Patenty so značkou «lítiových»

Metóda lítiových výmenných reakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8348

Dátum: 01.02.2008

Autori: Eyholzer Markus, Quittmann Wilhelm, Roberge Dominique, Rainone Fabio, Zimmermann Bertin

MPK: C07C 2/00, C07C 33/46, C07F 1/02...

Značky: výmenných, lítiových, metoda, reakcií

Text:

...úplnej lítiovej výmennejreakcie za využitia viac ako jedného injekčného bodu vedie k nárastu počtu hotspotovV mikroreaktore a súčasnému zníženiu nárastu teploty V každom z hotspotov V porovnaní s typickými mikroreaktormi, ktore obsahujú len jednu zmiešavaciu a reakčnú zónu. Navyše,keďže jedna z dvoch zlúčenín je zriedená v prvotnom toku obsahujúcom druhú zlúčeninu,zníži sa tiež tvorba vedľajších produktov a zvýšia sa výťažky. Táto...

Selektívna membrána lítiových iónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19157

Dátum: 24.04.2007

Autori: Castetbon Alain, Berger Martial, Costarramone Nathalie

MPK: B01D 71/82, G05D 21/02

Značky: membrána, lítiových, iónov, selektívna

Text:

...ktorom sa meria celková elektrická vodivosť chladiacej vody alebo jej vzoriek, aby sa potom určila koncentrácia lítia pri zmeranej teplote t, podľa vzťahu lujo. l - z, (o.223 - Li rO,03)4 (25 4014513kde 3 predstavuje korekčný výraz, ktorý berie do úvahy prítomnosťeventuálnych nečistôt v chladiacej vode primárneho okruhu, výraz (3 sa určuje pomocným periodickým meraním koncentrácie Iitia atómovou spektrometriou. Tento spôsob a zariadenie pre...

Zapojenie na ochranu jednotlivých lítiových článkov pri nabíjaní v sérii

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4423

Dátum: 06.04.2006

Autor: Sklenár Jozef

MPK: H02J 7/10

Značky: článkov, sérií, ochranu, jednotlivých, nabíjaní, lítiových, zapojenie

Text:

...presnejšie. V pripade pulzného nabíjača zvlnenie napätia spôsobí len malé zníženie prúdu, navyše čiastočne otvorený unípolámy tranzistor toto zvlnenie vyhladí. Ochrana článkov je pritom zabezpečená plnohodnotne, a to dokonca aj v prípade chybného nastavenia nabíjača. Zapojenie je možné doplniť na samostatný nabíjač jednoduchým obmedzením prúdu. Po doplnení zapojenia o vyrovnávací prúd malej hodnoty je zapojenie vhodné aj na vyrovnanie...