Patenty so značkou «likvidace»

Způsob likvidace odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 273578

Dátum: 12.03.1991

Autor: Weiss Miloš

MPK: B09B 3/00, B09B 5/00

Značky: způsob, odpadů, likvidace

Způsob likvidace odpadů obsahujících celulózu metanovým kvašením

Načítavanie...

Číslo patentu: 270037

Dátum: 13.06.1990

Autor: Růžička Marek

MPK: C02F 3/28

Značky: celulózu, obsahujících, kvašením, likvidace, odpadů, způsob, metanovým

Text:

...z .vyroby celulőz, eventualnä přímo kultivační kapaliny z této výroby.Po celou dobu enzymové reakce je nutne udräovat pH a teplotu reakční směsi v takovém rczaezí, které zaručuje Iunkceschopnoet použitých enzymu. note roznezí je specifické pro každý konkrétní zdroj enzymů a v důsledku toho není prakticky možné stanovit hodnoty -pH a teploty, které by vyhovovaly všem celulolytickým anzymům. Avšak nejčaatěji používaná celulőzy pocházejí...

Způsob likvidace olejových emulzí dispergovaným hydrogenem kyseliny křemičité

Načítavanie...

Číslo patentu: 269290

Dátum: 11.04.1990

Autor: Volák Vojtěch

MPK: C02F 1/24

Značky: hydrogenem, způsob, kyseliny, likvidace, emulzí, křemičité, olejových, dispergovaným

Text:

...gel kyseliny kremičité byl diepersován v prídavné vodě pouze vysokými otáčkami míohadla. Použitím mleoího zařízení, která umožní prípravu částic gelu o vyšší disperzitě lze očekávat zlepšení oeemulgačních výsledků. Z 1 ml vodního skla bylo při laboratorních pokusech připravováno 50 až 100 ml disperse křemičitého gelu, tedy celkově ředění vodního skla doeahuje poměru 150 až 100. U poloprovozního pokusu byl volen ředicí poměr...

Způsob likvidace plynných emisí vznikajících při obsazování koksovací komory uhelnou vsázkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269155

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 27/00

Značky: vsázkou, komory, uhelnou, plynných, vznikajících, koksovací, obsazování, emisí, způsob, likvidace

Text:

...že~ tímto způsobem lze přivćst dopředlohy koksárenská bato rie až 80 surováho koksárenskáho plynu, ktorý je možno dále zpraoovávst v chemických provozsoh koksovny s energeticky využít jako ušlsohtilá plynná palivo. Spslovsoí zařízení koksárenskě baterie je přitom tepelné zatěžováno v přiměřsně míře, protože spaluje jen msněí část celkovćhoobjemu vzniklých obaszovacích dýmů, a to právě těch,které jsou částečně nasyoeny přisávsxiým vzduchom a...

Způsob likvidace odpadních molybdenových výluhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268899

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vostatek František, Šabata Stanislav

MPK: C01G 39/02

Značky: způsob, výluhu, odpadních, molybdénových, likvidace

Text:

...drátu.Podstatou vynálezu je tedy způsob likvidace odpadnich molybdenových výluhů, napr. 1 výroby vláken pro žárovky, za současné regenernce výchozich surovín, při němž se odpadní molybdcnový výluh destiluje při teplotê 120 až 160 °c ve vařáku, samotný, případněspřídavkew 1 až 30 obj. k 0 ncentr 0 vané.kyseliny sirové, za vzniku kyseliny duslčnéně oxidu molybdenového a koncentrovanou kyselinou sirovou a tento destilační zbytek se...

Způsob termické likvidace upotřebené odniklovací lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 268094

Dátum: 14.03.1990

Autori: Špaček Pavel, Krčma Ladislav

MPK: B09B 3/00, C02F 11/10

Značky: likvidace, upotřebené, způsob, lázně, termické, odniklovací

Text:

...Nejprve podle známých chemických reakcí se prítomný kyanid sodný i jeho komplexy chelátového typu s niklem a chromem převedou na hexakyanoželeznatan sodný pomocí heptahydrátu síranu železnatého. Dalším přebytkem heptahydrátu síranu železnatého vzniká bílá sraženína hexakyanoželeznatanu-železnato sodného, která vzdušným kyslíkem se rychle dále oxiduje a mění na modrý odstín. Vzniká tak Turnbullova modŕ, která se však další oxidací vzdušným...

Způsob likvidace bakterií kontaminujících pekařské droždí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265685

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fabián Josef, Špaček Bohumil

MPK: C12N 1/18

Značky: bakterií, kontaminujících, droždí, způsob, pekařské, likvidace

Text:

...jehož podstate spočívá v tom, že se v kvesničném mléoe nebo zápaře sníží pH na hodnotu 4,5 až 4,6 přidáním 0,02 až 0,5 Š obj. kyseliny perootová za míchání, po 60 minutách působení se upraví pH roztokem hydroxidu na původní hodnotu 5,5 až 5,8.Vzhledem k disociaci kyseliny peroctové je výhodné upravovat pH na hodnotu 4,5 některou z provozně používaných kyselín jako je kyselina sírová, fosforečná.Na ozdíl od způaobu podle AOč 204767...

Způsob likvidace louhových kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263212

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lešek František, Glasser Vladimír, Balcar Miroslav, Pavlusik Peter, Blažková Dana

MPK: C02F 11/18

Značky: způsob, kalů, likvidace, louhových

Text:

...p 1 niva na likvidaci 1 mšodpadních louhových kalů. Teplo uvclněné při spalování se však nedá energeticky využít, protože vysoký obsah popela ve spalovanem materiálu vede ke vzniku nánosů, resp. inkrustaci na teplo stěnných plochách, a tím k neúměrnému snížení intenzity převodu tepla.Obsah anorganických podílů v odpadních louhových kalech vede ke zvýšení úhrad při jejich vypouštění do veřejných toků. Dále nemůže být na závadu, že kaly...

Způsob likvidace vodonerozpustného odpadu s obsahem uhličitanu barnatého z loužení kalírenských solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260609

Dátum: 12.01.1989

Autori: Anděl Petr, Novák Luboš, Moravcová Anna, Hubáček Bohdan, Hronešová Helena

MPK: C02F 11/14, C02F 1/58

Značky: uhličitanu, vodonerozpustného, odpadů, kalírenských, obsahem, loužení, bárnatého, likvidace, způsob, solí

Text:

...v rozsahu od 5 do 30 g . In radioaktivní vody. Zde za přítomnosti síranových iontů dochází k zächytu radia ve sraženině málo rozpustněho síranu barnato-radnatêh-o. Sraženina se z vody separuje sedimentací nebo filtrací. Výhodné je přidávat vodonerozpustný odpad s obsahem uhičitanu barnatěho k eluátům z katexových stanic pro dekontaminaci radia v takovém množství v závislosti na obsahu uhličitanu barnatého v odpadu, aby výsledná dávka...

Způsob čištění a likvidace roztoků obsahujících melasu nebo odpadní prokvašenou záparu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259615

Dátum: 17.10.1988

Autori: Špaček Bohumil, Fabián Josef

MPK: C02F 1/52

Značky: způsob, roztoku, čištění, prokvašenou, obsahujících, záparu, melasu, likvidace, odpadní

Text:

...obsahujících síru, díky značnémn přebytku volných amonných iontů. které krvjí potřebu kvasinkami snadno asimilovatelnélío dusíku.jednou z výhod zpüsobu podle vynálezuje použití hydrogeniosiorečnanu diamonného pro čiřeni a současně pro stimulaci následného kvasného procesu ionty amoniaku a také tosfátil.V dalším je způsob podle vynálezu objasněn V příkladech provedení, aniž se těmito jakkoliv omezuje.Do 31 odpadní droždárenské záparyopil 5,8...

Způsob likvidace plynového kondenzátu ze surového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258905

Dátum: 16.09.1988

Autori: Straka František, Vodseďálek Jaroslav, Žufníček Jiří

MPK: C02F 1/16

Značky: likvidace, způsob, kondenzátu, plynů, surového, plynového

Text:

...problematiku, jsou zmiňovány i tyto způscby. Jedná se o využití fenolové vody k chlazení surového plynu s následnou expanzí přehřáté fenolové vody a spálením vzniklé páry, dále o oxidaci fenolové Vody vzduchem anebo kyslikem, za tlaku - podle čs. autorských osvedčení č. 79 850 a B 3 685, o použití fenolové vody pro napájení kotlü na odpadni teplo s následným spálením vzniklé páry podle čs. A 0 č. 230 413, o využití fenolové vody k...

Způsob likvidace chlorovaných organických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257501

Dátum: 16.05.1988

Autori: Mašát Jan, Svoboda Karel, Pata Jaroslav, Veselý Václav, Hartman Miloslav, Bejblík Pavel

MPK: C07B 35/06

Značky: chlorovaných, sloučenin, způsob, organických, likvidace

Text:

...spalín, z něhcž se část spalín odebírala k analýze. Spaliny z přestupníku vstupovaly do náplňové skleněnékolony, jejíž vařák byl vytápěn. Do hlavy kolony byla nastřikována voda, z vařáku byl přes chladič odebírán vzniklý roztok kyseliny solné.Odplyny odcházející z kolony byly vedeny přes náplň aktivního uhlí.Do reaktoru bylo dávkováno 167 g.h 1 tetrachlormetanu a 90 litrů.h 1 propanu. Pro spalo vání bylo přivedeno 4,1 Nm 3.h 1vzduchu....

Způsob termické likvidace anorganických kalů z galvanizoven

Načítavanie...

Číslo patentu: 257162

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krčma Ladislav, Petřík Milan

MPK: C02F 11/06

Značky: likvidace, termické, způsob, anorganických, kalů, galvanizoven

Text:

...křemičitany.způsobem podle vynálezu se provede termická likvidace kalů z galvanizoven snadněji tak, že vlhké kaly se mísí nejdříve s tekutým nebo práškovým vodorozpustným alkalickým křemičitanem, známým pod označením vodní sklo. V plné shodě s fyzikálněchemickými zákony směs kalů s vodním sklem ve vodném prostředí vykazuje největší entropii a tudíž chemická reakce probíhá také nejsnadněji, již za obyčejné teploty za vzniku...

Způsob likvidace pryžových odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255759

Dátum: 15.03.1988

Autor: Láznička Zbyněk

MPK: F27B 9/00

Značky: pryžových, odpadů, způsob, likvidace

Text:

...teplotám v cihlářakýoh a keramických peoích a velkêmu povrchu v nich narovnaného zboží dojde K prudkému shoření pneumatik a nâslednám kotalytickěmu spálení produktů suché destilaoe při tomto procesu vznikajícíoh na povrchu skládky v peci. Tím je vyloučeno zamoření okolního prostředíprodukty spalování pryže a ušetří so značné množství uäleohtilého255 759 paliva, převážně těžkáho topného oleje a plynu, ktoré JsouJako palivo v cihlářská a...

Způsob likvidace tekutých nebo ztekutitelných potravinářských odpadů a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255105

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hušek Vladimír, Straka František, Kruntorád František, Kužniar Josef

MPK: C02F 11/04

Značky: tekutých, potravinářských, likvidace, provádění, způsob, odpadů, způsobu, tohoto, zapojení, ztekutitelných

Text:

...°C. Výhodou způsohu podle vynálezu je tedy skutečnost, že při současné likvidaci obtížných odpadů je produkovana ze zlikvidovaného odpadu ušlechtiiá forma energie. Další výhodou je to, že vtláčený tekutý odpad i voda v něm obsažené intenzifikují kvasný metanogenní proces ve skládce jednak vlivem přídavků vlhkosti a perkolací kapaliny ložem skládky a jednak nutriční hodnotou organické hmoty vtlačeného tekutého odpadu. Intenzifikací...

Způsob likvidace kalů vznikajících při procesu čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 241619

Dátum: 01.01.1988

Autori: Davi Horace, Wermuth Camille Georges, Biziere Kathleen

MPK: C02F 3/12

Značky: čištění, způsob, odpadních, vznikajících, kalů, likvidace, procesu

Text:

...organických láteka nedochází k uvolňování methanu apočívají další výhody navrženého postupu v tom, že je nenáročný na spotřebu energií, lze jej realim zovat s minimálními nároky na investiční náklady ve stávajícím zařízení.Způsob aplikace popisovaného postupu vyplyne z následujících příkladů.Do každé ze dvou pětilitrových nádob A, B bylo odměřeno 2 500 ml vody z hydraulické dopravy pevných odpadů ze spalování a zplynování fosilních paliv,...

Způsob likvidace odpadů po broušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242449

Dátum: 01.12.1987

Autori: Minceris Boris Iljie, Kulis Lioneinas Jonovie

MPK: C02F 11/02, C02F 11/00

Značky: způsob, broušení, likvidace, odpadů

Text:

...homogenizační hromady pro aglomeraci v množství do 2 hmotnostních vztaženo na hmotnost hromady a vzniklé směs se zpracuje aglomerací.Fyzikálními technikami se rozumí magnetické pasy s přítlačnýmí vélci, filtrační zařízení, okapové kontejnery atd. Skladováním v atmosferických podmínkách se rozumí technologická skládka vodohospodářsky zabezpečené kde je materiál volně ložený, přístupný proudění vzduchu, srážkám i slunečnímu svitu. Doba...

Způsob likvidace odpadních nátěrových hmot pigmentovaných kovovými sloučeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: 242437

Dátum: 01.12.1987

Autori: Preise Helmut, Wenzel Winfried

MPK: C09D 5/38

Značky: sloučeninami, nátěrových, odpadních, způsob, kovovými, pigmentovaných, likvidace

Text:

...redukčním prostředí se za přítomnosti železných pilin tvoří značné množství sirníků, zejména sirník železnatý, kte rý má příznivý Vliv na redukci chromanů FeS 04 2 G FeS 3002242 437 Železnaté ionty redukuji chroman podle reakceKbvy obsažené většinou ve.formě oxidú přecházeàí na kře~ mičitanyNad teplotou 1000 °C až do 1200 °C nastává tvorba skel a rozpouětění oxidu křemičitého v silikátech.Ve směsném systému se uplatňují prakticky...

Způsob likvidace amoniaku ve fenolčpavkových odpadních vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 253032

Dátum: 15.10.1987

Autori: Knybel František, Kosef Jiří

MPK: C02F 3/12

Značky: způsob, fenolčpavkových, vodách, likvidace, odpadních, amoniaku

Text:

...zatížení 10 až 20 m 3 odpadnich vod na 1 000 m 3 aktivního prostoru odvslu za den, 2 to za současnéhoąlátkového zatížení odvalu celkovým amoniakem v rozsahu 1 až 15 kg na 1 000 m 3 za den, z toho mex. 20 hmotnostně volným amoniakem. Látkové zatížení odvelu doprovodnými zozpĺätěnýni složkami orgenického zneöištění, vyjádŕenými hodnotou BSK, přitom dosahuje hodnoty max. 10 kg na 1 000 m 3 aktivovnného prostoru odualu za den.V...

Způsob likvidace průmyslových odpadních vod využitím odpadního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 237169

Dátum: 01.10.1987

Autori: Buriánek Karel, Čechtický Josef

MPK: C02F 1/04

Značky: průmyslových, způsob, využitím, odpadních, tepla, odpadního, likvidace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká využití odpadního tepla kouřových plynů ze sklářských tavicích agregátů. Účelem vynálezu je využití tepla kourových plynů k přímému odpařování odpadních vod. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se odpadní voda rozstřikuje přímo do kouřových plynů, které proudí chladicí věží. Voda se odpaří a suchý zbytek se spolu s prachem, který odnášejí kouřové plyny z tavicího agregátu, odstraní ve filtru zařazeném za chladicí věž. Vynálezu...

Způsob znovuzískávání podílu dusitanů a dusičnanů z odpadních popouštěcích solí a likvidace neregenerovatelného zbytku těchto solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240917

Dátum: 01.10.1987

Autori: Šafáo Jioí, Micka Vladimír

MPK: B09B 3/00

Značky: odpadních, podílu, znovuzískávání, způsob, dusičnanu, solí, zbytků, likvidace, těchto, popouštěcích, neregenerovatelného, dusitanů

Text:

...skelnou vatou. Filtrát obsahuje dusitany a dueičnany, které se znovu použijí při přípravě popouštěcích solí. Nesfiltrovaný zbytek se zneškodní tím, že se vychladlá tavenina rozdrtí na částice menší než 1 mm, smíchá se e uhlím v hmotnostním poměru 1 až 3 ku 100, s výhodou se přidají 1 až 2 díly hydroxidu vápe 240911 natého, aby se zvýšil bod tání směsi, takže směs nemůže před vystavením působení vysoké teploty ztékat z lože a roštu spalněho...

Způsob likvidace metanových vrstev v prostoru před plavenou uzavírací hrází

Načítavanie...

Číslo patentu: 252671

Dátum: 17.09.1987

Autori: Medák Jiří, Krupník Oldřich, Schmidt Kurt

MPK: E21F 5/00

Značky: metanových, likvidace, vrstev, prostoru, uzavírací, plavenou, před, hrází, způsob

Text:

...od ostatních používaných a větrných částí dolu podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že se do místa styku plaveného hrázového tělesa se stropními horninami vhání vzduch, jehož tlak je vyšší nežli tlak stařinné atmosféry.Výhody způscbu likvidace metanových vrstev před plavenou uzavírací hrází oddělující plynodajné staříny od ostatních používaných a větraných částí dolu podle vynálezu spočívají ve vyšší účinnosti, vyšší bezpečnosti...

Způsob likvidace elektronových třísek při současné likvidaci odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 251893

Dátum: 13.08.1987

Autor: Zach František

MPK: C02F 1/00, C02F 1/66

Značky: třísek, způsob, likvidace, elektronových, odpadních, likvidaci, současné

Text:

...neutralizačini stanice.Elektnon je slitina hiořčíku, hliníku a dalších prvků zpravidla ve složeníHořčírk a jeho slitiny jsou vlivem svých chemi-ckých vlastností vznětlivější než ostrattní kovy a slitiny používané V průmys 251893lu. Třisky a hrubší prach hořčiklolvých slitizn se vzinití již při teplote 450 °C, hoři oslňujícím bílým pl-a-melnem za. teploty až 2 000 stupňů Celsia. Vlliký nebo mokrý bio-řčíkový prach má sklon k samovzinicení,...

Způsob likvidace plynového kondensátu ze surového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251857

Dátum: 13.08.1987

Autor: Vodseďálek Jaroslav

MPK: C10K 1/04

Značky: plynů, likvidace, způsob, kondensátu, plynového, surového

Text:

...28 surovéhąo plynu je vyvedeno potrubí 30 chladící vody, potrubí 31 sumvého plynu a potrubí 32 plynového kondenzátu, které ústí do pootrułbí 21 pllynocvého klondelnzátu z kotle 19. Pot-rubí 31 surového plynu z chtladiče 28 ústí pro konečné dlochlwazení do chladiče 33 surového plynu, do kterého je přivedeno potrubí 34 chladící vlodxy a. ze kterého vyúsťuje potrubí 35 zchluazeného surového plynu, potrubí 29 chladicí mody a potrubí 36...

Způsob čištění a likvidace roztoků obsahujících melasu nebo odpadní prokvašenou záparu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251017

Dátum: 11.06.1987

Autori: Fabián Josef, Špaček Bohumil

MPK: C02F 1/52

Značky: obsahujících, čištění, způsob, odpadní, roztoku, likvidace, prokvašenou, melasu, záparu

Text:

...vyčiřený roztok, zbavený suspendovaných látek, částí rozpuštěných organických látek,koloidů a kovů (např. ca. Mg), které při změnách teploty a pH vytvářejí nežádoucí sraženiny, jež vedou k tvorbě inkrustůna provozním zařízení. Další výhodou je srážení za studena,což znamená přínos ve spotřebě energie.Jednou z výhod způsobu je také inaktivace konteminujících mikroorganismů a podstatné sížení hddnoty CHSKcr u vyčiřeného roztoku podle vynálezu v...

Způsob likvidace fenolů a dehtů v surovém generátorovém plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242780

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bindas Ján, Ambrož František, Eorný Jozef, Olejník Vincent

MPK: C10J 3/00

Značky: generátorovém, fenolů, dehtu, plynů, surovém, likvidace, způsob

Text:

...oxidu uhelnatého ą vodíku v plynu i celkové složení plynu.vzhledem k tomu, že plyny a páry za pyrolyzérem neobsahují složky, které by například při kondenzaci zanášely teplosměnné plochy, lze s výhodou využít entalpie těchto plynů a par pro vlastní zplyñovací proces, především pro výrobu zplyňovací páry.Pokud se proces V pyrolyzéru provádí za přítomnosti katalyzátorů, lze s výhodou získat přímo plyn s poměrem oxidu uhelnatého a vcdíku vhodným...

Způsob likvidace plynných exhalátů z výroby solí aminopolykarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237744

Dátum: 15.04.1987

Autori: Adamovský Zdeněk, Beštová Jana, Dvořák Ladislav, Hromádka Miloslav, Vavřín Jan, Mlynář Josef, Foltýn Josef

MPK: C07C 101/26, C01C 1/12

Značky: likvidace, exhalátů, způsob, kyselin, solí, aminopolykarboxylových, plynných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k oblasti likvidace exhalátů z výroby solí aminopolykarboxylových kyselin jejich chemisorpcí. Tento postup je vhodný zvláště při syntézách, u kterých dochází k vývinu exhalací amoniaku. Chemisorpce exhalátů se provede podle vynálezu tak, že exhaláty obsahující amoniak spolu s párami vody a popřípadě metanolu se absorbují ve vodném roztoku formaldehydu o hmotnostní koncentraci 20 až 60 %, přičemž molární poměr formaldehydu k...

Způsob termické likvidace plynového kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250252

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vodseďálek Jaroslav

MPK: C10L 1/32, C02F 11/18, C10K 1/04...

Značky: kondenzátu, způsob, likvidace, plynového, termické

Text:

...látek, např. 20 až 90 g dehtu v jednom litru plynového koudenzätu, spaluje v ohništi s přídavným palivom v poměru nejméně 4,5 M tepelné energie v přídavném pallvu na 1 kg plynového kondenzátu.Výhody způsobu podle vynálezu tkví V tom, že není třeba recirkulovat veliké množství tenolove vody, odpadne nutnost výstav~ by zařízení pro redukci tlaku přehř-áté tenolové vody a její separaci od neodpařené vody jako u patentu NSR č. 2 863 989 a čs. AO...

Způsob likvidace odpadních organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250194

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vacek Jan

MPK: C01B 17/69

Značky: způsob, látek, odpadních, organických, likvidace

Text:

...toxikologicląých, výbuiinäřsldch nebo ,jiných nevhoddch vlastností přítonneho odpadu. úplnou deetrukci oýganickőho odpadu a na elenene tdrní uhlík lae docílit jeho zahřćtín nad 200 °c ve specidlnín seŕísení.Orgenicld odpad v zředłnć kyselině sírová, částečně Ěnebo úplně rozložení až na elenentdrní uhlík. se pohodlnš likviduje neutralizací nletýn vápence nebo kysličníksn nebo lwdroxiden vdpenatýn.Vznikli síran vápenatý, snsčiltěný...

Způsob likvidace fenolových vod a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249670

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vinš Luděk, Franc Svatopluk, Pech Jaroslav, Dittrich Vladimír

MPK: C02F 1/04, C10J 3/00

Značky: zařízení, provádění, způsobu, likvidace, tohoto, fenolových, způsob

Text:

...vzduinýn kyslíka a přínejaenšín zbarví církulační249 370 V případech, kdy se navrhuje zavàdění odpařené fenolově vody do generatoru k vytvoření zplyňovací směsi, se nikde neřeší bezpečnost provozu ohrožená nísenía kyslíka s půroa obsahující hořlavé organické látky, ktere v přímém styku s kyslíka by mohly způsobít vznícení apožâr zařízeníaPodstata způsobu likvidace fenolových vod, popřípadě zba~ vených dehtů dekantací, z tlakového zplyěování...