Patenty so značkou «lôžko»

Teplo-výmenníkové lôžko z kaskády magnetokalorických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20585

Dátum: 29.07.2010

Autori: Reesink Bennie, Rogge Olaf, Carroll Colman-patrick

MPK: H01F 1/01

Značky: materiálov, lôžko, teplo-výmenníkové, magnetokalorických, kaskády

Text:

...tepIo-výmenníkovom lôžku. výhodnejšie sa majú kombinovať také termomagnetické materiály, ktorých maximálny rozdiel v Curieho teplote je od 1 do 10 °C, zvlášť výhodnejšie od 2 do 6 °C.Úlohou predloženého vynálezu je príprava tepIo-výmenníkových lôžok zkaskády prinajmenšom troch rôznych magnetokalorických materiálov s rôznymiCurieho teplotami, ktoré vykazujú mimoriadne dobrú účinnosť materiálovej kaskády.Úloha bola podľa vynálezu...

Antidekubitové lôžko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5382

Dátum: 08.03.2010

Autor: Gaál Milan

MPK: A61G 7/057

Značky: lôžko, antidekubitové

Text:

...výstrednosti susediacich výstrednikov v jednotlivých súpravách sú uhlovo pootočené výhodne o uhol l 80 ° a maximálna výstrednosť výstrednikov na susediacich hriadeľoch prislúchajúcich do rovnakého radu výstrednikov je uhlovo pootočená tak, že body maximálnej výstredností výstrednikov ležia na krivke v tvare sínusoidy.Podstata vynálezu spočíva tiež v tom, že na výstrednikoch sú otočne uložené puzdrá obalené rnäkkým a pružnýrn...

Ošetrovacie lôžko so symetrickým zapojením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5830

Dátum: 13.01.2006

Autor: Barthelt Hans-peter

MPK: A61G 7/002

Značky: ošetrovacie, symetrickým, lôžko, zapojením

Text:

...možne, že sa vzťahy obrátia. V takom pripade by bolo vyššie uvedené opatrenie na závadu a chyba by sa zväčšila. Pokiaľ existuje nebezpečenstvo takého nesprávneho počínania, je výhodné, aby bolo symetrické zapojenie adaptívne. Keď symetrické zapojenie zistí, že sa diferencia prúdu po prerušení prúdu zväčšila, miesto aby sazmenšila, vytvorí sa prerušenie prúdu u druhého motora anásledne sa krátkodobé prerušenie prúdu vytvorí iba pri tomto...

Mobilizačné zábradlie a lôžko vybavené týmto mobilizačným zábradlím

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10179

Dátum: 14.11.2005

Autori: Sálus Michal, Král Jiří, Frolík Zbyněk

MPK: A61G 7/053

Značky: vybavené, mobilizačným, mobilizačné, zábradlie, lôžko, zábradlím, týmto

Text:

...l a g sú, ako ukazuje obr. l, vybavené držiaknii Q, umiestnenými na podlhovastom profile j, pre oporu pacienta pri jeho vstávaní z lôžka i. Na obr. 2 je znázomený bočný pohľad na to isté lôžko i s rovnou ložnou plochou, s mobilizačnými zábradliami l a g opäť zaaretovanými do zvislej polohy. Obr. 2 pre predstavu ukazuje schematicky vyhotovenie lôžka 3 s možnosťou nastavenia ložnej plochy do najnižšej, polovičnej a najvyššej...

Pracovné lôžko operačného stola

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3448

Dátum: 04.02.2003

Autori: Oravec Vladimír, Haruštiak Svetozár

MPK: A61G 13/08

Značky: stola, operačného, pracovné, lôžko

Text:

...premiestňovať pomocou mobilnej základne a stabilizovať na mieste účinným brzdným systémom. Operačný stôl je v prevedení s odnímateľným pracovným lôžkom, s možnosťou použitia navážacieho systému vhodného najmä k predoperačnej príprave pacientov. Poskytuje široke použitie v oblasti chirurgie, neurochirurgíe, cievnej chirurgie, urológie, gynekológie traumatológie a oñalmológíe.Mobilná základňa operačného stola, s elektromechanickým pohonom, má...

Otočné lôžko so zlepšenou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5051

Dátum: 19.12.2002

Autor: Barthelt Hans-peter

MPK: A61G 7/10, A61G 7/05

Značky: lôžko, zlepšenou, otočné, stabilitou

Text:

...úlohy sa podľa vynálezu uskutočňujeprostredníctvom znakov z význakovej časti nároku 1.Nové otočné lôžko stoji svojím podstavcom na podlahe,pričom body dotyku podstavca s podlahou definujú inštalačnú plochu. Inštalačná plocha je zvyčajne obdĺžniková. Najväčší rozmer obdĺžnika prebieha rovnobežne s pozdĺžnym smerom lôžka. Pomocou otočného kĺbového závesu je na podstavci upevnené usporiadanie rámu lôžka tak, že rám lôžka sa môže voči podstavcu...

Relaxačné lôžko

Načítavanie...

Číslo patentu: 279889

Dátum: 07.05.1999

Autor: Bilkovič Eduard

MPK: A61G 7/057, A61G 7/047

Značky: lôžko, relaxačné

Zhrnutie / Anotácia:

Relaxačné lôžko pozostáva z prvej súpravy lamiel (1), ktoré sú cez súpravu prvých korekčných členov (4) prichytené v prvom pevnom ráme (3), a z druhej súpravy lamiel (2), ktoré sú cez súpravu druhých korekčných členov (6) prichytené v druhom pohyblivom ráme (5). Druhý pohyblivý rám (5) je spriahnutý so zdvíhacím zariadením (7), ktoré pozostáva z kulisy (8), ťahadla (9) a pohonu (10). Kulisu (8) tvorí prvé a druhé rameno (11, 13), otočný čap...

Relaxačné lôžko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1542

Dátum: 09.07.1997

Autor: Bilkovič Eduard

MPK: A61G 7/047, A61G 7/057

Značky: lôžko, relaxačné

Text:

...a z druhejsady lamiel, kde lamely prvej sady sa striedajú s lamelamidruhej sady tak, že lamely prvej sady zapadajú medzi lamelydruhej sady. Naviac, lamely druhej sady sú voči lamelám prvej sady vertikálne prestaviteľné. V jednej krajnej polohe lamely prvej sady vyčnievajú nad lamelami druhej sady a V druhej krajnej polohe lamely druhej sady vyčnievajú nad lamelami prvej sady. Existuje aj neutrálna poloha, keď lamely prvej sady sú V jednej...

Rehabilitačné lôžko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1065

Dátum: 10.01.1996

Autor: Szopa Jacek

MPK: A47C 23/06, A47C 17/02

Značky: lôžko, rehabilitačné

Text:

...piestu, ktoré je vyložené plsťou. Teleso piestu je ďalej vybavené dvoma otvormi avalčekovým vybraním umožňujúcim uloženie valčekov.Oproti tomu alternatívne valcové teleso klbu je uložené v kužeľovej časti kĺbového vybrania, ktorá prechádza do valcovej časti.Základným konštrukčným materiálom lôžka je výhodne drevo avšak vylúčené nie je ani použitie iných vhodných materiálov ako napriklad umelých hmôt, kovu alebo kombinácie materiálov rôzneho...

Polohovacie lôžko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 911

Dátum: 09.08.1995

Autori: Boháč Daniel, Osadský Jaroslav, Rabatin Jozef

MPK: A61G 7/002

Značky: lôžko, polohovacie

Text:

...výplňou, ktoré sú navzájom spojené kĺbovými elementamil§. V priečnom smere sú rámové bloky Q až L 1 uložené v štyrochtrojiciach, pričom prvá Q, a §,1 §,l 1 sú uložené otocne a druhá trojica 2,Q 7pevne. V pozdĺžnom smere sú rámové bloky až l uložené za sebou v štvoriciach, z ktorých každá štvorica Q,2,l,ł, 1,łQ,13,16 a §,ll,l 1,ll je uložená V pozdĺžnej osi otočne. Pod ložnouplochou § je V prvej vidlici ąg uchytená prvá pohonná jednotka lg...

Lamelové lôžko s pružením

Načítavanie...

Číslo patentu: 277883

Dátum: 11.05.1994

Autor: Jánoši Ján

MPK: A47C 19/00, A47C 23/06, A47C 17/00...

Značky: lamelové, pružením, lôžko

Zhrnutie / Anotácia:

Je tvorené kladkami (1) uchytenými konzolami (2) na lamelách (3), ktoré sú tiež uchytené na textilnej tkanine (4), osnými kladkami (6) a vodiacimi kladkami (9) uchytenými na bočných rámoch, pohyblivou kladkou (10) s pružinou (11) a tiahlom (12) s mechanizmom (14) na nastavenie tvrdosti lôžka, nekonečným lanom (8) prechádzajúcim medzi kladkami (1) a (6) cez vodiace kladky (9) na voľnú kladku (10) a dorazovou plochou (13).

Lôžko sústružníckeho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 183

Dátum: 11.08.1993

Autori: Kuciak Jozef, Pollák Štefan

MPK: B23Q 1/02

Značky: stroja, lôžko, sústružnickeho

Text:

...vodiacich tyčí, sparovaných do dvoch dvojíc umožňuje vytvoriť samostatné vedenia pre pozdĺžne suporty. kopírovacie suporty. konika. lunety. podpery dlat nastavovacích elementov a rôznych ďalších prípravkov a prídavných zariadení. Takto vytvorené lôžko sústružnickeho stroja výhodne umožňuje využiť ako tretí par vedenia zadnú spodnú vodiacu tyč a spodnú zadnú vodiacu tyč napr. na vedenie konika. S výhodou je možné na zadné vedenie...

Dvojstranne pridržiavacie ložko

Načítavanie...

Číslo patentu: 257468

Dátum: 16.05.1988

Autori: Zelina Pavol, Čačo Jozef, Sabanoš Lubomír

MPK: B25J 15/02

Značky: lôžko, dvojstranne, pridržiavacie

Text:

...môže byť dovybavené na ráme rýchlo uplnacou hlavicous prívodovou spojkou tlakověho média.Dvojstranne pridržiavacie lôžko podľa vynálezu umožňujúce nezávisle výsuvný pohyb horných pridržiavacich palcov alebo dolných pridržiavacích palcov dovoľuje vkladanie a vyberanie výlisku z ľubovoľnej strany, pričom v prípade vysunutej polohy horných i dolných pridržiavacich palcov, medzi ktorými sa nachádza pridržiavaný predmet, je možné realizovať...

Ložko pre liečenie pacientov s cirkulárnymi popáleninami

Načítavanie...

Číslo patentu: 255371

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kopas Elemír, Šimko Štefan, Bláha Jaroslav

MPK: A61G 7/00

Značky: popáleninami, lôžko, pacientov, liečenie, cirkulárnymi

Text:

...odstavehia zariadenia. Úprava takéhoto zariadenia, spočívajúca v systéme uchytenia a výmeny uvedeného pelastného vaku tento problém len podtrhuje. Podla ďalšieho riešenia sa rieši len odsávanie pachov zpod pacienta napríklad pridlhšom ležaní, čo rovnako len zvyšuje negatívny účinok z titulu pohybu vzduchu. Uvedené nedostatky odstraňuje a vytýčený problém rieši lôžko pre uvedený účel podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že...

Odkladacie lôžko súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 231529

Dátum: 15.12.1986

Autori: Sánik Ivan, Boháčik Ľubomír

MPK: B23Q 7/02

Značky: súčiastok, odkladacie, lôžko

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je odkladacie lôžko súčiastok dopravovaných dopravnými žľabmi, polohovanie súčiastok a signalizácia prítomnosti v správnej polohe. Odkladacie lôžko je navrhované pri doprave ohriatych prírezov od priebežnej ohrievačky ku prekladaču súčiastok Odkladacie lôžko má možnosť výškového prestavenia výmenou dosiek požadovanej hrúbky podľa priemeru prírezu a plynulého prestavenia podľa dĺžky prierezu.