Patenty so značkou «lišt»

Jednotka na ukladanie líšt na podporný rebrík poskytnutý s dvojitými priečkami na výrobu žalúzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17238

Dátum: 30.11.2012

Autor: Dallan Sergio

MPK: E06B 9/266

Značky: výrobu, rebrík, priečkami, ukladanie, podporný, dvojitými, jednotka, žalúzií, poskytnutý, lišt

Text:

...je vypuklý, aby prijal posúvajúci sa bočný okraj lišty bez brzdenia jej posunu.0008 Polmesiacový rozdeľovačov opísaný vyššie má však napriek tomu, že je veľmi účinný, niekoľko nevýhod.0009 Akt rozdeľovania je úspešný vtedy, ked je očko rebríka polohované presne vsúlade soperačným priestorom rozdelovačov. Polohu rebríka však nie je jednouché kontrolovať. To preto, že rebrík nie je pevný, a preto sa hýbe, a preto že rebríky sú často...

Jednotka na ukladanie líšt na podporný rebrík poskytnutý s dvojitými priečkami na výrobu žalúzií a spôsob polohovania rebríka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17535

Dátum: 30.11.2012

Autor: Dallan Sergio

MPK: E06B 9/266

Značky: rebrík, dvojitými, poskytnutý, spôsob, polohovania, lišt, žalúzií, podporný, priečkami, jednotka, ukladanie, rebríka, výrobu

Text:

...ktoré používa váhu pre natiahnutie rebríka do zvislej polohy, pôsobením na zvislé rebrá.0015 Napriek tomu, že je efektívny, pokial ide o umiestnenie rebríka, tento systém má jednu nevýhodu. Vertikálne natiahnutie rebríka nevyhnutne prináša dve priečky bližšie k sebe, čim sa zmenšuje priestor pre vloženie medzi nimi. Táto redukcia nemá významné prevádzkové dôsledky pre rebríky s vzdialenosťou medzi priečkami viac ako 3 mm, ale vytvára...

Stohovacia jednotka líšt na podporných polovičných rebríkoch pre výrobu žalúzií a kombinovaný spôsob aplikácie háčikov a polovičných rebríkov na lištu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17530

Dátum: 30.11.2012

Autor: Dallan Sergio

MPK: E06B 9/266

Značky: žalúzií, stohovacia, háčikov, výrobu, spôsob, podporných, listů, rebríkov, lišt, rebríkoch, jednotka, polovičných, aplikácie, kombinovaný

Text:

...pripájanie háčikov k lištám a pripájanie polovičných rebríkov k háčikom kombinovaným spôsobom.0015 Ďalším účelom predkladaného vynálezu je poskytnúť jednotku pre stohovanie líšt na podporných polovičných rebríkoch, ktoré sa dajú ľahko ovládať.0016 Ďalším účelom predkladaného vynálezu je poskytnúť jednotku pre stohovanie líšt na podporných polovičných rebríkoch, ktorých výroba je jednoduchá a úsporná.0017 Ďalším účelom predkladaného vynálezu...

Zariadenie na strihanie líšt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5691

Dátum: 04.03.2011

Autori: Todorovič Zdenko, Mašík Karel, Dvořák Marcel

MPK: E04F 21/00, B26D 1/00

Značky: lišt, strihanie, zariadenie

Text:

...pod pevný nôž je spravidla umiestnený vodiaci a prídržný prvok, ktorý slúži na posun a pridržanie strihanej lišty.Pevný nôž môže byť vybavený zárezmi pre nasunutie výstupkov urobených na lište. Tak je zaistená poloha tejto lišty na pevnom noži.Pevný nôž môže byt tiež vybavený návlečnými otvormi pre nasunutie na istiaci prvok proti otočeniu,umiestnený v stoj ine. Tým sa dosiahne príslušná stabilná poloha pevného noža na stojine.Páka môže byť...

Oddeliteľný viacvrstvový sací list, príslušná rolka a spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9135

Dátum: 13.04.2007

Autori: Barredo Donald, Probst Pierre, Graff Pierre

MPK: D21H 27/00

Značky: lišt, výroby, viacvrstvový, rolka, oddělitelný, spôsob, příslušná, sací

Text:

...sú známe zdokumentov WO 98/52745 a FR 2775698.0014 Navyše veľmi hrubé listy sacieho papiera a/alebo listy sacieho papiera používané súčasne vpríliš veľkom počte môžu spôsobiť upchaniekanalizácie. Preto existuje potreba, ktorá sa týka najmä, ale nie výlučnetoaletného papiera, vytvoriť papier, ktorý by bol zároveň hrubší, pevný, mäkký,poddajný, mal dobrú nasiakavost a ľahko sa u neho oddeľovali jednotlivé0015 S papierom, ktorý by mal všetky...

Systém profilových líšt na premostenie dilatačných škár a/alebo ako okrajové ukončenie pri podlahových obkladových prvkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8366

Dátum: 15.12.2006

Autor: Sondermann Frank

MPK: E04F 15/02, E04B 1/68, E04F 19/06...

Značky: prvkoch, ukončenie, lišt, dilatačných, obkladových, podlahových, okrajové, škár, premostenie, systém, profilových

Text:

...profilovaniami v tvare drážky a/alebo pera, ktoré sú uskutočnené komplementárne k profilovaniu drážka-pero podlahovýchobkladových prvkov. Týmto spôsobom sa dosiahne spojité obloženie, ktoré má dostatočne pevné spoje aj v oblasti dilatačnej škáry, prípadne revíznej šachty. Najmä pri prechodoch obkladov ako aj pri okrajových ukončeniach tiež postačí,ak sa profilovanie na systéme profilovej lišty vytvorí len jednostranne. Toto si možno...

Zariadenie na spájanie dvoch líšt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2574

Dátum: 24.04.2003

Autori: Huwer Thomas, Hünting Harald

MPK: E04B 9/06

Značky: dvoch, spájanie, lišt, zariadenie

Text:

...ktoré sú. vždy v oblasti ohybových. hrán zamerané medzi ramenami a dnon šikmo smerom dovnútra. Na dne tejto krížovej spojky, známej zo spisu DE 197 35 711 C 2 môžu byt ďalej upravené blokovacie prvky,ktoré po svojom ohnutí do nwntážnej polohy krížovej spojkytvoria pevnú oporu medzi jej dnom a okrajmi horného profilu C.Blokovacie prvky sú predovšetkým natvarované na plechových dnách krížových spojok ako spony cez plánované ohybové hrany a...

Systém ukladania nosných líšt na jednotkový náklad a spôsob ukladania využitím uvedeného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1107

Dátum: 22.04.2003

Autor: Dickner Allan

MPK: B65B 27/00, B65D 71/00, B65B 59/00...

Značky: ukladania, spôsob, systém, využitím, jednotkový, náklad, systému, nosných, uvedeného, lišt

Text:

...majú v podstate hranatý prierez,tvarom podobným pismenu L. Nosné lišty sú umiestené na protiľahlé spodné hrany každej nosnej lišty. Tieto nosné lišty musia byť osadzované inými prostriedkami, ako sú prostriedky,využívané na osadzovanie jednotkoveho nákladu na drevené palety.Týmto vznikajú nové problémy, ktoré zahŕňajú návrh inýchprostriedkov so zásobníkom, zabezpečovaním presunu, osadením a prepravou nosných líšt a príslušného jednotkového...

Nosič zariadení uložených v oblasti podlahových líšt v inštalačných kanáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 282285

Dátum: 06.11.2001

Autor: Mayer Hans

MPK: H02G 3/10, H02G 3/38

Značky: zariadení, nosič, podlahových, inštalačných, kanáloch, lišt, uložených, oblastí

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič zariadení pozostávajúci zo základovej dosky (10), ktorá má otvory (11) na montáž na stenu a nosné zariadenie (12) na elektroinštalačné zariadenie, z krytu (20) nasadeného na základovú dosku (10) a prekrývajúceho pritom elektroinštalačný kanál (1, 1', 1''), ktorý má centrálny otvor (21) na elektroinštalačné zariadenie a dva bočné výrezy na elektroinštalačné kanály (1'') väčšej svetlej výšky, a elektroinštalačný kanál (1, 1', 1'') čiastočne...

Ochranná prívodka pripojovacích a rozpojovacích líšt telekomunikačnej a dátovej techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278460

Dátum: 02.02.1994

Autori: Bramkamp Wilhelm, Dohnke Ingo

MPK: H01H 85/44, H01T 4/06, H01R 13/66...

Značky: ochranná, připojovacích, techniky, lišt, přívodka, telekomunikačnej, dátovej, rozpojovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranná prívodka pozostáva z plochého telieska (1) z plastu s vybraniami (2) na uloženie zvodičov (3) prepätia a z klietky (5), nasunutej na teliesku (1) z plastu, pričom klietka (5) pozostáva z viacerých držiakov (6) tvaru písmena U, ktorých predné ramená (11) tlačia na jednu elektródu (13) zvodiča (3) prepätia, a ktorých zadné ramená (14) dosadajú na teliesko (1) z plastu. Do ochrannej prívodky je zaliaty násuvný kontakt (7), tvoriaci...

Dvojice vodorovných přítlačných těsnicích lišt vnější izolační okenní rolety

Načítavanie...

Číslo patentu: 254514

Dátum: 15.01.1988

Autori: Svozil Pavel, Bezděk Jaroslav

MPK: E06B 9/20

Značky: izolační, vnější, dvojice, vodorovných, rolety, okenní, prítlačných, lišt, těsnicích

Text:

...lišt. Spodní těsnicí lišta je uchyeena na spodní části přiklápěcích lišt a je funkčně uzpůsobena pro ovládání,to je otevírání, uzavírání a jištění vodorovných těsnicích líšt. Tak se otočný pohyb přiklápěcích líšt mění na kolmý přítlačný pohyb vrchní těsnicí lišty, čímž se dosáhne rovnoměrného utěsnění okna při jeho libovolné šířce.Funkce zařízení je jednoduchá. Po odpojení spodní vodorovné těsnicí lišty, která funguje současně jako...

Spôsob výroby obvodového profilu brúsneho kotúča na brúsenie profilov a tvarových líšt

Načítavanie...

Číslo patentu: 242485

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dubovik Anatolij Stipanovie, Pakov Nikolaj Semjonovie, Pomazkov Vladimir Vasiljevie

MPK: B24D 5/00

Značky: obvodového, brusného, lišt, tvarových, spôsob, profilov, kotúča, brúsenie, profilů, výroby

Text:

...funkčnej plochy brüsneho kotúča nie je potrebný ďalší špeciálny nástroj a tvarovaná lišta s priečnymi zárezmi zároveň vykonáva funkciu obrábacieho nástroja, čo je zároveň novým účinkom vynálezu. Využitím spôsobu podľa vynálezu sa zvýši produktivita práce,znížia sa náklady a ušetria sa pracovne sily na ručné dobrusovanie dielcov.Spösobom výroby obvodového profilu do valcového polotovaru brüsneho kotúča s väzbou z polyuretanu a brusiva...

Zařízení k upevňování kalených lišt přímočarých valivých vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249635

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zieba Bohumil, Semecký Jiří

MPK: B23Q 1/02

Značky: upevňování, zařízení, kalených, vedení, lišt, valivých, přímočarých

Text:

...drážek a nesnadná až někdy nemožná výměna kalených líšt V případě poškození.Uvedené nedostatky podstatně odstraňuje zařízení k upev Aňování kalených lišt přímočarých valivých vedení k rámu stro je, zejména obráběoího, jehož podstata apočívá v tom že sestává z předepnutých pružných upínek, jejichž jeden konec je apojen šroubem s rámem stroje a druhý konec je opřen o kalenou lištu.Použitím tohoto řešení nedochází k uvolňování šroubů a...

Zařízení k upevňování kalených lišt přímočarých valivých vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 248308

Dátum: 12.02.1987

Autor: Zieba Bohumil

MPK: B23Q 1/02

Značky: přímočarých, upevňování, valivých, lišt, zařízení, vedení, kalených

Text:

...zařízení k upevñování kalených líšt přímočarých valivých vedení k rámu stroje, zejména obráběcího, jehož podstata spočívá v tom, že v rámu stroje je vytvořena rybinová drážka pro klínovou upínku, jíž prochází šroub, a která je svou úkosovou plochou ve styku s úkosovou plochou kalené lišty. APředností řešení podle vynálezu je, že nedochází k uvolňování šroubů a rovněž výměna kalených líšt při poškození je snadné.Příklad provedení zařízení k...

Způsob výroby kalených ocelových prizmatických lišt

Načítavanie...

Číslo patentu: 234665

Dátum: 01.01.1987

Autori: Semecký Jiří, Zieba Bohumil

Značky: oceľových, kalených, prizmatických, výroby, lišt, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen k výrobě kalených ocelových prizmatických lišt pro obkládání vodicích ploch přímočarých valivých vedení, zejména obráběcích strojů. Při závěrečné strojní operaci se lišta obrábí obvodovým brousicím kotoučem z karbidu křemíku s velikostí zrn 315 až 400 ?m. Tímto způsobem lze dosáhnout přijatelné ceny lišt i při kusové nebo malosériové výrobě.

Zařízení pro ostření nožových lišt

Načítavanie...

Číslo patentu: 232984

Dátum: 15.07.1986

Autori: Bílík Oldřich, Stehlík Jiří

MPK: B24B 7/02

Značky: ostření, zařízení, lišt, nožových

Zhrnutie / Anotácia:

Dosud se pro ostření lišt papírenských strojů, strojů pro úpravu ledové plochy atd. používají brusky na plocho nebo speciální stroje, které jsou pevně zabudovány v podlaze dílen. Upnutí nožové lišty při broušení je v jiných místech než při funkčním použití. Dochází tak ke snížení kvality rovinnosti břitu ostří. Zařízení podle vynálezu tyto nedostatky odstraňuje. Sestává z nosného rámu a pojezdového vozíku, který obsahuje držák vřetene brusky a...

Způsob upevnění při oddělování přesných, úzkých dílků z hrubých polotovarů profilových lišt z tvrdých, celistvých nebo skližovaných dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226670

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kavalír Jan, Falta Vratislav

Značky: celistvých, způsob, oddělování, úzkých, tvrdých, polotovarů, upevnění, profilových, skližovaných, přesných, hrubých, dílků, drevín, lišt

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob upevnění při oddělování přesných, úzkých dílku z hrubých polotovarů profilových lišt z tvrdých, celistvých nebo skližovaných dřevin, vyznačený tím, že přední část profilové lišty se upne v pohyblivém upínacím elementu a zadní část se pevně upne v taženém upínači, který je při posuvu volně tažen a míra posunutí je dána přesným dosednutím pohyblivého upínacího elementu na seřiditelné dorazy.