Patenty so značkou «lignocelulózových»

Spôsob spracovania lignocelulózových látok, najmä dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1167

Dátum: 09.04.2003

Autori: Borredon Elisabeth, Thiebaud-roux Sophie, Magne Michel, El Kasmi Silham, Dupire Maxime, Vaca-garcia Carlos, Gaset Antoine, Peydecastaing Jérôme, Morard Marie

MPK: B27K 1/00

Značky: spôsob, najmä, spracovania, lignocelulózových, dřeva, látok

Text:

...zmesovým anhydrídom je zmesový anhydrid kyseliny octovej a kyseliny kaprylovej,- impregnácia sa uskutočňuje v prítomnosti bázického katalyzátora,- impregnácia sa uskutočňuje v prítomnosti neulrálneho katalyzátora,- impregnácia sa uskutočňuje v prítomnosti slabo kyslého katalyzátora,- impregnácia sa uskutočňuje v neprítomnosti katalyzátora,- impregnácia lignocelulózových látok sa uskutočňuje namáčaním,- impregnácia lignocelulozových látok sa...

Spôsob výroby kompozícií a kompozitov celulózových a lignocelulózových materiálov a živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20511

Dátum: 13.03.2003

Autori: Lagace Arthur, Medoff Marshall

MPK: A23L 33/00, A01N 25/10, B29B 17/00...

Značky: celulózových, výroby, materiálov, kompozícií, živíc, spôsob, kompozitov, lignocelulózových

Text:

...akým je papierová alebo kúpeľňová tkanina. Obnažené vlákna textúrovaného materiálu môžu mat pomer dĺžka/priemer (L/D) aspoň okolo 5 (aspoň okolo 5, 10, 25, 50 alebo viac). Napríklad aspoň okolo 50vlákien môže mať pomer L/D tohto rozsahu.Textúrovaný vláknový materiál vyrábaný spôsobom podľa tohto vynálezu môže byť napriklad zahmutý do (napr. spojený s, V zmesi s, V susedstve s,obklopený, alebo v rámci) štruktúry alebo nosiča (napr. siete,...

Sposob delignifikácie lignocelulózových materiálov v procese neutrálneho sulfitového varenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 260308

Dátum: 15.12.1998

Autori: Joniak Dušan, Fišerová Mária, Košíková Božena

MPK: D21C 3/04

Značky: neutrálneho, sulfitového, delignifikácie, materiálov, spôsob, procese, varenia, lignocelulózových

Text:

...dosiahne sa tiež stabilizácia polysacharidov, čo sa prejavuje zvýšením výüažku o 1 až 2,2 hmot. percenta. Technologické príprava oxidovaných lignínov ako aditívnych zlúčením je jednoduchá, nenáročná na chemikálie a zariadenie. Ďalšou výhodou je, že pridavok oxi dovaných lignínov zvýši kalorickú hodno- vtu výluhu pri jeho využití na tepelnú energiu.Oxidovaný lignín použitý v príkladoch 2 a 3 sa pripraví známym spôsobom P. T. Perumal, M. V....

Sposob delignifikácie lignocelulózových materiálov v procese sulfátového varenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 260307

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fišerová Mária, Košíková Božena, Joniak Dušan

MPK: D21C 3/02

Značky: spôsob, materiálov, lignocelulózových, sulfátového, delignifikácie, varenia, procese

Text:

...sírovej. Za stáleho miešania sa k reakčnej zmesi pridava postupne v priebehu 3 hodín 100 ml 30 hmot. 0/0 peroxidu vodíka a teplota sa udržuje do 50 °C. Potom sa odfiltruje na sklenenej frite a premyje desti 4lovantou vodou na pH 7 a vysuší pri teplote 105 °C. výťažok je 6,5 g oxidovtanéłro ligtnínu,zloženie 51,79 hmot. 0/0 uhlíkłar 4,45 hmot. percenta vodíka 8,90 hmot. 0/0 metoxylových skupín. Obsah chinónových štruktúr vyjadrený z...

Sposob delignifikácie lignocelulózových materiálov neutrálnym sulfitovým varením

Načítavanie...

Číslo patentu: 260304

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bílik Vojtech, Fišerová Mária, Joniak Dušan, Košíková Božena

MPK: D21C 3/04

Značky: spôsob, delignifikácie, lignocelulózových, materiálov, varením, sulfitovým, neutrálnym

Text:

...hmot. percenta, vztiahnute na hmotu lignocelulónového nmateriálu.Výhodou navrhovaného spôsobu deligniíikácie lig-nocelulàzových materiálov neutra-lnym sulfitovým varením je, že pridavkorn molybdénanových tónov sa zníži doba delignifikácie na 70 doby potrebnej na dosiahnutie odstránenia rovnakého množstva lignínu bez použitia kłatalyzatona. Rovnako je možné pripraviť buničinu s rovnakým množstvom lignínu, ale vo vyššom výilažku. Molybtdén sa...

Sposob delignifikácie lignocelulózových materiálov sulfitovým varením

Načítavanie...

Číslo patentu: 260303

Dátum: 15.12.1998

Autori: Košíková Božena, Vrška Milan, Fišerová Mária, Bílik Vojtech, Joniak Dušan

MPK: D21C 3/10

Značky: varením, sulfitovým, materiálov, delignifikácie, lignocelulózových, spôsob

Text:

...zlúčeninami komplexné zlúčeniny M. A. Porai-Koshits, L. O. Atovmjan Kristalokhilnija i stereokhimija koordiacionnych soedinenij molihdena, lzd. Nauka, Moskva 1977.Uvedené nevýhody v podstatnej miere odstraňuje spôsob delignitikácie lignocelulózových materiálov sulfitovým varením, ktorého podstata spočíva v tom, že sa k varnému roztoku pridajú zlúčeniny molybdénu vo forme molybdénanových iónovs obsahom molybdénu 0,02 až 0,2 hm-ot. 0/0,...

Sposob stabilizácie polysacharidov v procese alkalicko-kyslíkatej delignifikácie lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260302

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fišerová Mária, Bílik Vojtech, Joniak Dušan, Košíková Božena

MPK: D21C 3/04

Značky: polysacharidov, delignifikácie, alkalicko-kyslíkatej, procese, spôsob, materiálov, lignocelulózových, stabilizácie

Text:

...materiálov, ktorého podstata spočíva v tom, že sa k varnému roztoku pridajü zlúčeniny rnolybdénu vo forme molybdéruanových iónov s obsahom molybdénu 0,02 až 0,5 hmot. , vztiahnuté na hmotnosť lignrocelulózového materiálu.Výhodou navrhovaného spôsobu stabilizácie povlysIachlaridov v procese alkal-icko-kyslíkatej delignifikácie je, že sa zvyšuje výťažok buničiny v rozmedzí 1,7 až 4 pri-približnexnoovmakom obsahu lignínu. Molybden sťa....

Prostředek na snížení úniku formaldehydu z lignocelulozových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270269

Dátum: 13.06.1990

Autori: Doležal Jaroslav, Hubatsch Horst, Mikšová Filomena

MPK: C08L 61/24, C09J 3/16

Značky: snížení, materiálů, lignocelulózových, prostředek, úniku, formaldehydu

Text:

...reagovat s 88 až 160 hmot. díly močoviny a 38 až 69 hmot. díly, vody při teplotä .i 00 už 65 °c, pH 7,5 až 9,5 po dobu 1 až 5 h. Reakční směs se stobilizuJe hydrozidem amonným v množství 6 až 9 hmot. díly /210 ł/ o zohledí na expediöní teplotu.Výše uvedený proetředek ve směsi e močovinoformeldohydovými lepidly zvyšuje odolnost vytvrzenóho lepidlo proti hydrolýze o snižuJe únik ťormldohydu. zedmónn u pryskyřioe s nižším mol pomärem.Výhoda...

Zariadenie na zušlachťovanie lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270139

Dátum: 13.06.1990

Autori: Brechtl Juraj, Džadoň Alojz, Katuščák Svetozár, Poláček Josef, Werner Peter, Holakovský Štefan

MPK: B27K 5/02

Značky: zušĺachťovanie, materiálov, lignocelulózových, zariadenie

Text:

...roztokom. v ktorej je nosič so zulĺaohíovaným materiálom, má medzi dnom nádrže a spodnou časťou nosiča teleso na prívod plynnáho média, ktorá je epojené a prívodnourdrkou. Prívodná rúrka je orientovaná vertikálne a je spojená s poho~ nným mechanizmom, ktorý zabezpečuje otočný vratný pohyb prívodnej rúrky a s ňou spoje ného telesa na prívod plynnáho média. Oa otáčania je zhodná, alaborovnobežná s verLi~ kálnou osou prívodnej rúrky.Prívodnou...

Přípravek na ochranu dřeva a lignocelulózových materiálů proti ohni a sálavému teplu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270058

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zdeněk Miroslav, Koukal Miroslav, Novotný Václav

MPK: B27K 3/52

Značky: přípravek, materiálů, ochranu, proti, teplu, lignocelulózových, sálavému, dřeva

Text:

...zo až ło hmotnostnich dilů dlhydroiosiončnanu alnonnoho. zo až 4 o hmotnosinich dnů dikyandiamidtl. lo až 3 o hmotnosinich an. pontolu. 5 až 15 hmotnost-nich dnů karboxylmotylcsluiózy. 1 až lo hmoinostnioh dnů kyseliny borlté, 1 až lo hmoinostnich dnů amorhilno kysličniku křomičitćho a 1 o až 150 hmoinostnich dilů vody. V připravku můło být dlkyandismid nahrazoný dvojnásobným množstvim stabllizovanáho dlkyondinmidiormaldohydovoho...

Lepidlo so sníženým uvolňováním formaldehydu z velkoplošných lignocelulózových materiálov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261844

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jokel Jozef, Lübke Henrich, Šteller Štefan

MPK: C09J 3/16

Značky: uvoľňovaním, výroby, spôsob, sníženým, formaldehydu, materiálov, velkoplošných, lepidlo, lignocelulózových

Text:

...Podstatou spôsobu podľa vynálezu je to, že 1 až 10 hmot. dielov tenzidov sa zmieša s 10 až 100 hmot. dielmi Vody pri 500 až 10 000 otáčkach/min. po dobu 10 až 120 sekúnd a zhomogenízuje sa s močovinoíormaldehydovou živicou pri 1000 až 10 000 otáčkach/min. po dobu 10 až 60 sekúnd v koncentrácii 0,08 °/o hmot. až 5,6 hmot. tenzidov vzťahované na hmotu m-očovinoformaldehydového kondenzátu.Výhody lepidla so zníženým uvoľňovaníní formaldehydu a...

Spôsob spracovania textilných a iných lignocelulózových odpadových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261422

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lazarová Anna, Ginterová Anastázia

MPK: C05F 11/08

Značky: odpadových, lignocelulózových, textilných, materiálov, spracovania, spôsob, iných

Text:

...sterilizujú opakovane pri teplote 120 °C 1 hodinu alebo pasterizujü 3 dni pri teplote 60 až 80 °C, po ochladení prevrstvia alebo premiešajú. sadivom jedlých druhov húb s lignocelulazov-ou aktivitou v pomere 110 až 12100, nechajú prerastat za prítomnosti vzduchu pri teplote 15 až 35 °~C počas 14 až 30 dní, potom sa podmienky upravia na fruk tifikačné s relatívnou vlhkosťou vzduchu 80 až 90 0/0 a 10 až 12 hodinových svetelným dňom s intenzitou...

Sposob zníženia horlavosti lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259239

Dátum: 17.10.1988

Autori: Košík Štefan, Šimkovič Ivan, Pastýr Ján, Antal Miroslav, Balog Karol

MPK: B27N 9/00

Značky: lignocelulózových, zníženia, spôsob, materiálov, hořlavostí

Text:

...je 32,8 E obj. kyslíka. Nemodifikované smrekové doštičky majú limitné kyslíkové číslo 23,5 obj. kyslíka. Podla ČSN 73 0862 sa horlavosť zmení z C 2 na C 1, zo stredne horľavého materiálu na tažko horlavý materiál.Postupuje sa ako v príklade 1 s tým rozdielom, že použije 200 ml 30 hmot. vodného roztoku 1,3-bis/3-chlőr-2-hydroxypropyllimidazóliumhydrogénsíranu obsahujúceho 10 hmot....

Sposob zušlachťovania lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257841

Dátum: 15.06.1988

Autori: Katuščák Svetozár, Holakovský Štefan, Werner Peter, Orech Július

MPK: B27K 5/02

Značky: materiálov, spôsob, zušĺachťovania, lignocelulózových

Text:

...rovnomernejši prísun zušľachtovaoieho roztoku na všetky plochy bolo vyvinutých niekoľko spôsobov a zariadeni, ktoré sú založené buä na princípe pohybu nosičov s dyhami v zušľachťovacom roztoku, alebo usmerneným prúdenim zušľachtovacieho roztoku, alebo privodom plynov do roztoku.Nevýhodou doterajších spôsobov na zabezpečenie rovnomernejšieho zušľachtenia je bud značná konštrukčná náročnosť zariadeni využívajúcich tieto spôsoby, alebo...

Způsob výroby vrstvených výrobků ze dřeva a/nebo lignocelulózových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 253205

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vašíček Alois, Navrátil Jan, Bareš Richard

MPK: B32B 7/04

Značky: výroby, výrobků, vrstvených, dřeva, způsob, lignocelulózových

Text:

...podle vynâlezu je možno vyrábět překližky, vrstvené dřevotřískové hmoty a desky apod., nalepovat dýhy na dřevěné, dřevotřískové, dřevovláknité a jiné podklady,zejména desky, popřípadě je možno způsobu podle vynálezu využít k hotovení lepených spojů dřevěných prvků, protože pevnost spoje je dostatečná pro přenášení smykových i jiných sil a namáhání. Zvláště výhodné je hotovení vrstveného výrobku, jehož střední jádro je tvořeno...

Spôsob výroby vláknitej hmoty z lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235710

Dátum: 01.12.1986

Autori: Ladomerský Juraj, Pajtík Jozef, Beracková Darina

MPK: D21B 1/12

Značky: lignocelulózových, vláknitej, spôsob, hmoty, výroby, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania drevných surovín. Podstatou spôsobu vyroby vláknitej hmoty z lignocelulózových materiálov vhodných pre výrobu vláknitých dosák je, že parciálne hydrolyzované lignocelulózové materiály sa rozvlákňujú za studena pri teplote 15 až 25 °C a tlaku 0,1 až 0,14 MPa.

Způsob odbourávání lignocelulózových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227660

Dátum: 15.02.1986

Autori: Chang Pei-ching, Paszner Laszlo

Značky: způsob, materiálů, lignocelulózových, odbourávání

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odbourávání lignocelulózových materiálů se provádí podle vynálezu zpracováváním s okyselenou směsí obsahující 70 až 30 dílů hmotnostních vody a 30 až 70 dílů hmotnostních organického rozpouštědla, za tlaku a při teplotě 160 až 210 °C. Podstata postupu spočívá v tom, že se lignocelulózový materiál smísí s okyselenou směsí vody a organického rozpouštědla, přičemž jako organické rozpouštědlo se použije ve vodě rozpustného nízkomolekulárního...

Spôsob úpravy dreva a iných lignocelulózových surovín predhydrolýzou a rozvláknením, respektíve delignifikáciou pre nadväzujúce výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 225851

Dátum: 15.10.1985

Autori: Zelník Andrej, Pajtík Jozef, Beracková Darina, Rendoš František

Značky: lignocelulózových, úpravy, nadväzujúce, dřeva, výroby, predhydrolýzou, delignifikáciou, surovin, respektíve, iných, spôsob, rozvláknením

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy dreva a iných lignocelulózových surovín predhydrolýzou a rozvláknením, respektíve delignifikáciou pre navädzujúce výroby, vyznačujúci sa tým, že drevné štiepky alebo iný lignocelulózový materiál sa parciálne hydrolyzuje zriedenými minerálnymi kyselinami, ako sú napríklad 1,5 až 3 % hmotnostné kyselina sírová pri teplote varu alebo 0,75 až 1 % hmotnostné kyselina sírová pri teplote 120 až 135 °C, po dobu 100 až 150 minút, ďalej sa...

Desky z lignocelulózových materiálů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244690

Dátum: 17.09.1985

Autor: Hilgert Ivan

MPK: C08L 97/02, B27N 3/06

Značky: způsob, výroby, desky, lignocelulózových, materiálů, jejich

Text:

...přísady nerozpustí.Mísení se může provádět při teplotě místnosti nebo při zvýšené teplotě, až do 70 OC.Ptostředku vázajícího formaldehyd se může použit všude tam, kde se vyrábějí desky z lignocelulózových materiálů za použití lepidel na bázi formaldehydu, jako jsou močovino-formaldehydové, melamino-formaldehydové, fenol-formaldehydové nebo resorcinol-formaldehy dové pryskyřice nebo jejich směsi.Za použití prostředku vázajícího...

Způsob várky lignocelulózových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222679

Dátum: 15.09.1985

Autori: Chang Pei-ching, Paszner Laszlo

Značky: várky, lignocelulózových, způsob, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob várky lignocelulózových materiálů, při kterém se lignocelulózový materiál vaří ve směsi vody a 1 až 4 objemů alifatického alkoholu nejvýše se 3 atomy uhlíku na 1 objem vody obsahující kovovu sůl a popřípadě malé množství kysele reagující látky při teplotě 130 až 210 °C po dobu nejvýše dvou hodin, přičemž se používá 4 hmotnostních dílů varného louhu na jeden hmotnostní díl lignocelulozového materiálu, rozvolněná celulózová vlákna se pak...

Spôsob prípravy silne bázických anexov z lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218197

Dátum: 15.09.1984

Autori: Antal Miroslav, Šimkovič Ivan, Košíková Božena, Ebringerová Anna

Značky: materiálov, silně, lignocelulózových, anexov, přípravy, spôsob, bazických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy silne bázických anexov z lignocelulózových materiálov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v prvom stupni sa lignocelulózový materiál aktivuje hydroxidom sodným po dobu 30 až 60 minút a v druhom stupni sa éterifikuje vodným roztokom 3-chlór-2-hydroxypropyltrimetylamónium chloridu pri teplote 30 až 80 °C po dobu 2 až 20 hodín za stáleho miešania. Význam vynálezu spočíva v príprave ionomeničov, ktoré sú stabilné v...