Patenty so značkou «lineárně»

Zariadenie pre lineárne pohybovanie saní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15626

Dátum: 07.07.2009

Autori: Viviroli Stefan, Staubli Dominik, Flury Peter, Peter Christoph

MPK: F16H 19/00, F16G 1/28

Značky: sání, pohybovanie, zariadenie, lineárně

Text:

...nároku 1.0007 Tak obsahuje zariadenie podľa vynálezu pre Iineárne pohybovanie saní remeň s elektrickým vodičom a pohyblivé sane, ako aj spínanie pohyblivé so saňami, ktoré je elektricky spojené s vodičom. K tomu je navrhnuté Stacionárne spínanie a prostriedok k indukčnej väzbe, aby bolo možné od stacionárneho spínania elektrickú energiu indukčne naviazat do vodiča.0008 Podľa vynálezu sú konce remeňa a/alebo vodiča pevne zovreté na saniach....

Spôsob a zariadenie na riadenie lineárne sa pohybujúcej osi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17341

Dátum: 16.10.2008

Autor: Notz Markus

MPK: B29C 45/50, B29C 45/82

Značky: riadenie, spôsob, lineárně, zariadenie, pohybujúcej

Text:

...pri ktorom sa používa dvoch servoventilov. US-A-5,513,971 opisuje spôsob podľa predvýznaku nároku 1 a zariadenie podľa predvýznaku nároku 14.Podstatné nevýhoda všetkých hydraulických riešení stavu techniky spočíva okrem toho v tom, že pri prechodoch fáz, obzvlášť s ohľadom na vstrekovací slimák, môžu vzniknúť hydraulickéNovému vynálezu bola s ohľadom na optimalizáciu hydraulického pohonu zadaná nasledujúca úloha o Má byť dosiahnuté čo...

Menič nástrojov s otočne a lineárne pohyblivým nosičom nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4179

Dátum: 19.08.2005

Autor: Condrau Alexandre

MPK: B23Q 3/155, B23Q 3/157, B23Q 1/25...

Značky: nosičom, pohyblivým, nástrojov, otočné, lineárně, měnič

Text:

...priestor obrábacieho Centra.0011 V základnom telese 2 je umiestnené prvé lineárne vedenie 4 posuvné V smere X. Paralelne k prvému lineárnemu vedeniu 4 je druhé paralelné vedenie 5 umiestnené ako posuvné. Teleskopickým umiestnením prvého a druhého lineárneho vedenia 4,5 bude dosah pre pohyby meniča nástrojov 1 dvakrát tak veľký ako potreba miesta V pokojnom stave. Na druhé lineárne vedenie 5 je umiestnený lineárne posuvne vozík 6....

Osvetľovacia jednotka na produkovanie lineárne polarizovaného svetla nasmerovaného na cieľový povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11450

Dátum: 08.07.2005

Autor: Fenyö Márta

MPK: A61N 5/06

Značky: jednotka, povrch, lineárně, osvetľovacia, nasmerovaného, cieľový, polarizovaného, produkovanie, světla

Text:

...vzoruobr. 6 zobrazuje LED diódy usporiadané do druhého vzoruobr. 7 zobrazuje LED diódy usporiadané do tretieho vzoruobr. 9 zobrazuje LED diódy usporiadané do štvrtého vzoruobr. 10 zobrazuje LED diódy usporiadané do piateho vzoruobr. 11 je bloková schéma zobrazujúca sústredenie lúčov svetla LEDobr. 12 zobrazuje uskutočnenie osvetľovacej jednotky podľa vynálezu, keďobr. 13 zobrazuje iné uskutočnenia osvetľovacej jednotky podľa vynálezu, keď...

Polynenasýtené lineárne aldehydy a ich deriváty s antiradikálovou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6249

Dátum: 06.05.2003

Autori: Stradi Riccardo, Bertelli Aldo, Pini Elena

MPK: A61K 31/21, A61K 31/11, A61K 31/045...

Značky: lineárně, aktivitou, polynenasýtené, deriváty, aldehydy, antiradikálovou

Text:

...mieša v dusíkovej atmosfére po dobu 18 hodin. Do červeného roztoku sa pridá500 ml etyléteru zrazenina je odfiltrovaná a potom rekryštalizovana z toulénu. získaná zrazenina je 2,4,6,8,10,12,14-hexadekaheptaenal (140 mg), zatial čo 2,4,6,8,1 OJZ-tetradekahexaenal (25 mg) sa izoluje z odparenej toluénovej fázy.0023 Červený éterový roztok sa premyje s 200 x 5 ml destilovanej vody, vysuši sa síranom sodným a ponechá sa stáť pri -20 °C po...

Lineárne bázické zlúčeniny s nk-2 antagonistickou aktivitou a formulácie s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1378

Dátum: 28.10.2002

Autori: Sisto Alessandro, Pasqui Franco, Giannotti Danilo, Harmat Nicholas, Guidi Antonio, Caciagli Valerio, Nannicini Rossano, Giolitti Alessandro, Altamura Maria, Maggi Carlo, Fedi Valentina

MPK: A61K 31/395, A61P 11/00, A61K 31/38...

Značky: bazické, formulácie, obsahom, aktivitou, zlúčeniny, lineárně, antagonistickou

Text:

...fenyl-tiofénu, benzotiofénu, benzofuránu a indolu prípadne N-substituovaného C 1-C 6 alkylovou skupinou, ktorá môže byt prípadne substituovaná jednou, dvomaalebo tromi skupinami nezávisle vybranými zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, Cl C 6 allkylu prípadne substituovaného nie viac než tromi atómami fluóru, C 1-C 6aminokyselinový zvyšok všeobecného vzorca (HI)je a,u-disubstituovaný zvyšok glycínového typu vybraný zo...

Lineárne valivé vedenia najmä unášacieho vozíka paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 260377

Dátum: 15.12.1998

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 25/04

Značky: unášacieho, vedenia, valivé, najmä, lineárně, paliet, vozíka

Text:

...pre silovo. náročné uloženie.Na pripojených výkresoch sú znázornená dve prikladné riešenia lineárneho vallvéhovedenia, kde na obr. 1 je nakreslený prieč ny rez vedením, na obr. 2 je nakreslené vedenie vjpôdoryse, ,na obr. .3 je nakreslenýpriečny rez druhým príkladným riešením a i,na obr. 51 jenakreslený pôdorys druhého riešeniaLineárne valivé vedenie unášacieho vozí~ ka pozostáva z nosnej vodiacej časti 1 a vedenej časti 2. Na stykových...

Zapojení zdroje lineárně proměnného kmitočtu s časem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261719

Dátum: 10.02.1989

Autor: Mejta František

MPK: H03B 5/00

Značky: časem, zapojení, kmitočtu, zdroje, proměnného, lineárně

Text:

...děliče łg kmitočtu a na první vstup prvního čítače 3, jehož druhý vstup je současně připojen na druhý vstup prvního fázového závěsu g a na výstup prvního komparàtoru §, jehož první vstupy jsou připojeny na výstupy prvního čítače 5, druhé vstupy prvního komparátoru § jsou připojeny na výstupy druhého čítače Q. jehož první vstupy jsou připojeny na výstupy prvního přepinače Z, jehož vstupy jsou uzemněny, výstup druhého fázového závěsu g je...

Mnohofázový dělič výkonu lineárně polarizované vlny s koaxiálními výstupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255015

Dátum: 15.02.1988

Autor: Punčochář Josef

MPK: H01P 5/103

Značky: dělič, výstupy, lineárně, koaxiálními, výkonu, polarizované, mnohofázový

Text:

...rozměrů děliče a hlavně možnost zvětšení počtu výstupních vývodů podle požadované aplikace.Na obr. 1 je v podélném řezu znázorněn dělič výkonu s přizpůsobovacím trnem v provedení s deskovitou kopinatou částí trnu. Na obr. 2 je V nárysu znázorněn řez děličem výkonu s oblým proveàením kopinaté části trnu. Na obr. 3 je v bokorysu znázorněn podélný řez děličem nakresleným na obr. 2. Obr. 4 znázorňuje podélný řez děličem s radiálně umístěnými...

Mnohofázový dělič výkonu lineárně polarizované vlny s obdélníkovými výstupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255014

Dátum: 15.02.1988

Autor: Punčochář Josef

MPK: H01P 1/16

Značky: výkonu, výstupy, obdélníkovými, lineárně, polarizované, dělič, mnohofázový

Text:

...obdél~ níkových výstupech jsou vzájemné posunuty o hodnotu odpovídající zákonitostem mnohofázových systémů. 4Vyšší účinek tedy spočívá v tom, že tvorba kruhově polarizované vlny a přízpůsobení vlny k obdélníkovým výstupům probíhá na kopinatém trnu, aniž je třeba předřadit samostatný kruh)vý polabizátor při napájení lineárně polarízovanou vlnou.Na obr. 1 je v podélném řezu znázorněn dělič výkonu s kopinatým přizpůsobovacím trnem V provedení s...

Lineárne valivé vedenie pre vymedzovanie vôle

Načítavanie...

Číslo patentu: 246426

Dátum: 15.12.1987

Autori: Frollo Ivan, Eervená Irena, Vaško Jozef, Protiva Miroslav, Novotný Vladimír

MPK: F16H 55/52

Značky: lineárně, vymedzovanie, vedenie, vôle, valivé

Text:

...je povháñané lineárnym pohonom 14, ktorý je uloženýv t-elese 7. Šmýkadlo 1 je uložené v dvoch kladkách 2, ktoré sú nastavené bud pomocou prípravku, alebo presne ordmerané na hodnotu .pevnej vzdialenosti 17. Táto vzdialenosť 17 sarmôže bud zväčšiť, alebo zmenšiť .podľa potreby budpre vyvoidenie predpätia, alebo dosiahnutia minimálne potrebnej vôle medzi kladlrami2 a šmýkaidlovm 1. . »Po nastavení pevnej vzdialenosti 17 je potrebná...

Lineárne posuvný optický stolík

Načítavanie...

Číslo patentu: 243929

Dátum: 15.11.1987

Autor: Antl Ladislav

MPK: G01B 9/02, G01B 5/28, G02B 5/04...

Značky: opticky, posuvný, lineárně, stolík

Text:

...hranolmi, pričom stykové klzne plochy lineárne posuvného štvorbokěho posuvného hranola sú Iratreté silikónovým olejom.vynález lineárne posuvného optického stolíka umožňuje presné vedenie tr-ojbokého meraciełho hranola, ktorý je natmelený na l 1 neárn.e posuvnom hranole, a to s presnosťou min j 1 ml v smere osi. .Posuv i 10 main vedeného štvorboké ho hranola počas merania môžeme vykonávať ročne, .alebo -v prípade automatizá 4cie...

Lineárně se pohybující nebo rotující plochá kotva pro motory a tažné magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 223353

Dátum: 15.03.1986

Autori: Miskolczi László, Kiss László, Halmai Károly, Csillag László

Značky: tažné, magnety, pohybující, motory, lineárně, plocha, kotva, rotující

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lineárně se pohybující nebo rotující ploché kotvy pro motory nebo tažné magnety, která obsahuje nosič z plastů nebo z keramiky a vinutí, uložené na tomto nosiči. Podstatou vynálezu je, že nosič obsahuje 2 až 50, s výhodou 10 až 18 hmotnostních procent magneticky měkké látky rovnoměrně v nosiči rozptýlené.

Laserový interferometr s ortogonálně lineárně polarizovanými svazky a nepolarizujícím děličem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218454

Dátum: 15.03.1985

Autori: Petrů František, Veselá Zdenka

Značky: laserový, lineárně, ortogonálně, svazky, děličem, nepolarizujícím, polarizovanými, interferometr

Zhrnutie / Anotácia:

Laserový interferometr s ortogonálně lineárně polarizovanými svazky a s nepolarizujícím děličem. Podstatou interferometru je, že nepolarizující dělič splňuje podmínky propustnosti a odraznosti desky v rovině kolmé, respektive rovnoběžné s rovinou dopadu. Interferometr je určen zejména pro systém, který používá různých typů vlastních interferometrů jak lineární, diferenční apod.

Laserový interferometr s ortogonálními lineárně polarizovanými svazky paprsků

Načítavanie...

Číslo patentu: 215573

Dátum: 15.04.1984

Autori: Kršek Jiří, Petrů František

Značky: ortogonálními, polarizovanými, laserový, paprsků, interferometr, lineárně, svazky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká laserového interferometru s ortogonálními lineárně polarizovanými svazky paprsků ve vlastním interferometru. Interferometr je určen k měření délek ve dvou souřadnicích a k měření přímočarosti. Podstatou vynálezu je, že dělicí jednotka interferometru je tvořena polarizujícím děličem a jeden, případně oba zpětné odrazné systémy jsou tvořeny koutovým odražečem a střechovým hranolem. Předmět se hodí pro přesná měření délek.