Patenty so značkou «lodí»

Systém na vyprázdňovanie tankových lodí pre plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5876

Dátum: 29.01.2003

Autor: Gerhard Horst

MPK: F17C 7/00

Značky: systém, lodí, tankových, vyprázdňovanie

Text:

...jedna nádrž je pritom vybavená ponorným čerpadlom. Čerpadlami nevybavené nádrže sú vyprázdňované pomocou vyššie zmieneného zvýšenia tlaku v nádobách s ponorných čerpadlami. Tým sadosiahne úspora investícií na čerpadlá a väčšia flexibilita.0008 vynález má byť ďalej s odkazom na príslušný výkres bližšie vysvetlený na základe nasledujúceho opisu výhodných príkladov uskutočnení. Výkresobr. 1 schematícké vyobrazenie systému na vyprázdňovanie...

Dynamická ochrana lodí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2906

Dátum: 11.06.2001

Autor: Peťko Marian

MPK: E02B 3/26, E02B 7/20

Značky: dynamická, lodí, ochrana

Text:

...pôvodnej polohy avytváranie predpätia priečneho lana. Brzdná sila savplyvom teploty ani iných vplyvov nemení.Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obr. l, ktorý znázorňuje celkovýaxonometrický pohľad na dynamickú ochranu lodí.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRiešenie dynamickej ochrany podľa obrázku l je tvorené jednou lanovou sieťou ,l. Na jej koncoch sú upevnené osi sústavy lanových kladiek 2. Na každej z dvoch klietok 3...

Dopravník, obzvlášť na prepravu športových pretekárskych lodí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1494

Dátum: 04.06.1997

Autori: Levko Vladimír, Peťko Marian

MPK: B61B 11/00

Značky: pretekárskych, lodí, dopravník, prepravu, športových, obzvlášť

Text:

...dno lode alebo iného predmetu a prispôsobujú sa rôznym priečnym i pozdlžnym profilom predmetov. V dôsledku takéhoto stabilného uloženia lode alebo iného predmetu a účinkom tlmenia rázov pružnými pásmi zníži sa merný tlak na prepravované predmety. Článková reťaz s reťazovými kolesami a samočinným napínaním odstraňujú vyskytujúci sa preklz, a tým potrebu neustáleho napínania, a dalej valiace kladky ako súčasť reťazí znižujútrenie a potrebný...

Zariadenie na uchytenie potopených telies vrakov lodí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 102

Dátum: 07.07.1993

Autor: Raffai Ladislav

MPK: B63C 7/16, B63C 7/02

Značky: telies, vrakov, lodí, potopených, zariadenie, uchytenie

Text:

...vyzvedávání případ od případu improvizuie. což předstauuie značné vícenáklady na každé konkretní vyzvednuti plavidla. I když žádný vlastník či provozovatel plavidla si ve chvíli ie 1 ich spuštění na vodu havárii či iehm putmpení nppřipcuští. realita bývá poněkud iiná. Varu 1 ícím 1 případy isou havária a potopení jaderných ponorek. či jiných plavidel 5 nebezpečným nákladem. kde při ieiich setrvání na dně ie spnieno s reálnou hrozbou...

Kryty nákladových priestorov lodí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255290

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kyjanek Jozef, Kadlec Stanislav

MPK: B63B 3/08

Značky: lodí, nákladových, krytý, priestorov

Text:

...lodí, kde na obr. 1 je schéma bokorysu celkovej zostavy krytov včítane uloženia v otvorenej polohe. Ľavé panely l, 3 a § a prave panely 3, A a É sú spojené jednoduchými klbovými závesmi lg ako je znázornená na obr. 4. Na obr. 2 je znázornený bokorys schémy spojenia lavých panelov Q a pravých pane 1 ov,g nakloneným spojovacim článkom 1, ktorý je pripojený v ľavom hornom rohu prvým čapom li k pravému panelu 3 a k Iavému panelu Q druhým...

Ochranný kryt okna nástavieb riečných lodí, použitý pri preprave cez more

Načítavanie...

Číslo patentu: 223654

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kollár Attila, Kurucz Andrej

Značky: použitý, přepravě, riečných, nástavieb, ochranný, lodí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je ochrana okien nástavieb pri preprave cez more. Podstatou vynálezu je prelisovaný plech s rámom, ktorý sa pripevní na vonkajšiu stenu nástavby, pričom osi prelisov sú rovnobežné s kratšou stranou okna.

Zařízení pro snížení ponoru plavidel, zejména nákladních lodí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219483

Dátum: 15.08.1985

Autor: Felgr Jaroslav

Značky: snížení, nákladních, plavidel, ponoru, lodí, zejména, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro říční plavidla se skládá z dílčích tlakových nádob, spojených v jeden celek. Zařízení upevněné na ponorné části plavidla je opatřeno soustavou tlakových nádob, jejichž vnitřní prostor je naplněn dílem nepropustnou hmotou, např. polyurethanem a dílem plynným médiem, např. vzduchem. Soustava je vytvořena z horizontálně i vertikálně spojených pneumatik navzájem propojených pomocí spojovacích šroubů a tmelu. Takto vytvořená soustava...

Zariadenie na využitie energie morských vĺn k pohonu lodí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218632

Dátum: 01.06.1985

Autor: Kokoš František

Značky: energie, lodí, pohonů, využitie, zariadenie, morských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie využitia energie morských vĺn k pohonu plavidiel. Vynález spadá do oboru lodiarstva. Využitie energie morských vĺn k pohonu lodí, lodných agregátov a iných zariadení sa prevedie tým, že plavidlá sú opatrené pevnými žľabmi, ktoré z vonkajšej strany od ponoru plavidla k vrchnej hrane pevných žľabov sú zhotovené pod uhlom viac ako 15 stupňov z toho dôvodu, aby sa do nich bez odporu dostávala voda z morských vĺn. Voda z...

Zařízení pro rotorový pohon lodí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215405

Dátum: 01.01.1985

Autor: Radev Stefan

Značky: pohon, zařízení, rotorový, lodí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení zvýšeného pracovního efektu při nižším příkonu a zlepšených plavebních vlastností lodí. Uvedeného účelu se dosáhne použitím rotorových vrtulových hnacích ústrojí, vytvořených z menších lodních vrtulí umístěných na hřídelích, jednak s hnanými konci upevněnými v trupu lodi, jednak zavěšené na a mezi ploutvemi podélného hydrodynamického tvaru, upevněných oboustranně symetricky na trupu lodi.