Patenty so značkou «likvidaci»

Zařízení pro likvidaci zbytkového ozónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269745

Dátum: 14.05.1990

Autor: Vykopal Alois

MPK: C01B 13/10

Značky: zbytkového, ozonu, likvidaci, zařízení

Text:

...bezpečnost provozu. Další výhodou je možnost neprerušovaného chodu genarátoru ozónu í v případě krátkodobého výpadku termického destruktoru nebo ventilátoru a nezávislost startu generátoru ozónu na dosažení provozní teploty v termíckém destruktoru.Na pripojenám výkrese je znázorněno zapojení termického destruktoru podle vynálezu.Termický destruktor l pro likvidaoi zbytkověho ozónu se vstupním hrdlem g je sacím potrubím 2 se vstupní...

Zařízení pro dopravu odpadních kalů k termické likvidaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 242580

Dátum: 01.03.1988

Autor: Bubník Vladimír

MPK: C02F 11/06

Značky: likvidaci, odpadních, zařízení, termické, dopravu, kalů

Text:

...kalů se provádí přímo v nádobě,která je součástí tohoto zařízení, odpadá tím nutnost budovánívytápěných skladových a manipulačních prostnnů se specielnim zařízením pro shromaždování a dopravu kalů. Při provozu je od založení kalů do misící nádoby celé zařízení ovládáno dálkověz místa obsluhy kotlů poloautomaticky, přičemž dávkování do kotle se děàe pomocí upraveného dávkovacího čerpadla. Dávkování je rovnoměrné v množství, ktoré...

Zařízení k likvidaci zplodin z karbonizační pece pro výrobu uhlíkových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 246807

Dátum: 01.03.1988

Autori: Doležílek Bohumil, Vojta Lubomír, Kment Fedor

MPK: B01D 57/00

Značky: výrobu, zařízení, likvidaci, vláken, uhlíkových, karbonizační, zplodin

Text:

...odstraňuje zařízení k likvidaci zplodin z karbonizační pece pro výrobu uhlíkových vláken podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává z trysky připojené na vstupní koncovku karbonizační pece, umístěné ve vyhřívané zoně, nad ní upraveným kruhovým hořákem a dále výměníkem tepla s přívodem tlakového vzduchu, spojeným s tryskou přívodní trubioí.Zařízení podle výnálezu je jednoduché a spolehlivé a umožňuje nejkratěí cestu zplodin...

Zařízení pro likvidaci plynných emisí na koksárenské baterii

Načítavanie...

Číslo patentu: 254804

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: B01D 53/00

Značky: batérií, likvidaci, emisí, koksárenské, zařízení, plynných

Text:

...podle vynálezu je oproti injektáži a spalovecímu vozíku výhodné nižší energetickom náročnosti, snižuje tlak na strop baterie a odstraňuje otřesy vznikající při pojezdu spa 254 IIIlovacího vozíku a výhodné přitom využívá bohatě.dímenzované a proetorné konstrukce vodícího vozu. Při jeho užití odpadajíj problémy apojené s dotěsňováním vík ve stropu baterie.Príklad provedení vynálezu je.schematicky znázorněn na přípojeném výkresu V pecních...

Zařízení na likvidaci škodlivin ve spalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 254760

Dátum: 15.02.1988

Autor: Gála Jozef

MPK: B01D 53/32

Značky: likvidaci, zařízení, škodlivin, spalinách

Text:

...transformátor, který je zdrojem energie ppc elektrické výboje na elektrodách. Elěktrody po přivedenídvýsokonapětové energiejsou zdrojem elektrických výbojů a ozonu.Příkladné provedení zařízení na likvidaci škodlivin ve sp.inách je schematicky znázorněno na přiloženém vyobrazení.Ve spalovacím prostoru l 1 výstupem g spalín do volného prostoru jsou umístěna zařízení Q na vytváření elektrických výbojů, a dále ve směru postupu spalín je...

Způsob dělení palivového článku jaderného reaktoru při jeho likvidaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 255287

Dátum: 15.02.1988

Autori: Trčka Josef, Smrčka Jaroslav

MPK: G21C 19/36

Značky: likvidaci, dělení, palivového, článků, reaktoru, způsob, jaderného

Text:

...na popisu příkladů jeho provedení pomocí pripojených výkresů,na nichž cbr.l je znázorněné zařízení na dělení palivové trubky způsobem podle vynálezu ve vertikální poloze, obr. 2 znázorňuje trubku, kolem která je sevřeno osově dělené korýtko na přívod dusíku a na obr. 3 je znázorněno zařízení na dělení palivové trubky způsobem podle vynálezu ve vodorovné poloze.Trubka l je ve vertikální poloze přenesena ke sloupu 3, na kterém jsou umístěny...

Zařízení k likvidaci obsazovacích dýmů na koksárenské baterii

Načítavanie...

Číslo patentu: 255064

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: B01D 53/00

Značky: dýmu, zařízení, likvidaci, koksárenské, batérií, obsazovacích

Text:

...nedostatek odstraňuje zařízení k likvidaci obsazovacích dymu na koksárenskébaterií instalované na vodicím voze a sestávající ze spalovaoí komory připojené svou horní částí hrdlem k teleekopickému potrubnímu nástavci naústěnému do otvoru v horní části pecních dveří koksové strany koksárenské baterie podle vynálezu jehož podstata spočíva v tom, že šachtice spalovaoí komory je svou spodní částí připojena kanálem k odsávaoímu potrubí zařízení...

Přípravek pro likvidaci animálních exkrementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254590

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zelenka Ivan, Šebestyán Jiří, Jurenka Jaroslav, Bláha Milan, Brandová Jaroslava, Cee Aleš, Charvát Jiří, Novák Jiří

MPK: C02F 11/14

Značky: přípravek, exkrementů, animálních, likvidaci

Text:

...spočíva podle vynálezu v tom, že obsahuje 70,5 až 80 hmot. parafcrmaldehydu, 10 až 20 hmot. alkalického siřičitanu a alkalického hydrogensiřičitanu, 0,5 až 2 antiseptika, sůl kvarterní amoniové báze, 0,5 až 2 hmot. organického barviva ftalocyaninového, thiazinového, oxazinového nebo metalokomplexního typu, 0,1 až 0,5 hmot. ethylvanilinu, 1 až 2,5 hmot. desodorantu a 0,5 až 1,5 hmot. anionaktivního tenzidu.Roztoky připravené z...

Zařízení pro průběžné rozplavování a likvidaci kalů ze solných lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 246266

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hartung Johannes, Goedicke Klaus, Spreitz Volkmar

MPK: C02F 11/00

Značky: průběžné, zařízení, kalů, lázni, solných, likvidaci, rozplavování

Text:

...v závěru proběhne rozplavení kalů.Zařazením zařízení podle výnálezu do odokujovací linky, kde se ze solné lázně odstraňuje kal, se vylučuje nepříjemná a namáhavá práce, snižuje- se podstatne nebezpečí úrazu nebot obsluha linky nepřichází bezprostředně do styku s kalý, zejména při jejich vyšší teplotě.Zařízení umožňuje dbsažření vyšší technické úrovně strojního vybavení lĺľřkydosažiení vyšší pracovní úrovně. Dále zařízení umožňuje a zajišťuje...

Způsob odstranění šestimocného chromu Cr .sup.6+.n. při likvidaci odpadu popouštěcích solí alkalicko-oxidačního typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243274

Dátum: 15.11.1987

Autor: Ševeík Pavel

MPK: C01G 37/14

Značky: odpadů, šestimocného, alkalicko-oxidačního, odstranění, sup.6+.n, chromu, solí, likvidaci, popouštěcích, způsob

Text:

...vodným roztokem hydrazinového odpadního produktu z jaderné energetiky, a to ve stechiometrickém poměru chromu Crö hydrazinu N 2 H 4 při hodnotě pH 11 až 14 za teploty místnosti a atmosférickěho tlaku a reakci vysrážený hydroxid chromitý CrOH 5 se oddělí, například filtrací a po zneutralizování, například chloridem vápenatým CaCl 2 se likviduje v koncentracích odpovídajících normám.Výhodou řešení podle vynálezu je jedno duchost průběhu,...

Zařízení k likvidaci nepotřebných automobilových a jiných akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244498

Dátum: 15.09.1987

Autori: Makovieka Jan, Klejch Jioí

MPK: H01M 10/54

Značky: zařízení, likvidaci, automobilových, jiných, akumulátorů, nepotřebných

Text:

...s-konzolou u, pevne spojeuými e jedním se avislých sloupku 3, na -vsturvnínľkoncív prostorového rámu.Na druhém konci. horní sákladny,.to as ns Její první části L,- tvoříoí výstupní konec prostorového rámu, je mezi dvěma páry svislých slouku 1 uložená záchgtná nádobs 32 l dě~ rovarsým dnem, do ktoré padsjí jednotlivé části skumulátorů n.Záchytná nádoba 32 je opetŕens šoupátkovým vynáäečem ,Lg částí skumulátord u a pod n(je uložená sběr-ná...

Způsob likvidace elektronových třísek při současné likvidaci odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 251893

Dátum: 13.08.1987

Autor: Zach František

MPK: C02F 1/66, C02F 1/00

Značky: třísek, likvidace, elektronových, způsob, likvidaci, současné, odpadních

Text:

...neutralizačini stanice.Elektnon je slitina hiořčíku, hliníku a dalších prvků zpravidla ve složeníHořčírk a jeho slitiny jsou vlivem svých chemi-ckých vlastností vznětlivější než ostrattní kovy a slitiny používané V průmys 251893lu. Třisky a hrubší prach hořčiklolvých slitizn se vzinití již při teplote 450 °C, hoři oslňujícím bílým pl-a-melnem za. teploty až 2 000 stupňů Celsia. Vlliký nebo mokrý bio-řčíkový prach má sklon k samovzinicení,...

Zařízení pro likvidací smyček útkově příze u textilních strojů zejména u víceprošlupních tkacích stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242931

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vítek Jioí, Bohun Petr

MPK: D03D 47/34

Značky: textilních, víceprošlupních, strojů, tkacích, zařízení, smyček, příze, stavu, likvidaci, útkové, zejména

Text:

...prułnými strunami, obr. 3 značí boční pohled na omezovač s odtehovarąým ltkem zpředlohové oívky poetupujíoím skrze trn do zenaěeče a obr. 4 značí totéž s odtahovergým útkem přes vodící očko sklopnáho ramene.Iimo obvod předlohovâ oívky 3 je ne její volně straně upevněn omezoveč 5, v hornínramsnu 11 drždku l. Poděl eey ą pŕedlohove cívky 3 je omezovač g výškově stavitelný. Omezovaě 4 eestává z váloováho pláätä á a ze dvou řad pružných...

Způsob zneškodňování sulfonových kyselin a jejich rozkladných produktů při likvidaci elektrolytu galvanických lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 235145

Dátum: 15.02.1987

Autori: Cerhová Anděla, Vítek Jaromír, Holpuch Vladimír

MPK: C25D 1/18

Značky: kyselin, sulfonových, galvanických, likvidaci, produktů, rozkladných, elektrolytu, způsob, jejich, zneškodňování, lázni

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spočívá v tom, že společně s peroxidem vodíku se do každých 1000 g likvidovaného elektrolytu přidá 0,001 až 20 gramů ve vodě rozpustné anorganické soli dvojmocného železa.

Zařízení na likvidaci důlních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248534

Dátum: 12.02.1987

Autori: Stark Josef, Thelen Vladimír, Holas Mikuláš, Fidler Jan, Kroupa Milan, Pařízek Bedřich

MPK: E21F 16/02

Značky: důlních, likvidaci, kalů, zařízení

Text:

...prostoru a umožňuje současné napouštění jednéusazovací části při vybírání druhé usazovací části a to vše na relativně malém půdorysném prostoru bez potřeby přemístování odtěžovacích mechanismů.Na přiloženém výkreeu je schemeticky znázorněno příkladné uspořádání zařízení ne likvidaci důlních kalů, kde na obr. l je svislý řez vedený podelnou osou děleného důlního ueazovacího prostoru, na obr. 2 je půdorysné uspořádání důlního usezovacího...

Zařízení pro likvidaci erupce

Načítavanie...

Číslo patentu: 233999

Dátum: 01.12.1986

Autori: Bartůšek Jan, Knápek Václav, Navrátil Břetislav, Štokman Zdeněk, Šmolík Stanislav, Halady Ondřej, Blažej Jan

MPK: E21B 33/06

Značky: likvidaci, erupce, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro likvidaci erupce zemního plynu nebo ropy vrtnými trubkami zavěšenými v zapaženém hlubinném vrtu, jeho$ mezikruží,je hermeticky uzavřeno preventrem. Účelem vynálezu je likvidovat otevřenou erupci bez šroubování protierupční armatury na vrtné trubky a bez upuštěn vrtných trubek do hlubinného vrtu. Účelu se dosahuje trubkovým umrtvovacím trnem (4), na kterém je upravena kuželová těsnicí hlava (14) se stabilizační vsuvkou (15),...

Zapojení vodní skříně předlohy, parního předehřívače otopného koksárenského plynu a zařízení pro likvidaci obsazovacích plynů na koksárenské baterii

Načítavanie...

Číslo patentu: 235628

Dátum: 15.11.1986

Autor: Telatynský Erik

MPK: C10B 21/10

Značky: otopného, vodní, parního, předlohy, likvidaci, skříně, zapojení, obsazovacích, zařízení, batérií, plynů, předehřívače, koksárenského, koksárenské

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání a funkčního propojení vodní skříně předlohy, parního předehřívače koksárenského plynu a zařízení pro likvidaci dýmů vyvíjených koksárenskou baterií při obsazování koksovacích komor a je určen pro hutní a důlní koksovny, pracující pěchovacím i sypným provozem, pokud je jako otopné médium používán koksárenský plyn. Uspořádání vodní skříně předlohy, parního předehřívače otopného koksárenského plynu a zařízení pro...

Provozně diagnostické zařízení rotorové odparky pro likvidaci radioaktivních odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232995

Dátum: 15.07.1986

Autori: Urbánek Miroslav, Dvořák Karel, Zlámal Jaromír, Matal Oldřich

MPK: B01D 1/30, G21F 9/08

Značky: odparky, rotorové, odpadů, radioaktivních, likvidaci, diagnostické, zařízení, provozně

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle tohoto vynálezu jsou na dělicích přírubách rotorové odparky zvnějšku upevněny diagnostické snímače, které jsou napojeny ne vyhodnocovací jednotku jejich stochastických signálů, přičemž diagnostickými snímači jsou akcelerometry. Vynálezu je možno využít především v nukleární energetice.

Zařízení pro likvidaci smyček útkové příze pro textilní stroje, zejména pro víceprošlupní tkací stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220682

Dátum: 15.12.1985

Autori: Klouda Zdeněk, Šimek Jindřich

Značky: víceprošlupní, likvidaci, útkové, stavy, příze, tkací, zejména, smyček, stroje, zařízení, textilní

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedený vynález se týká oboru textilní výroby tkaniny na tkacích stavech s postupujícím prošlupem a řeší problém likvidace tvořících se smyček při dávkování útku do zanášečů. Podstatou vynálezu je zařízení k likvidaci smyček útkové příze odtahované ze zásobní cívky dávkovací jednotky při soukání na útkovou cívku zanášeče tím, že procházející příze při soukání je svírána mezi vnitřní stěnou omezovače a horní hranou zásobní cívky a brzděna silou...

Přípravek na vybavování a likvidaci porubů vybavených posuvnou výztuží

Načítavanie...

Číslo patentu: 226555

Dátum: 15.11.1985

Autori: Ramach Ladislav, Karásek Zdeněk

Značky: vybavených, výztuží, likvidaci, posuvnou, porubu, přípravek, vybavování

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro vybavování a likvidaci porubů, vybavených posuvnou výztuží, vyznačený tím, že sestává z portálového rámu (1), k jehož horní části jsou čepy (7) uchycena vodicí oka (3) suvně uložená na trubkovém vedení (2), která jsou součástí bočních plechů (4) hřeblového dopravníku (5).

Zařízení pro likvidaci zbytků alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219627

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kazda Oldřich, Zlámal Jaromír, Stuchlík Stanislav

Značky: likvidaci, kovů, alkalických, zbytků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro likvidaci zbytků alkalických kovů, které je uzpůsobené pro použití nejvhodnější technologie, například pro likvidaci zbytků alkalických kovů vodní párou, vodní nebo kapalinovou reakční mlhou a podobně. Zařízení podle vynálezu sestává z válcové nádoby s nosným roštem, v jejímž plášti jsou provedeny přívody provozních médií, vkládací otvor a otvory plynných a kapalných reakčních odpadů. Nádoba je vybavena vlastním...

Zařízení pro likvidaci zkrucovaných smyček odtahovaného útku z předlohové cívky u textilních strojů, zejména u tkacích strojů neortodoxních

Načítavanie...

Číslo patentu: 215550

Dátum: 15.10.1984

Autori: Hek Jaroslav, Filippov Petr

Značky: cívky, zařízení, odtahovaného, předlohové, tkacích, zejména, smyček, neortodoxních, strojů, likvidaci, textilních, útku, zkrucovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je regulátor napětí umístěný před vstupní brzdičkou v místě procházející příkladné útkové nitě v úseku mezi předlohovou cívkou a vstupní brzdičkou, vybavený třemi v řadě uspořádanými vodicími očky, jimiž prochází neumrtvená příze, přičemž prostřední očko je příčně ke směru průchodu příze volně vertikálně posuvné. Regulátor napětí je opatřen silovými prostředky udávající působením gravitační síly v době přerušení odtahu, v...