Patenty so značkou «lokomotiv»

Zariadenie na zobrazovanie polohy prepínača a zaťaženia výkonu lokomotív na striedavý prúd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3730

Dátum: 02.03.2004

Autor: Kysela František

MPK: B60K 37/00

Značky: zaťaženia, striedavý, prúd, výkonu, lokomotiv, zobrazovanie, zariadenie, prepínača, polohy

Text:

...z každého snímača impulzov 51, 52, 53, 54, 55, 56 je samostatne elektricky paralelne zapojený na niektorý z dvoch vstupov prvého ovladača 81 zobrazovacích panelov 71, 72 elektricky prepojcného s prvou zobrazovacou jednotkou 91 a na niektorý zo štyroch vstupov druhého ovládača 82 zobrazovacích panelov 7.1, 72 elektricky prepojeného s druhou zobrazovacoujednotkou 92. Konkrétne je na obr. 2 prepojený výstup A prvého snímača impulzov 51 so...

Zariadenie na diaľkové rádiové ovládanie lokomotív

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2187

Dátum: 11.06.1999

Autor: Truben Milan

MPK: B61L 3/00

Značky: rádiové, zariadenie, diaľkové, lokomotiv, ovládanie

Text:

...- 9 stupňov- ovládanie elektromagnetického spriahadla vpredu i vzadu- zastavenie lokomotivy pri nesprávnom vyhodnotení povelu alebo pri strate spojenia ,čo je indikované zvukovou signalizáciou (pišťala)- zastavenie lokomotivy v prípade pádu obsluhy na zem (naklonenie ovládača do inej než vodorovnej polohy o viac ako 45 stupňov) po určitej nastavenej dobe i- zastavenie lokomotivy v pripade poklesu napätia akumulátora pod povolenú hranicu, čomu...

Zařízení pro řízení pohonů lokomotiv s řízenými polovodičovými měniči

Načítavanie...

Číslo patentu: 260244

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kropáček Jan, Králička Jiří

MPK: B60L 15/20

Značky: řízení, lokomotiv, polovodičovými, pohonů, měniči, zařízení, řízenými

Text:

...obvodů galvanického oddělení.Zařízení podle vynálezu odstraňuje dosavadní nevýhody a nedostatky a jeho výhodou je zjednodušení obvodového uspořádání zařízení, možnost jeho využití při řízení různých druhů lokomotiv s polovodičovými měníči z jednoho unifikovaného řídícího stanoviště a pri vícenásobném řízení lokomotiv. Další výhodou je snížení počtu interních signálů, což umožňuje výrazné zjednodušení diagnostických systémů používaných v...

Zapojenie brzdného obvodu závesných lokomotív a ťahačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267336

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kovalík Marián

MPK: B61H 9/00

Značky: závěsných, brzdného, ťahačov, obvodů, lokomotiv, zapojenie

Text:

...lokomotiv a ťahačov»podľa vynálazu.Hydraulioký prevod závaenej lokomotivy, resp. ťahača je obyčajne tvorený hydrogenarátorom 3 poháňaným motorom l a hydromotorom 1, dalej blokom zaisťovacích a ovládacích prvkov 5. Brzdný obvod závasnej lokomotivy, resp. ťehača je napojený na hydroetatický prevod 2, É cez dvojitý jednosmerný ventil 1. Tvoria ho v aárii zapojená redukćný ventil Q, jednosmerný ventil 2, hydraulický akumulátor lg rozvádzac...

Regulační zařízení sběrače elektrického proudu elektrických lokomotiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263064

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mašek Václav

MPK: B60L 5/32, B60L 5/28

Značky: elektrických, elektrického, lokomotiv, regulační, sběrače, zařízení, proudu

Text:

...se ukazují určité nedostatky,spočívající ve složitém způsobu seřizování, netěsností systému,nestabílnosti při rychle se opakující manipuleci, nestabilnosti po delším provozu a závislost na aerodynamických pomšrech. ovlivněných provozovanou rychlostí.Výše uvedené nevýhody odstraňuje regulační zařízení sběrače elektrického proudu elektrických lokomotiv, jehož podstata spočívá V tom, že těleso regulace je opatřeno jedenácti kanál~ ky a čtyřmi...

Zařízení pro elektropneumatické ovládání sběračů elektrických dvousystémových lokomotiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 259910

Dátum: 15.11.1988

Autori: Lupínek Josef, Folk Vladimír

MPK: B60L 5/00

Značky: sběračů, lokomotiv, zařízení, elektrických, elektropneumatické, dvousystémových, ovládání

Text:

...tlaku. Podstata vyhálezu spočívá v tom, že ve větvi vyššího tlaku jsou za sebou uspořádány ventil pro úpravu Vyššího tlaku, elektropneumatický ventil vyššího tlaku a zpětná záklopka vyššího tlaku.ve větvi nižšího tlaku jsou za sebou uspořádány ventil pro úpravu nižšího tlaku,zpětna záklopka nižšího tlaku a elektropneumatioký ventil nižšího tlaku.Hlavní výhodou vynálezu je zjednodušení pneumatického sytému a jednoduché elektrické ovládání,...

Zapojení ventilátorových motorů pro chlazení trakčních motorů elektrických lokomotiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 258795

Dátum: 16.09.1988

Autori: Svoboda Václav, Štekl Miloslav, Beránek Vladimír

MPK: B60K 11/06

Značky: ventilátorových, zapojení, trakčních, elektrických, chlazení, motorů, lokomotiv

Text:

...projaví V omezení hlučnosti na stanovišti lokomotivy a tím i zlepšení pracovních podmínek obsluhy lokomotivy.zapojení ventilâtorových motoru pro chlazení trakčních motorů elektrických lokomotiv je achcmaticky znázorněno na připojeném vyobrazení.Ke společné první napájecí svorce l jsou pripojeny dva základní obvody. První obvod napájený zo svorky Ä tvoří v sérii zapojená pojistka El, ovládací stykač gl, ventilátorový motor gł, omezovací...

Přenosné zařízení pro vybíjení kondenzátorových baterií elektrických lokomotiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 249423

Dátum: 12.03.1987

Autori: Procházka Antonín, Štěrba Ladislav, Sudzina Pavel

MPK: G01R 31/36

Značky: kondenzátorových, batérií, vybíjení, lokomotiv, elektrických, zařízení, prenosné

Text:

...hroty vodiče byly upevněný v rukojetíon, ve kterých jsou umístěny vybíjecí odpory.Výhodou přenosného zařízení pro vybíjení kondenzátorových baterií elektrických lokomotiv je snadua pŕenoanost, jednoduchá manipulace a možnost vybídení různých druhů kondenIátorových baterií, pokud jsou obě svorky v dosahu obsluhy. Další práce na takto vybitých kondenzátorech a s nimi spojených obvodeoh je bezpečná. Zařízení je možno ponechat trvala...

Zařízení pro startování naftových lokomotiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 234080

Dátum: 01.10.1986

Autori: Ďergel Miroslav, Večerek Antonín, Herna Jaroslav

MPK: F02N 1/00

Značky: naftových, lokomotiv, startování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit operativní startování naftových, zejména důlních lokomotiv jedním pracovníkem tam, kde lokomotiva není vybavena automatickým startovacím zařízením. Startování je zajištěno jednoduchým zařízením, které ovládá dekompresní páku motoru. Zařízením pro startování naftových lokomotiv je řešena úspora pracovníků v procesu dopravy, případně úspora pohonných hmot u jednomužné obsluhy. Navržené zařízení je možné využívat u...

Způsob výroby tlapových ložisek dieselelektrických a elektrických lokomotiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 226695

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kupf Lubomír, Dvořák Vladimír, Habal Bohumil, Marek Petr, Rychlý Luboš

Značky: elektrických, tlapových, dieselelektrických, způsob, výroby, lokomotiv, ložisek

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tlakových ložisek dieselelektrických a elektrických lokomotiv, vyznačený tím, že se odlévají přímo v tvarové formě alkalickou polymerací 6-kaprolaktamu s iniciací 0,1 až 0,8 % mol trifenylmetantriizokyanátu za přítomnosti směsi 0,01 až 2,0 % hmot. anorganických solí dvoumocné mědi a 0,1 až 0,5 % mol NaOH jako aktivátoru při teplotě 160 až 180 °C.

Trakční pohon lokomotiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 224491

Dátum: 15.02.1986

Autori: Palík František, Šacillo Anton Adamovič

Značky: trakční, pohon, lokomotiv

Zhrnutie / Anotácia:

Trakční pohon lokomotiv složený z dvojkolí, trakčního motoru, převodové skříně a torzního hřídele, který má ze strany trakčního motoru a ze strany hnacího ozubeného kola pružné spojky, vyznačený tím, že vnitřní kroužky valivých ložisek (7) jsou vůči válečkům valivých ložisek (7) hnaného ozubeného kola (9) a převodové skříně (3) uloženy suvně, přičemž těleso převodové skříně (6) je v příčném směru spojeno nejméně jedním táhlem (5) s rámem...

Zapojení řídicích obvodů trakčních vozidel, zejména elektrických lokomotiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 224563

Dátum: 01.10.1984

Autori: Štekl Miloslav, Malát Jaromír

Značky: řídících, trakčních, zejména, lokomotiv, vozidel, zapojení, obvodů, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řídicích obvodů trakčních vozidel, zejména elektrických lokomotiv, prostřednictvím centrálního řídicího členu, vyznačené tím, že v centrálním řídicím členu je generátor impulsů (1) připojen přes čítač (2) a převodník (3) na přepínač (4), jehož výstup je spolu s výstupem logického členu (5) zapojen přes hradlo (6) a omezovací člen (7) do trakčního regulátoru.