Patenty so značkou «logických»

Zapojenie pre výpočet logických funkcií v spolupráci s lubovolným mikroprocesorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260280

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šuchtár Peter, Mikulová Zdena

MPK: G06F 13/00, G06F 7/38

Značky: logických, lubovolným, zapojenie, mikroprocesorom, výpočet, spolupráci, funkcií

Text:

...je súčasne pripojená na vstup PL 010, vstup VPR 302, vstup PI 400, vstup VP 303 a vstup DLF 304. Riadiace zbernica mikroprocesora 513 je pripojená na riadiacu zbernlcu 500, ktorá je pripojená na vstup PL 501.Zapojenie pre výpočet logických funkcií v spolupráci s ľubovoľným mikroprocesorom pracuje nasledujúcim spôsobom.Blok operačnej p-amät-i 2 je vyhradená oblast z použitej operačnej pamäti, v ktorej sú uložené vstupné premenné logických...

Zapojenie generátora hradlových impulzov na báze TTL logických integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260172

Dátum: 15.12.1998

Autor: Janičík Peter

MPK: H03K 37/027

Značky: generátora, zapojenie, impulzov, báze, logických, obvodov, integrovaných, hradlových

Text:

...obvod a a koncový stupeň 7. čítač 5 je pripojený tiež na prevodník kodu 8, ktorý je cez blokovací obvod 9 a logiku 10 zpätne pripojený na čítač 5. Na logiku 10 je tiež pripojený výstupz monostabilného klopného obvodu 3 a výstup zo spúšiacieho obvodu 11, ktorý je zároveň pripojený .na monostabilný klopný obvod 3. Výstup z logiky 10 je zpätne pripojený na dellčku 2.V generátore 1 hodinových impulzov sa vyrábajú hodinově impulzy, ktoré sa...

Zapojení pro sérioparalelní generování a vyhodnocování testů logických obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259454

Dátum: 17.10.1988

Autori: Golan Petr, Novák Ondřej

MPK: G06F 5/02, G06F 11/00

Značky: generování, logických, vyhodnocování, testu, sérioparalelní, zapojení, obvodů

Text:

...modifikační vstup 33 bloku 3 pro qenerování kôdových slov a modifikační vstup 33 bloku 3 pro adresaci klopných obvodů a kontrolních bodů. Testovací jednotka 3 je płipojena k prvnímu externímu datovému vedení 33 a k druhému externímu datovému vedení 13, k nimž jsou připojeny neznázorněné testované jednotky.Funkce zapojení podle vynélezu je následujícíBlok 3 generovaní ködových slov vytváří postupně části kôdového slova lineárního kódu C ...

Zapojení logických obvodů s potlačeným vlivem rušení v rozvodu země

Načítavanie...

Číslo patentu: 259311

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kottek Eduard, Kudrna František

MPK: H03K 19/00

Značky: potlačeným, země, zapojení, vlivem, rušení, rozvodu, logických, obvodů

Text:

...jsou spojený se vstupními svorkamí druhých hradel dvojic, přičemž první a druhé hradlo každé dvojice hradel spolu topologicky sousedí a zemní svorky prvního a druhého hradla každé dvojice hradel jsou připojeny na společnou zemní sběrnici. V dalších zapojeních může být kritických cest více než jedna.Výhodou řešení je, že rozdělením hradel na kritické cestě do dvojíc, které jsou připojeny zemní svorkou na stejný napěčový potenciál, se kompenzuje...

Zařízení pro testování logických obvodů a odporů na osazené desce plošného spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258388

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kolliner René, Kubát Richard, Mattausch Pavel, Pokorný Zdeněk, Strnad Pavel, Uhlíř Karel

MPK: G01R 31/00, G01R 31/28, G01R 31/26...

Značky: logických, spoje, zařízení, obvodů, osazené, plošného, odporu, testování, desce

Text:

...sběrnicového výstupu bloku lg volby logického testu a jeho třetí sběrnicový vstup łjg je propojen do třetího sběrnicového výstupu bloku lg adres kroku testu obsaženého v bloku lg řídících signálu, jenž současně obsahuje blok lg časovacích signálu a blok lgł hodin, jehož vstup lglł je přiveden k druhému výstupu řídicího počítače lg a současně prvý sběrnicový vstup łggl bloku lg řídíoích signálu je zapojendo druhého sběrnicového výstupu bloku...

Zapojení čtyřhodnotových logických obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258260

Dátum: 16.08.1988

Autor: Chůra Vladimír

MPK: H03K 19/20

Značky: zapojení, obvodů, logických, čtyřhodnotových

Text:

...zařízení sledovat, řídit,samočinně regulovet a podobně.superlogika má pravdivostní logické hodnoty 0, U 0, Ul, 1 dvou proměnných Q, g a kromě toho uvažuje tzv. nouzový stav, kdy čtyřhodinová logika přechází na klasickou dvouhodnotovou logiku tak, že se ztotožní pravdivoetní hodnota UO s pravdivostní hodnotou 0 a současně také pravdívostní hodnota Ul s pruvdivostní hodnotou 1.Teorie superlogiky chápe pravdivoetní hodnotu U 0 jako spíš 0 než 1 a...

Zapojení základního modulu pro stimulaci a vyhodnocení logických stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257977

Dátum: 15.07.1988

Autori: Uhlíř Karel, Strnad Pavel, Kolliner René, Mattausch Pavel

MPK: G01R 31/28

Značky: logických, stimulaci, stavu, základního, zapojení, vyhodnocení, modulu

Text:

...bloku lg základního měřicího modulu je taktéž spojen s hradlem § 99 bloku lg základního měřicího modulu. Výstup hradla ggg bloku lg základního měřicího modulu je spojen s blokem l řídicích obvodů.Kaskádní zapojení podle obr. 2 je složeno 2 bloku l řidících obvodů, bloku l taktovacíchsignálů, bloku l reference a z bloku lg, gg až gg základních měřicích modulů. Blok lřídicích obvodů je sběrnicovými výstupy spojen s blokem l taktovacích...

Zapojení převodníku nesymetrických logických úrovní na symetrické logické úrovně

Načítavanie...

Číslo patentu: 242368

Dátum: 01.12.1987

Autori: Krušina Robert, Jelínková Jana

MPK: H03K 5/00

Značky: zapojení, logické, logických, převodníku, nesymetrických, úrovně, úrovní, symetrické

Text:

...npn je připojen nazápornou svorku Q zdroje a jeho kolektor je též připojen na výstupní svorkú Q převodníku.Na vstupní svorku l převodníku, který je dále funkčné popsán bez zátěže tvořené obvykle vstupem navazujícího obvodu CMOS, při. cházejí vstupní logické úrovně v logice TTL. Je-li na vstupní svor ce l úroveň log O, je na výstupní svorce g zesilovače QQ napětí blízké nulovému napětí a proud z výstupní svorky g zesilovače QQV se uzavírá přes...

Zapojení komparátoru pro vyhodnocení shody dvou logických úrovní

Načítavanie...

Číslo patentu: 241247

Dátum: 15.09.1987

Autori: Altmann Josef, Crhák Karel

MPK: G01R 17/02

Značky: úrovní, zapojení, vyhodnocení, shody, komparátoru, logických

Text:

...T 1 je jařipojen na první svorku B druhého zdroje napětí, přičemž druhé svorky G těchto zdrojů napětí, zdroje U napájecího napětí a výstupního napětí jsou navzájom propojeny.cinnost komparátoru podle výnálezu je následující je-li na vstupní svorky A a i prvního, respektive druhého zdroje napětí přivedeno napětí shodné velikosti, jsou oba tranzistorý T 1 a T 2 uzavřený a výstupní na 4pěti na svorce X výstupního napětí má velikost napětí...

Zapojení pro řízení přenosu logických binárních signálů, zejména pro řídící jednotky důlních automatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 249629

Dátum: 15.04.1987

Autori: Martínek Václav, Bugár Ján, Horáček František, Brejška Jiří, Habada Oldřich

MPK: G05B 23/02

Značky: automatik, zapojení, řídící, zejména, binárních, přenosu, logických, signálu, řízení, důlních, jednotky

Text:

...3 j 249 629 prvního obousnčrného třístsvovčho budíeího členu e součssni se čtvrtý výstupe zetěžovecího členu s s druhý výstupe dekődovscího členu. První výstup dekődovecího členu je spoje s pátý výstupe zetčžovecího členu e součesnč e první vstupe zesilovecího třístevověho členu, jehož druhý vstup je spojen s druhý výstupe řídícího členu. Třetí výstup řídíeího členu je spojen se třetí vstupe džiloveoího třístsvověho členu, jehož čtvrtý...

Řídící jednotka logických binárních funkcí, zejména důlních automatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 249628

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brejška Jiří, Habada Oldřich, Horáček František, Schlemmer Arnošt, Bugár Ján

MPK: G05B 23/02

Značky: řídící, funkcí, automatik, binárních, logických, důlních, jednotka, zejména

Text:

...628 dále se všemi n-tými datovými vstupy prvního až n-tého výstupního bloku a se všemi n-tými obousměrnými vstupy prvního až n-tého přenosového bloku. Prvníadresový výstup prvního stupně ovládacího a kontrolního bloku je spojen s druhým vstupem prvního vstupního bloku. N-tý adresový výstup prvního stupně ovládacího e kontrolního bloku je spojen s druhým vstupemn-tého vstupního bloku. První adresový výstup druhého stupně ovládacího a...

Zapojení pro ovládání a kontrolu logických binárních funkcí, zejména pro řídicí jednotky důlních automatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 248433

Dátum: 12.02.1987

Autori: Brejška Jiří, Habada Oldřich, Bugár Ján, Horáček František

MPK: G05B 23/02

Značky: binárních, řídící, automatik, funkcí, důlních, logických, jednotky, ovládání, zapojení, zejména, kontrolu

Text:

...frokvenčního členu a se třetím vstupom zabozpečovacího členu, jehož pátý vstup je spojon s výstupom resotovacího členu a jehož první výstup je spojon jednak se vstupom třetího negačního členu spojeného svým výstupom o kontrolním výstupom, jednak s prvním výstupom indikačního členu,jehož druhý výstup je spojon s prvním signelizačním výstupoma jehož třetí výstup je spojon s druhým signalizečním výstupom. Vstup indiksčního členu je spojon s...

Zapojení pro řízení logických binárních funkcí, zejména pro řídicí jednotky důlních automatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 248432

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bugár Ján, Brejška Jiří, Habada Oldřich, Horáček František

MPK: G05B 23/02

Značky: funkcí, automatik, jednotky, zejména, binárních, zapojení, řídící, řízení, logických, důlních

Text:

...s výstupe třetího přizpůsobovecího členu a s druhým vstupe čtvrtého součinového členu, jehož výstup je spojen s prvním vstupom čtvrtěho pamlłovćho členu a jehož první vstup je spojen s výstupom prvního negečního členu. Vstup prvního negačního členu je spojen s prvním výstupom dekődovacího členu,jeho druhý výstup je spojen se vstupom druhého negačního členu. Výstup druheho negečního členu je spojen s prvním vstupom třetího součinového...

Kaskádne zapojenie programovateľných logických polí pre riadenie automatov v keramickej výrobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 233458

Dátum: 15.09.1986

Autor: Kapolka Jozef

MPK: G06F 15/46

Značky: logických, programovatelných, kaskádne, zapojenie, automatov, polí, riadenie, výrobe, keramickej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši keskádne zapojenie programovateľných logických polí pre riadenie automatov v keramickej výrobe na vytvorenie kombinačných logických obvodov v prípade, že je potrebné rozšíriť počet vstupov, počet výstupov a počet termov. Signály od riadeného technologického procesu sú privedené na vstupy dvoch programovateľných logických polí, pričom ich výstupy sú privedené ne vstupy ďalšej dvojice programovateľných logických polí. Výstup z...

Zapojení pro uvolňování průchodu logických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231703

Dátum: 15.07.1986

Autor: Bocek Karel

MPK: G08C 19/02

Značky: průchodu, signálu, zapojení, logických, uvolňování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení se skládá nejméně ze dvou signálních vedení, kde první vstup prvního signálního vedení je spojen se vstupem prvního hradla, výstup prvního hradla je spojen s prvním výstupem prvního signálního vedení, a řídicí vstup prvního hradla je spojen s výstupem druhého hradla. Výstup prvního hradla je dále spojen s řídicím vstupem druhého hradla. Předností zapojení je vzájemná vazba a podmíněnost průchodu logických signálů v soustavě spřažených...

Zapojení pro záznam logických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231702

Dátum: 15.07.1986

Autor: Bocek Karel

MPK: G08C 19/02

Značky: signálu, záznam, zapojení, logických

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro záznam logických signálů je určeno k dosažení zvýšené spolehlivosti funkce záznamu logických signálů v podmínkách rušivého vlivu prostředí, zejména v průmyslových aplikacích jednoúčelových řídicích automatů. Podstata zapojení složeného nejméně z jednoho signálního vedení záleží v tom, že první vstup prvního signálního vedení je spojen jednak s prvním vstupem prvního paměťového obvodu a jednak s jedním vstupem kombinačního logického...

Kaskádne zapojenie programovateľných logických polí pre riadenie automatov v keramickej výrobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 227168

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kapolka Jozef

Značky: logických, kaskádne, riadenie, polí, keramickej, výrobe, automatov, zapojenie, programovatelných

Zhrnutie / Anotácia:

Kaskádne zapojenie programovateľných logických polí pre riadenie automatov v keramickej výrobe, ktoré je zložené z programovateľných logických polí ako prvkov s veľmi veľkou integráciou k vytvoreniu sekvenčných logických obvodov, vyznačujúce sa tým, že výstupy snímačov polohy riadeného technologického procesu sú pripojené na prvé vstupy (1 a 2) prvého a druhého programovateľného logického poľa (101 a 102), prvé výstupy (3 a 4) prvého a druhé ho...

Způsob rovnocenného přístupu skupiny logických procesorů k vstupním a výstupním dvouhodnotovým signálům z technologického procesu a zapojení obvodu k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 231311

Dátum: 15.05.1986

Autori: Severa Josef, Brabec Jiří, Popov Petr

MPK: G06F 15/16

Značky: přístupu, vstupním, dvouhodnotovým, logických, skupiny, obvodů, zapojení, způsob, rovnocenného, technologického, signálům, procesu, provádění, procesoru, výstupním

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob rovnocenného přístupu skupiny logických procesorů k vstupním a výstupním dvouhodnotovým signálům z technologického procesu a zapojení obvodu k jeho provádění. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kterýkoli z logických procesorů, chce-li získat datovou linku komunikace se stanicemi diskrétních signálů, produkuje vlastní signál linkové kvitance právě tehdy, když se na trase linkových adres objeví hodnota korespondující...

Zapojení pro vyhodnocování dvojice fázově posunutých logických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223632

Dátum: 15.03.1986

Autor: Holub Igor

Značky: posunutých, logických, signálu, dvojice, vyhodnocování, fázové, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru automatizace a řízení. Problém vynálezem řešený je zjednodušení zapojení a vyloučení možnosti vzniku hazardních stavů. Podstatou vynálezu je zapojení vytvořené ze dvou posuvných registrů, jejichž oba první vstupy jsou zároveň vstupy zapojení. Dále je zapojení vytvořeno dvěma logickými obvody typu nonekvivalence, jedním dekodérem a vyhodnocovacím zařízením. Zapojení má vstup pro hodinové impulsy. Vynálezu lze zejména využít...

Paměť RAM logických analyzátorů nebo generátorů slov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229027

Dátum: 15.03.1986

Autor: Neumann Libor

MPK: H03K 19/01

Značky: logických, generátoru, paměť, analyzátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Paměť RAM logických analyzátorů nebo generátorů slov, na jejíž první vstupy jsou připojeny vodiče vstupních dat, na jejíž výstupy jsou připojeny vodiče výstupních dat a na jejíž druhé vstupy jsou adresními vodiči připojeny adresovací obvody, přičemž mezi adresovacími obvody a paměť RAM je zapojena vyrovnávací paměť adresy. Adresovací obvody jsou připojeny na vstupy vyrovnávací paměti vodiči příští adresy a výstupy vyrovnávací paměti jsou...

Zapojení jednotného obvodu logických úprav společných uvolňovacích signálů v rozvodnách o dvou sekcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 226967

Dátum: 01.01.1986

Autori: Ročák Jaroslav, Červený Jindřich, Cabicar Rudolf

Značky: společných, zapojení, sekcích, rozvodnách, signálu, úprav, jednotného, logických, uvolňovacích, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení jednotného obvodu logických úprav společných uvolňovacích signálů pro rozvodnny o dvou sekcích, sestávající ze čtyř součinových obvodů, vyznačené tím, že napájecí svorky (19,29,39,49) všech součinových obvodů (1,2,3,4) jsou spojeny s napájecí svorkou (59) zapojení, jehož prvý vstup (51) je spojen jednak a prvým vstupem (11) prvého součinového obvodu (1), jednak a prvým vstupem (21) druhého součinového obvodu (2) a jednak s druhým...

Zapojení pro identifikaci jednoznačně postupného přechodu dvojice vstupních logických signálů do inverzních stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220813

Dátum: 15.12.1985

Autor: Holub Igor

Značky: stavu, signálu, postupného, zapojení, vstupních, inverzních, dvojice, identifikaci, přechodu, jednoznačně, logických

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je vytvořeno ze dvou klopných obvodů typu D nebo ekvivalentního typu. Hodinový vstup prvního klopného obvodu, tzv. podmínkového, je spojen s nulovacím vstupem druhého klopného obvodu, tzv. hlavního a zároveň s první vstupní svorkou zapojení. Nulovací vstup prvního klopného obvodu je spojen s druhou vstupní svorkou zapojení a případně se vstupem dat prvního klopného obvodu, jehož první výstup je spojen se vstupem dat druhého klopného...

Zařízení k výběru znaku na alfanumerické displayi, zejména logických analyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225702

Dátum: 15.10.1985

Autori: Legát Pavel, Novotný Michael, Vrba Radimír, Smíšek Jiří, Sechovský Hynek, Malec Zdeněk

Značky: výběru, displayi, zejména, zařízení, analyzátorů, alfanumerické, znaků, logických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení, které umožňuje optický výběr zvoleného znaku ze zobrazeného alfanumerického, numerického nebo symbolického textu, jeho následné zapamatování a případnou změnu. Řešení se dosahuje zpětnovazebním spojením výstupu q-slovné hlavní paměti, do které se ukládají zobrazované údaje, se vstupem této pamětí přes multiplexer přepínajícím zobrazované znaky, přes řízený dekodér pro změnu znaku, přes jednoslovnou posuvnou vyrovnávací...

Zpožďovací obvod logických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219473

Dátum: 15.08.1985

Autor: Mikulášek Zdeněk

Značky: signálu, zpožďovací, logických, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zpožďovacího obvodu logických signálů s krátkou zotavovací dobou. Zapojení je určeno k využití v oblasti TTL v sítích logiky v informačních měřicích systémech. Podstatou vynálezu je dvojice monostabilních klopných obvodů zapojených se dvěma invertory a dvěma pomocnými RC členy se čtyřvstupovým součinovým hradlem, jehož výstup současně tvoří výstupní svorku obvodu. Zapojení je určeno k zpoždění účinku signálu v určitém časovém...

Zapojení pro paměťové zobrazení analogových a logických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221856

Dátum: 15.06.1985

Autor: Bernkopf Jaroslav

Značky: logických, zapojení, analogových, signálu, zobrazení, paměťové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro paměťové zobrazení analogových a logických signálů, vhodného zejména pro analýzu analogových a logických obvodů. Zapojení podle vynálezu je tvořeno tak, že analogový signál se přivádí na vstup analogově digitálního převodníku, jehož výstupy jsou spojené s prvními vstupy přepínače záznamu. Na druhé vstupy přepínače záznamu se přivádějí analogové signály. Výstupy přepínače záznamu jsou spojené se vstupy paměti....

Zařízení pro nastavování sekvenčních obvodů logických systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214108

Dátum: 01.07.1984

Autori: Jirkovský Jiří, Němeček Václav, Větrovec Jindřich

Značky: logických, nastavování, systému, zařízení, obvodů, sekvenčních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro nastavování sekvenčních obvodů logických systémů, zejména u válcovacích tratí a upráverenských línek. Vynález řeší nastavování a nulování sekvenčních obvodů z více než dvou míst, a to buď prostřednictvím kontaktních spínačů, nebo libovolným bezkontaktním signálem. To se děje tak, že na výstupů logického součinového bloku vznikne trvalý napěťový skok, který vybudí časový blok, na jehož výstupu vznikne krátký časový...

Elektronický obvod pro generaci logických signálů diakritických znamének

Načítavanie...

Číslo patentu: 215576

Dátum: 15.04.1984

Autor: Burda Jaroslav

Značky: elektronický, signálu, obvod, diakritických, generaci, znamének, logických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektronického obrodu doplňujícího vyráběný integrovaný generátor 64 alfanumerických znaků o možnost zobrazení jednoho ze čtyř diakritických znamének, tj. háčku, čárky, kroužku a stříšky nad znakem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na výstupy generátoru znaků jsou připojeny výstupy hradlovacího členu, jehož hradlovací vstup je spojen s generátorem znaků a tři vstupy na výstupní sběrnici diodové kombinační matice, spojené s...

Zapojení obvodu pro porovnávání dvou množin logických proměnných

Načítavanie...

Číslo patentu: 214584

Dátum: 30.03.1984

Autor: Melichar Josef

Značky: porovnávání, obvodů, proměnných, zapojení, množin, logických

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro porovnávání dvou množin logických proměnných o n prvcích, vyznačující se tím, že výstup zdroje (1) hodinových impulsů je zapojen na řídicí obvod (2) a na vzorkovací obvod (3), přičemž výstupy řídicího obvodu (2) jsou zapojeny na vzorkovací obvod (3), čítač (4) množiny X, čítač (5) množiny Y a vyhodnocovací obvod (7), výstupy vzorkovacího obvodu (3) jsou zavedeny do čítače (4) množiny X a do čítače (5) množiny Y, výstupy...

Testovací blok, zejména pro vyhodnocovací zařízení k testování binárních logických funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213592

Dátum: 01.03.1984

Autori: Habada Oldřich, Bugár Ján

Značky: zařízení, vyhodnocovací, funkcí, logických, testování, blok, testovací, binárních, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší testovací blok pro vyhodnocovací zařízení k testování binárních logických funkci, kde je komplexně zajištěna automatizace procesu kontroly testovaného zařízení. Testovací blok obsahuje připojovací modul, testované zařízení, přepojovací modul, základní programovací modul, indikační programovací modul, komunikační modul, ovládací výstupní modul, indikační vstupní modul, napájecí modul a signalizační a ovládací modul. Testovací blok...

Řídící blok, zejména pro testování binárních logických funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213591

Dátum: 01.03.1984

Autori: Habada Oldřich, Bugár Ján

Značky: zejména, testování, funkcí, blok, logických, binárních, řídící

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídícího bloku pro testování binárních logických funkcí. Konstrukce bloku je přizpůsobena pro variabilní strukturu nadřazeného řídícího systému, podle skladby zkoušených jednotek a podle nároků na vlastní průběh testu. Řídící blok obsahuje pět paměťových členů, součtový člen, čtyři výpisové moduly, startovací modul, vstupní modul, povelový modul, časový modul, pracovní paměťový modul, krokový paměťový modul, porovnávací modul a...

Karta s plošnými spoji logických integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213559

Dátum: 01.03.1984

Autori: Malchar Lumír Ostrava, Špiřík Jiří Havířov

Značky: karta, spoji, integrovaných, logických, plošnými, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká karty s plošnými spoji elektrických integrovaných obvodů, kde plošné spoje /2 a 3/ jsou na obou stranách karty a jsou upraveny jako rovnoběžky, které jsou na sebe kolmé. Plošné spoje /2 a 3/ jsou navzájem v místě jejich křížení propojeny elektrickými vodiči /5/ skrze otvory /4/, procházejícími kartou, zhotovenou z plošné desky /l/ z elektricky nevodivého materiálu. Karta podle vynálezu je jako příklad znázorněna v axonometrickém...