Patenty so značkou «lokalizace»

Způsob lokalizace netěsné trubky vertikálního výměníku tepla vlásenkového typu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270013

Dátum: 13.06.1990

Autori: Matal Oldřich, Klinga Josef, Sobotka Jiří

MPK: F28D 7/06

Značky: tohoto, lokalizace, vlásenkového, výměníku, trubky, provádění, zařízení, způsob, vertikálního, způsobu, netěsné, tepla

Text:

...opočívú v tou zo v utůonindo prostoru nopdjooí vody zoplninol čistým kondonzàtoo slospoň po ústí vlssonkovyob trubok po notlokovlní psrního prostoru plynom no tlak 02 si 1 Mřsä so provldí onínání smísí vlnoní vzníklych notlsnootní vo vlssonkovyoh trubkáoh no spojích vlúsonkovyoh trubok s trubkovníoí. Podotstou zořízsní k provádění posobu jo to jo tvořsno oloupol sonípuldtoru vodotisnĺ proohszsjíoío uprsvsnýn víkoo prolozovoho otvoru no...

Způsob lokalizace a odstranění poruchy odporového meandru při výrobě tenkovrstvých rezistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269712

Dátum: 14.05.1990

Autori: Piroutek Jan, Malec Zdeněk

MPK: H01C 3/12

Značky: lokalizace, odstranění, způsob, poruchy, meandru, tenkovrstvých, výrobe, rezistorů, odporového

Text:

...diagnostikovet.Na obr. l je vyznačena topografie elementárního děliče při diagnostice a na obr. 2 je znázorněno náhradní zapojení elementárního děliče. číselná aymbolika je pro oba výkresy shodná. Elementární dělič se skládá z odporového mesndru§,g, který je překlenut odporovými propojkami § 1 a opatřený diagnostickými kontakty§,§ Ž Na diagnostické kontakty je připojen zdroj konstantního napětíl, mezi kontakty,3 a §je připojen voltmetr 5...

Způsob lokalizace podpovrchových kabelových souborů, zejména kabelových spojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268222

Dátum: 14.03.1990

Autori: Beneš Jan, Pechlák Bohuslav

MPK: G01R 33/02, G01R 31/08, G01M 3/22...

Značky: souboru, zejména, podpovrchových, způsob, lokalizace, spojek, kabelových

Text:

...nutnost provádění rezsóhlých výkopů a zbytočných zásahu do kabelu s negativním vlivem na kvalitu. provozu, oož je v případě použití dosud mámých způsobů spravidla nevyhnutelné. Pro lokalizaci způsobem podle ry-nálezu lze využívat radioindikíxtcrů s krátký pcločasem radicaktivnipřeměny, např. 828 - Tĺ/z 36 hod., Ar - TV 2 hod., což znamená,že po dobč con dosetinúsobku poloöasu tratí rndioindikátor prakticky všechny sve radioaktiv ní...

Barbotážní vakuový systém lokalizace havarií standartní jaderné elektrárny se dvěma vodovodními reaktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 243961

Dátum: 01.07.1988

Autori: Wurm Libor, Zvioina František

MPK: G21C 15/18

Značky: systém, standartní, elektrárny, lokalizace, jaderné, vakuový, reaktory, havárií, vodovodními, dvěma, barbotážní

Text:

...zmenšuje i rychlost čerpání životnosti zejména hornetizující vyetćlky této koncové části lokalizsčníhe systému. za čtvrtá,nová či prídavné zařízení, jiní je propojovací potrubí včetně jeho alternatívní vybavenosti, je zařízením se zcela paeivní funkcí, takže je vysoce spolehlivá a bezpečně. Proto jeho instalací nedochúzí ke snížení funkční pohotovosti a spolehlivosti. celeho systemu. Iinoto technická bezpečnost i životnost propojovaeího...

Způsob lokalizace netěsné trubky výměníku tepla, zejména parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256021

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klinga Josef, Matal Oldřich

MPK: G21C 17/06

Značky: zejména, trubky, netěsné, tepla, výměníku, parního, generátoru, lokalizace, způsob

Text:

...podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že u z provozu odstaveného výměníku se postupně měří v prvním vyústění každá trubky diference tlaku mezi jejím vnitřním prostorem a-vnějším okolím při aoučaeném, avšak doćaenám uzavření druhého vyúetění trubky po dobu měření a při zsplněném mezitrubkovém prostoru výměníku tepla libovolným plynom o tlaku alespoň dvakrát vyšším než Je tlak okolí.Jak ukázalyprvní experimenty lze touto metodou...

Způsob dálkové lokalizace vadného opakovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 253682

Dátum: 17.12.1987

Autori: Petrášek Josef, Jiránek Miloš, Vojta Ludomír

MPK: H04B 14/04

Značky: lokalizace, způsob, opakovače, vadného, dálkově

Text:

...zařízení modulován signálom o kmitočtu fm 15,055 kHz. Vyslaný sled impulsů s amplitudou 3 V je přerušován V rytmu modulačního kmitočtu fm po dobu poloviny periody, tj. 66,42 gos. V druhé polovině periody zůstává přenášený signál nezměněn. Príjem modulovaného signálu současně ve všech oboueměrných opakovečícä linkového traktu vyvolá připojení signálu z výstupu jednosmerného Opakovače ve směru tam na vstup jednosměrného opekovače ve směru...

Barbotážně vakuový systém lokalizace havárií jaderných elektráren s vodovodními reaktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 241936

Dátum: 01.12.1987

Autori: Dvooáeek Lubomír, Putna Zdenik

MPK: G21C 15/18

Značky: reaktory, systém, lokalizace, vakuový, barbotážně, elektráren, jaderných, vodovodními, havárií

Text:

...šschtového prostoru kde dochází k náhle změně směru prudkého prouděni bezprostředně po vzniku projektové haverie se ztrátou chlediva. Za sedmé, osazeni prídavných sochycovačů vody představuje celkově velmi účelnou a efektivní, realizačně zcela primitivní a bezprostredne vyuäitelnou inovaci u důležitého .jedemě bezpečnostního systému.Na přiloženém výkresu je znázorněno umístění í príncipielni konstrukční řešení nepohyblivýcrz, prídavných...

Způsob lokalizace vadných měřicích hrotů u testerů desek plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241183

Dátum: 15.08.1987

Autori: Pech Jaroslav, Šandera Zdenik, Felcman Jioí

MPK: G01R 31/28, G01R 27/14, G01R 31/02...

Značky: způsob, vadných, hrotu, desek, testeru, lokalizace, spojů, měřicích, plošných

Text:

...materiálu a íprovede se test na souvislost. jestliže není některý měřicí hrot připojen nebo je mechanicky poškozen a nekontaktiíje, tester vypíše závadu včetně 1 okallzační informace. Tato metoda je však nepoužitelná pro nalezení místa závady při zkratu dvou měřících hrotů nebo spojovacích cest. K odhalení místa zkratu je možno provést test na zkrat při nepřipojených měřicích hrotech, avšak tento test trvá velmi dlouho, typicky desítky...

Barbotážně vakuový systém lokalizace havárií jaderných elektráren s vodovodními reaktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 232885

Dátum: 01.01.1987

Autori: Sýkorová Ilona, Sýkora Dalibor

MPK: G21C 15/18

Značky: jaderných, vakuový, barbotážně, vodovodními, reaktory, elektráren, havárií, systém, lokalizace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká barbotážně vakuového systému lokalizace havárií standardních dvoukruhových jaderných elektráren sovětské koncepce, který tvoří jejich strategický bezpečnostní systém snižování pohavarijního tlaku v příslušných hermetických prostorech. Vynález řeší problematiku zvyšování funkční spolehlivosti daného systému cestou jeho zjednodušení a odstranění jeho slabých míst, tj, vypuštěním speciálních armatur vykazujících relativně málo...

Patro barbotážního kondenzátoru systému lokalizace havárií jaderné elektrárny s vodovodním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223167

Dátum: 15.03.1986

Autor: Sýkora Dalibor

Značky: reaktorem, jaderné, havárií, barbotážního, kondenzátorů, elektrárny, systému, lokalizace, vodovodním, patro

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká inovace základního technologického zařízení velmi důležitého bezpečnostního systému lokalizace havárií standardní jaderné elektrárny se dvěma vodovodními reaktory středního výkonu, tj. barbotážních kondenzátorů, které jsou sestaveny z více jednotlivých paralelně řazených pater disponovaných nad sebou. Vynález spočívá ve zlepšené geometrii jednotlivých pater, čímž dochází zejména ke zvýšení efektivnosti barbotážního kondenzátoru,...

Přídavné bezpečnostní zařízení systému lokalizace havárií jaderné elektrárny s vodovodním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220635

Dátum: 15.12.1985

Autor: Sýkora Dalibor

Značky: zařízení, přídavné, systému, elektrárny, lokalizace, vodovodním, reaktorem, havárií, bezpečnostní, jaderné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přídavného zařízení barbotážně vakuového systému lokalizace havárií jaderné elektrárny s vodovodním reaktorem, který byl vyvinut a technicky rozpracován v SSSR a který je strategickým bezpečnostním systémem početné generace standardních dvoublokových jaderných elektráren s jejichž realizací počítá integrovaný jaderný program zemí RVHP. Zahraniční zkušeností podložené nezbytné respektování pohavarijní vodíkové problematiky vedlo...

Způsob lokalizace poruch na sdělovacích kabelech a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 224053

Dátum: 01.10.1984

Autor: Belda Josef

Značky: lokalizace, poruch, kabelech, sdělovacích, provádění, způsob, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob lokalizace poruch na sdělovacích kabelech, opatřených kovovým pláštěm, vyznačený tím, že se zjistí podíl napětí zavedeného stejnosměrného proudu mezi blízkým koncem kabelového pláště a místem poruchy k celkovému napětí zavedeného stejnosměrného proudu mezi volnou neporušenou žilou a kabelovým pláštěm v měřeném úseku, který odpovídá poměru vzdálenosti místa poruchy k celkové délce měřeného úseku kabelu.