAS I-IE-IO,který je zdrojem rmonoklonální protilátky pro-ti li-dskérnu erytrocýtárnímu skupinovému antigenu A.Uvedený hybridom byl získän způsobem známým z odborné literatury Fazekas de St. Groth, S., Scheidigger, O. Production of monoclo-nal...

Mezidruhový (potkan x myš) lymfocytární hybridom produkující protilátku proti stadijně specifickému embryonálnímu antigenu TEC-4

Načítavanie...

Číslo patentu: 261305

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pokorná Zora, Nosek Jindřich, Dráber Petr

MPK: C12N 5/00

Značky: protilátku, antigenů, produkující, stadijně, proti, specifickému, lymfocytární, embryonálnímu, myš, hybridom, mezidruhový, tec-4, potkan

Text:

...protilátek.Za účelem pomnoženĺ hybridomových buněk in vivo bylo aplíkováno 5 x 106 hybridomových buněk do peritoneální dutiny bezthymových nu/nu myší. Aby došlo k větší produkci ascitlcké tekutiny, byla myš 14 dnů před aplikací hybridomových buněk ovlivněna olejem 2,6,l 0,l 4-tetramethylpentadecanem (0,5 ml intraperitoneálně). Po 12 dnech rüstu hybridomu v peritoneálni dutině byly z myši odebrány 3 ml ascitické tekutiny, která obsahovala...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému krevně skupinovému antigenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261297

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vaňák Jan, Dřímalová Dagmar, Viklický Vladimír, Němec Miloš

MPK: C12N 5/00

Značky: proti, lymfocytární, produkující, myší, krevně, protilátku, lidskému, antigenů, hybridom, skupinovému

Text:

...(Fazekas de St. Groth, S., scheidigger,0. Production og monoclonal antibodies Strategy and tactics, J. Immuncl. Meth. 35 1, 1980 Galfré, G., Howe, S. S., Milstein, C., Butcher, G. W., Howard. J. C. Antlbodiesto major histocompatibility antigens produced by hybrid cell lines, Nature, 266 550, 1977) klonováním souboru hybridních buněk, vzniklých fúzí buněk myší myelomové linie Sp 2/0 a buněk, získaných ze sleziny myší F 1, /BALB/c x B 10.A/,...

Myší lymfocytární hybridom produkující monoklonální imunoglobulín proti lidskému choriogonadotropnímu hormonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260066

Dátum: 15.11.1988

Autori: Štorchová Helena, Holan Vladimír, Zajícová Alena

MPK: C12N 5/00

Značky: hybridom, lidskému, choriogonadotropnímu, produkující, lymfocytární, imunoglobulin, monoklonální, hormonu, proti, myší

Text:

...doposud používaných aglutinačnich testů a zavedení nových forem diagnostických testů, jako jsou testy enzymoimunoloqické a radioimunologické.Využití monoklonálních protilátek proti HCG umožňuje zcitlivěni detekce HCG. Ospěšná příprava monoklonálních protilátek proti HCG byla již V zahraničí popsána a monoklonálnf protilátky jsou využívány pro citlivou diagnostiku gravidity.Podstatou vynálezu je myší lymfocytárni hybridom produkující...

Myší lymfocytární hybridom produkující monoklonální protilátku proti akrozínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259995

Dátum: 15.11.1988

Autori: Moos Jiří, Pěknicová Jana, Šulcová Brigita, Čechová Dana

MPK: C12N 5/00

Značky: monoklonální, akrozínu, produkující, myší, lymfocytární, proti, hybridom, protilátku

Text:

...in Practice, eds. A. Johnstone, R. Thorpe, p 256. 1982/ značí monoklonální protilátka hybridomu MO. AKR. 4 akrozőm praseté, býka, berana a myší u nepoškozených spermií. .Uvedený hybrídom byl ziskán způsobem známým 2 odborné lite» ratury /Fazekas de St. Groth, S., Scheidigger, O. Produktion of monoclonal antibodíes Strategy and tactics, J. Immnol. Met.,35 1-21, 1980 Galfré, G., Howe, s.c., Mílstein, c., Butcher,G.W., Howard, J.C....

Myší lymfocytární hybridom produkujúci monoklonálne protilátky proti vírusu Newcastleskej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259230

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pospíšil Milan, Kontsek Peter, Borecký Ladislav Akademik, Novák Michal, Táborský Otto

MPK: C12N 5/00

Značky: produkujúci, protilátky, monoklonálne, proti, choroby, hybridom, lymfocytární, myší, newcastleskej, vírusu

Text:

...si zachováva svoju schopnot produkovať monoklonálnu protilatku viažucu virus Newcastleskej choroby. Neobsahuje na rozdiel od konvenčných antisér nevhodné, balastné protilátky.Pre prípravu hyhridnej bunkovej linie sa použije 2.107 buniek myšej 2-amino-6-hydroxy-8-azapurin /8-azaguanin/ rezistentnej myelômovej bunkovej linie, ktoré sa pomocou 1 ml 50 âlmot. polyetylénglykolu spoja s 1.108 s 1 ezinových 1 ymfoiůných buniek myši...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátky proti korovému antigenu viru hepatitidy B

Načítavanie...

Číslo patentu: 258886

Dátum: 16.09.1988

Autori: Dostálová Vlasta, Korec Evžen, Hložánek Ivo, Stará Jana

MPK: C12N 5/00

Značky: korovému, protilátky, hybridom, produkující, antigenů, lymfocytární, proti, hepatitidy, myší

Text:

...buněk ze sleziny myši kmene BALB/c, které byly imunizo vány korovým antigenem viru hepatitídy B e buněk myši myelomové ýlinie SP 2/0. Výhodou hybridomu HBC 18 H 5 G 1 je, že produkuje protilátky sfecificky reagujici s koroyým antigenem viru hepatitídy B. Tuto monoklonálni protilátku lze použit pro de-n tekci kcrového antigenu, pro afinitni purifikaci korového entigenu a pro diagnostiku protilátekąproti korovému antigenuv lidských...

Myší lymfocytární hybridom IMG-CSAZ HLA-01

Načítavanie...

Číslo patentu: 244399

Dátum: 01.06.1988

Autori: Polák Miroslav, Janíeek Jan, Kueík Stanislav, Smutný Eduard, Cacek Vladislav

MPK: C12N 15/00

Značky: hla-01, lymfocytární, img-csaz, hybridom, myší

Text:

...monoklonální protilátky specificky detegující polymorfní determinanty HLA komplexu výhodné pro diagnostické účely. 4vPodstatného pokroku při výběru vhodného dárce při klinických transplantacích orgánů, při posuzování paternitních sporů,při diagnostice některých onemocnění, u kterých bylo prokázáno, í že jejich výskyt je asociován s výskytem některých HLA antigenů, se dosáhne, je-li k dispozici hybridom, produkující monoklonální protilátku...

Myší lymfocytární hybridom IMG – CZAS AL – 01

Načítavanie...

Číslo patentu: 244398

Dátum: 01.06.1988

Autori: Sleeka Lubomír, Koenek Daniel, Smetana Karel

MPK: C12N 15/00

Značky: hybridom, lymfocytární, myší

Text:

...a transferin.Výhodou nybridomu Je, že produkuje nomogenní protilátku,tzv. protilátku monoklonální, která je schopne speoificky reagovat s lidským albuminem. Hybridom AL - 01 je možné kultivovet in vitro v mědiích vhodných pro živočišné buňky a je adaptován pro růst in vivo v peritoneální dutině myší kmene BALB/ca Z konzerv, uchovávaných v kapalném dusíku, je možné zaháJitpro. dukci protilátky bez dalšího antigenu. Protilátka,...

Myší lymfocytární hybridom IMG + CZAS + MEM – 32

Načítavanie...

Číslo patentu: 244396

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kraveík Miroslav, Hooejší Václav, Kudrna Erhard

MPK: C12N 15/00

Značky: myší, lymfocytární, hybridom

Text:

...v kapalném dusíku, je možné zahájit produkoi protilátky bez dalšího antigenu. Protilátka, produkovaná hybri domem MEM-32, reaguje specificky s populacemi lidských T buněk e není třeba se zbavovat protilátek balastních.Přiklad 24439 za účelem pomnožení hybridomových buněk in vivo bylokaplikovano 4 x 106 buněk do peritoneálni dutiny myši. Abydošlo k lepšimu uchycení aplikovaných buněk, byla myš 14 dni před přenosem buněk...

Myší lymfocytární hybridom IMG CZAS MEM-12

Načítavanie...

Číslo patentu: 244200

Dátum: 01.06.1988

Autori: Ivan Lubomír, Kenf Marcel, Bódi Jan

MPK: C12N 15/00

Značky: myší, mem-12, hybridom, lymfocytární

Text:

...kmene BALB/c. Z koneerv, uchovávaných v kapalném dusíku, je možné zahájit produkci protilátky bez dalšího antígenu. Protilátka, produkovaná hýbridomem MEM-12, reaguje epecificky s populacemi lidských buněk exprimujících DR antigeny a není třeba se zbavovat protilátek balastních.Příklad p Za účelem pomnožení hybridomových buněk in vivo bylo apli 3 p. 244 zookováno 4 x 106 buněk do peýitoneálni dutiny myši. Abydošlo k lepšimu uchycení ap 1...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému transferinovému receptoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255235

Dátum: 15.02.1988

Autori: Angelisová Pavla, Hilgert Ivan, Hořejší Václav, Stojanov Stojan, Krištofová Hana

MPK: C12N 5/00

Značky: hybridom, receptoru, produkující, transferinovému, myší, lymfocytární, protilátku, proti, lidskému

Text:

...tekutiny, která obsahovala 10 mg/mlimunoglobulinu. Monoklonálni protilátka reagova 1 aspecificky 5 proliferujicimi buñkami periferní krve v nepřímém enzymoimunologickém testu a testu nepŕímé imunofluotescence. Proliferujíci buňky byly připraveny následovně suspenge lymfocytů byla izolována gradientovou csntrifugaci na Fiqoll-Verogrąfinu popsanou metodou (Báyum, A. Isolatĺon of lymphocytes,granulocytes and macrophages. Scand. J....

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti společnému antigenu lidských akutních lymfoblastických leukemií

Načítavanie...

Číslo patentu: 255234

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hořejší Václav, Angelisová Pavla, Krištofová Hana, Hilgert Ivan, Stojanov Stojan, Bažil Vladimír

MPK: C12N 5/00

Značky: produkující, protilátku, lymfoblastických, leukemií, myší, proti, lymfocytární, hybridom, akutních, antigenů, společnému, lidských

Text:

...a erytrocyty s protilátkou nereaqovaly,granulooyty reagovaly 5 protilátkou velmi slabě. Specificita protilátky je identická s monoklonální protilátkou ALB 2 (Boucheix C., Perrot J. Y., Mirshahi M., Giannoni F.,Billard M., Bernadou M., Rosenfeld C. A new ser of monoclonal antibodies against acute lymfoblastic leukemla. Leukemia Research 959-604, 1985), jak bylo prokázáno opakovanými oaralelními stanoveními na následujících kontinuálních...