Patenty so značkou «ložisek»

Čidlo pro průběžné hlídání a signalizaci teploty klikových a ojničních ložisek těžkých pístových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260580

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šimíček Adolf, Junek Jiří

MPK: G05D 23/10

Značky: pístových, těžkých, teploty, strojů, hlídání, ojničních, klikových, čidlo, ložisek, signalizaci, průběžné

Text:

...odstraňuje možnost vzniku úrazu od pohybujíciho se ústrojí. Podstatnou výhodou čidle je jeho jednoduchá. konstrukce, je snadno vyrobitelná z běžně dostupných prvků a pro svou jednoduchou je zaručene jeho vysoká spolehlivost.Na přlloženém výkreau je na obr. 1 a obr. 2 echematicky znázorněno příkladné provedení čidla pro průběšně hlídání teploty tukových a ojničních loäieek těäkých pistovych strojů podle vynálezu.čidlo podle vynalezu je...

Způsob hydrochemické přípravy a těžby uranových ložisek při současném použití hornického způsobu jejich dobývání

Načítavanie...

Číslo patentu: 269860

Dátum: 14.05.1990

Autori: Václavík Břetislav, Kulhánek Jaromír, Fiedler Jiří, Pazdírek Otakar, Doležel Milan, Bernát Vincent

MPK: E21C 41/06

Značky: dobývání, jejich, způsobu, přípravy, uranových, hydrochemické, použití, současném, hornického, ložisek, způsob, těžby

Text:

...a unołněno poulití progresivních aetod pro intenzitikacihydŕochenicke těäby jako jsou extrakce, ohřev roztokú apod.Významnou výhodu navrlenćho způsobu je nutno spatřovat i v oblasti ochrany životního prostředí z důvodu niniaalního ovlivnční povrchu těłební činnosti.uplatnění hydrocheeického způsob těžby dle vynález dále umožňuje rozšíření horsieké těžby saěres ke stávající oblasti. těžby hydroohelickě. Havržený způsob taká racionálně využívá...

Přípravek k upínání speciálních válečkových ložisek při jejich renovaci broušením

Načítavanie...

Číslo patentu: 269635

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kyselka Josef

MPK: B24B 5/37

Značky: renovaci, ložisek, speciálních, přípravek, válečkových, upínání, broušením, jejich

Text:

...fíxeční člen vnitřniho kroužku ložiska, přičemž v prostoru nezikruží vnčjlího kroužku ložiska jeou otočnĺ centricky e upínecín trnen uníetěny proti sobě eilově půeobící unášecí kotouč e opěrný kotouč.Tento jednoduchý příprnvek zpoeobuje při brouěení přítlačování vnějěího kroužku ložiska přes velivá têleee ložiska ne vnitřní zefixovený kroužek ložiska a tie vyeezuje veěkerou radiální vůli ložieke, takže při použití renovovenóho ložíeke se...

Zařízení ke zkoušení ložisek v magnetickém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 269446

Dátum: 11.04.1990

Autor: Rathuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: zkoušení, magnetickém, zařízení, ložisek

Text:

...v negnotickén poli. Je zjednodušene demontáž tím, že není třeba vyjínat a odpojovnt solnnoidy.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese, představujícín nárysnýprůŕez celým uspořádánín. Hu hřídeli 1 jeou uloäeny vnitřní kroužky čtyř ložieek lg. Tato ložiska 15 jsouuspořádána jako dva páry, přičemž obe páry jsou odděleny etředovýn kroužkem 15, který mezi zkouěenýni ložisky la udržuje konstantní vzdálenost. Vknždćn páru jsou...

Zařízení k upínání ložisek při jejich zkoušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268367

Dátum: 14.03.1990

Autor: Rathuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: zkoušení, upínání, ložisek, jejich, zařízení

Text:

...pouzdro l přilehâ částí svého valcoveho povrchu 35 k vnitřní ploša g§ přaváděcího členu 3, epojeneho e nezakresleným ústrojím pro vyvozování radiální zátěžná síly. Ve dvou radíálních rovinách jaou v täleea zátěžnàho pouzdra l vytvořeny propojovací kanály §, k nimž na válcovea povrchu gł přiléhají trysky lg vytvářající ůetí mazacích otvorů § vytvořoných v převádčcín članu 3.Na upínací ploše gš jsou propojovací kanály § vyůstěny do přívodů...

Zařízení k měření průměru, zejména oběžných drah hřídelů dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268358

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lorenc Zdeněk, Kůr Jan, Kolář Karel, Kirchner Stanislav

MPK: G01B 5/08

Značky: hřídelů, průměru, zejména, obežných, kuličkových, dvouřadých, zařízení, měření, ložisek

Text:

...ústrojím hřidelů, takže celý postup probihá automaticky.Zařízení podle vynàlezu je znázorněno na přípojeném výkrese, představujícím schematicky celkové provedení.systémů. Každý je tvořen dvěma nezávislými planžetovými paralelogramy l, g s pohyblivymx částmí lg, ga opatřenýmí měřicími dotyky , 5. Pevná částí lg, gb planžetových paralelogramů l, 3 jsou upevněny na naklápěcích deskách Z, § pomocí listových pružných planžet á, § a stavěcich...

Zařízení pro broušení oběžných drah dělených vnitřních kroužků ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267245

Dátum: 12.02.1990

Autor: Daněk Radoslav

MPK: B24B 19/06

Značky: zařízení, kroužků, broušení, obežných, dělených, ložisek, vnitřních

Text:

...pružinami. Oba unešeče jsou vůči opěrkám umistěny ex centricky.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkresu, kde na obr. 1 je znäžorněn nárysný řez zařízením a na obr. 2je bokorysný poh 1 ed.A Zařízení podle vynálezu sestává ze dvou párů pevných opě 2 267 245rek 1 a dvou protilehlých čelních unašečů 3, 2. Alespoñ jedenz unašečů 1, 2, ve znázorněném případě první unašeč 3, je naháněny a alespoň jeden z unašečů 1, 2, ve...

Uložení vnitřního těsnicího víka valivých ložisek hřídelů převodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267106

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lhoták Jiří, Mareš Václav, Forejt Jaroslav, Bystřický Josef, Horn Leoš

MPK: F16H 57/04

Značky: valivých, těsnicího, převodovek, víka, vnitřního, hřídelů, uložení, ložisek

Text:

...valivých ložisek ze strany vnitřního prostoru převodovky, což má značný vliv na zvýšení spolehlivosti a životnosti převodovek, zejména pri jejich provozu v extrémních klimatických podmínkách.Uložení vnitřníhoktěsnícího víka valivých ložisek hřídelů převodovek podle vynálezu je příkladně schematicky znázorněno na výkresu. Obr.1 je nárysný pohled na část převodovky s krycím víkem ložiskového náboje a obr.2 je půdorysný pohled ve vodorovném...

Zařízení ke zkoušení ložisek, zejména valivých, v magnetickém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 266844

Dátum: 12.01.1990

Autori: Krumpolc Eduard, Baďo Ján

MPK: G01M 13/04

Značky: zařízení, zejména, ložisek, magnetickém, zkoušení, valivých

Text:

...zařízení, čímž se značné snižují náklady potřebné na jeho výrobu.Zařízení podle vynálezu je schematicky v oeovém řezu znázorněno na přiloženém výkrese.Zařízení sestává ze dvou krajních pouzder 3, mezi nimiž je uspořádánc jedno střední pouzdro l a z hřídele 3 spojeného s nezakresleným náhonovým mechanísmem. V středním pouzdře l a krajních pouzdrech g jsou vnějšími kroužky uložena zkoušená ložiska, jejichž vnitřní kroužky jsou nalisovány...

Zařízení ke zkoušení valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266777

Dátum: 12.01.1990

Autor: Rathuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: zařízení, ložisek, valivých, zkoušení

Text:

...zařízení, na obr. 2 je pů 2 boT 77dorysny pruřez touto částí, nn obr. 3 je bokorysny prúrez částí zařízení vybavenou pružnými členy.V dutině 1 fremy g na obr. 1 e 2 jsou uložene v poundreoh nejméně tři zkouäev ná ložiska 5. Střední pouzdro 1 je v dutinä l trámy 3 uloženo s vůlí e je ve styku se zetěžovncím dílem gnezekreslenćho tlačnúho ústrojí. Zkoušená ložiska 5 jsou vnitřními kroužky umístäne na hřídeli 5 břipojeném k rovněž...

Montážní otáčivá dopravníková linka pro sestavování válečkových jehlových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266372

Dátum: 13.12.1989

Autori: Makarov Alexej, Jaškin Ivan, Čemodanov Nikolaj, Spiridonov Anatolij, Tanygin Viktor, Vlasov Michail, Blažnov Alexandr

MPK: F16C 43/04

Značky: ložisek, montážní, linka, otáčivá, dopravníková, jehlových, sestavování, válečkových

Text:

...n Tmxnanormwecxon paTopa 4. Ynpaaasnma naanexavansmm npawaaanwrcu wepma unnünmnummmm ycrmmawmn maaecvnoň xoucwpykumm (Ha wépramax na no×uaaMu.Rmuma na xany Konneüepa 13 pnaneúnu Ta×HnaornHac«Mň P 0109 6 nuncanxn donvmn xnnmu 16TmT nurmp B munoauen m anna nmpvmxanunura aamamnaro ucuamamn 51. cpmnmcn vm nnmncrunnauv cnaoň mamanuwky 52. 0 óDľMYTVv Konaañanmn 13. Man aammnuwxmň 62 nnamumnmm ununmm mm MnwaT uaxnmň ąawaaau 53. non amuanuwxañ...

Způsob hodnocení chodu dvouřadých valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265826

Dátum: 14.11.1989

Autori: Svoboda Aleš, Hanáčková Jitka, Manhalter Pavel, Stupka Květoslav

MPK: G01M 13/04

Značky: chodu, dvouřadých, způsob, valivých, ložisek, hodnocení

Text:

...je nutno hledat v oblastech vyšších frekvencí,než je možné dosáhnout dosevadním způsobem měření.Uváděné nevýhody v doposud nejvyšší míře odstraňuje způsob hodnocení chodu dvouřadých valivých ložisek podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že na vnitřní kroužek ložiska se působí rsdiálně směřujícím zetížením při otáčkách činících alespoň deset procent jmenovitých pracovních otáček. Na povrchuopravy ve vytištěných popiaech vynálezůve...

Těsnění ložisek, zejména úplných ložisek kloubu křížových čepů kardanových hřídelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265680

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tobiška František, Pallo Bohuslav, Nosek Josef, Stehlík Josef

MPK: F16J 15/44, F16C 33/72, B60K 17/22...

Značky: čepu, těsnění, hřídeli, kardanových, úplných, kloubu, křížových, ložisek, zejména

Text:

...tlekovému mazivu. Používané ochranné kroužky z plechů, plastů nebo gumy vyžadují zvlášť pro účel ochrany těsnění ložisek opracovat na tělese křížového čopu zvlášt plochy pro ochrannýUvedené nevýhoây odstraňuje provedení těsnění ložieek,zejména úplných ložisek kloubu křížových čepů kardanových hřídelů,kde vlastní těsnicí prvek je opatřen prstenovým krytem, jehož podstata spočívá v tom, že má tvar částí kulového pásu a sahá oď.povrchu...

Zapojení přístroje pro třídění ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265123

Dátum: 13.10.1989

Autor: Fica Ladislav

MPK: G01M 13/04

Značky: třídění, prístroje, ložisek, zapojení

Text:

...odchylky V chodu ložiska,a tak umožnit i třídění ložisek dobrých, u kterých by byly nepravidelnosti chodu jinými metodami těžko měřitelné. Výhodou je i možnost konstruovat přístroj jako přenosný pro použití přímo na pracovištích.Příklad praktického provedení zapojení podle vynálezu je znázorněn na výkresu.Jak je patrno z výkresu blokového schěmatu, k výstupu l generátoru vysokofrekvenčního střídavého proudu 3 je přes vstup g a výstup §...

Zkušební stanice pro určování rychloběžnosti valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265072

Dátum: 12.09.1989

Autori: Ber Jaromír, Pavlík Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: ložisek, stanice, zkušební, určování, valivých, rychloběžnosti

Text:

...této zkušební stanice je zvlášt výhodné pro zkoušení rychloběžnosti dvouřadých a jednoředých valivých ložisek jak standardních tak speciálních mazaných plastickým mazivem. Sdílení tepla vyvíjeného během zkoušky ložiska s okolím je sníženo na minimum působením několikanásobné tepelné izolace. Jednoduchou úpravou je možno tuto stanici přizpůsobit pro zkoušení i několika ložisek současně.Přĺklad provedení zkušební stanice je znázorněn na...

Zařízení pro mazání ložisek rotujících součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264860

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bošek Bruno, Holeček Jaroslav, Arendáš Miroslav

MPK: F16N 1/00

Značky: zařízení, součástí, mazání, rotujících, ložisek

Text:

...znázorněn nárys ozubeného kola s rovnými tangenciálními drážkami a s přilehlým uzávěrovým elementem, na obr. 2 bokorys tohoto kola bez uzávěrového elementu, na obr. 3 nárys ozubeného kola se spirálovými drážkami a s přilehlým uzávěrovým elementem a na obr. 4 jeho bokorys bez uzávěrového elementu.Zařízení pro mazání ložisek sestává z vlastního ozubeněho kola l s nábojem 3, ve kterém je situované ložiska Q. Ozubené kolo l je otočně uložené na...

Způsob současného povrchového a hlubinného dobývání ložisek částečně porušených nehomogenním závalem nerostné suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264855

Dátum: 12.09.1989

Autori: Uher Miroslav, Rieger Zdeněk

MPK: E21C 41/00

Značky: částečně, závalem, povrchového, ložisek, současného, porušených, dobývání, hlubinného, nerostné, suroviny, způsob, nehomogenním

Text:

...betonovém skeletu, který tvoří umělé pilíře, betonové sloupce V druhých pruzích. Dočasné rostlé pilíře se budou dobývat sestupně, od nejvyššího hlubinného horizontu k horizontu nejspodnějšímu. Postupně se rozruší dočasný mezipatrový celík, současně z povrchového zbytkového lomu a z najvyšších komorových pruhu v hlubině a vyvolá se zával. zbytkový povrchový lom bude v té době připraven pro založení hlušinového odvalu. Dobývání dočasných...

Způsob dobývání rudných ložisek sedimentárního typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264564

Dátum: 14.08.1989

Autori: Slováček Tomáš, Berka Josef, Brůha Jiří, Sadílek Pavel

MPK: E21C 41/06

Značky: způsob, dobývání, sedimentárního, ložisek, rudných

Text:

...je postupně vyražena v půdorysném profilu pod vrchní částí komory spodní část komory, která počvou sleduje spodni hranici zrudnění. Tato ražba spodní části komory je dále prováděna až do úrovně vrchní nebo spodní konturační chodby při současném zajištování boku komory svorníky a pletivem v návaznosti na zajištění boku již dřive provedená ve vrchní části komory.Výhody způsobu dobývaní rudnych ložisek sedimentárního typu v mocnostech nad 5...

Způsob montáže radiálních válečkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263458

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tanygin Viktor, Koškin Lev, Blažnov Alexandr, Spiridonov Anatolij, Makarov Alexej, Čemodanov Nikolaj

MPK: F16C 43/00

Značky: radiálních, válečkových, způsob, ložisek, montáže

Text:

...Bbmonnenu c ororayrumu BHYTDb 6 opTáMH önąronapa oHoBpeMeHHoMy-Bsoy nonnoro Kounnexwa nrn n coxpamenum apeMeHH Ha H pasmemenne Memy őopramu xonLua.I. Cnocoő cöopxu HPOnbWaTHM ponnxonomnnnnmos c 0 Tő 0 pTOBaHHbMH KOHBHBMH nyren ycwaaosxu 0 TÓOpTOBaHHOľO Konbua Ha Konnuecxnñ nucŕyn BepTHKanLHo pas-E Memeanoü wnnunnpnueckoä-onpaaxn, pacnonomenux urn E saáope Mexny HHMH u aaBenenns HPH Memny öopraun Konbua, ornuuammuücn Ten, qTo, c uenbm...

Způsob třídění a párování součástí, zejména kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262915

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štícha Jiří, Kolář Karel, Lorenc Zdeněk, Kůr Jan, Václavík Leoš, Bárka Pavol, Klein František, Kirchner Stanislav, Smatana Jozef

MPK: B23Q 7/00

Značky: součástí, párování, kuličkových, třídění, speciálních, způsob, zejména, ložisek, kroužků, dvouřadých

Text:

...rozměrů menším než je rozdíl maximálně prípustný zaředí do rozměrových skupin e provede se s ohledem na poäem dovanou přesnost s případně i rozměry dalších kinematicky spolupůsobících součástí jejich párování, přičemž se omezujs maximální možný počet součástí zeřazenych do jednotlivých rozměrových skupin e zároveň se respektuje požedevek minimálního počtu nespárovetelných součástí.Hlavní výhoda způsobu třídění a párování součástí,...

Autooperátor se samočinnou kalibrací ke kontrolní stanici pro měření kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261335

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lorenc Zdeněk, Štícha Jiří, Václavík Leoš, Kolář Karel, Klein František, Kůr Jan

MPK: G01B 5/00

Značky: stanici, dvouřadých, kontrolní, speciálních, kroužků, kalibraci, autooperátor, kuličkových, samočinnou, měření, ložisek

Text:

...v periodicky se opakujícím, předem určeném intervalu, nevyžaduje obsluhu a je výrobně značné jednoduché.Autooperátor podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiložených výkresoch, kdeobr. 1 a 2 představují jeho uspořádání s otočným ramenem v krajních polohách a obr. 3 detailníprovedení zařízení pro uchopení a přenos etalonu.Na základovém rámu l je uchycen gravitační dopravník 3, opatřený v horní části zarážkou Q, zadržující měřené součástí...

Upínací zařízení pro zkušební stroje ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259993

Dátum: 15.11.1988

Autor: Rathuský Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: stroje, zařízení, upínací, ložisek, zkušební

Text:

...pouzdru Q zesunutám ve frémě 1 a vnitřní kroužek Q krajního ložiska je uložen na hřídea lovém pouzdru 2, společně s příložkou . Příložka QQ je svo~ jí vnitřní plochou gg ve styku s čelom g unášecího hřídele 2a vnější plochou gg se stykovou plochou ga fixečního členu gg, uloženého na osazení gz unášecího hřídele 2 e spojeného s unášecím hřídelem 2 šrouby 31. Příložka 39 přiléhá k vnitřnímu kroužku Q krajního ložiska opěrným dílem já,...

Zařízení k měření průměru oběžných drah a průměrovému třídění vnitřních kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek vřetenového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258899

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kolář Karel, Štícha Jiří

MPK: G01B 5/08

Značky: vřetenového, průměrovému, měření, obežných, ložisek, speciálních, kuličkových, třídění, kroužků, dvouřadých, zařízení, vnitřních, průměru, tvaru

Text:

...Přestavením měřicích dotyků je možno pomocí indiekátoru vyhledat nejblubší místo oběžné dráhy, přičemž vlastní 258899 A- 3 měření probíhá bez rozhození měřicích dotyků a bez poškozování oběžných drah. °Příkladné provedení zařízení podle řešení je znázorněno na přiloženém výkrese, kde obr. 1 představuje schematicky uspořádání celého zařízení, obr. 2 uspořádání měřicího místa zařízení,obr. 3 měřenou.součást a obr. 4 eta 1 onový kroužek. ...

Dobývací postup pro dobývání ložisek nerostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257761

Dátum: 15.06.1988

Autori: Solymos András, Barsi Károly, Dörömbözi László, Kis-tamás László, Forisek István, Lukonits Ottó

MPK: E21C 41/04

Značky: ložisek, nerostu, dobývání, dobývací, postup

Text:

...plást s delením plastu 6 plást s etážovým dobýváním na zával7 zpet/něho oblast stropu odpovídají cího lästu Ostatní vztahové značkyPodle příkledu z .obr. 1 probíhá těžba v úseku m předsunutým dobýváuím, v jehož průběhu se současně vytěžuje materiál zdoprovodných vedlejších chodeb 11, 21 společně s porubní frontou. s pokračujícím těžením se části, ležící zo porubní stenou zavalí řídkě šrafováníi a v průběhu tvoření zävalu se podá...