Patenty so značkou «lineárných»

Formovacia stolica na výrobu lineárnych prvkov najmä z betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12768

Dátum: 13.01.2009

Autor: Leduc René

MPK: B28B 7/26, B28B 7/24, B28B 7/00...

Značky: stolica, betonů, prvkov, najmä, formovacia, výrobu, lineárných

Text:

...formovací modul priečniky upravené na spevnenie modulu, nesenie prelisov a na zabezpečenie ich zarovnania a priamočiarosti po dĺžke modulu. 0008 Zóna spojenia medzi susednými modulmi môže byť Výhodne prekrytá zvarovou húsenicou za studena.0009 Formovacie moduly majú prednostné šírku, ktorá imumožní zapadnúť do uvedeného rámu.0010 V prednostnom vyhotovení je kontinuálna forma V ráme zablokovaná v pevnom bode vytvorenom napríklad na jednom...

Sekačka a spôsob sekania nenavinutých lineárnych predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10626

Dátum: 11.10.2007

Autor: Magula Miroslav

MPK: D01G 1/02

Značky: lineárných, sekačka, predmetov, spôsob, sekania, nenavinutých

Text:

...valca a ďalších dielov. Vzhladom na náklady odstávok sekačky pri výmene ktoréhokolvek jej dielu všetky priechodky, cez ktoré sa privádza vlákno, vyrábajú počas odstávky sekačky len odpad a prevádzková rovnováha je narušená, čo spôsobuje zníženúprevádzkovú efektívnosť počas určitého časového úseku po nábehu ~ je nákladovoefektívne pri odstávke sekačky vymeniť aj nožový valec, hoci mu možno ostáva ešte mnoho hodin životnosti. Naliehavá...

Spôsob prípravy lineárnych alkylbenzénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280403

Dátum: 09.09.1993

Autori: Cozzi Pierluigi, Pellizzon Tullio, Giuffrida Giuseppe, Radici Pierino

MPK: C07C 15/107, C07B 37/04

Značky: spôsob, alkylbenzénov, přípravy, lineárných

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy lineárnych alkylbenzénov, pri ktorom sa benzén nechá reagovať za prítomnosti chloridu hlinitého alebo hliníka v práškovej forme so zmesou zloženou z C7-C20 n-olefínov a C7-C20 chlórparafínov s molárnym pomerom n-olefíny/chlórparafíny medzi 70 : 30 a 99 : 1.

Zariadenie na kontinuálny nános a stieranie tekutého média z lineárnych textilných útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245523

Dátum: 15.12.1987

Autori: Javorek Miroslav, Burgert Ladislav, Poikryl Josef, Franko Peter, Marcinein Anton, Ružieka Jaroslav, Budzák Dušan, Slatkovský Milan, Oddejmiška Koloman

MPK: D06B 1/08, D06B 15/08

Značky: stieranie, lineárných, tekutého, media, útvarov, nános, zariadenie, textilných, kontinuálny

Text:

...Prístup k jednotlivým častiam zariadenia je nekomplikovaný, údržba zariadenia je ľahká.Zariadenie na kontinuálny nános a stieranie tekutého média z lineárnych textilných útvarov je zobrazené na obrázkoch číslo 1 až 4, pričom na obr. 1 je zobrazený pohlad do vnútra zariadenia, na obr. 2 pohlad zo vstupnej strany zariadenia, obr. 3 pohlad na výstupnú stranu zariadenia a na obr. 4 je zobrazený pozdĺžny rez zariadenim.Obr. 1 zobrazuje pohľad...

Zariadenie na riadenie lineárnych hydromotorov, najmä pre odstrihovacie lisy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242162

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šilhavý Poemysl, Hájek Milan

MPK: B30B 15/16, B22D 17/32

Značky: odstrihovacie, lineárných, zariadenie, najmä, riadenie, hydromotorov

Text:

...ktorá prepája prvývývod 24 s tretím vývodom 22 a druhý vývod 21 so štvrtým vývodom 23.Trojpolohový štvorcestný ventil 2 je drža« ný vo svojej rovnovážnej polohe, pri ktorej prepäja navzájom prvý vývod a s druhým vývodom b a štvrtým vývodom d, pru« žinami 25, 26. Pri napojený elektromagnetu 13 na zdroj prúdu sa trojpolohový štvorcestný ventil 2 presunie do svojej tretej polohy, kedy prepája svoje vývody krížom. Podobne pri napojení...

Spôsob prípravy esterov vicinálnych glykolov lineárnych, rozvetvených alebo cyklických termickou oxyesterifikáciou elementárnym kyslíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 225164

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čihová Milina, Vojtko Ján, Hrušovský Mikuláš

Značky: spôsob, termickou, esterov, elementárnym, lineárných, kyslíkom, vicinálnych, oxyesterifikáciou, cyklických, rozvetvených, přípravy, glykolov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy esterov vicinálnych glykolov lineárnych, rozvetvených alebo cyklických termickou oxyesterifikáciou elementárnym kyslíkom alkénov lineárnych, rozvetvených alebo cyklických za zvýšeného tlaku a za prítomnosti alifatickej karboxylovej kyseliny, vyznačený tým, že alkén lineárny, rozvetvený alebo cyklický s počtom atómov uhlíkov 5 až 14 sa rozpustí v rozpúšťadle, ktorým je organická kyselina s počtom atómov uhlíkov 2 až 18 anhydrid...

Spôsob oxidácie lineárnych, rozvetvených a cyklických alkénov s počtom 5 až 15 atómov uhlíka na glykolacetáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 224008

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čihová Milina, Vojtko Ján, Hrušovský Mikuláš

Značky: spôsob, atómov, rozvetvených, alkénov, oxidácie, cyklických, lineárných, glykolacetáty, uhlíka, počtom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oxidácie lineárnych, rozvetvených a cyklických alkénov s počtom 5 až 15 atómov uhlíka na glykolacetáty elementárnym kyslíkom, prípadne vzduchom, za tlaku alespoň 0,4 MPa pri teplotách 120 až 180 °C, za katalýzy octanmi kovov prechodného mocenstva ako je meď, železo alebo mangán v kombinácii s alkalickými halogenidmi, vyznačený tým, že ako katalyzátor sa použije octan olova, niklu alebo kobaltu v kombinácií s alkalickými chloridmi, ako je...

Spôsob prípravy lineárných alkénov a alkánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219595

Dátum: 30.09.1985

Autori: Mikulec Jozef, Révus Miloš, Čiha Miloslav

Značky: spôsob, alkénov, lineárných, alkánov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy lineárnych alkénov zo zberových a odpadových surovín. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa termickému rozkladu podrobí výhradne alebo sčasti, prípadne pri nepretržitom postupe striedavo, odpadný a zberový polyetylén, pigmentovaný s kysličníkom titaničitým, pri teplote 400 až 460 °C za tlaku rovného alebo blízkeho atmosferickému, v prúde inertného plynu, pričom sa prúd plynu a pár pred predlohou ochladí len nad...