Patenty so značkou «licích»

Nosič trvalých licích forem s dvoustranným vyhazováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 269266

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mazurka Miroslav, Sitta Jaroslav, Ston Jiří, Schiebl Antonín

MPK: B22D 15/00, B22C 9/06, B22D 17/22...

Značky: forem, trvalých, nosič, vyhazováním, licích, dvoustranným

Text:

...1 a spojenými čtyřmi pevnými vodicími tyčemi g na jedné straně pevné uloženými, uprostřed spojuje kloubldvojdílné vzpêry 31 druhou nosnou desku 19 a druhou rámovou deská 8 kloub 1 dvojdílné vzpěry a spojuje druhou nosnou desku la a konzolu j. s čepyrdruhé rámové desky § dohromady s dvojici horních klik j, dlouhých spojovacie) ojnic 5 a krátkymi spqjovacími ojni. cemi 6. přičemž v druhé rámové desce g je uloženo první pouzdro g uvnitř s...

Způsob vytavování ocelových slitků z licích pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 269073

Dátum: 11.04.1990

Autori: Doseděl Miroslav, Lasota Jan

MPK: B22D 43/00, B22D 41/00

Značky: způsob, panví, vytavování, slitků, oceľových, licích

Text:

...se o teplotě 900 až I 400 °C vlije surové železo o chemickém hmotnostním složení 4,0 až 4,7 uhlíku, 0,3 až 1,3 manganu, 0,3 až 1,2 š křemíku,0,04 až 0,25 fosforu, 0,01 až 0,10 síry, zbytek železo, v množství odpovídajícím 70 jímavosti lící pánve, lázeň se po dobu 15 až 40 minut probublá ínertním plynem, potom se slítina surového železa obohacená kovem z roztaveného ocelového slitku přelije do nalévaci pánve.Výhody způsobu podle...

Zařízení k tlakovému dávkování licích prášků při plynulém odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268480

Dátum: 14.03.1990

Autori: Odstrčil Libor, Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

MPK: B22D 11/10, B22D 1/00

Značky: prášků, kovů, odlévání, licích, dávkování, tlakovému, plynulém, zařízení

Text:

...spojovacím potrubím se zásobníkem plynnáho média. Dále je podstatou to, že střední část výsuvněho náetavce a výstupní strana pneumatické roury mají osazení, mezi nimiž je vložena tlsčná pružina a rovněž i to, že výsuvný nástavec je pákovým mechanismem spojen s hřídelea turniketováho podavače.Hlavní výhodou zařízení podle vynálezu je optimální rozproetření licích prášku na hladinu kovu v lcrystalizátoru s zajištění jejich vysoká přolnosti...

Lisovací mechanismus tlakových licích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265435

Dátum: 13.10.1989

Autori: Malý Jiří, Šantroch Jiří, Stejskal Miroslav

MPK: B22D 17/32, B22D 17/26

Značky: strojů, licích, tlakových, lisovací, mechanismus

Text:

...minimální časový úsek a při zajištění spolehlivého odvzdušnění.Příklad provedení lisovacího nechanismu tlakových licích strojů je schematicky znázorněnLisovací mechanismus s horizontální studenou komorou je tvořen plnicím pístem 3 zasahujícím do plnicího válce l s držákem g lisovacího pístu Q lisovaciho válce l, dále multiplíká-V torem ll s pístem ll a se vstupním prostorem 3 multiplikátoru ll, který je připojen přes díferenční prostor lg a...

Zařízení k chlazení zvláště licích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264921

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kaláb František

MPK: B22D 27/04, B22D 17/22

Značky: licích, chlazení, zvláště, forem, zařízení

Text:

...neohraničeného prostoru a intenzivnější chlazení formy V místě vstřiku Chladicĺho média, než v místě jeho výstupu 2 formy.Cílem vynálezu je vytvoření chladicího systému pro licí formy umožñujiciho účinné chlazení formy v závislosti na tepelném namáháni jednotlivých míst a docílit tak rovnoměrnějši rozložení teploty formy.Podstata vynálczu spcčivá v tor, že tryska je svou výstupní částí uspořádána uvnitř nonÓho tělesn, ktere je...

Prostředek pro nivelaci, egalizaci a odpěnění povrchu, zejména licích podlahovinových kompozic a plastbetonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262139

Dátum: 10.02.1989

Autori: Prachař Otakar, Bruthans Václav, Jarolímek Přemysl, Novotný Josef, Wiesner Ivo, Wiesnerová Ludmila, Opl Jan

MPK: C08L 63/00

Značky: plastbetonů, kompozic, zejména, nivelaci, egalizaci, prostředek, podlahovinových, povrchu, licích, odpěnění

Text:

...kompoztic a plastbetonů se použije prostředek tvořený mon-ocykliickýml nebo bicykl-ickými ter-pteny,zejména pineny, iterpineny, limoneny, nebo technickými směsmi těchto látek, jako je Ydijpenten či terpenrtýn l Uvedené látky mohou podle potřeby -obsaihovat až 1 hmot. .povnchově .ałktivvních látek, ako jsousiliikotnové oleje, deriváty polyetylénoxidu, nízkomolekttlární polymery nebo . kopoľymery esterů kyseliny...

Způsob výroby zmrazených licích forem nebo jader z předchlazeného zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257755

Dátum: 15.06.1988

Autori: Jespersen Emil, Singh Bakshi

MPK: B22C 1/00, B22C 9/02

Značky: zrnitého, jader, licích, způsob, forem, materiálů, předchlazeného, zmrazených, výroby

Text:

...kov může lít do formy bezprostředně po skončení formovaní. Tím se dosáhne tak velké výrobní rychlosti,že je tent-o způsob použitelný u rychle pra 4cujících automatických strojů pro výrobu slévárenských forem s jádry nebo bez nich,například typu, popsaného v. dánském patentovém spise č. 87 462, kde se bere v úvahu vysoká provozní rychlost těchto strojů. Předem zmrazené pojivo je ve formovací směsi přítomno v podobě jemných...

Vibrátor pro oddělování skořepinových licích forem od odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244196

Dátum: 01.06.1988

Autori: Krejeí Jioí, Ehrenberger Vlastimil

MPK: B22C 5/06, B22D 29/00

Značky: oddělování, forem, vibrátor, licích, skořepinových, odlitků

Text:

...trubka ąg, uložená otočně v ložiscích vytvořených v rámu 3 vibrátoru. Dno 31 separační desky l je tvořeno tlustým ocelovým plechen a vršek ji seperační desky 1 je zakryt hliníkovým plschen,připevněnýn šrouby jj. Uvnitř separační desky 1 jsou upevněny do série spojené dvě dvojice upínssích elektromagnstů já, případně více dvojic upínscích elektromagnetů. Vinutí upínacích elektromegnetů QQ jsou spojene přívodním kabelem.lQ, se zdrojem...

Zařízení pro čištění trvalých licích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256232

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sitta Jaroslav, Schiebl Antonín

MPK: B22D 17/22, B22D 15/04

Značky: zařízení, trvalých, forem, licích, čištění

Text:

...vzduchu.Na pŕiloženém výkresu je znázorněno zapojení zařízení pro čištění trvalých licích forem.Přívod É tlakového vzduchu je napojen na akumulační tlakovou nádobu § s elektroventilem A a výstupním potrubím Q velkého průřezu, připojeným na těleso gs čistícími ohebnými tryskami l.Výše uvedené zařízení pro čištění trvalých licích fcrem umožňuje přiveáení velkého množství tlakového vzduchu V kŕátkém okamžiku, což zajišťuje ohebným čisticím...

Lisovací mechanismus tlakových licích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255937

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hyhlan Miloš, Šantroch Jiří

MPK: B30B 15/16, B22D 17/32

Značky: tlakových, licích, strojů, lisovací, mechanismus

Text:

...značným tepelným zatižením kapaliny a velkým tlakomv prostoru plnicicho pistu,a tím spojenými próvozními potižemí.Tlumsní nopříznivě ovlivňuje náběh dotlaku a je ootížně regulovatelné. obdobné nedostatky vykazuje tlumící zařízení umístěnä mezi konec pístnice hydrauliokého válce lisování a držák plnícího pístu. uznámým účinným opatřením ke snížení nežádoucích tlakových špiček je tlumení äkrcením provozní kapaliny na výstupu z díferenční...

Zařízení pro vyjímání a vkládání nosičů trvalých licích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252186

Dátum: 13.08.1987

Autori: Müller Miroslav, Sitta Jaroslav, Schiebel Antonín, Kubíček Jan, Plhák Jiří

MPK: B22D 15/04, B22D 33/00

Značky: vyjímání, trvalých, nosičů, zařízení, licích, vkládání, forem

Text:

...poloze jako je zásobník21 a seřizovací pracoviště 22, to vše odvo zené od pohonu 15 pro vyvození translančního pohybu po dráze 2 přerušovaně nebo plynule v polohách určovaných vybráním 16 kulis, aretace na páce 17 .aretace s kladkou 18 aretace.Zařízení pro vyjímání a vkladaní nosičů trvalých licích forem V základní poloze 23 na dráze 2 přebírá podávacím pohonom 3 nosič 1 trvalých licích forem z rámu 25 přesuvné stanice a polohy přesuvné...

Pojivo pro výrobu licích forem a jader, vytvrzovaných za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 251655

Dátum: 16.07.1987

Autori: Romaškin Viktor, Pomeranceva Maja, Jevtějeva Světlana, Krol Mirra, Rivkin Semjon, Vojcechovič Anatolij, Jakobson Boris, Černyšev Jevgenij, Kuzněcov Dmitrij, Žukovskij Sergej, Cygankova Nina, Beljakova Zoja

MPK: B22C 1/22

Značky: pojivo, licích, studena, forem, výrobu, vytvrzovaných, jader

Text:

...R - menoxcu-rpynna, R - anumawuqecxnň yrnenoopouuü pankan c uucnon awoon yrnepoa or 5 o 10u c pąaaeranenuoñ crpyxrypoů npn cneymmeM cooTHomeHMn Harpenenron (B Z no Macce) l N cnnrernqeckan cmona nonnxoueucanuounotocunan ynounnyroro cTpoeHHn - 0,2-1,0.Cansymmee no n 3 o 6 peTenm~coepxnr B Kauécrae cunaua ynonanyworo CTDOGHHR raMMa-menoxcnnponnrpuusoauunokencnnan nnu raMMa-mexoxcunponmnrpu(Gewa-srnnrekŕ cunoKcu)cHnaH. , .B Kaqecrne...

Keramika ocelářských licích pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 237665

Dátum: 01.06.1987

Autori: Pospíšil Lubomír, Sláma Josef, Kiesl Stanislav, Radostný Josef

MPK: B22D 41/08

Značky: ocelářských, licích, panví, keramika

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká keramiky ocelářských licích pánví, která sestává z 80 až 90 % hmotnostních umělého bílého korundu a vyznačuje se tím, že dále obsahuje 2 až 6 % hmotnostních kysličníku chromitého, 3 až 5 % hmotnostních kyseliny orthofosforečné a 5 až 15 % hmotnostních žárovzdorného jílu.

Výlevka licích pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 234260

Dátum: 01.03.1987

Autori: Urbanec Milan, Böhm Valter

MPK: B22D 41/08

Značky: licích, panví, výlevka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výlevky sestávající z válcového tělesa se soustředně uloženou nejméně jednou keramickou vložkou. Podle vynálezu těleso výlevky je tvořeno z magnezitu, korundu nebo vysoce hlinitého šamotu a vložky jsou vytvořeny ze šamotu s přísadou stop až 10 % hmotnostních alkalií, např. kalcinované sody.

Zařízení pro výrobu licích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244538

Dátum: 16.02.1987

Autori: Kosina Zdenik, Buchta Jaroslav, Ullrich Gert

MPK: B22C 11/10

Značky: výrobu, forem, licích, zařízení

Text:

...c yueHLmenHHMu uamnnuuún n ynpnJxeuqecxo-wexnuvacKMMM aarpawamm n ornuqaercn.nucoxuM TeXH 0 l 0 ľMH 6 CKHM~CTBHeHeMOBOÓOĽH ÓG 3 BJHHKHK na HPOMSBOJCTBGHHYD OKODOOTB.Ocnonon nsoópewenns snnxewca aaauue coaxannn Qopmonounon Mamnuu uns u 3 šoToBneHuH deaonoqnux ropnaonwaasuo xenenuux uecqanuux nmweüaux mapu, kowopan aarepanpno uaroroanaew unxnue n Bepxuua nnreünue ůonywopmu, nonopaunnaew nnmnue nonymepmu no ropzaoawanbHoü ocn Ha I 80 ° u...

Vstřikovací jednotka licích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240433

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kostiha František, Novák Jan, Studnický Július

MPK: B29C 45/74

Značky: strojů, jednotka, vstřikovací, licích

Text:

...paóowu ysna Bnpucxa, T.e. nas ocy MGCTBÄGHMH KpBHR PO COOCHOFO COSRMHGHMH BCBX GTO y 3 HOB, on nonmen BHHOĽH TOH B BMĽB Komnaxmnoro ćnoxa , conepmamero Bce nonBMxHue ne aíh Mammnu.Ema yĽOBĽeTBOpeHMH TBKMX BHCOKMX Tpeóonanuñ, Bce Bàmeyxa 3 aHHue MBOÓPGTGHMH XapaKTepMaymTcH Bucoxoñ 3 ampaToñ Mame PHQHOB. ĽBÄGG, HpKBOĽ KHK COCTaBHâH ÉECTL ysna BHPHCKQ BHHQÄ~HHGTCH BĽGCB B BMĽG cneunanLHoñ KOHCTpyKuMM, T.e. HeaosmomHO nonL 3 oBáTLcH...

Způsob výroby licích práškových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229283

Dátum: 15.08.1986

Autori: Hříbal Vladimír, Malý Ladislav, Svárovský Vratislav, Zdeněk Zdenko

MPK: B22D 27/18, B22D 7/10

Značky: licích, způsob, směsi, práškových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby licích práškových směsí k ošetřování hladiny oceli, jež jsou vhodné pro odlévání oceli jak do kokil, tak i krystalizátorů plynulého lití. Podstata vynálezu spočívá v tom, že při výrobě se použije jednoosého tlaku o velikosti 0,5 až 8 MPa, jímž se na licí práškovou směs působí po dobu 1 až 60 minut.

Způsob výroby licích samonivelizačních směsí ve stavebnictví

Načítavanie...

Číslo patentu: 223309

Dátum: 15.03.1986

Autori: Malich Miloslav, Morávek Jan

Značky: způsob, stavebnictví, samonivelizačních, výroby, směsi, licích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušit a zhospodárnit výrobu a rozšířit hromadné použití licích, samonivelizačních směsí, které nahrazují v pozemním stavitelství tradiční betonové mazaniny. Uvedeného účelu se dosáhne navrženou technologií výroby, která je zejména založena na dvoufázovém míchání. V první fázi zajišťuje upravená vrtule mixéru mechanickou aktivaci a v druhé fázi upravená vrtule domíchávače zabezpečuje požadovanou homogenizaci směsi. Tento...

Příměs do obalové hmoty pro lícní obaly skořepinových licích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220153

Dátum: 15.10.1985

Autori: Buganič Jiří, Doškář Josef, Matoušek Karel

Značky: příměs, skořepinových, hmoty, forem, licích, obalové, lícní, obaly

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká příměsí do obalové hmoty pro lícní obaly skořepinových licích forem s alkosolovým pojivem připraveným rozštěpením směsí organických sloučenin křemíku v alkoholickém prostředí za přítomnosti kyselých katalyzátorů hydrolýzy, a s tuhou složkou z volného krystalického kysličníku křemičitého. Příměs, tvořící 1 až 7,5 % hmotnosti použitého volného krystalického kysličníku křemičitého, sestává ze směsi, z jejíž hmotnosti tvoří 2,5 až 5...

Způsob ohřevu licích pánví plynem a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222360

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kratochvíl František

Značky: panví, tohoto, způsobu, ohřevu, provádění, plynem, způsob, licích, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ohřevu licích pánví plynem před jejich plněním taveninou, zejména ve slévárenství, kde problémem byla zvláště nad měrná spotřeba plynu, což je vynálezem vyřešeno tak, že po vyhřátí licí pánve na požadovanou teplotu se dodávka plynu pod licí pánev cyklicky přerušuje.

Pojízdné ochranné zařízení pro přípravu licích pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 225981

Dátum: 01.07.1985

Autor: Bruk Rudolf

Značky: pojízdné, ochranné, licích, zařízení, přípravu, panví

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdné ochranné zařízení pro přípravu licích pánví v ocelárnách, a regulací výtoku ocele zátkovými tyčemi, vyznačené tím, že sestává z ochranného kesonu /1/ jehož stěny jsou z dvojitého ocelového plechu a například se vzduchovou izolací, a ochranným kesonem /l/ prochází rozvod /6/ kyslíku a rozvod /9/ stlačeného vzduchu až k pracovnímu otvoru /7/ v přední stěně ochranného kesonu /l/, přičemž rozvod /9/ stlačeného vzduchu je po celé délce...

Odládací deska určená pro použití na licích konvejorech na zdravotnickou keramiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 218988

Dátum: 15.06.1985

Autori: Chudomelka Josef, Franta Jiří, Koryčánek Milan, Pokorný Jan

Značky: licích, zdravotnickou, konvejorech, odládací, keramiku, deska, určená, použití

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odkládací desky určené pro použití ve výrobě pro zdravotnickou keramiku. Odkládací deska je tvořena strukturně lehčenými plasty, s výhodou polypropylenem, polyethylenem nebo jejich směsmi, s obsahem anorganických plniv 5 až 60 hmot.

Dopravník pro krokový posuv licích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216907

Dátum: 15.01.1985

Autori: Jespersen Emil, Mogensen Vagn

Značky: dopravník, forem, posuv, licích, krokový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém vyloučení podélných pružných deformací pásu dopravníku, na němž jsou uloženy části licích forem, s licími dutinami v jejich svislých styčných plochách, majících za následek otevírání a deformaci forem při pohybu pásu dopravníku. Problém byl vyřešen tím, že mechanismus pro krokový posuv sestává z dvojice podélných pevných vratně pohyblivých spojových částí (8) umístěných podél protilehlých krajních částí (7) pásu, pro jejich...

Uzavírací zařízení lisovací formy na licích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 229704

Dátum: 25.10.1984

Autori: Elsner Lothar, Füller Klaus

MPK: B29F 1/06

Značky: uzavírací, licích, zařízení, lisovací, strojích, formy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uzávěrového zařízení lisovacích forem na licích strojích, které se skládá ze dvou upínacích desek lisovací formy, z nichž jedna se pohybuje podle druhé ve směru uzávěru a rozpojení lisovací formy. Cílem vynálezu je změnit velikost technických a ekonomických nákladů na výrobu a ušetřit ruční práci při výměně formy u lisu. Úkol vynálezu spočívá ve vytvoření takového rozmístění pohyblivých válců a vysílacího zařízení, které by...

Mazací a dělicí prostředek na ošetřování plnicích komor a pístů tlakových licích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216747

Dátum: 01.10.1984

Autori: Láník Igor, Pirochta Dušan, Havelka Otakar

Značky: dělicí, pístů, mazací, plnicích, strojů, komor, ošetřování, prostředek, tlakových, licích

Zhrnutie / Anotácia:

Mazací a dělicí prostředek na ošetření plnících komor a pístů tlakových licích strojů, zejména pro odlévání hliníkových slitin, obsahující 8 až 80 hmotostních dílů extrakčního oleje získaného odasfaltováním a odperafinováním těžkých olejů zbylých po vakuové destilaci ropy o kinematické viskozitě 37 až 53 mm2.s-1 při 100 °C, bodu vzplanutí v otevřeném kelímku minimálně 285 °C, 8 až 85 hmotnostních dílů směsi lehkých a středních minerálních olejů...

Zařízení pro ovládání licích pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 216004

Dátum: 01.09.1984

Autor: Kratochvíl Ervín

Značky: zařízení, licích, ovládání, panví

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání licích pánví, zejména při jejich plnění taveninou z velkých pánví. Účelem zařízení je zlepšení podmínek při přelévání taveniny a zvláště pak odstranění poruchových a nebezpečných přelévacích žlabů. Uvedeného účelu je dosaženo zařízením pod licími a velkými pánvemi, které licí pánev, zavěšenou na závěsném zařízení, orientovaně přemístí pod vypouštěcí otvor velké pánve k přepuštění taveniny a pak zpět do výchozí polohy.