Patenty so značkou «lúhov»

Spôsob spracovania kyslých síranových lúhov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280510

Dátum: 07.10.1998

Autori: Potočár Jozef, Kulla Štefan

MPK: C01C 1/24

Značky: síranových, spôsob, vykonávanie, spracovania, zariadenie, kyslých, lúhov

Zhrnutie / Anotácia:

Kyslé síranové lúhy sú po úprave vedené k neutralizácii čpavkom na pH 4,0 až 6,0 pri využívaní tým vznikajúceho reakčného tepla k odparovaniu vody. Úprava kyslých síranových lúhov spočíva v premene v nich prítomnej H2SO4 na NH4HSO4, ktorá sa dosahuje ich zmiešavaním s vodným roztokom (NH4)2SO4 s výhodnou prítomnosťou 6 - Kaprolaktámu. Výhodnou alternatívou postupu je oddeľovanie organickej fázy uvoľňujúcej sa takouto úpravou z kyslých...

Spôsob získavania enzýmov z fermentačnej pôdy a matečných lúhov z výroby 1-lyzín ultrafiltráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269024

Dátum: 11.04.1990

Autori: Forsthoffer Július, Hlaváček Juraj, Brokeš Peter, Bučko Michal, Hano Alexander, Sálka Ján

MPK: C12N 11/00

Značky: ultrafiltráciou, fermentačnej, pôdy, matečných, enzýmov, spôsob, získavania, 1-lyzín, lúhov, výroby

Text:

...a naopak prepůšľe nizkoaolekuldtne zložky z fernentačnej p 6 dy. Pripadne ee tieto látky môžu odeeperovaľ ultrefiltráciou až z metečnýoh lůhov po vykryätelizovani 1-lyzinu.Z koncentrátu vyeokonolekulárnych látok ziakaneho poaocou ultrafiltrácie je aožne ziskat viacerá priemyselné významná enzýny, hlavně protaázy. Tieto enzýay, ktorá aa takto otenů vedľajšie produktoa výroby penicilinu ee doteraz nijako nevyuživejů.Priklad l 1 000 000 dielov...

Spôsob odstraňovania formaldehydu a dusitanov z matečných lúhov výroby cyklických nitrózamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234447

Dátum: 01.03.1987

Autori: Fridrich František, Procházka Bohumil, Gaško Pavol, Lipka Radislav, Dimun Milan, Berežný Viktor, Lichvár Milan, Kovaĺ Eugen, Kellner Michal, Zeman Svatopluk

MPK: C07D 487/08, C07D 251/06

Značky: spôsob, nitrózamínov, cyklických, matečných, odstraňovania, lúhov, formaldehydu, výroby, dusitanov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši odstraňovanie formaldehydu a dusitanov z matečných lúhov výroby cyklických nitrózamínov nitrozačným štiepením hexametyléntetramínu. Podľa predloženého postupu sa na matečné lhůy neupravené a/alebo upravené prídavkom hexametyléntetramín obsahujúcich roztokov v množstve 0,01 až 20 mólov hexametyléntetramínu na 1 mól prítomného dusitanu vo východiskových matečných lúhoch pôsobí pri teplote 0 až 150 °C, za atmosférického tlaku až...

Spôsob spracovania vodnej fázy a matečných lúhov pri výrobe fenoxymetylpenicilínu alebo benzylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234412

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kostiviar Vladimír, Daučík Adam, Kliment Július, Srnka Karol, Hudec Milan

MPK: C12P 37/02

Značky: fázy, spracovania, vodnej, spôsob, lúhov, matečných, výrobe, benzylpenicilínu, fenoxymetylpenicilínu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spôsob výroby síranu draselného a kyseliny octovej z vodnej fáhy, vznikajúcej pri izolácii fenoxymetylpenicilínu alebo bonzylpenicilínu po vyzrážaní draselných solí uvedených penicilínov z organického rozpúšťadla, hlavne butylacetátu, vodným roztokom octanu raselného, po oddelení vodnej fázy od organickej alebo z matečných lúhov, vznikajúcich po rekryštalizácii draselných solí penicilínov z vodného roztoku. Pre izoláciu...

Spôsob spracovania kryštalizačných lúhov z výroby fosforečnanu močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 234699

Dátum: 01.01.1987

Autori: Maksinová Elena, Teren Ján, Franko Ján, Herman Lubomír

MPK: C05B 11/08

Značky: močoviny, lúhov, spracovania, kryštalizačných, spôsob, výroby, fosforečnanu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu spracovania kryštalizačných lúhov z výroby fosforečnanu močoviny a/alebo z roztokov kyselín fosforečných obsahujúcich močovinu na stabilné NPS suspenzné hnojivo. Zmes kryštalizačného lúhu s kyselinou sírovou v hmotnostnom pomere P205 : S = 1,0 : 0,01 až 1,8 sa neutralizuje plynným amoniakom a/alebo vodným roztokom amoniaku pri teplote 50 až 145 °C, tlaku 0,5 . 105 až 1,7 . 105 Pa, za súčasnej dehydratácie reakčnej zmesi...

Spôsob spracovania odpadných kyslých síranových lúhov po esterifikácii z výroby etyl- alebo metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232611

Dátum: 15.12.1986

Autori: Grečnár Milan, Čučiaková Alžbeta, Chovanec František, Letz Štefan, Čučiak Jozef

MPK: C01C 1/24, C07C 69/54

Značky: metylmetakrylátu, lúhov, esterifikácii, etyl, odpadných, spôsob, síranových, kyslých, výroby, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spracovania odpadných kyslých síranových lúhov z výroby etyl- alebo metylmetakrylátu po esterifikácii tak, aby sa získal alkohol nezreagovaný v priebehu esterifikácie na príslušný ester a ktorý ostáva viazaný na kyselinu sírovú. Toto sa dosiahne hydrolýzou zriedených kyslých odpadných lúhov na obsah kyseliny sírovej 15 až 35 % hmot. pri teplote 90 až 110 °C. Takto sa získa cca 95 % z príslušného alkoholu ostávajúceho v odpadných...

Spôsob spracovania matečných lúhov z výroby hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230306

Dátum: 15.10.1986

Autori: Zemanová Eva, Kellner Michal, Ferenčík Ján, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Lipka Radislav

MPK: C07D 487/18

Značky: spôsob, spracovania, lúhov, hexametyléntetramínu, matečných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania matečných lúhov z výroby hexametyléntetramínu, získaného amoniakalizáciou vodných roztokov formaldehydu, na polykondenzačné živice a/alebo amónne soli, vyznačujúci sa tým, že na matečné lúhy z výroby hexametyléntetramínu vo vodnom reakčnom prostredí aspoň s jednou zlúčeninou s pohyblivým atómom vodíka všeobecného vzorce kde X je kyslík alebo NH, R1 je vodík a R2 znamená vodík, NH2 alebo CN alebo tiež X spolu s R1 a R2 je...

Spôsob spracovania matečných lúhov z výroby 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214605

Dátum: 01.07.1984

Autori: Fridrich František, Kováč Jozef, Zeman Svatopluk, Lichvár Milan, Kováčová Klára, Zlacký Alojz

Značky: matečných, spôsob, lúhov, výroby, spracovania, 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob spracovania matečných lúhov, odpadajúcich z výroby 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, a obsahujúcich dusičňan sodný, dusitan sodný, voľný formaldehyd a prípadne i produkty formozačných a N-Mannichových kondenzácií, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z piatich stupňov, pri čom prvým stupňom je okyselenie matečných lúhov kyselinou dusičnou na pH 4 až 0, s výhodou 2 až 1, pri teplotách 50 až 100 °C, s výhodou pri...