Patenty so značkou «listové»

LED lištové svietidlo, najmä pre reklamné panely

Načítavanie...

Číslo patentu: 288258

Dátum: 27.02.2015

Autori: Benedikovičová Alica, Huemer Christoph

MPK: F21V 29/02, F21V 15/01, F21V 29/50...

Značky: reklamné, najmä, listové, svietidlo, panely

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukcia pozostáva z lišty (1) s tvarom U s chladiacim rebrovaním aspoň na jej dvoch stranách, vnútri lišty (1) sú umiestnené párové montážne drážky (2), nad dnom (13) lišty (1) je umiestnená párová nosná drážka (4), do ktorej je zasunutý nosný pás (5), na ktorom je nalepený LED pásik (12) s LED diódami (11) a šošovkami, obsahuje tiež kryt prepúšťajúci svetlo (7), vybavený vodu neprepúšťajúcou transparentnou vrstvou (8).

LED lištové svietidlo, najmä pre reklamné panely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6190

Dátum: 03.07.2012

Autori: Benedikovičová Alica, Huemer Christoph

MPK: F21V 15/01, F21V 29/02, G09F 13/04...

Značky: najmä, panely, listové, svietidlo, reklamné

Text:

...určené najmä pre reklamne panely, bilbordy a bigbordy podľa tohto úžitkového vzoru bude bližšie ozrejmené pomocou obrázkov, z ktorých na obr. l je zobrazený priečny rez LED lištovéhosvietidla. Na obr. 2 je zobrazený nosný pás s LED pásikom a LED diódami so šošovkami. Na obr. 3 je zobrazený čelný náhľad na LED lištové svietidlo.Jednotlivé uskutočnenia technického riešenia zobrazené na jednotlivých obrázkoch sú predstavované na ilustráciu...

Systém na lištové spojenie vodorovnej plochy, najmä podlahy, so zvislou stenou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3754

Dátum: 06.04.2004

Autor: Matuš Pavol

MPK: E04F 19/04

Značky: spojenie, plochy, vodorovnej, listové, podlahy, systém, stěnou, najmä, zvislou

Text:

...U a rozdeľuje výstupok na dve časti a dištančný prvok je tvorený plochým telesom v tvare štvoruholnika tvoriacim pokračovanie kotviaceho prvku v jeho spodnej časti a ohnutým kolmo na kotviaci prvok do tvaru písmenaVýhoda predloženého technického riešenia spočíva jednak vo llexibilnosti spoja, čo sa prejavuje v eliminovaní prípadných nepresnosti pri upevnení kotviaceho prvku na stenu. jednak v možnosti jednoduchého uvoľnenia lišty z...

Systém na lištové spájanie podlahy so stenou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2453

Dátum: 16.05.2000

Autor: Matuš Pavol

MPK: E04F 19/04

Značky: listové, spájanie, podlahy, stěnou, systém

Text:

...nájsť taký systém na spájanie podlahy so stenou, ktorý bude matčo najviac eliminované vyššie spomenuté nedostatky a zachované výhody. Podstata technického riešeniaSpomenuté nedostatky odstraňuje systém na lištové spájanie podlahy so stenou,najmä parketových, podľa predloženého technického riešenia. Podstata riešenia spočíva v tom, že systém pozostáva z kovovej, s výhodou oceľovej -spony, v tvare nerovnoramenného písmena U, na pripevnenie na...

Listové hnojivo na báze hydroxidu horečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2391

Dátum: 14.02.2000

Autori: Špelda Josef, Suchánková Věra, Macoun Petr, Klofáč Petr

MPK: C05D 11/00, C05D 5/00, C05C 9/00...

Značky: listové, hydroxidů, hnojivo, horečnatého, báze

Text:

...náchylnost na ich odplavenie vodou.Príprava vysoko koncentrovaných vodných disperzii hydroxidu horečnatého v zmesi s ďalšími nerozpustnými zložkami bola umožnené poznatkom, že prísada síranu horečnatého a/alebo močoviny má stekuťujťtci účinok na koncentrovanú disperziu hydroxidu horečnatého vo vode. Ich prísada umožňuje prípravu relatívne dobre tekutých disperzii hydroxidu horečnatého v zmesi s jemnemletými časticami síry a ďalšími...

Zařízení pro bezvůlový přenos pohybu mechanismu pro listové stroje na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 259497

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pěnička Jaroslav, Pavlica Zdeněk

MPK: D03C 1/26, D03C 1/28

Značky: strojích, prenos, zařízení, tkacích, pohybu, listové, mechanismu, bezvůlový, stroje

Text:

...łg západek, na níž je zavěšena na jednom konci nožová západka Q, a,na druhém konci opěrková západka łł, nasouvá se nožová západka g na nůž lg, a při dosednutí na jeho dno (obr. 4) je funkční nasouvací vůle Š vymezena na nulu. Při pohybu nože lg do zdvihu tlačí tento svou šikmou funkční plochou přes nožovou západku 5 na vložku 5 nožowé zápudky, čímž je kyvná páka l bezvůlově unášena do pracovního zdvihu. Při zpětném pohybu tlačí kyvnou páku ł...

Pevná opěra listové pružiny bez koncových ok

Načítavanie...

Číslo patentu: 251944

Dátum: 13.08.1987

Autori: Popp Rainer, Peter Christoph

MPK: B60G 11/12

Značky: listové, pružiny, koncových, pevná, opěra

Text:

...2 ur-4. Bnaronapn cnne ynpyrocrn nucrą 4, nocroauno uanpannennoü anna, Moxer KouHeHCHpOBaTbCH noaunxammmň aeprnxanbuů nsuocl mexa 5 Kponmreňua 3, np 0 non~ meHH 8 ñBHHS, npenornpamaer Bmwnrnnane peccopu na Kponmreäna peccopm 3 ycn v IIHHMH B HDOAOJHIHÓM Hanpaaneunu DÉCCODH.B cnyuae eMonTaxapeccopu na Kponmreňna peccopm 3, nncr peccopu 4 ornpy-~ xnHMsaeT na Bennuuuy Z.Bçssasopnaa onopa nucwonoñ peccopu öes nanbnen ymex, c He Menee, qem...

Elektromechanické impulsní zařízení pro listové stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243654

Dátum: 15.07.1987

Autor: Horáeek Jaroslav

MPK: D03C 1/06

Značky: stroje, impulsní, elektromechanické, listové, zařízení

Text:

...horní a epodní lišty 35, 3 L, v nichž jsou v krajích oskotverłyHorní a spodní lišty u, 1 L jsou odpruäené pomocí tlečných pružín 1 L, JL. které se opírají jedním koncem o zadní výstupek 3 § nebo 3 L u horní, respektive spodní rozpěry 35,3 L a druhým koncern o horní lištu JA, 34.Horní a spodní rozpěra 3 §,stejné tak í horní s spodní odprułenć líěty u, 3 L jsou na hočnicích 31,vůči sobě sklonärw pod ostrý úhlem ž, jehož vrchol je na oee otdčení...

Konzole listové pružiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245300

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kašpar František

MPK: B60P 1/04

Značky: konzole, pružiny, listové

Text:

...orxasarscn oa- Bcnomora-rennoñ pana. Sa ĺÓĚGT OĚHÄGHĚE HGHTDE DEIÍBOMH E M 1035 05.11.8851 ÓOROBHX 8820104 HOB ŇJIFÍIUEGŤGH YOTOĚÉOOIB 3 JEDEN EÉTOMBIIIKHH.Marorosnenaas mmäau. canon m mn nomoum onaprm ąeraamKompas yomaäoäneaa a »terapeut wow snom npononzmm axom-poza pamät aaromamn. ooowonr na mnam repennenna, xcoaomm,mm mountains. rcyaosa. a wam na aanpánnmero sneMenma. menuero n-ocpaenyn m aammyn Qopw n- cayaamero m RÉÉEJIBREH MOTOBOÍ...

Zapojení pro kontinuální zápis informací ze sítě vysílačů na listové jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 214390

Dátum: 01.06.1984

Autor: Mainda Emil

Značky: listové, jednotky, vysílačů, kontinuální, zápis, informaci, zapojení, sítě

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro kontinuální zápis informací ze sítě vysílačů na listové jednotky skládající se z první listové jednotky, druhé listové jednotky až z N-té listové jednotky, ze součtového obvodu, z prvního vysílače se zdrojem, druhého vysílače se zdrojem až z M-tého vysílače se zdrojem, vyznačující se tím, že výběrový vstup (8) první listové jednotky (l) je spojen s napájecím výstupem (21) prvního vysílače (5) se zdrojem, výběrový vstup (9) druhé...