Patenty so značkou «linie»

Protilátka anti-VLA-1, kompozície obsahujúce túto protilátku, sekvencie izolovanej nukleovej kyseliny, použitie kompozície, spôsob určovania hladiny VLA-1 in vitro v tkanive, bunka z bunkovej línie hAQC2, haAQC2, hsAQC2 alebo hybridómu mAQC2 a spô…

Načítavanie...

Číslo patentu: 288124

Dátum: 30.08.2013

Autori: Garber Ellen, Karpusas Michael, Lyne Paul, Saldanha José

MPK: A61P 29/00, A61K 49/16, A61K 39/395...

Značky: obsahujúce, linie, sekvencie, maqc2, protilátka, hybridomů, anti-vla-1, túto, vitro, hladiny, spô, buňka, spôsob, bunkovej, izolovanej, protilátku, kompozície, nukleovej, hsaqc2, vla-1, tkanive, haaqc2, haqc2, určovania, použitie, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu sú protilátky, ktoré sa špecificky viažu k integrínu VLA-1 a ktoré sú užitočné na liečenie imunologických ochorení. Vynález poskytuje kryštálovú štruktúru komplexov tvorených protilátkami VLA-1 a ich ligandy, a ďalej tiež antagonistov a agonistov identifikovaných spôsobom, keď sa používajú štruktúrne koordináty štruktúr podľa vynálezu.

Spôsob riadenia polomeru a stylingovej línie komponentov motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13239

Dátum: 30.11.2010

Autori: Jimenez Martín Pedro, Gómez Ponce Cristóbal José, Tablas Ruiz Francesc Xavier, Lopez Ribera Sergio

MPK: G01B 11/24, G05B 19/418, B62D 65/00...

Značky: spôsob, komponentov, vozidla, poloměrů, linie, stylingovej, riadenia, motorového

Text:

...svýhodouuskutočňovať pomocou laserového skenera.0011 Pole hľadania sa s výhodou určuje ako valcový priestor definovaný medzi valcom s polomerom RT - DMAx a valcom s polomerom RT Dmtx, kde DMA× je absolútna hodnota najväčšej odchýlky vytvorenej medzi stredovou príesečnicou reálnej geometrie a teoretickou stredovou priesečnicou.0012 Kontrolná procedúra môže tiež zahŕňať fázu optimalizácie sady meracích bodov, v ktorej sa uvedená sada bodov...

Ľudská keratinocytová bunková línia, in vitro spôsob imortalizácie ľudských kožných buniek, použitie ľudskej bunkovej línie a umelá koža s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286870

Dátum: 03.06.2009

Autor: Baur Markus

MPK: C12N 5/10, C12N 15/00

Značky: ludskej, použitie, kožných, koža, buniek, imortalizácie, linie, línia, ľudských, obsahom, vitro, bunková, ľudská, umělá, spôsob, bunkovej, keratínocytová

Zhrnutie / Anotácia:

Ľudská keratinocytová bunková línia imortalizovaná najmenej jedným funkčným nádorovým génom pochádzajúcim aspoň z SV40 vírusu a ľudského papilómu vírusu 16, ktorá (1) nie je tumorogénna, (2) zachováva si schopnosť diferencovať sa a exprimovať proteíny a enzýmy exprimované normálnymi diferencovanými keratinocytmi, aj po zvýšenom počte pasáží zahŕňajúc aspoň 10 kultivačných pasáží, a (3) tvorí stratifikovaný a polarizovaný epitel s...

Kačacie línie derivované z embryonálnych kmeňových buniek na produkciu vírusových vakcín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15618

Dátum: 23.04.2008

Autori: Mehtali Majid, Guehenneux Fabienne, Esnault Magali, Moreau Karine

MPK: A61K 39/145

Značky: produkciu, kmeňových, embryonálnych, derivované, vírusových, buniek, linie, kačacie, vakcín

Text:

...z pestovaných fibroblastov kuracích embryí.0006 Riziko náhodného prenosu je obzvlášť vysoké u živej atenuovanej vírusovej vakcíny, pretože tie nemôžu byt podrobené inaktivačnému postupu a väčšina z nich je injikovaná človeku, a tak obchádza nešpeciñcké mechanizmy imunitnej ochrany. Takže, aby bola zaistená bezpečnosť vakcín pre veterinárne a humánne použitie, musia byť teraz bunkové substráty na výrobu vakcíny testované na prítomnosť...

Produktivitu zvyšujúci proteínový faktor, nové bunkové línie a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11630

Dátum: 08.11.2006

Autori: Sandig Volker, Jordan Ingo, Brundke Elisabeth

MPK: C07K 14/01, C12N 5/10, C07K 14/075...

Značky: použitie, linie, produktivitu, faktor, zvyšujúci, proteinový, nové, bunkové

Text:

...E 1 oblasti spôsoboval gén pIX častú rekombináciugén PIX častú rekombináciu Uedzi deletovanými adenovírusovýmivektormi a E 1 V hostiteľskom genóme. Táto rekombinácia vytvárala replikačne kompetentné adenovírusy (RCA), závažnú kontamináciu pri príprave vektorov. Na potlačenie tejtorekombinácie bol pIX deletovaný z adenovírusového genómu. V priebehu týchto pokusov bolo zistené, že pIX stabilizuje adenovírusovú kapsidu proti tepelným a...

Imortalizované vtáčie bunkové línie na produkciu vírusov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3978

Dátum: 03.11.2004

Autori: Sandig Volker, Jordan Ingo

MPK: C12N 5/06

Značky: bunkové, vtáčie, produkciu, imortalizované, linie, vírusov

Text:

...R. M. et al., Arch. Med. Res. 2659-63 (1995. Pri Vakcínii to platí dokonca i pre Vysoko oslabený kmeň Ankara (MVA), ktorý bol vyvinutý na kuracích bunkách. Bunkoválínia BHK-21 sa ujala pri príprave niektorých Vakcín pre domáce zvieratá (Lubiniecki, AS., Bioprocess Technol. 10495-513 (1990. Táto línia však nevyhovuje bezpečnostným požiadavkám na prípravu ľudských vakcín. Bunky BHK vznikli spontánne, sú vysokotumorigénne a ich história...

Nádorové bunkové línie NM-F9 (DSM ACC2606) a NM-D4 (DSM ACC2605), ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14615

Dátum: 18.08.2004

Autori: Baumeister Hans, Schöber Ute, Schlangstedt Marion, Goletz Steffen

MPK: A61P 35/00, C12N 5/09, A61K 39/00...

Značky: acc2606, nm-d4, linie, nm-f9, nádorové, bunkové, použitie, acc2605

Text:

...ktoré sú vhodné pre rôzne karcinómy s niekoľkými zdieľanými nádorovými antigénmi je nepredvídateľnou a zložitou úlohou. Okrem toho, je taktiež známe, že väčšina vysoko špecifických nádorových antigénov, ktoré sú exprimované na povrchu nádorových buniek, a proti ktorým je veľmi žiaduce získať imunitnú odpoved počas imunizácie súkarbohydrátovými antigénmi. Z dôvodu komplexnej povahy glykozylačného procesu, predovšet kým v cicavčích bunkách,...

Vtáčie bunkové línie použiteľné na výrobu požadovaných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4630

Dátum: 07.03.2003

Autori: Guehenneux Fabienne, Pain Bertrand

MPK: C12N 5/10, C12N 5/06

Značky: bunkové, požadovaných, látok, vtáčie, výrobu, použitelné, linie

Text:

...faktory ako SCF, bFGF, IGF-1 alebo tiež IL-ll (interleukín ll) a faktor inhibujúci diferenciáciu ako LIF. 0008 Vytvorenie primárnych buniek v kultúre in vitro vo vyhovujúcich podmienkach média a rastových faktoroch im umožňuje proliferovať len po určitý počet pasáží. Tieto bunky môžu byť získané priamo 2 disociovaneho tkaniva alebo z časti tohto tkaniva. Počet pasáží je však veľmi závislý na konkrétnom živočíšnom druhu, na pôvode...

DNA sekvencia kódujúca aminokyselinovú sekvenciu ľudského erytropoetínu, vektory, bunkové línie, bunky, spôsob produkcie cDNA klonu a erytropoetínu a farmaceutický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279765

Dátum: 12.03.1999

Autori: Hewick Rodney, Fritsch Edward, Kaufman Randal, Jacobs Kenneth

MPK: C12P 21/00, C12N 15/63

Značky: produkcie, buňky, linie, farmaceutický, ľudského, spôsob, bunkové, aminokyselinovú, vektory, erytropoetínu, prípravok, sekvencia, sekvenciu, kódujúca, klonů

Zhrnutie / Anotácia:

DNA sekvencia kódujúca aminokyselinovú sekvenciu ľudského erytropoetínu obsahujúca nukleotidovú sekvenciu uvedenú v tabuľke 3 alebo v tabuľke 4 s ohľadom na aminokyseliny 1 až 166 ľudského erytropoetínu. Vektor obsahujúci uvedenú DNA sekvenciu cicavčia hostiteľská bunka transformovaná týmto vektorom rekombinantný DNA vektor obsahujúci genomický DNA klon majúci nukleotidovú sekvenciu uvedenú v tabuľke 4 cicavčia bunková línia transformovaná...

Myší B-lymfocytární hybridomová produkční linie HBS-02 AO 36/86

Načítavanie...

Číslo patentu: 268404

Dátum: 14.03.1990

Autori: Korec Evžen, Benda Rudolf, Němeček Vratislav, König Jaroslav, Jandejsek Jan, Danielová Vlasta, Mančal Petr

MPK: C12N 5/00

Značky: produkční, hybridomová, hbs-02, myší, linie, b-lymfocytární

Text:

...a epecifity vyšetŕeni i zkráceni doby nutné proZdrojem monoklonálni protilátky proti HBsAg je hybridomová linie HBS-02, uložená ve sbirce hybridomů Ústavu eér e očkovacich látek, Prahe 10, W.Piecka 108 pod označenie HBS - O 2 A 0 36/BS.Uvedený hybridom byl asatrojen způsobem známým z odborné literatury /S.Fazekae de St. Groth D. Šcheidigger Production of monoclonal antibodies Strategy and tactice,J.Immunol. Meth. 351,l 9805 J. Kalil,...

Myší B-lymfocytární hybridomová produkční linie HBS-01 AO 35/86

Načítavanie...

Číslo patentu: 268403

Dátum: 14.03.1990

Autori: Němeček Vratislav, Benda Rudolf, Mančal Petr, Korec Evžen, Danielová Vlasta, Jandejsek Jan, König Jaroslav

MPK: C12N 5/00

Značky: hybridomová, b-lymfocytární, produkční, myší, hbs-01, linie

Text:

...purifikovaného Has antigenu, stendardizsce přípravy jednotlivých šerží diagnostických sér, zvýšení citlivosti a specifity vyšetřani i zkrácení doby nutné pro provedenizdrojem monoklonální protilátky proti HBsAg je hybridomová linie HBS-01, uložená veebírce hybridomů ústavu eér a očkovacích látek, Praha 10, w.Piecka 108 pod označe ním HBS - 01.Uvedený hybridom byl aestrojen způsobem známým z odborné literatury /S.Fazekas de St. Groth. D....

Myší lymfocytární hybridóm produkujúci monoklonálnu protilátku proti špecifickému nádorovému antigénu bunkovej línie MSB1

Načítavanie...

Číslo patentu: 261508

Dátum: 10.02.1989

Autori: Novák Michal, Táborský Otto, Kontsek Peter, Pospíšil Milan

MPK: C12N 5/00

Značky: bunkovej, hybridom, produkujúci, myší, proti, specifickému, nádorovému, monoklonálnu, linie, protilátku, lymfocytární, antigenů

Text:

...v tekutom clustku a po opätovnom rozmrazení si zachováva svoju schopnost produkovať mouoklonálnu protilátku rozpoznávajúcu špeciiický nádorový antigén lymioblastoidnej bunkovej linie označenej skratkou MSB 1. Neobsahuje na rozdiel od konvenčných antisér nevhodne, nešpecifické, balastné protilátky.Pre pripravu hybridnej bunkovej línie sa použije 2.107 buniek myšej Z-amínow-hydroxy-B-azapurin S-azaguanin rezistentnej bunkovej línie, ktorá sa...

Zařízení pro měření sklonu interalveolární linie

Načítavanie...

Číslo patentu: 245411

Dátum: 01.07.1988

Autor: Majereak 1ubor

MPK: A61C 19/04

Značky: linie, zařízení, sklonu, interalveolární, měření

Text:

...interalveolární linie podle vynálezu, jehož podstatou je že jeho základní deska, opatřená úhlovou stupnicí, se vkládá do in teralveolárního prostoru mezi fixované modely a natáčí se podlehledaného sklonu interalveolární linie, přičemž hodnotu tohoto sklonu ukazuje na stupnici volně pohyblivá ručička, orientovaná podle principu gravitace vždy svisle, k zemi. Rnčička tedy vykonává funkci kyvadla u kyvadlové libely.Měřící zařízení podle...

Klonování linie lidských lymfomových buněk IMG CZAS Jurkat K5-2B6

Načítavanie...

Číslo patentu: 252599

Dátum: 17.09.1987

Autori: Bubeník Jan, Šímová Jana, Indrová Marie

MPK: C12N 5/00

Značky: lidských, jurkat, k5-2b6, klónování, lymfomových, buněk, linie

Text:

...koncentraci. Tento produkt má imunoregulační účinek a může sloužit v orqanismu k posílení reakce. Klonovanou buněčnou linii Jurkat K 5-2 B 6 je možné kultivovat in vitro v médiĺch vhodných pro živočišné buňky. Z konzerv uchovávaných v tekutém dusíku je možné zahájit produkcí interleukinu 2 po napěstování buněk do vhodného množství a přidání phorbol myrístát acetátu a phytohemaglutininu. Interleukin 2 produkovaný klonovanou...

Klonovaná linie leukemických buněk produkující interleukin 2

Načítavanie...

Číslo patentu: 233896

Dátum: 01.04.1987

Autori: Šímová Jana, Bubeník Jan, Indrová Marie

MPK: C12N 15/00

Značky: linie, leukemických, klonovaná, produkující, interleukin, buněk

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká klonované linie leukemických buněk produkujících interleukin 2. Linie EL-4 TF/K může být průmyslově využívána jako zdroj interleukinu 2 pro experimentální práci v imunologických, diferenciačních a dalších modelových systémech.