Patenty so značkou «lopatkového»

Výstupní hrdlo lopatkového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263795

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jerie Jan, Janko Luboš, Rychetník Václav, Hanus Daniel

MPK: F01D 25/30

Značky: stroje, výstupní, hrdlo, lopatkového

Text:

...a na obr. 2, 3, 4 je výstupní hrdlo s nerikruhovýn vstupním prułezen a dvmn výstupníni průrezy. v narysu. boxorysu te I-1 A püdorysu le I-II.Na obr. 1 je nakreslen vstupní otvor l mezikruhováho tvaru v rovlně kolné k ose neznlrorněneho lopatkoveho stroje. za tímto vrtupním otvoru l je vytvołen kanál výstupního hrdla g omoeený vnitřní rotační etěnou 1 s vnější rotační stěnou 5. Tvoŕící linie techto rotačních stěn 3, 1 končí v bodoch koncoveho...

Způsob svařování radiálního lopatkového kola, zejména turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256041

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štěpánek Miroslav, Kroupa Václav, Mizera Milan

MPK: B23K 9/16

Značky: způsob, zejména, kola, lopatkového, svařování, turbokompresoru, radiálního

Text:

...technologií svařování pro způsob svařování radlálního lopatkového kola, u kterého se části lopatek obrobí jak na nosném kotouči, tak i na krycím kotouči a spojovací svar se vede středem lopatky.Podstata způsobu svařování radiálního lopatkového kola, zejména turbokompresoru, u kterého se části lopau tek obrobí jak na nosném kotouči, tak i na krycím kotoučí, spočívá podle vynálezu v tom, že spojovací svar obou částí oběžné lopatky se provede ve...

Zařízení pro elektromagnetické buzení periodických sil působících na lopatky lopatkového kola za rotace

Načítavanie...

Číslo patentu: 255997

Dátum: 15.04.1988

Autor: Pluhař Oldřich

MPK: G01M 7/00, B06B 1/02, B06B 1/04...

Značky: elektromagnetické, lopatky, působících, buzení, rotace, periodických, lopatkového, zařízení

Text:

...na budicí mezistěnu,na obr. 2 je toto umístění vxřezu a na obr. 3 je znázorněno umístění tří budicích elektro magnetických Vibrátorů.Zařízení podle vynálezu je tvořeno tak, že nejméně dva budicí elektromagnetické Vibrátory A jsou umístěny po obvodě budicí mezistěny Q a tvoří podél lopatek g oběžného lopatkového kola l prstenec. Budicí elektromagnetické Vibrátory 5 jsou paralelně připojeny na vnější střídavý elektrický zdroj § s proměnným...

Zařízení pro zvlhčování vzduchu sestávající z lopatkového kola a rozprašovacího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 254822

Dátum: 15.02.1988

Autor: Čížek Milan

MPK: F24F 3/14, F24F 6/16

Značky: lopatkového, kotouče, vzduchu, zvlhčování, rozprašovacího, zařízení, sestávající

Text:

...narážky na kapičky,které jsou dále vrhány odetředivou silou proti lopatkám lopatkového kola. Vznikla mlhovina je zachycována vnější etěnou žlabug která zachycuje hrubší kapičky a do pracovních prostorů je tlakovým vzduchem unášena pouze jemná mlhovina.Nevýhodou uvedeného zařízení je okolnost, že i přes jeho značnou eložitost epočívající v dvou samostatné poháněnýoh rotorech je nutno zachycovat nedokonale rozprášené kapky vody a odvádět je...

Stator vodního lopatkového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254561

Dátum: 15.01.1988

Autor: Maňas Josef

MPK: F03B 3/16, F03B 11/06

Značky: stroje, lopatkového, stator, vodního

Text:

...náklady, souvisioí se zavzdušñovacím zařízením.Výše uvedené nedostatky se nevyakytují u pomaluběžných vodních lopatkových strojů,jejichž stator je podle vynálezu opatřen pratencovými tryskami na tlakovou vodu, vyúařujícími do mezer mezi statorem a hěžným kolem.Vytvořením a uspořádáním prstencových trysek na tlakovou vodu ve statoru podle vynálezu se docíli toho, že následkem dynamického účinku z proudění tlakové vody po jejím výstupu z...

Rotor lopatkového stroje s vyměnitelnými lopatkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 241234

Dátum: 15.09.1987

Autori: Chromý Stanislav, Tihník Vladimír, Mackrle Vladimír, Rambousek Zdenik, Mackrle Svatopluk

MPK: H02K 9/06, H02K 9/04

Značky: vyměnitelnými, stroje, rotor, lopatkového, lopatkami

Text:

...pro velikost jejího dynamického namáhání je volena tak, aby nedocházelo k rezonancím v oblasti působení intenzívního buzení nízkých harmonických složek budicích sil.Výhodou uspořádání rotoru lopatkového stroje s vyměnitelnými lopatkami podle vynálezu je to, že montáž rozměrných rotorů a instalování lopatek je možno provést v místě provozu lopatkového stroje. Při výměně .poškozených, například abrazí opotrebovaných, 4nebo zařízení s...

Spojení lopatek a výztuh lopatkového kolena svařením

Načítavanie...

Číslo patentu: 248763

Dátum: 12.02.1987

Autor: Velehradský Jiří

MPK: F16L 43/00

Značky: výztuh, lopatek, kolena, spojení, lopatkového, svařením

Text:

...výztuhami pouze svoji vypouklou části.Přivařenĺ lopatek k výztuhám ve výřezech výztuh je výhodné, protože není třeba dělit lopatky ani výztuhy, výřezům ve výztuhách je možno dát optimální tvar z hlediska tvarové pevnosti a přivařeni lopatek k výztuhám je pouze v částech lopatek, které mají tlakové napětí od chybu, takže svar nesniží pevnost lopatek. Pnutí ve svaru je menší oproti používanýmčtyřem koutovým svarům, takže často není nutné žíhání...

Způsob výroby svařovaného oběžného kola lopatkového stroje, zejména turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234587

Dátum: 01.01.1987

Autori: Jetel Václav, Velfl Oto, Kučera Josef, Klaus Lubor

MPK: F04D 29/28

Značky: výroby, oběžného, způsob, zejména, lopatkového, stroje, turbokompresoru, svařovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby oběžného kola sestávajícího z nosného a krycího kotouče a oběžných lopatek spojených s jedním kotoučem svárem. V drážce pro spojování svár, vytvořené v kotouči, se v místě styku s návarovou plochou lopatky vytvoří před provedením svaru souvislý nebo z více segmentových částí sestávající můstek přídavného materiálu pro kořenový svár. Můstek je vytvořen na dně, popřípadě na stěnách drážky, nebo na návarové ploše lopatky. Je možná...

Rotor lopatkového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 225951

Dátum: 01.07.1985

Autori: Drápela Jiří, Klíma Jiří, Cvetkov Sergej Ivanovič, Siegel Bohumil, Mateja František, Urvencev Jevgenij Germanovič, Brunovský Ivan, Alexejev Kiril Petrovič

Značky: lopatkového, stroje, rotor

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor lopatkového stroje, zejména pro parní turbiny, spalovací turbiny, plnící turbodmychadla a turbokompresory, sestávající z alespoň dvou samostatných, navzájem slepených, spájených nebo svařených dílců, z nichž jedním je rotorový disk, vyznačující se tím, že rotorový disk (10), letmo koncentricky upevněný na jednom konci hřídele (1), opatřeného koncentrickou kompenzátorovou přírubou (4), má na svém čele, přivráceném ke hřídeli (l), vytvořen...

Oběžné kolo radiálního lopatkového stroje, zejména turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 216073

Dátum: 15.05.1984

Autori: Kučera Josef, Klaus Lubor, Velfl Oto, Jetel Václav

Značky: zejména, lopatkového, turbokompresoru, radiálního, stroje, oběžné

Zhrnutie / Anotácia:

Oběžné kolo radiálního lopatkového stroje, zejména turbokompresoru, které se skládá z nosného a krycího kotouče a mezi nimi uspořádaných oběžných lopatek, které jsou s oběma kotouči pevně spojeny. Nejméně jeden z kotoučů, zpravidla nosný kotouč je s lopatkami spojen svarem. Tloušťka kotouče se z nejmenšího rozměru S2, který je u vnějšího průměru D2 kotouče směrem k ose rotace plynule zvětšuje až na rozměr Sl, který je na vnitřním průměru Dl...