Patenty so značkou «loužení»

Způsob kyselého loužení rud pískovcového typu, zejména uranových

Načítavanie...

Číslo patentu: 268942

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hinterholzinger Otto, Fiala Petr, Baloun Stanislav

MPK: C22B 3/00, C22B 60/02

Značky: způsob, pískovcového, zejména, typů, kyselého, uranových, loužení

Text:

...tvoří společně 3 roztokeo uiitkových složek produkty určené k dalšínu xprocovàní. Další zlepšeni tohoto způsobu se dosahuje odtřídčnín častíc menších na 0,01 až 0,5 II 2 těchto produktů, určených k dalšínu zprocovàní. Třídění lze také provadět na základě obsahu užitkové složky. ľakto vzniklé obohacenb podíly se vyloułi v kyseline sirovt, přičemž so po probéhlén loužení může provést oddilcni pevne ilze z takto získaných výluhů. výluh s...

Způsob kyselého postupného tlakového loužení těžce loužitelných rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 268927

Dátum: 11.04.1990

Autori: Smirnov Vladimir, Fiala Petr, Vebr Zdeněk

MPK: C22B 3/00, C22B 60/02

Značky: postupného, loužení, způsob, kyselého, tlakového, těžce, loužitelných

Text:

...až 250 °C.Při použití způsobu kyselého postupného tlakového loužení podle vynálezu se například u uranu dosahuje zvýšení rychlosti jeho prevedení do kapalně fáze vlivem změny čtyřmocné na šestimocnou formu v mírnějších podmínkách loužení prvního stupně. Relativní spotřeba kyseliny na loužení balastních složek rudy je nižší, než u stávajících způsobů. Ve druhém stupni dojde k rozk 1 adu.těžce rozpustných miuerálů uranu a k dosažení vysoké...

Způsob praní holiny po loužení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267874

Dátum: 12.02.1990

Autori: Blaha Antonín, Kolomazník Karel, Dederle Tomáš, Horák Jaroslav, Mládek Milan

MPK: C14C 1/06

Značky: způsob, holiny, loužení, praní

Text:

...problému, tj. vypírání sirníku.Ke známému stavu techniky je možno uvést, že jsou známy způsoby likvidace sirníku v odpadních luhových lázních, které jsou však jednoznačne zaměřený ekologicky na snížení obsahu sir níku v koželužských odpadních vodách a neřeší snížení spotřeby pracích vod.Tento nedostatek současné technologie, tj. vysokou spotřebu prací vody při praní holiny po loužení, která zůstává nezbytně nutná í po využití všech zatím...

Zařízení pro loužení rudných rmutů s průtokem plynné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266914

Dátum: 12.01.1990

Autori: Wiedermann Ján, Martínek Konstantin

MPK: C22B 3/02

Značky: rmutu, průtokem, složky, rudných, zařízení, loužení, plynné

Text:

...axiâlní míchadlo a plynné médium je přiváděno do vnitřní části centrální cirkulační trubky do míst největší turbulence. V takto upraveném loužicím zařízení je proudění uvnitř centrální vodicí trubky natolik íntenzívní, že dokáže vyvolat při vhodné volbě geometrie reaktoru takové oběhové proudění. které uvede do vznosu všechny pevné častice rmutu a bubliny plynné složky přiváděné do vnitřního prostoru centrální vodicítrubky JSOU nejintenzívněji...

Způsob likvidace vodonerozpustného odpadu s obsahem uhličitanu barnatého z loužení kalírenských solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260609

Dátum: 12.01.1989

Autori: Moravcová Anna, Anděl Petr, Novák Luboš, Hubáček Bohdan, Hronešová Helena

MPK: C02F 1/58, C02F 11/14

Značky: uhličitanu, odpadů, obsahem, způsob, vodonerozpustného, likvidace, loužení, kalírenských, bárnatého, solí

Text:

...v rozsahu od 5 do 30 g . In radioaktivní vody. Zde za přítomnosti síranových iontů dochází k zächytu radia ve sraženině málo rozpustněho síranu barnato-radnatêh-o. Sraženina se z vody separuje sedimentací nebo filtrací. Výhodné je přidávat vodonerozpustný odpad s obsahem uhičitanu barnatěho k eluátům z katexových stanic pro dekontaminaci radia v takovém množství v závislosti na obsahu uhličitanu barnatého v odpadu, aby výsledná dávka...

Způsob frakcionovaného loužení rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 258051

Dátum: 15.07.1988

Autori: Forman Miroslav, Vandas Jiří, Polanský Milan, Hinterholzinger Otto, Martínek Konstantin, Baloun Stanislav

MPK: C22B 3/00

Značky: způsob, loužení, frakcionovaného

Text:

...frakoionovoného. Ioužení tak, že rozpojená ruda ve stavu vyaúäeném,v 1 hkém či ve vodné suspenzi se zavede po inteuztvní homogenizací a loúr žícímméd 1 em do loužení. Zde se vy 1 ouäí.o oevná fáze dofáze . kepalné jeden nebo několik prvků. Po doaazoní maxim jejich rozpouštění se proces 1 ouženíprudcevzagtgý 1,Axgp,1 ng fáze 3 e oddälí a její objem tvoří první fŕakcł,obsahoáíoípouzeVjeden Aprvek či několik prvků. Pevná fáze tmutu pak,...

Způsob omezení tvorby nánosů při tlakovém loužení rud, zejména uranových, kyselinou sírovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257663

Dátum: 16.05.1988

Autor: Martínek Konstantin

MPK: C01G 43/00

Značky: zejména, omezení, uranových, nánosu, tvorby, sírovou, loužení, způsob, tlakovém, kyselinou

Text:

...vždy více síranu vápenatěho než je jeho rozpustnost při teplotě procesu 150 ° C. Aktuální koncentrace síranu vápenatého V roztoku při teplotä 150 ° C jev pak vyšší než rovnovážná koncentrace síranu vápenatěho v roztoku. Tento rozdí 1,nazývaný také přesycení roztoku, je hlavní príčinou vzniku nánosu sírenu vápenatého e jeho růstu na plochách, kteró.jsou v kontaktu s reakční směsí. Zpočátku roston nánosy na exponovaných plochách jen velmi poma...

Způsob neutralizace zbytkové kyseliny sírové při loužení těžce loužitelných rud, zejména uranových alumosilikátového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257577

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kundrát Václav, Martínek Konstantin, Kopecký Jan, Hinterholzinger Otto

MPK: C01G 43/00

Značky: způsob, kyseliny, zejména, sírové, loužitelných, alumosilikátového, neutralizace, loužení, zbytkové, těžce, uranových

Text:

...uranových rud karbonátového typu bylo zpozorová no, že vysoká počáteční koncentrace HZSO 4 např. 200 kg/ma a zbytková koncentrace HZSO 4 pod100 kg/m 3 u této rudy zpúsobuje, že část vylouženého uranu se ke konci loužení znovu ukládá ve formě novotvořených gelových hydratovaných oxidu komplikovaného složení U-Zr-Ti, ktoré zčásti tvoří obaly zrn rudy a tak brání působení loužicího činidla. Pro účinné vyloužení uranu je u takové rudy...

Způsob zintenzívnění procesu loužení uranové suroviny a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257406

Dátum: 16.05.1988

Autor: Pecháček Ivo

MPK: C01G 43/00

Značky: suroviny, procesu, způsobu, způsob, zintenzivnění, zařízení, uranové, provádění, loužení

Text:

...v jehož spodní části je vytvořena alespoň jedno okénko 31 pro vyústění mikrovlnného zářiče a alespoň jeden otvor 33 pro výstup plynu přiváděného do pouzdra 39 prostřednictvím přívodu ji. Pokud je v pouzdru ąg umístěn větší počet mikrovlnných zářičů, pak jsou okěnka 11 pro vydstění mikrovlnných zářičů a otvory jj pro výstup plynu uspořádány ve spirále po povrchu spodní části pouzdra 32. Každý mikrovlnný zářič jeprochází do...

Způsob oxidace při kyselém loužení rud neželezných kovů, zejména uranových

Načítavanie...

Číslo patentu: 255769

Dátum: 15.03.1988

Autori: Baloun Stanislav, Martínek Konstantin, Vebr Zdeněk, Lasica Štefan, Zubček Ladislav, Křepelka Jan

MPK: C01G 43/00

Značky: kyselém, způsob, zejména, uranových, neželezných, kovů, oxidace, loužení

Text:

...100 kg na tunu zpracovávené rudy.A Úlety z výroby feroslitin, zachycovené na odprešovacích filtrech elektrických tavících pecí, jsou ve formě jemného prachu s částicemi menšími než 0,2.mm e obsahují 30 až 40 oxidů menganu, z toho zhruba polovina jako oxid mangeničitý. Veškeré železo přítomné v úletech je v trojmocné formě. Úlety jsou zcela suché a vhodné pro pneumatiokou dopravu.Použitím úletů k oxideci podle vynálezu je možno odstranit...

Způsob postupného kyselého loužení uranových rud silikátového a alumosilikátového charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243548

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hyneica Václav, Zíma Vojtich, Rosík Ladislav, Veeerka František, Horák Zdenik

MPK: C01G 43/00

Značky: postupného, uranových, silikátového, způsob, alumosilikátového, charakteru, loužení, kyselého

Text:

...zabezpečení ochrany zařízení před korozí, např. titanových částíRovněž je výhodou způsobu to, že umožňuje využít technologie tlakového loužení pro zpracování silikátových a alumosilikátových rud, obsahujících těžko rozpustné uranové minerály,pyrit a redukující látky.Způsob předloužení rmutu, první fáze postupného loužení rudy, spočívá V tom, že se vytvořívhodné podmínky pro oxidaci pyritu, obsaženého v pevné fázi rmutu, kterou lze popsat...

Způsob recyklace odpadních vod pocházejících z loužení koželužské suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243521

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mizera Jioí, Dymeš Lubor, Rychtaoík Milan, Pospíšil Bedoich

MPK: C02F 1/00

Značky: odpadních, koželužské, loužení, suroviny, recyklace, způsob, pocházejících

Text:

...s praní po odchlupovĺní, respektive z praní po vápnění se V množství 50 až 125 hmotnostnich dílů, rsspiktivl 15 si 90 hmotnostních dílů dávkují do následných cyklů operace pro přípravu kožslulská suroviny pro loužení, tedy po námoku, přičemž se k odpadním vodám z odchlu povaní, ptidlvi. vs vstshu na hmotnost kůží, 1 až 1,8 hmotnostního procenta sirngku soąného 0,01 s 1,0 mum-mostu proesnte hydroxidu vápenatého, 0,01 až 1,0 tuuotnostni...

Způsob oxidsčního kyselěho síranověho loužení uranových rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 244644

Dátum: 14.10.1987

Autori: Esteve Soler José, Ritschel Werner, Nelson Peter, Potrzebowski Marek, Unger Stefan, Gollner Reinhard, Süssembbeck Heinrich, Lorke Horst, Bakel Izhak, Zitz Alfred

MPK: C22B 60/02

Značky: uranových, síranověho, oxidsčního, kyselého, loužení, způsob

Text:

...uran, loužłtelný x lqeelin sírová, je vanadový louženac, který je při oxidečním loužení uranových rud vhodným, levným zdrojem trojmocného železa.současně se s výhodou využívají prítomné vyšší oxidační stupně chromu, mengenu a vanadu k oxidací dvojmocného železa, vylouäeného z uranové rudy na potřebné železo trojmocné.Vanadový louženec vzniká pri hydrometelurgické výrobě kyeličníku vanedičného z vensdových strusek. Obvyklé složení...

Způsob intenzifikace procesu loužení rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 249086

Dátum: 12.03.1987

Autor: Pecháček Ivo

MPK: C22B 60/02, C22B 3/00

Značky: loužení, způsob, procesu, intenzifikace

Text:

...rmut působí ultrazvukovými vlnami po dobu 2 sekund až 12 hodin při měrné absorbované energií od 105 do 108 J na 1 m 3 rmutu.Při použití způsobu podle vynálezu se rozemleté nevyloužene nebo hrubě mleté častice rudy pod působením ultrazvukových vln rozpadají na jemnější podíly. Loužený rudný rmut se zároveň homogenizuje a zvyšuje se agresivnost loužícího činidla, například kyseliny. To má za následek vyšší využití loužícího činidla, což...

Způsob intenzifikace procesu loužení rud a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249447

Dátum: 12.03.1987

Autor: Pecháček Ivo

MPK: C22B 60/02

Značky: intenzifikace, způsob, procesu, provádění, zařízení, způsobu, loužení

Text:

...m, jejíž dno je opstřeno pŕívodem ,La míchecího plynu a v níž je souose umístěn tubus za airliftu. lezi sténou tuhueu 22 airliftu a stčneu tlakové nádoby m je vloženo alespoň jedno pouzdro 39 v jeho dolní části jsou ne společném přítlačnám táhlu 1 L ulołeny alespoň dvě vodivé elektredy 33.Spodní a b. ní koncevá plocha elektrody z pŕiláhd přes těsnění D, k izolační vložce 34. Kaidd vodivá elektroda z je spojene napájecím vodičem LL s nepájecím...

Způsob kyselého kontinuálního loužení rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 234229

Dátum: 01.03.1987

Autori: Fiala Petr, Polanský Milan, Baloun Stanislav

MPK: B03B 5/28

Značky: kyselého, způsob, loužení, kontinuálního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kyselého kontinuálního loužení rud, zejména suspenze mleté rudy nebo suspenze jemných podílů rudy s obsahem alumosilikátů z fyzikální úpravy rud. Suspenze rudy se smísí s produktem předchozího kyselého loužení. Vzniklá směs se podrobí tlakovému loužení při teplotách 105 °C až 250 °C a kyselostech 30 g/l až 900 g/l kyseliny v kapalné fázi směsi.

Způsob kontinuálního tlakového loužení rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 234228

Dátum: 01.03.1987

Autori: Baloun Stanislav, Fiala Petr, Polanský Milan

MPK: B03B 5/28

Značky: loužení, způsob, tlakového, kontinuálního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontinuálního tlakového loužení rud a jemných podílů z fyzikální úpravy rud s obsahem jílovitých složek při tlaku vyšším než je tlak okolní atmosféry. Ve směšovacím zařízení se na suspenzi působí anorganickou kyselinou, například kyselinou sírovou, při teplotě 105 °C až 250 °C. Vzniklá směs se pak louží v autoklávu bez prováděného míchání.

Způsob loužení surových usní ve vápenném louhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232721

Dátum: 15.01.1987

Autori: Szabó Antal, Fekete Kálmán, Tuba István, Malovecz István, Karnischer Tamás, Makk Antal, Lukasics Béla, Princz Zoltán

MPK: C14C 1/06

Značky: loužení, usní, surových, louhů, způsob, vápenném

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob loužení surových usní ve vápenném louhu a enzymatické odstraňování štětin a srsti z usní, jakož i jejich máčení v louzích obsahujících normální a/nebo kyselý sirník sodný a oxidací zbylých sirníkových iontů v přítomnosti síranu manganatého, vyznačující se tím, že se loužení provádí v louhu obsahujícím 0,5 až 1,5 % hmotnosti, s výhodou 1 % hmotnosti, normálního a/nebo kyselého sirníku sodného, počítáno na hmotnost surových usní, a zbylé...

Způsob loužení koželužské suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237460

Dátum: 15.01.1987

Autori: Řehák Petr, Ludvík Jaromír, Kordula Jan, Dederle Tomáš

MPK: C14C 1/06

Značky: koželužské, způsob, suroviny, loužení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy koželužské suroviny loužením pro činění. Účelem vynálezu je připravit rovnoměrněji připravenou holinu bez zbytků chlupů v chlupových váčcích a připravit podmínky pro recyklické používání odpadních vod po loužení. Uvedeného účelu se podle vynálezu dosahuje tím, že se na kůže po námoku působí ve dvou samostatně oddělených lázních, a sice v odchlupovací lázni obsahující 1 až 3 hmot. procenta sirníku sodného nebo 1 až 5...

Způsob kyselého tlakového loužení rud, zejména rud uranových

Načítavanie...

Číslo patentu: 234650

Dátum: 01.01.1987

Autori: Polanský Milan, Forman Miroslav

MPK: C22B 3/00

Značky: způsob, tlakového, zejména, loužení, kyselého, uranových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob kyselého tlakového loužení rud, zejména rud uranových, při němž je využito hydrolýzy některých kovů, například hliníku, železa a zirkonia. Do jemných podílů uranové rudniny, obsahující 5 až 30 % hydrolytických prvků, například hliníku, se dodají jednomocné kationty, například draselné, sodné nebo amonné. S výhodou se použijí jednomocné kationty ve formě síranu, například síran draselný. Tyto kationty se dodají v množství,...

Způsob neutralizace zbytkové kyseliny při loužení těžce loužitelných rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 227258

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kopecký Jan, Martínek Konstantin, Hinterholzinger Otto

Značky: loužitelných, neutralizace, těžce, kyseliny, zbytkové, způsob, loužení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob neutralizace zbytkové kyseliny sírové při loužení těžce loužitelných rud, zejména uranových alumosilikátového typu, vyznačený tím, že na zbytkový rmut po loužení se působí rozemletým a zahuštěným popelem, získaným fluidním spalováním uranonosného uhlí v poměru 0,2 až 0,8 tuny popela na 1 tunu těžce loužitelné rudy, podle koncentrace volné kyseliny sírové, měrné hmotnosti zbytkového rmutu po loužení těžce loužitelných rud a podle...

Způsob loužení uranových rud s obsahem stříbra

Načítavanie...

Číslo patentu: 229048

Dátum: 15.03.1986

Autori: Martínek Konstantin, Baloun Stanislav, Hejl Vladimír

MPK: C22B 11/04

Značky: loužení, způsob, stříbra, uranových, obsahem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob loužení uranových rud s obsahem stříbra, vyznačující se tím, že na rozemletou rudu nebo produkty fyzikální úpravy rud se působí v míchaných reaktorech roztokem kyseliny sírové o koncentraci 150 až 300 kg H2SO4 . m-3 v množství 2 až 5 m3 roztoku H2SO4 na 1 t rudy za současného přídavku oxidu manganičitého v množství 5 až 15 % vztaženo na hmotnost rudy, po dobu 5 až 20 hodin při udržování teploty v rozmezí 50 až 95 °C.

Způsob loužení podzemních dutin, zejména v solných ložiskách

Načítavanie...

Číslo patentu: 221513

Dátum: 15.02.1986

Autori: Brańka Stanisław, Radomski Alfonz

Značky: dutin, způsob, ložiskách, zejména, loužení, podzemních, solných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob loužení podzemních dutin, zejména v solných ložiskách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se ve vhodné vzdálenosti ode dna dutiny zacementuje výpažnice, sníží se volně visící sloupec potrubí a louží se tak dlouho, až se dosáhne konečného tvaru dutiny. Potom se volně visící sloupec potrubí zvedne a výpažnice se odřízne na vrcholu dutiny výbušnou náloží. Potom se po snížení volně visícího sloupce potrubí louží vrchol dutiny, až se dosáhne...

Způsob selektivního loužení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225126

Dátum: 15.02.1986

Autor: Lindström Nils Folke Rune

Značky: způsob, loužení, selektivního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivního loužení alespoň jednoho prvku ze skupiny, zahrnující antimon, rtuť, arsen a cín, ze sulfidických nebo kysličníkových materiálů za pomoci roztoků alkalických sirníků, s následnou elektrolytickou regenerací vyloučených látek, vyznačující se tím, že se používá celkové koncentrace sirníkových iontů, vyjádřené v molech na litr roztoku, zvětšené na dvojnásobek a koncentrace hydroxylových iontů, vjádřená v molech na litr roztoku,...

Způsob loužení arzenu při biologickém loužení vícesirného a pyritického hnědého uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215896

Dátum: 15.07.1984

Autori: Jílek Rudolf, Neumann Jan, Beranová Eva, Koval Eduard

Značky: arzenu, uhlí, loužení, způsob, vícesirného, pyritického, biologickém, hnědého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti technické mikrobiologie. Účelem vynálezu je snížení původního obsahu arzenu v hnědém vícesirném a pyritickém uhlí o 70 až 90 % za dobu 15 až 35 dnů. Na hnědé uhlí, obsahující arzen v koncentracích od 0,15 do 5,0 kg v tuně, se působí médiem obsahujícím specificky šlechtěné autotrofní thionové bakterie. Loužící médium ma pH 1,7 až 2,5, proces je veden v hmotnostním poměru média k hnědému uhlí 3 : 1 až 10 : 1 při teplotách...

Způsob neutralizace zbytkové kyseliny při loužení těžce loužitelných rud, zejména uranových rud alumosilikátového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214476

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kundrát Václav, Hinterholzinger Otto, Ulrych Bedřich

Značky: zbytkové, loužitelných, alumosilikátového, kyseliny, neutralizace, loužení, uranových, těžce, způsob, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob neutralizace zbytkové kyseliny při úpravě těžce loužitelných rud, zejména uranových alumo silikátového typu, kterým se řeší náhrada nákladných neutralizačních materiálů. Zbytkový rmut po loužení se smísí v míchaných reaktorech s rozemletými a zahuštěnými kaly nebo meziprodukty z fyzikální úpravy rud. Poměr mísení závisí na koncentraci volné kyseliny, měrné hmotnosti zbytkového rmutu a na obsahu složek a...