Patenty so značkou «lisovacích»

Zariadenie na presúvanie a zaisťovanie polohy lisovacích pravítok plochého vulkanizačného lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 729

Dátum: 08.02.1995

Autori: Schmuck Eduard, Stratil Jaroslav

MPK: B30B 7/00, B30B 11/00

Značky: vulkanizačného, plochého, zaisťovanie, lisovacích, presúvanie, polohy, pravítok, zariadenie

Text:

...je kĺbovo pripojený k piestnici priamoćiareho hydromotora pri pevneného k lisovaciemu stolu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlenć pomocou výkresu, na ktorom obr. 1 znázorňuje nárys zariadenia, obr. 2 znázorňuje pôdorys zariadenia, obr. 3 znázorňuje presúvaciu páku a jej polohu pri zavretom lise a obr. 4 znázorňuje ná rys presúvacej páky a jej polohu pri otvorenom lise. Príklad uskutočnenia technického...

Způsob přípravy epoxidových lisovacích kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 270387

Dátum: 13.06.1990

Autori: Machovec Jiří, Kaška Jiří, Koreček Zdeněk, Šíma Milan, Balcar Miroslav, Vogel Tomáš, Fencl Miloslav, Kohout Josef

MPK: C08L 63/00

Značky: epoxidových, přípravy, způsob, lisovacích, kompozic

Text:

...hHdell a regulace teplotního režimu v extruderu.V rychlomíchacím zařízení ee zhomogenizuje smče práškdvých surovín. obsahující 174 hmot. díly mletého vápence. 52 hmot. díly práäkovćho oatldu křemičllého zn. Komell. 2 hmot. díly eteerábu zlnečnatého. 1 hmot. an nevodlvývch eezí e 16.25 hmot. dnů emně mletého eduktu tvrdldla. přlpreveného z 9.75 hmot. dllů 4.4 Ždlamlnodltenylmethanu obeahujícího 15 96 hmot. pryekyřlčných produktů...

Dvojčinný vyhazovač, zejména lisovacích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266172

Dátum: 13.12.1989

Autor: Kristek Boleslav

MPK: B30B 15/30

Značky: vyhazovač, zejména, dvojčinný, forem, lisovacích

Text:

...koliky gg. Horní vyhazovaci desky gg a ggg jsou pŕestavítelně uloženy prostřednictvím vodicích pouzder gg, ggg, upevněných v dolních vyhazovacich deskách łé, łâg a horních vyhazovacich deskáoh gg, ggg na vodicich sloupcĺch gg upevněných V opěrné desce gg umistěné vedle horní rozpěrné desky łg. Horní vyhazovaci deska gg se opírá o dolni rozpěrnou desku łg, přičemž proti horní vyhazovací desce ggg jsou v opěrné desce 35 uložena boční jádra 35...

Zařízení na vysouvání kostek cukru z lisovacích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262345

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šimek Jaroslav, Pachovský Václav

MPK: C13H 1/00

Značky: cukrů, forem, vysouvání, lisovacích, kostek, zařízení

Text:

...umístěna vertikálně otáčivá lisovací soustava 3 s lisovacími formami 1 kostek g cukru rozestavěnými do kruhu. otáčivá lisovací soustava 3 je otočná podle středu S. ke každé lisovací formě 1 náleži jedna kladka § nesoucí razník Q posuvný uvnitĚŽf 5 rmyg Kvěäení kladek § lisovačíchuforem A je určena vodicí dráha 1. U spodní části otáčivé lisovací soustavy 3 je úderník gvýkyvněäuložený na čepu g a zavěšený na pružině lg. kladka ll úderníku 5 je...

Způsob výroby lisovacích aminoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258573

Dátum: 16.08.1988

Autori: Hajíček Odon, Marek Petr, Marek Oldřich, Maťátko Jan

MPK: C08L 61/20

Značky: výroby, aminoplastů, způsob, lisovacích

Text:

...10 až 99 kPa dosuší při teplotě 50 až 100 °C po dobu 0 až 15 min. sypná hmotnost granulovaného aminoplastu v rozsahu 0,5 až 2,0 kq.dm 3 se řídí dobou polyreakce V rozsahu 1 až 15 min.Výhodou popsaného postupu podle vynálezu je zejména to, že je odstraněna technologické složitost postupu popsaného ve stavu techniky, zvláště pak nutnost mletí produktu a jeho qranulování do finální formy. současně se pak odstraní další nevýhody takto vyrobených...

Způsob výroby lisovacích aminoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246382

Dátum: 01.08.1988

Autori: Valentak Daniel, Škripeo Ivan, Valenta Dušan, Raeek Marián

MPK: C08G 12/32, C08G 12/12

Značky: způsob, lisovacích, výroby, aminoplastů

Text:

...J/g při nulová entalpii oligomerních podílů. Při obsahu 7.4 metanolu ve Iormaldehydu činí však hďänotaívytvrzovací entalpio již jen 49 J/3 a entalpie oligomsrních podílůkvzroste na B 2 J/5.Snížením tlaku během polykondenzace se zajistí vhodná plesticita materiálu během sušení a rovnoměrná distribuce částic ve vznosu. Tím se současně sníží odpor těchto častíc proti míchacímu agrogátu, což umožňuje zrychlení suěicího procesu a zvýšení...

Způsob přípravy epoxidových lisovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 258071

Dátum: 15.07.1988

Autori: Lohr Jiří, Fencl Miloslav, Balcar Miroslav, Kohout Josef, Matějíček Alois, Klejch Jiří, Vogel Tomáš, Kaška Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: způsob, epoxidových, přípravy, lisovacích

Text:

...předmětel je způsob přípravy epoxidových lisovacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic, tvŕdidel, plniv s dalších aditiv, zejména pigmentů, barviv, změkčovsdel, stabi~ lisétorů, separátorů, retardérů hoření arkatelyzátorů. Podstata způsobu přípravy těchto lisovacích hmot spočívá v tom, že se nejprve práäkové složky udržované ve vířivém pohybu impregnují složkami pojivověho systému o teplotě měknutí 30 až 270 °C ze skupiny zahrnující...

Způsob výroby lisovacích aminoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241414

Dátum: 01.02.1988

Autori: Hladík František, Suchý Vladimír, Michhalski Rudolf, Kolda Miroslav

MPK: C08L 61/22, C08G 12/12, C08G 12/32...

Značky: způsob, výroby, aminoplastů, lisovacích

Text:

...podmínek polykondensaoo po oolou debu jejího trvámí je to, že i teplota kondonzaömíhooystému Jo od počátku.na tak-Vyüoké hodnotě kterou zajistí pňuhměňi pevná suroviny, tím de vytváří maximální hodnota raakění antalpio, ktoré je určující pro všechny důležité vlastnosti vyráhěných aminoplaatů. Postup dle vynálozu umožňuje i při náololné sušioí pariodě granulovanáho aminoplastu va fluidním vznoou, äo stěny fluidního reaktoru mohou být...

Stojan lisovacích jednotiek s vystužením

Načítavanie...

Číslo patentu: 254250

Dátum: 15.01.1988

Autor: Barták Zdeněk

MPK: B30B 15/04

Značky: jednotiek, vystužením, stojan, lisovacích

Text:

...vystužením podľa vynálezu je, že sa zvýši jeho tuhost, čím sa dosiahne vyššia kvalita vykonávaných ouperácii i vyhotovovaných súčiastok. Ďalšou výhodou je možnost použitia strižných nástrojov a tým vykonávanie rôznych presných operácií, čím sa rozširiamožnosti použitia lisovacích jednotiek. Zvýšením tuhosti sa rozšíria možnosti použitia lisovacícth jednotiek. Zvýšenie tuh-osti tiež umožňuje zníženie hmotnosti stojana v porovnaní s bežným...

Způsob renovace opotřebených lisovacích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253175

Dátum: 15.10.1987

Autori: Smrkovský Evžen, Kocandová Miroslava, Šedivec Jan

MPK: B30B 15/00

Značky: opotřebených, lisovacích, způsob, renovace, forem

Text:

...Cely postup je výhodné provádět v ochranné atmosféře nebo ve vakuu, méně náročné aplikace lze provádět i na vzduchu. Forma, jež se používá k získání konečného tvaru renovované součástí, se vyrobí snadno např. ze slabého plechu vylisováním v původní, popř. někdy i opotřebené dutině formy. Tam, kde jsou vysoke nároky na přesnost, je nutné pro výrobu forem ze slabého plechu použít zvláštních lisovacích dutín.V případě, kdy se plechová forma...

Sposob chemicko-mechanického odstraňovania inkrustov z lisovacích platní

Načítavanie...

Číslo patentu: 237069

Dátum: 01.10.1987

Autori: Chovancová Marta, Július Tibor, Hajzok Ladislav, Chovanec Milan, Košík Martin

MPK: B30B 15/00

Značky: lisovacích, platní, spôsob, chemicko-mechanického, inkrustov, odstraňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odstraňovania inkrustov podľa vynálezu sa zabraňuje poškodzovaniu povrchov lisovacích platní, čím sa predlžuje ich životnosť. Podstatne sa skracuje doba odstraňovania inkrustov použitím napúčacích činidiel pri teplote 20 až 380 °C. Ako napúčacie činidlo sa použije vodný roztok hydroxidu sodného, alebo chloritanu sodného s kyselinou octovou alebo strojný olej.

Spôsob farbenia lisovacích kompozícií na báze nenasýtených polyesterových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 242207

Dátum: 15.09.1987

Autor: Oddáeek Petr

MPK: C08J 3/22

Značky: nenasytených, živíc, kompozícií, polyesterových, spôsob, farbenia, báze, lisovacích

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že povrchovoaktivne látky sú zlúčeniily amfipatického charakteru V dôsledku čoho nastáva ich orientácia na povrchu pigmentu, ktorý sa týmto spôsobom stáva nepolárny, t. j. dobre zlúčíteĺný s nepolárnym roztokom nenasýtenej polyesterovej živice. odborníkom je zrejmé, že k tomuto účelu je možné použit celý rad tenzidov. Z dôvodu aby bolo možné pripraviť suspenziu s dobrými tokovými vlastnosťami, je však potrebné pri...

Zařízení k nastavování tvarovaných bižuterních pásků v lisovacích nástrojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 241239

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šimek Jindoich, Holub Josef

MPK: A44C 27/00

Značky: pásků, nástrojích, zařízení, tvarovaných, nastavování, lisovacích, bižuterních

Text:

...uložená součást je spojene například. mechanickým nebo jiným převodem s ně kterou pohyblivou částí lisovacího nástroje.Nastavení tvarovaného bižuterního pásku v lisovacím nástrojl se provádí tak, že se k němu před stisknutím lisovacího nástroje přitiskne součást tvarově odpovídající nega 4tívu tvaru pásku a posune se současně s páskem směrem k lisovacimu nástroji.Zařízení k nastavování tvarovaneho bižuterního pásku v lisovacích...

Způsob přípravy epoxidových lisovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 251736

Dátum: 16.07.1987

Autori: Lohr Jiří, Matějíček Alois, Kohout Josef, Mrázek Jaroslav, Fencl Miloslav, Kaška Jiří, Balcar Miroslav Csc, Záhorovský Svatoslav

MPK: C08L 63/02

Značky: přípravy, lisovacích, způsob, epoxidových

Text:

...tento reakční systém dávkuje do aditiv, která se udržuji ve viřivém stavu. Tím vzniknou častice převážně nepravidelného tvaru, v nichž jsou aditíva už smočena komponentami reakčniho systému, a třetí stupeň homogenizace kompozice probihá-za zvýšené teploty a zvýšeného mechanického namáhání ve vytlačovacim hnětáku. Tak se docili rovnoměrného rozděleni všech složek kompozice v celé hmotě, která hněták opouští. Tim jsouzaručenystejnoměrné...

Způsob přípravy epoxidových lisovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 251735

Dátum: 16.07.1987

Autori: Klejch Jiří, Matějíček Alois, Kaška Jiří, Krejcar Emil, Fencl Miloslav, Kohout Josef, Balcar Miroslav

MPK: C08L 63/02

Značky: epoxidových, přípravy, způsob, lisovacích

Text:

...a tedy i lisovací hmota je jednotnější ve svých finálnich vlastnostech než ta, která je připravena např.podle citovaného západoněmeckého patentu. Přednosti připra vy parciálniho aduktu je zároveň i to, že ve formě pevné látky je ho možno připravit do zásoby a při teplotě do 20 °C ho uchovávat po dobu max. šesti měsíců.Obecný postup přípravy spočivá v tom, že se připraví pouze jeden typ parciálního aduktu nízkomolekulárni epoxidové...

Způsob výroby fenolických lisovacích a vstřikovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 238995

Dátum: 01.07.1987

Autori: Hajíček Odon, Maťátko Jan, Tatíček Jaroslav, Frimlová Blanka, Marek Oldřich, Marek Petr

MPK: C08G 8/00

Značky: způsob, výroby, vstřikovacích, lisovacích, fenolických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby fenolických a vstřikovacích hmot v jedné operaci ve vznosu za intenzivního míchání v rozsahu teplot 60 až 170 °C z primárních surovin či poloproduktů. Dosaženo krátkých výrobních časů a výrobných fyzikálně mechanických vlastností - pevnost v ohybu vyšší než 80 MPa, tvarová stálost dle Martense vyšší než 145 °C, rázová houževnatost vyšší než 0,7 J/cm2. Poloprodukty připravené uvedeným způsobem obsahují méně než 0,5...

Slitina na bázi mědi pro vložky tažných a lisovacích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238725

Dátum: 16.03.1987

Autori: Šibral Ladislav, Macášek Igor, Zezula Jaroslav

MPK: C22C 9/10

Značky: lisovacích, vložky, tažných, nástrojů, bázi, slitina, mědi

Zhrnutie / Anotácia:

Slitina na bázi mědi pro vložky tažných s lisovacích nástrojů, zejména pro zpracování kovových materiálů - plechů - obsahuje hmotnostně kromě mědi 8,5 až 12 % křemíku, 4 až 8 % železa, 2 až 5 % niklu, přičemž toto základní složení může být doplněno přísadami hliníku, manganu, chromu, zinku, olova a cínu do 3,5 % jednotlivě nebo ve variabilní kumulaci.

Zariadenie na vulkanizáciu s karuselovým usporiadaním lisovacích jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234459

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ratulovský Jozef, Beďač Imrich, Osuský Marián, Kiss Alexander, Sány Ladislav, Sáraz Jozef, Mojto František, Trúchly Marián, Galaba Ján, Ševčík Viktor, Ondra Vlastimil, Chudý Jozef

MPK: B29H 5/02

Značky: vulkanizáciu, zariadenie, usporiadaním, lisovacích, jednotiek, karuselovým

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spájanie gumových predmetov (profilov), resp. výroba gumových predmetov vo formách pomocou zariadenia na vulkanizáciu s karuselovým usporiadaním lisovacích jednotiek. Tohto účelu sa dosiahne použitím a usporiadaním funkčných prvkov nosnej a otáčanej časti zariadenia, vzájomným usporiadaním prvkov rozvodného systému a prepojením s lisovacími jednotkami, signalizáciou otvorenia lisu a tiež registráciou technologických...

Způsob výroby lisovacích hmot na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 230329

Dátum: 15.10.1986

Autori: Seifried Miroslav, Diviš Karel, Kohout Josef

MPK: C08K 7/24, C08K 3/36, C08K 3/04...

Značky: polyesterových, výroby, způsob, bázi, lisovacích, pryskyřic, nenasycených

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby lisovacích hmot na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem vyztužujících i nevyztužujících plniv, iniciátorů, pigmentů, separátorů a stabilizátorů, vyznačený tím, že se smísí 100 dílů nenasycené polyesterové pryskyřice s 0,5 až 2,5 dílu organického peroxidu, do této směsi se zamísí 0,3 až 15 dílů sráženého dehydratovaného oxidu křemičitého a/nebo aktivního uhlí.

Soustava lisovacích válců pro lisování krmné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 237952

Dátum: 15.09.1986

Autor: Endler Karl-heinz

MPK: B30B 11/20

Značky: lisovacích, krmné, směsi, lisování, válců, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Rozmístění dvou lisovacích válců v lisech na plevy nebo v briketovacích lisech, které jsou opatřeny vertikálně umístěným kruhovým lisovadlem. Cíl vynálezu spočívá v odstranění špičkových zatížení u důležitých funkčních elementů lisovacího zařízení a ve vytvoření příznivých podmínek k přejímce lisovaného produktu. Tento úkol se řeší tak, že lisovací válce jsou umístěny pod určitým úhlem, nejlépe 150 až 170°, v závislosti na místě v lisovací...

Zařízení pro upínání obrobků, zejména na souřadnicových revolverových lisovacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 227178

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mrkývka Jaroslav, Musil Dobroslav

Značky: souřadnicových, lisovacích, strojích, obrobků, zejména, zařízení, upínání, revolverových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro upínání obrobků, zejména na souřadnicových revolverových lisovacích strojích, obsahující těleso upínacího zařízení, upevněné na opěrné desce příčného vozíku souřadnicového stolu, v tělese upínacího zařízení suvně uloženou spodní kleštinou, na níž je otočně uložena horní kleština, a dále hnací mechanismus souřadnicového stolu včetně mechanismu příčného vozíku a alespoň jeden spínač, uspořádaný na tělese upínacího zařízení,...

Zařízení pro indukční ohřev stykových desek lisovacích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232262

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šťasta Jan, Dreksler Josef, Mišota Jiří, Mařas Vladimír

MPK: H05B 6/02

Značky: indukční, desek, zařízení, forem, lisovacích, stykových, ohrev

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno zejména pro induktivní ohřev za použití síťového kmitočtu. Topnými články jsou samonosné indukční cívky přednostně čtvercového průřezu zapuštěné ve stykové desce kolmo svou osou na její styčnou plochu s vyhřívanou formou. Při použití oboustranného ohřevu formy jsou cívky spolu sousedící i cívky navzájem protilehlé vždy opačně pólovány. Je specifikován i poměrný rozměr průřezu a vnější tvar cívek uzavřených v paramagnetických...

Výplňová hmota lisovacích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231440

Dátum: 15.06.1986

Autori: Smrčka Jaroslav, Ježek Josef, Lucek Jiří, Landa Václav

MPK: B29C 1/02

Značky: nástrojů, hmota, lisovacích, výplňová

Zhrnutie / Anotácia:

Výplňová hmota na bázi cementu nebo betonu je určena pro lisovací nástroje, zejména galvanoplastické skořepiny. Výplňová hmota obsahuje 10 až 30 % hmot. cementu nebo betonu a 70 až 90 % hmot. kovových tělísek, například prášků, pilin, třísek, granulí, nýtů bud samostatně nebo v jejich vzájemné kombinaci, přičemž vodní podíl činí nejvýše 0,8 hmotnosti cementu.

Spôsob ochrany povrchov vyhrievaných lisovacích platní

Načítavanie...

Číslo patentu: 229789

Dátum: 01.05.1986

Autor: Nagy Vojtech

MPK: B27D 3/00

Značky: platní, povrchov, spôsob, lisovacích, ochrany, vyhrievaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ochrany povrchov vyhrievaných lisovacích platní s možnosťou ľahkej výmeny a čistenia, vyznačujúci sa tým, že termoplastická látka sa nanesie na vrchnú plochu spodnej výhrevnej lisovacej platne a na vrchnú plochu horného ochranného lisovacieho plechu, následne sa lis zatvorí a ochranné lisovacie plechy sa prilisujú pri teplote 60 až 240°C a tlaku 0,1 až 0,5 MPa k povrchom lisovacích výhrevných platní, potom sa ochranné lisovacie plechy...

Zařízení pro kontrolu funkce lisovacích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223240

Dátum: 15.03.1986

Autori: Nosek Jiří, Orel Rostislav

Značky: funkce, nástrojů, kontrolu, zařízení, lisovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochrany nástrojů na střih nebo ohyb, u nichž dojde při nevyhození výlisku k poškození během dalšího pracovního cyklu. Účelem zařízení podle vynálezu je bezprostředně po pracovním cyklu, při němž nedošlo k vyhození výlisku, zastavit stroj. Podstatou vynálezu je kontrola funkce vyhazovacího elementu nástroje. Snímač (SE) transformuje pohyb vyhazovače na elektrický impuls (A), jehož přední hrana odpovídá stlačení vyhazovače při...

Způsob vytváření zakřivených ploch, například průtlačníků lisovacích nástrojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223197

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jeníček Josef, Andrlík Jiří

Značky: například, provádění, průtlačníků, zakřivených, způsobu, lisovacích, vytváření, způsob, ploch, zařízení, nástrojů, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsobem se vytváří zakřivené plochy, jako průtlačníků lisovacích nástrojů, kterými se vytváří čelní plochy tlačítek majících tvar vydutého n-úhelníka s hranami ležícími v jedné rovině, které je určeno pro klávesy kancelářských a jim podobných strojů. Do průtlačníku se brousicím kotoučem s malým zakřivením vrcholu postupně vytváří pomocí šablony části zakřivených ploch. Ty jsou soustavou tečen vedených od hran tlačítka k jeho čelní kulové...

Zapojení pro ochranu lisovacích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220652

Dátum: 15.12.1985

Autor: Nosek Jiří

Značky: lisovacích, ochranu, zapojení, nástrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochrany nástrojů na střih nebo ohyb, u nichž dojde při nevyhození výlisku k poškození během dalšího pracovního cyklu. Účelem zařízení podle vynálezu je bezprostředně po pracovním cyklu, při němž nedošlo k vyhození výlisku, zastavit stroj. Podstatou vynálezu je kontrola vyhazování výlisku z nástroje v každém pracovním cyklu. Snímač SV transformuje průchod výlisku na elektrický impuls A, který je tvarován obvodem TO1 a zapamatován...

Zařízení pro polohování špicové opěry obuvnických lisovacích strojů pro přilepování podešví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226306

Dátum: 15.10.1985

Autori: Vinklárek Alois, Huňa Vladislav, Zbožínek Radomír

Značky: opěry, strojů, polohování, lisovacích, zařízení, obuvníckych, přilepování, podešví, špicové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro polohování špicové opěry obuvnických lisovacích strojů pro přilepování podešví se špicovou oprou sestávající z hydraulického přitlačovacího válce lisovací podložky a zavěšenou pístnicí výkyvně na vrchní desce stroje, vyznačující se tím, že hydraulický přitlačovačí válec (2) špicové opěry (10) je uspořádán ve vodicím pouzdru (1), výkvvně uloženém na vrchní desce (4) stroje a opatřeném jednak pevně s ním spojeným nosným plesem (6)...

Zařízení pro vyklápění patní opěry obuvnických lisovacích strojů pro přilepování podešví

Načítavanie...

Číslo patentu: 226305

Dátum: 15.10.1985

Autori: Stratil Václav, Huňa Vladislav, Krása Miroslav

Značky: lisovacích, opěry, zařízení, strojů, patní, vyklápění, přilepování, obuvníckych, podešví

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyklápění patní opěry obuvnických lisovacích strojů pro přilepování podešví s patní opěrou, sestávající z přítlačného hydraulického válce lisovací podložky a ze věšenou výkyvně pístnicí na nosném čepu uloženém v závěsné části nosného tělesa kolmo na závěsný čep nosného tělesa zakotvený ve vrchní desce stroje, vyznačující se tím, že nosný čep (6) patní opěry (9), nehybně spojený s pístnicí (7), mé na jednom konci upevněnu jedno...

Způsob výroby granulátu termoreaktivních lisovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 225078

Dátum: 01.12.1984

Autori: Gheorghiu Mihnea, Kožuch Jiří, Svěrák Tomáš

Značky: termoreaktivních, lisovacích, granulátu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby granulátu termoaktivních lisovacích hmot dávkováním termoreaktivního pojiva do sypkých komponent tvořených plnivy a přísadami rozmíchanými v rychloběžném mísiči v turbulentní vrstvě, vyznačený tím, že tavenina pojiva se dávkuje s výhodou pomocí rozstřikovacího zařízení při obvodové rychlosti lopatek mísiče od 5 do 55 m/s a teplotě, která se liší od teploty pevných komponent od - 30 do + 80 °C, a při které tavenina má viskozitu 5 ....

Klec valivého vedení lisovacích nástrojů z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 224676

Dátum: 01.10.1984

Autor: Michel Vladimír

Značky: valivého, plastické, lisovacích, hmoty, nástrojů, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Klec valivého vedení lisovacích nástrojů z plastické hmoty s otvory pro kuličky s ohebnými vyústěními vyznačená tím, že ohebná vyústění otvorů (9) pro kuličky (10) jsou alespoň na jedné ze stěn klece (7) opatřena alespoň jedním výstupkem (l2).

Způsob výroby vnitřních lisovacích fólií pro lisované vrtvené hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 217056

Dátum: 01.07.1984

Autori: Adamovský Zdeněk, Beranová Dana, Šňupárek Jaromír

Značky: způsob, fólií, lisované, lisovacích, vrtvené, vnitřních, hmoty, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález umožňuje zkrácení lisovací doby snížení množství pryskyřice v konečném výrobku při zachování jeho vlastností. Současně seišnižuje i množství fenolových a formaldehydových exhalací při výrobě. Dosahuje se toho impregnací vrstev celulózového vláknitého materiálu vodným roztokem fenolformaldehydových pryskyřic připravených popsaným postupem a vystavením impregnovaného materiálu v době kratší než 10 a účinku tepla při 120 - 180 °C....