Patenty so značkou «lití»

Mechanismus pro zavírání u stroje pro lití pod tlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268756

Dátum: 11.04.1990

Autori: Füller Klaus, Elsner Lothar, Scholz Volker, Wabbels Klaus

MPK: B22D 17/26

Značky: zavírání, lití, mechanismus, stroje, tlakem

Text:

...Tnyannpuumn 8 Hanopmoň nmnocTM B uMMHua paanuxunmm 7 coenMHmaTca na auaopy MAM npnno c uMaMHnpon 3 anMpaHM 9 14 MAM me C renmpaTouM Hananncra nuTmKa 3 npM noMUmM KaMnneKTa xonunux Knananoa 11. 9, 1 M wapen Tpyamnpmuond 2. H. 1 U. 12. 13.Hanmpuaa nunocrb 17 MnMHnpa 3 aMuKanMn 4 no uudopy čoenmnnercn MAM nanes Tyounpnnunu 22, lľm 2 M KUMHAGKT xonasux KnanaH 0 a 9. 1 npänú c reHepaTmpnn Hanouúro nauneHMm 3. MMM me Hepes Tpyaonpmmunu 19...

Zaváděcí dráha pro startovací zátku k plynulému lití oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 266773

Dátum: 12.01.1990

Autor: Stehno Josef

MPK: B22D 11/08

Značky: zaváděcí, plynulému, zátku, startovací, lití, oceli, dráha

Text:

...většími třecími silami než kratší části horních větví tsžných řetězů, která se vzhledem ke stsrtovací zátoe posunou směrem k místu prohnutí, čímž dojde k oddělení unášecího háku od článku stsrtovací zátky s jeho snadněmu uvolnění ze záběru.Ne připojenýoh výkresoch je znázorněn příklsd provedení podle vynálezu, kde na obr. l je zevdděoí dráhe v nćryeu s nn obr. 2 je zsvdděoí dráhe v příčněm řezu.základní částí ssváděoí dráhy je oběšnł...

Šedá litina pro plynulé lití tyčí a profilů k obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265920

Dátum: 14.11.1989

Autor: Koudela Václav

MPK: C22C 37/00

Značky: tyčí, plynule, profilů, lití, obrábění, litina, šedá

Text:

...litina pro plynulé liti tyčí a profilu k obráběni,podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívâ v tom, že litina obsahuje podle hmotnosti 2,8 až 3,5 8 uhliku, 2,5 až 3,5 křemiku, 0,25 až 0,50 S manganu, do 0,10 8 chromu, do 0,030 do 0,10 chromu, do 0,10 S niklu, do 0,03 2 molybdenu, do 0,05 1 vanadu, do 0,08 Imědi, do 0,01 Q antimonu, Plynule lité odlitky z šedé iitiny podle vynálezu jsou homogenní v celém průřezu, maji velmi jemný grafit a...

Vodicí a rovnací stolice pro plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264799

Dátum: 12.09.1989

Autori: Cagaš Jaroslav, Nykl Vítězslav

MPK: B22D 11/128, B22D 11/12, B22D 11/14...

Značky: stolice, lití, plynule, vodiči, kovů, rovnací

Text:

...písmene V s čepy, na kterých jsou uložena výkyvná ramena s pohonem pracovního válce a táhla přítlačných hydraulických válců. Podstatou vynálezu je také to, že v dolních částech třmenů jsou vytvořeny vodorovné oboustranné drážky, do kterýchzapadá jednak ozub, vytvořený na rámu a jednak ozub upínací příložky, připevněné k rámu.Výhodou stolice podle vynálezu je, že umožňuje umístit vložený opěrný válec podle požadavku technologíe lití....

Manipulátor pro vyjímání odlitků z formy stroje pro tlakové lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 263997

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šmiga Slavomír, Kornucík Ján

MPK: B22D 29/00, B22D 17/22

Značky: odlitků, tlakově, vyjímání, formy, stroje, lití, manipulátor

Text:

...Na výstup-ním hřídeli pohonné jednotky 2 rotace je pevné u-chyceno lozubené kolo 3, které zabíré do ozubeného vénoe 4,pevné spojeného s jedním koncem ramena 5. Na druhém konci ramena 5 je uchycena zvedací pohonná jednotka 10, kterou tvoří motor 11, na jehož výstupu je uchycena páka 12 a na ní je otočné uchycený kamen 13, posuvné uložený na zvedacím ramenu 14. Zvedací rameno 14 je otočné ulože-no na čepu 16. Ke zvedacímu ramenu 14 je...

Způsob lití protáhlých betonových dílců a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 262657

Dátum: 14.03.1989

Autor: Paakkinen Ilmari

MPK: E04C 1/06

Značky: způsob, lití, dílců, provádění, protáhlých, betonových, zařízení

Text:

...směsi a hmotnost dílce se zmenší. Pro prüřez trubkového jádra 4 podle obr. .4 je vhodná velikost úhlu natáčení o například asi 20 °. Tento úhel závisí na průměru trubkového jadra 4. Měřeno na obvodu trubkového-jádra 4 je vhodná amplituda pohybu asi 2 až 20 mm. Sousední trubková jádra 4 samohou pohybovat synchronně v opačných smyslech nebo ve stejném smyslu. Natáčecí pohyb může být vyvozován mechanicky, hydraulicky nebo pneumatický.Obr....

Kokila krystalizátoru pro horizontální plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262503

Dátum: 14.03.1989

Autor: Koudela Václav

MPK: B22D 11/14, B22D 11/04

Značky: kovů, horizontální, plynule, lití, krystalizátoru, kokila

Text:

...jehož podstata spočívá v tom,že podělná osa dutiny kokíly leží výstředně nad podélnou osou souměrnosti krystalizátoru.Výhodou kokily podle vynálezu je docílení slitku se soustředným jádrem a rovnoměrnou tlouštkou kůry ztuhlé v kokile krystalizátoru. Výstředná grafitová kokila je uložena v chladiči tak, aby ve směru největšího odvodu tepla, tj. dolů, byla stěna kokily nejtlustší, kdežto ve směru nejmenšího odvodu tepla, tj. nahoru, byla...

Licí soustava pro stroj na odstředivé lití trubkových těles z litiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261205

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pierrel Michel

MPK: B22D 13/10

Značky: lití, stroj, těles, trubkových, soustava, odstředivé, litiny, licí

Text:

...hubička gg licího žlábku gg je uvnitř hrdlového konce ll kokíly 1, která se uvádí do rotace kolem podélné osy kg. V tomto okamžiku se kapalná tavenina vyleje do hrdlového konce ll licí pánví lg a začne téci do kokíly 1. vozík g počne se nyní pohybovat v obráceném smyslu(šípka g), takže licí hubička gg prejde po celé délce kokily 1, až vystoupí z jejího rovného konce.Po dobu celého tohoto zpětného pohybu je možné podle potřeby měnit naklonění...

Exotermická směs pro odstředivé lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 258599

Dátum: 16.08.1988

Autori: Šustek Alois, Nebeský František

MPK: B22D 27/06, B22D 13/10

Značky: exotermická, směs, odstředivé, lití

Text:

...směs dále s výhodou obsahuje od 2 do 35 hmot. katalyzátoru, například kazivec, kryolit apod. Pro odlévání tlustostěnných nebo velkorozměrných dílcu exotermická směs s výhodou obsahuje od 2 do 50 E hmot. anorganických izolačních látek, například expandevaný perlit nebo mikrokrystalický kysličník křemičitý.Exotermická směs podle vynálezu výrazně upravuje teplotní pole ve stěně odstředivěodlěvaněho polotovaru, a to bez ohledu na typ formy, tj....

Krystalizátor zařízení pro horizontální lití oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 246391

Dátum: 01.08.1988

Autori: Poór Robert, Podmolak Jaroslav

MPK: B22D 11/07, B22D 11/04

Značky: oceli, lití, kryštalizátor, zařízení, horizontální

Text:

...naUspořádání krystalizátoru také umožňuje upravit množstvív maziva v závislosti na velikosti zatížení v různých částechŘešení také umožňuje kombinaci známé preparace porézních grafitových dílců uhlíkatou látkou a použití skleněných výlisků. Rovněž tak uožňuje kombinaci mazání práškovitým skloms mazáním sklem ze skleněných výlisků.Příkladné provedení vynálezu je zřejmě z příklndu a dále rez z výkresu, kde obrk 1 představuje...

Stroj na lití pístu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258039

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kokoško Anatolij, Kovalev Oleg, Bolšakov Anatolij, Borisov Georgij, Jačuk Vitalij, Iovv Viktor, Zagorodnov Anatolij, Belenkij David, Semenov Nikolaj

MPK: B22D 18/04

Značky: pístů, lití, stroj

Text:

...,CÓJlepłłšt/JT crazmąy I. B na-Aľ aax Koropoü vc BOSMOXCHOCTBH) I 0 pM 30 HT 87 I 7 BH 0 I 0 yHGPQMBIHGHIJH. ycmaHuBneHÁnomoH 2, nowcpopmu 3 IAAÄKOKKJIH. Ha Topnaxvnomona 2 snom. ero Aocn nunozmeaą Buccrynuñ n 6. Ha .craäHHHG I .ycwaaoanerłyuop 7 c Bóamozxaocrnm peryimponxxey i ero nonomenus BJLOJII ocn Mamas Ho nJIocRocVTu passema noJMpopM 3 n 4 BHIIOJIHGH nas 8. B HCXOJIHOM nonomeagn ą nomouĺ 2331131414311 na HOJZVKŽJOpM kombajn. (noxaaaa...

Vodicí ústrojí mezipánvového vozu u zařízení pro plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257749

Dátum: 15.06.1988

Autori: Cagaš Jaroslav, Tučník Drahomír

MPK: B22D 41/12

Značky: plynule, lití, ústrojí, vodiči, kovů, zařízení, mezipánvového

Text:

...vůči vozu í otočnému licímu stojanu jen poměrně malé síly, přičemž opotřehení kolejnic a kuželových kol a rovněž i pojezdové odpory jsou tím minimální. Přímkový styk kuželověho uložení pojezdových kol na kolejnicích umožňuje použití minimálních prúměrů těchto kol a tím snížení rozsahu í mohutnosti převodu a dále podstatné zmenšení celého příslušného pohonu, jak po stránce rozměrů, tak i hmotnosti, což je u mezipánvových vozů velmi důležité...

Zařízení pro uzavírání a otevírání formy stroje pro tlakové lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 257448

Dátum: 16.05.1988

Autori: Krupa Jozef, Harmanský Absolón, Škuba Andrej, Tocík Pavol

MPK: B22D 17/26

Značky: otevírání, uzavírání, zařízení, tlakově, stroje, lití, formy

Text:

...otevírání formy přes pístnice pomocných hydraulických válcg a to silou, která je větší než odsunová síla pomocných hydraulických válců.Příkladné provedení zařízení pro uzavírání a otevírání formy podle vynálezu je znázorněno na výkrese a to V zavřené poloze.Pevný přední třmen 1 a pevný zadní třmen l spolu se sloupy lg tvoří rám zařízení pro uzavírání a otevírání formy stroje pro tlakové lití. K přednímu třmenu 1 je pevně uchycen...

Uložení příčníků stavěcího ústrojí mezipánve a zařízení pro plynulé lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 256212

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tučník Drahomír, Cagaš Jaroslav

MPK: B22D 41/12, B22D 11/10

Značky: příčníku, uložení, stavěcího, ústrojí, lití, zařízení, plynule, mezipánve

Text:

...ložiska, přičemž vnitřní kroužky kluzných kloubových ložisek jednak nedoléhají na hřídel stavěcího ústrojí a jednak na pouzdro.Výhodou uložení podle vynálezu je jeho univerzálnost, nebot nezávisle na sobě umožňuje bud současné natáčení hřídele stavěcího ústrojí a naklápění příčníku anebo samostatné naklápění tohoto hřídele nebo příčníku. Protože třecí odpor valivého ložiska je poměrně malý a v daných podmínkách prakticky neproměnný, lze...

Trubkový válec pro stroj k plynulému lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 244668

Dátum: 15.04.1988

Autor: Ocásek Josef

MPK: B22D 11/128, B22D 11/10

Značky: trubkový, stroj, plynulému, lití, válec

Text:

...elektronegneticw induktore i. Po obou stranáchtěchto součástí trubkováho válce je velivá lołisko 2, která obsahuje válečky á, 5, je upevněno na stojanu 1 stroje a soístäno ne protilehló straně ne odlitek z trubkovd pouzdro n, která tvoří prodlouiení váloového plášte e je ulołeno ve velivon loiisku i,válcovy nástavec 2, ktorý je prodloulen centrální krídel 1 a který prochází s nspatrnou vůlí otvoren v trubkoven pouzdru a, nosné lołe m, na...

Způsob odstředivého lití dutých válcových těles a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 255687

Dátum: 15.03.1988

Autor: Jandera Jiří

MPK: B22D 13/10, B22D 13/02

Značky: lití, zařízení, způsob, těles, odstředivého, válcových, dutých, provádění

Text:

...ventilem a je připevněn vně licího žlábku u kinematické pánve.výhodou řešení podle vynálezu je, že zabraňuje rozstřiku rcztaveného kovu v okamžikustyku s rotující stěnou kokily a zajiščuje vynášení strusky 1 veškerých vměstků do vnitŕního prostoru kokily, kde zatuhnou na vnitřním povrchu odlité trouby, odkud se odstraní následnou úpravárenskou technologií, která se běžně dosud používá. Řešením podle vynálezu je odstraněno znehodnocování...

Zařízení pro lití kovů pod tlakem s vakuováním nebo profukováním formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255614

Dátum: 15.03.1988

Autori: Karaščák Zdenek, Pčola Pavol

MPK: B22D 17/14, B22D 17/22

Značky: vakuováním, formy, kovů, lití, tlakem, profukováním, zařízení

Text:

...vytvořen jako vinutá tlačná pružina.výhodou zařízení podle vynálezu je konstrukění jednoduchoet a univerzálnost, neboč na tomto zařízení lze provádět obě pokrokové technologie tlakového lití, tj. lítí 5 vakuováním nebo profukováním formy.Na připojeném výkrese je nakreslen příklad Zařízení podle vynálezu.Do studené vertikální lisovací komory lg vchází se shore lisovací píst łł fespoda pak píst 3 pro vyrážení zbytku kovu z lisovací komory...

Stroj pro lití pístů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255539

Dátum: 15.03.1988

Autori: Belenkij David, Antonov Vladimir, Vernidub Anatolij, Kokoško Anatolij, Jakovčuk Valerij, Zlobin Valerij, Borisov Georgij, Iovv Viktor, Jačuk Vitalij

MPK: B22D 18/04

Značky: stroj, pístů, lití

Text:

...apmarypa 4 sanonnnup c BepxaeännockocwLm non nana 2. B mcxonnom nonomennn nonnoH« 2(upnBon ycnoauo ae noxasaa) Bunnmayrvns-non coópanaoro xoxnna. Hon àopmu 5 m 6 Haxonawcn B comxaymom cbcroannn. Hon cra~Hnaon I Haxonnwcnfsannndànoe ycrpoücrno 7 c MerannonpóBonom 8, Komopoe caaómeno npmBon 0 MneprnKaxLHumnepemeé meanü (npmnon ycnoaao ae uoxaaan). , ĺ Mamnaaipaóoraer cnemmnm oópaàoM.L , . T Hpn BKHDHGHHM npnnona nonoH 2, B pacwoqnn...

Manipulační ústrojí mezipánve u zařízení pro plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254750

Dátum: 15.01.1988

Autori: Cagaš Jaroslav, Nykl Vítězlav, Tučník Drahomír, Stolařík Oldřich

MPK: B22D 41/12, B22D 41/08, B22D 11/10...

Značky: lití, manipulační, zařízení, plynule, ústrojí, mezipánve, kovů

Text:

...rovnoměrné rozdělení zatížení do dvou soustředných kolejnic kruhovéjízdní dráhy i značné přetížení v havarijních stavech, které mohou nastat opřením licí pán ve o mezipánev. Dále je zaručeno odsedání pojezdových kol na kruhovou jízdní dráhu i v případě, že v důsledku hrubých místních podmínek, například vlivem ostřiku tekutého kovu nebo jejich tepelným namáháním při různých závadách lití, vykazují určité deformace funkčních ploch,kde toto...

Příčné stavěcí ústrojí mezipánve u zařízení pro plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254749

Dátum: 15.01.1988

Autori: Cagaš Jaroslav, Tučník Drahomír

MPK: B22D 11/10, B22D 41/12, B22D 41/08...

Značky: příčné, kovů, stavěcí, zařízení, lití, ústrojí, mezipánve, plynule

Text:

...příčníků, a pojezdový vůz je tvořen nosným rámem s pojezdovými koly podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že druhé konce každé dvojice příčníků jsou opatřeny výkyvnými ložisky, v nichž jsou uloženy klikové čepy klikového hřídele, jenž svými ložiskovými čepy je uložen v nosněm rámu pojezdováho vozu a na klikový hřídel je letmo nasazena pohonná jednotka.Výhmłm příčného stavěcího ústrojí podle vynálezu je, že veškeré mechanické...

Pohonná jednotka, zejména mezipánvového vozu u plynulého lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254693

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tučník Drahomír, Cagaš Jaroslav

MPK: B22D 41/12, B22D 41/08, B22D 11/10...

Značky: mezipánvového, plynulého, zejména, pohonná, lití, jednotka, kovů

Text:

...sebe kolmých rovinácií, což bezpečně zajišťuje její nutno-u minimální olej-svou nájzlří bez ítselngzpečí ííiíikíí oleje při případné, notěsnovstí nelicích ploch.Na příložeííém výlçreeu je jíľíłçledííě schemutícky ZHEÍZOLŘYPĎN jnolíoniíá jednotke. p 0 dle vynálezu na nowhr. 1 je její Čelnĺ pohled a obr. 2 je bolsgorys.Pohonnú jedírotluí, zejména rnozípüí 1 vo~vého vozu u plynulélro lití lsovfi, DOĚHG. něího provedení sesíává, z třídíllíe...

Chladič kokily pro plynulé lití kovů a kovových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254639

Dátum: 15.01.1988

Autor: Koudela Václav

MPK: B22D 11/08, B22D 11/124

Značky: kovů, plynule, slitin, lití, kokily, kovových, chladič

Text:

...chladící vody a součinitele přestupu tepla do chladící vody. Přsdepsané stoupání spirály zajištuje rovnoměrný odvod tepla v aktivně chlazeně zóně chladiče a nízkou pracovní teplotu tělesa chladiče. Umístění nátrubků shora umožňuje snadnou montáž a získání většího chladicího účinku shora, což u slitín 5 malým objemovým smrštěním vede k eliminaci nesoustřednosti tekutého jádra.Tím, že přívodní a odváděcí nátrubek jsou zaústěny shora ve...

Licí pánev se šoupátkovým uzávěrem a spojovacím mezikusem pro vakuové lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 253839

Dátum: 17.12.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 1/00, B22D 41/08

Značky: pánev, mezikusem, uzávěrem, licí, šoupátkovým, vákuové, lití, spojovacím

Text:

...osazení je zasunuto do posuvného dílu § a je zespodu uchyceno přírubou ll, upevněnou k tomuto posuvnému dílu g a jejíž dolní část je umístěna nad kanálem ll šikmeho odváděcího žlabu.l§, který je zhotoven ze šamotové čtvercové trubky vsazené do ocelověho rámu, k němuž jsou připevněna závěsná oka lg, nasunutá na vodorovnou tyč ll, připevněnou k nástavci lg posuvného dílu §, v němž je umístěna dolní keramická výlevka lg, jejíž otvor je shodného...

Způsob plynulého lití betonových objektů a posuvná licí forma k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241130

Dátum: 15.12.1987

Autor: Brokeš Peter

MPK: B28B 5/00

Značky: provádění, lití, forma, objektu, betonových, způsobu, posuvná, licí, způsob, plynulého

Text:

...ústrojíł§ 2 válce s pístem a s pomocí spojovací tyče 3 kolem vodorovných hřídelü lg, łł synchronně vždy ve stejném směru ve vzájemnm stavu.Ústrojíłł z válce s pístem tlačí na svršekg formy 3 stejnoměrnou silou, přičemž se vytváří v betonu ke zhutňování tlak, např. 0,05 až 0,1 MPa.Takto byl popsän způsob zpracování betonové směsi, při němž dochází k lití v nehybně formě. Při posuvnám lití je postup v podstatě stejný, až na to ovšem, že...

Forma k odstředivému lití dutých skleněných výrobků s členitou spodní částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241894

Dátum: 01.12.1987

Autori: Heyberger Aleš, Sedláeek Pavel, Ezr Karel, Eermák Jan

MPK: C03B 19/04

Značky: forma, výrobků, členitou, částí, dutých, odstředivému, spodní, sklenených, lití

Text:

...lze obměňovat a vyrébět tak široký sortiment výrobků, např. nádoby s dýnkem, nožkou či nąkojetí, osvětlovací tělesa s nákružkem pro uchycení a montáž elektrických součástí a pod.Příkladné provedení vynálezu .je popsáno dále a schematícky znázorněno na připojených výkresech, z nichž představujeobr. l osový řez formou v sevřené tvarovací poloze aobr. 2 osový řez formou v otevřené poloze po skončení tvarování. íFormu l / obr. l / tvoří...

Indukční míchač zařízení pro plynulé lití oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 236397

Dátum: 01.11.1987

Autori: Říha Břetislav, Baroš Lubomír

MPK: B22D 11/10

Značky: lití, zařízení, oceli, plynule, indukční, míchač

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení uchycení indukčního míchače pod krystalizátorem v chladicí komoře na zařízení plynulého lití radiálního typu, používaného zejména pro lití sochoru a bloků. Uvedeného účelu se dosáhne připevněním indukčního míchače (3) k jednomu konci dvojramenné páky, (4), kyvně uložené na nosném čepu (5) upevněném v konzole (6), jež je připevněna na konstrukci (l) chladicí komory, uspořádané v prostoru vymezeném vnitřním poloměrem...

Deskový krystalizátor zařízení pro plynulé lití oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 253245

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koláček Jaromír, Vlček Miloš, Gagaš Jaroslav

MPK: B22D 11/14, B22D 11/00

Značky: lití, deskový, kryštalizátor, oceli, zařízení, plynule

Text:

...velikostí tepelných dilatecí v místě šroubového spoje. Styčné plochy chladicích desek jsou pak k sobě pritlečovány silou nižší. než která by způsobila otlačení těchto ploch, ale zároveň silou dostetečnou pro těsnicí účinek těchto ploch. Výhodou je také, že osy šroubů rohověho spoje jsou kolmé na styčnou plochu chladicích desek, čímž vyvozené předpětí ve styčné ploše je stejné jako předpětí ve šroubech, takže ho lze velmi přesně nastavit....

Vertikální stroj pro odstředivé lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 247103

Dátum: 28.09.1987

Autori: Pavel, Hutla Petr, Lecnar Josef, Pavílek Stanislav

MPK: B22D 13/10, B22D 13/04

Značky: odstředivé, lití, stroj, vertikální

Text:

...Kpaünem Hnmnem nonoxennu.Mexannsuu 7 nan pacxpmwàa H opneuwauuu mopu 17 pacnonomeum nan nuwanxumawenanm u aaxpénnenm Ha cwannne Tax, qro ux POHHKH 32, ycrauonnenume na nnacruue 33, 3 ncxouou uonomeunn pacnonaramrcn c-aasopom Ha BHHTOBHMH nonepxnocrxnn BTYHOK 34 mapu 17. 4Honroroaxa K paöowe BGDTHKBHBHOŘ Mamnm uns ueurpoöexnoro HHTBH ocymecwsnzercn cneymmuu oöpasom. AB Tnrenb 3 sanunaewcn pacnnaañennuü Mewann H nonaercs nuranne uns nonnepmauma...

Plnicí komora pro tlakové lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241694

Dátum: 15.09.1987

Autori: Liška Josef, Janda Jioí, Koenek Arnošt

MPK: B22D 17/08, B22D 17/20

Značky: plnicí, tlakově, kovů, komora, lití

Text:

...a vnitřní plocha vnějšího pouzdra,ohraničující vakuovou dutinu, jsou opatřenylesklým povrchem. Podle jiné alternatívy jetepelně izolační dutina vyplněna sypaným,tepelně izolačnim materiálem.Plnící komora pro tlakové lití podle vynálezu zajišťuje podstatně pomalejší ochlazováni taveniny v plnicí komore, než jiná známá provedení a umožňuje dodatečnê metalurglcké zpracování částečnott krystalizací v plnicí komore.Na pripojených výkresoch...

Chladicí kanálky chladiče krystalyzátoru pro plynulé lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 245696

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sladký Jaromír, Landa Václav, Klabík Václav

MPK: B22D 11/08, B22D 11/22

Značky: krystalyzátoru, chladiče, lití, plynule, chladicí, kanálky

Text:

...a na konci jsou obě sekce chledicího keaálku spojený. Vzniká tak bifilární uložení chledicích kanĺlbl. Výhodou tohoto uspořaddní je seusodící vyústění vstupu s výstupu chladicího média, což zjednoduluje konstrućní řešení krystelizátoru a zmenšuje jeho rozměry.Stále soubčžná vedení vstupní a výstupní sekce chladícího kenilkd odstraňuje nounetrič-u nosti a nestejnoměrnosti v odvcdu tepla v činné plole chladiče krystalilítoru, jelikož v...

Chladicí kanály chladiče krystalizátoru pro plynulé lití.

Načítavanie...

Číslo patentu: 245695

Dátum: 15.09.1987

Autori: Booek Petr, Husa Václav, Olšanská Vladimíra

MPK: B22D 11/08, B22D 11/22

Značky: krystalizátoru, lití, chladiče, chladicí, plynule, kanály

Text:

...Výhodou tohoto uspořádání je souaedicí vydstění vstupu a výstupu chladícího média, což zjednodušuje konstrukční řešení krystalizdtoru a zmenluje jeho rozměry.Stálá souböžné vedení vstupní a výstupní sekce chladicího kanálu odstraňuje nesymetričnosti a nestejnoměrnosti v odvodu tepla v činnć ploäe chladiče bystelioátoru, jelikož v kazde oblasti činnd plochy je vždy stejný gradient cdvodu tepla. Je to děno protiamězvností toku chladícího media...

Zařízení na regulaci doby tuhnutí voskových modelů pro přesné lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 251865

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bártů Stanislav, Zahrádka František

MPK: B22C 9/04, B22C 7/02

Značky: modelů, zařízení, regulaci, přesné, lití, voskových, tuhnutí

Text:

...vynálezu je zařízení na regulaci doby Íllhllllllĺ voskových Inlodelů, kude ňoumy jsou roplatřeny vyjímatellnlou otevílrací kladkou, přičemž plod Otevírací lištou automatického otevírání je uspořádán dvojčin v 4ný tlakový válec s otevírací pístnici, spojený s ovládacím ventilem.Příklazd provedení podle vynälezu je zobrazen na obr. 1 a lo-br. 2, kde lobr. 1 představuje Inárysný schematický pohled na zařízení podle vyoálezu a obr. 2 je...

Grafitová kokila pro horizontální plynulé lití pásů z mědi a měděných slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237392

Dátum: 01.08.1987

Autori: Klofáč Josef, Teisler Jiří, Soukup Václav, Peřich Václav

MPK: B22D 11/00, B22D 11/08

Značky: kokila, lití, plynule, pásu, mědi, slitin, měděných, horizontální, grafitová

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je grafitová kokila pro horizontální plynulé lití pásů z mědi a měděných slitin. Pro odstranění značných rozdílů v rovinnosti odlévaných pásů je navržena úprava funkční dutiny v grafitové kokile. V dolní části je profil této dutiny grafitové kokily rovinný, v horní části je dutina grafitové kokily tvořená zakřivenou plochou, která se v příčném řezu odchyluje od rovinného průřezu o hodnotu ? t, která je maximální ve středu...

Forma pro lití pod tlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251693

Dátum: 16.07.1987

Autori: Čurko Nikolaj, Paškovič Grigorij

MPK: B22D 17/22

Značky: tlakem, lití, forma

Text:

...2) oraepcrne 11 (ůnr. 1) H caoeü Topuonoä uacwbm omopmnammuw yrnyöneúne .12(ůur. 3) n nepxueü cweuxe ornnmxn 10. B nyaucone 3 (ůnr. 1) co croponm, HDOTH Bonqnomnoň Qopmooöpasymmemy scryny 8 Bmwanxnaawena 7, ýcwanoanen ononHnTenL~ Hmü ycxopammnň BMTBHKHBETEHB 13, Bsammoeňcwsymmnü c nonopowaum pmuarom 14,ycrauonhennuw Ha ocn 15 KDOHWTGŘHH 16, saxpenneanoro 5 Buwanxnmammeň nnuwe 5. Ha nnHTe 4 nyaucoua 3 yCTaHOBneH ynop 17 nuz Bsanoeñcrnnx c...