Patenty so značkou «lisov»

Spôsob horúcovodného vyhrievania vnútorného priestoru vulkanizačných lisov na výrobu autoplášťov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287980

Dátum: 25.07.2012

Autor: Scheiter Werner

MPK: B29C 33/04, B29C 35/02

Značky: zariadenie, lisov, vyhrievania, tohto, vykonávanie, výrobu, autoplášťov, vulkanizačných, horúcovodného, spôsob, spôsobu, priestoru, vnútorného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob horúcovodného vyhrievania vnútorného priestoru vulkanizačného lisu s vnútornou membránou alebo bez membrány na výrobu autoplášťov zahŕňa privedenie tvarovacej pary do vnútorného priestoru autoplášťa, umiestneného horizontálne vo vulkanizačnom lise, alebo do membrány a následné privedenie vyhrievacej vysokotlakovej pary, ďalej vyhrievanie a tlakovanie vnútorného priestoru autoplášťa privedením horúcej tlakovej vody špirálovite prúdiacej...

Náhon čistiacich a posuvných zariadení filtračných lisov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282941

Dátum: 05.12.2002

Autor: Tröger Gerhard

MPK: B01D 25/172

Značky: posuvných, lisov, filtračných, náhon, čistiacich, zariadení

Zhrnutie / Anotácia:

Prepravné suporty vo filtračných lisoch sú priradené čistiacim alebo posuvným zariadeniam. Pokiaľ tieto suporty disponujú vlastným náhonom, má byť zlepšený ich účinok vzhľadom na prenos hnacieho výkonu, zvýšenie tichosti chodu a redukciu stupňa znečistenia. Na tento účel disponuje prepravný suport prvým náhonom, ktorý je s prvou remenicou cez nekonečný remeň, hlavne ozubený remeň, spojený s druhou remenicou tak, že sa remeň odvaľuje priamo na...

Zariadenie na tlakovanie membrán vulkanizačných lisov na výrobu autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2819

Dátum: 12.03.2001

Autori: Scheiter Werner, Bafrnec Milan

MPK: B30B 9/22, B29C 35/04

Značky: tlakovanie, membrán, výrobu, lisov, autoplášťov, zariadenie, vulkanizačných

Text:

...zvulkanizovaného autopIášta.Zariadenie, podľa tohto technického riešenia, na tlakovanie membrán vulkanizačných lisov na výrobu a obnovu opotrebovaných autoplášťov pozostáva zmembrány, opatrenej plniacim potrubim, do ktorého ústi prívod pary ovládaný príslušným regulačným ventilom a prívod horúcej vody ovládaný ďalším regulačným ventilom, výtlačného potrubia a sústavy elektronicky riadených ventilov. Jeho podstatou je, že k plniacemu...

Zapojenie na mikroposuv barana mechanických lisov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277806

Dátum: 08.03.1995

Autori: Švec Václav, Dudek Vladimír

MPK: B30B 15/12, H02P 5/30, B30B 15/14...

Značky: mikroposuv, barana, lisov, zapojenie, mechanických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zapojenie na mikroposuv barana mechanických lisov, pričom sa docieli obmedzenie a stabilizácia otáčok hlavného motora lisu. Zapojenie zahrňuje spoločné tlačidlo (1) mikroposuvu na obvod cievky (5) stýkača hlavného motora a cievky (6) stýkača spojky a silové kontakty stýkača hlavného motora a silové kontakty stýkača spojky. V obvode cievky (5) stýkača hlavného motora je k tlačidlu (1) mikroposuvu zapojený rozpínací kontakt...

Odvodňovací prvok lisov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278802

Dátum: 11.08.1993

Autor: Hartmann Eduard

MPK: B30B 9/26

Značky: odvodňovací, lisov, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Tyčové pružné jadro (6) odvodňovacích prvkov (2), usporiadaných v lisovacom priestore (1) lisu na ovocie, má na svojom obvode viac pozdĺžnych drážok (8, 13), ktorými sa odvádza vylisovaná šťava do zberného priestoru (5) na šťavu. Voľné konce každého odvodňovacieho prvku (2) sú uvoľniteľne pripevnené cez odvodňovacie zámky (3) k lisovaciemu priestoru (1). V oblasti tuhého odvodňovacieho zámku (3), ktorým je vedená šťava, sú pozdĺžne drážky (8)...

Zariadenie na posun priečnikov hydraulických montážnych lisov pri použití jednočinného valca

Načítavanie...

Číslo patentu: U 167

Dátum: 11.08.1993

Autori: Valent Ľudovít, Balco Ján

MPK: B30B 15/02

Značky: jednočinného, zariadenie, použití, valca, posun, priečnikov, montážnych, lisov, hydraulických

Text:

...na pieste jednocinneho hydraulickeho valca. Pri posune horneho prieonika je piest jednocinneho hydraulickeho valca prostrednictvom otvoru so zavitom pevne spojený s tycou so zavitom,fi×ovanou kolikom,pricom lanka vahadla su od protizavazia odpojene a vahadlo može byťvymontovane. V mnohých prípadoch je výhodne ked je manipulaćný priestorzvaćseny.Sk 1 opný stol je umiestnený o 1 az E mm nižšie ako stol 1 isu.Sklopný stol sa nastavuje do...

Zapojenie pre synchronizáciu pohonov rýchlobežných lisov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261660

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kollárik Juraj, Funk Rudolf

MPK: H02P 5/46

Značky: rychloběžných, pohonov, lisov, zapojenie, synchronizáciu

Text:

...druhého lisu 2, ktorý je mechanicky spojený s druhým selsynom 10. Trojfázový výstup z rotora druhého seisynu 1 U je spo 4jený s prvým vstupom fâzovéb-ol diskriminátora 15, ktorého druhý vstup je spojený s trojfázovým výstupom rotora prvého selsynu 9, pričom výstup fázového diskriminátora 15 je spojený s prvým vstupom regulátora 14 fázového súbehu, ktorého druhý vstup je blokovací. eho výstup je spojený s druhým vstupom regulátora 13...

Poistné zariadenie zabraňujúce preťaženiu mechanických lisov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238885

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kadák Peter, Fodor Milan

MPK: B30B 15/28

Značky: zabraňujúce, poistné, mechanických, preťaženiu, zariadenie, lisov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia zabraňujúceho preťaženiu mechanických lisov, ktorý spočíva v tom, že je konštruovaný ako strižný nástroj pozostávajúci zo strižníku a strižnice, v ktorých sú vytvorené najmenej dve strižné hrany, napr. v tvare sústredených medzikruží, medzi ktoré je vložená výmenná strižná doska pevne spojená so strižnicou a prírubou, napr. pomocou skrutiek.

Vkladač panelov do glejacích lisov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250048

Dátum: 15.04.1987

Autori: Neužil Vojtech, Mikletič Miroslav

MPK: B30B 15/30

Značky: glejacích, vkladač, lisov, panelov

Text:

...vynálezu umožňuje skupinové ukladanie a ,odoberanie panelov, do glejacich lisov pri obsluha jedným pracovníkom.Zariadenie -podľa vynálezu je v prikladnom prevedení znázornené na .prlpojenom výkrese, kde na obr. 1 je ná-rys .a na obr. 2 je pôdorys uikladača.Zariadenie pozostáva z mobilného podvozku 1, na »ktorom sú upevnené dve rovnobežné, vodorovné, v-o-diacetyče 2 nesúce zasúvač 3 tlačných ,tyčí 4 v počte podľa počtu etaží li-sov. Illačné...

Spôsob renovácie opotrebovaných alebo deformovaných dosiek etážových lisov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221672

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bendis Anton, Harach Juraj

Značky: renovácie, etážových, lisov, opotřebovaných, spôsob, dosiek, deformovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spôsob renovácie opotrebovaných alebo poškodených dosiek etážových lisov s vnútorným ohrevom. Tohoto účelu sa dosiahne tak, že opotrebované alebo deformované dosky sa najprv mechanicky obrobia, potom z obidvoch strán sa plochy dosky opatria plátmi tak, že tieto so privaria k doske. Hrúbka plátov je daná vzťahom t1 = t2.0,1, dĺžka plátov je v rozmedzí 1000 až 2000 mm, šírka 300 až 700 mm. Pláty sa uložia tak, že dĺžka plátu je...

Elektrické zariadenie na ovládanie chodu mechanických lisov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223659

Dátum: 15.03.1986

Autor: Tóth Ladislav

Značky: zariadenie, ovládanie, chodu, lisov, elektrické, mechanických

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušenie a zrýchlenie manipulácie pri nastavení pracovnej časti lisu do hornej úvrati, resp. vylúčenie manuálneho ťažkopádneho nastavovania podľa doterajšej praxe. Uvedeného účelu sa dosiahne zabudovaním nového spínača do ovládacieho elektr. obvodu lisu, s kontaktom na spínanie prerušovaných zdvihov, ďalším kontaktom na spínanie trvalého chodu a spriahnutými kontaktami na spínanie jednotlivých zdvihov lisu. Ďalej tým, že...