Patenty so značkou «licí»

Licí nástroj pro přesné podélné výrobky z práškového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260212

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jirman Pavel, Loprais Milan

MPK: C03B 19/09

Značky: výrobky, licí, přesné, podélné, práškového, nástroj

Text:

...a jeho účinky jsou zřejmě z přiloženého výkresu. Obr. 1 znáž 0 rňujenárysný řez licím nástrojem, obr.2 znázoďhje půdorysný řez v dělící rovině licího nástroje,obr. 3 znäžoďhje řazení tverových dutín výrobků v lícím nástroji s obr. 4 znuäouüije vyhmzovací kolík s výstupken.Licí nástroj podle vynálezu je tvořen dolní tvarovou deskou Q a horní tvarovou deskou g, které vdě 1 icí rovinč vytvářejí tvarové dutiny 3 výrobků a jejichž...

Licí forma pro odlévání ocelových bramových ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270019

Dátum: 13.06.1990

Autori: Motloch Zdeněk, Saip Jiří, Brábník Josef, Šmrha Lubomír, Jelínek Petr

MPK: B22D 7/06, B22D 7/00

Značky: licí, bramových, odlévání, forma, ingotu, oceľových

Text:

...zvýšený odvod teple ee nedoctli doetetečnł ueelrnlnehe tuhnuti ve vertiktlnin eněru což ee ze neeledek výekyt eekroeegregoci v eietech nevýhodných pre jekoet breey což je epujeno ee eniženýe využitia kovu.uvedene nedoetetky řeii lici foree pro horizantllni odlóváni branových ingcto, tvořeno tepelnö vodivou epodni deekou e tepelnč izolovonýui bočnini etlneei podle vynolezu,jehož podetete epočive v ton že epodni deeke je před litie ochlezene...

Licí nástroj pro přesné ploché výlisky z práškového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269457

Dátum: 11.04.1990

Autori: Souček Pavel, Loprais Milan

MPK: C03B 19/02

Značky: licí, výlisky, přesné, práškového, ploché, nástroj

Text:

...práce ožný zvýšení náaobností nástroje s snížení časů nsndebírání s rovnání výrobků na podložky pro další operací eintrování, nebot po vyjmtí středního dílu z nástroje jsou v ně výrobky drženy po. nocí technologických zápichů s výrobky je očná orientované vysouvat příno ns sintrsční podložku.vynález s jeho účinky jsou zřejmě z přiloženáho výkresu. Obr. 1 zobrazuje nárysný řez lioí náetrojen, obr. 2 zobrazuje půdorysný řez v dělioí...

Vertikální licí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 268966

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pospíchal Zdeněk, Frank Jan, Novák František, Petr Oldřich, Vyjídáček Květoslav, Jeništa Václav, Brož Rudolf, Karásek Richard

MPK: B22D 17/22, B22D 17/12

Značky: vertikální, stroj, licí

Text:

...Ag, manipulační jednotky g a opatřen průchodem gg jejího dolniho koše gg, ovládaného dolním tahačem łg prostřednictvím hydraulického válce gg, upevněného k základní desce 31, vertikál ního liciho stroje ł. vertikální licí stroj ł je uzpúsoben pro nesení 3 ovládání manipulační jednotkyg vícedílné trvale licí formy Q. Po vložení, ustavení a upnutí manipulační jednotky 3a nahřátou vícedílnou trvalou licí formou 3 na stůl łg vertikálního liciho...

Zařízení pro snímání teploty tekutého kovu termočlánkem v licí pánvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 268612

Dátum: 14.03.1990

Autori: Burda Karel, Adamec Karel

MPK: B22D 2/00

Značky: licí, panví, teploty, tekutého, zařízení, snímání, termočlánkem

Text:

...služby v tepelně velmi exponovaném prostoru. Při předem pevné nastavené poloze licí pánve umožňuje toto zařízení, aby termočlánek byl zasouvén ve stejném místě a se stejnou hloubkou ponoru. Získané údaje o teplotách jsou pak souměřítelné, nezatížené subjektivním lidským faktorem a přispívají k objektivízaci technologického procesu.Zařízení podle vynálezu je v praktickém příkladu provedení schematicky znázorněno ne připojeném výkresu,...

Štítová ochrana do ocelářské licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 268611

Dátum: 14.03.1990

Autori: Chromčák Jaroslav, Burda Karel, Andla Václav

MPK: B22D 41/06, B22D 41/00

Značky: pánve, ochrana, ocelářské, licí, štítová

Text:

...usadí, a který se spolu s pánví sklopí okolo do vodorovné polohy tak, že je umožněn vstup do límce pánve z pecní plošiny. Zařízení vyžaduje ovšem problematický šikmý tah jeřábového prostředku a po sklopení pánve neposkytuje obsluze žádnou ochranu proti uvolňování slitků z límce a výlevky pánve.Uvedené nedostatky odstraňuje štítová ochrana pro ocelářskou licí pánev podle vyná~ lezu, která se skládá ze štítové plošiny, k jejíž boční hraně jsou...

Manipulační jednotka trvalé licí formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267626

Dátum: 12.02.1990

Autori: Brož Rudolf, Frank Jan, Jeništa Václav, Novák František, Vyjídáček Květoslav, Pospíchal Zdeněk, Karásek Richard

MPK: B22D 17/26, B22D 17/32

Značky: trvale, manipulační, jednotka, licí, formy

Text:

...n hnotnčjäíoh odlitků do trvalých lioíoh fore.Příklad provedení nnnipuleční Jednotky víoedílnó trvalé lioí formy podle vynllszu je znâzorněn na připojonýoh výkresoch, kde nn obr. l je její částečný řez v núryse o na obr. 2 jo její zvötšsnýpoloviění půdorys.Mnnipulsční jednotke łł víeedílne trvalé lioí formy 2 sestivá ze stslu É, opatřenóho llespon dvěma vodíoíni pouzdry łá vodítek 13 dolního koše lg A horního koše lg,opatřenýoh díly...

Ohřívací zařízení přiváděného plynu do šoupátkového uzávěru licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 267488

Dátum: 12.02.1990

Autori: Heger Antonín, Bernat Stanislav

MPK: B22D 41/08

Značky: šoupátkového, uzávěru, licí, ohřívací, zařízení, plynů, přiváděného, pánve

Text:

...ohřívací zařízení příváděného plynu do šoupátkového uzávěru podle vynálezu, kde na obr. 1 je celkové uspořádání na licí pánvi v podélném řezu a na obr. 2 je detail posuvnáho rámu s keramickou doskou v místě přívodu plynu.Na plášĺ ł líci pánve, opatřené žárupavnou vyzdívkou, s výtokovým otvorem g, je zespodu upevněn nenaznaěenými šrouby šoupátkový uzávčr §, sestávající z pevného dvoudílného rámu 4, keramické desky Q s otvorom, navazujícím ne...

Způsob kontinuální výroby skleněných tyčí, zejména z optického skla a licí forma k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265681

Dátum: 14.11.1989

Autori: Heřmanský Josef, Šulc Jaroslav

MPK: C03B 17/04

Značky: výroby, sklenených, forma, zejména, provádění, optického, tyčí, způsob, licí, způsobu, kontinuální, tohoto

Text:

...výhodné, když je trubka formy zhotovena ze sli Atiny niklu a chromuJe rovněž výhodné, když kovový chladič formy je zhotoven ze slitiny mědi.Výhodou tohoto způsobu je, že lze plynule vyrobit skleněné tyče různých průměrů a tvarů přímo z taveni- ny, které mají dostatečně přesné geometrické rozměry,přičemž mají dobré optické vlastnosti a geometrii příčného řezu. Teplota sklovinm a tími její viskozita se mění kontrolovaně během průchodu...

Hlavový nástavec pro licí soupravu k odlévání kovářských ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264925

Dátum: 12.09.1989

Autori: Havlíček František, Burda Svatopluk, Idzikovský Boris

MPK: B22D 7/10

Značky: odlévání, soupravu, ingotu, hlavový, licí, nástavec, kovářských

Text:

...trhlin V horní části ingotu. Kromě mmm u stávajícího hlavového nástavce dochází k úniku oceli ve spojí s kokilou, zvláště při vakuování inqotu, což vede k deformaci rámuUvedené nedostatky odstraňuje hlavový nástavec pro licí soupravu k odléváni kovářských ingotů, podle vynálezu, jehož podstatou je, že vnitřní Stčn jeho spodní části je kuželová a vytváří pokračování vnitřních stěn kokily. Podstatou vynálezu je rovněž to, že vnitřní stěna...

Otočný licí stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: 264543

Dátum: 14.08.1989

Autor: Thiel Hugo

MPK: B22D 11/10, B22D 41/00

Značky: stojan, otočný, licí

Text:

...kruhovou ucpávku ani pohyblivé přívody tlakovými hadicemi. Čerpadlo je možno situovat úplně mimo stojan. Použití stojanu je vhodné i v klimatícky velmi náročných oblastech, protože hydromotor je možno v uzavřeném prostoru otočného prstence snadno tepelně zaizolovat a rovněž opětné tepelné rozehřívání hydraulického obvodu, po odstavce za mrazu, je rychlé a konstrukčně i provozně nenaročné.Na přiložených výkresech je znázorněno příkladné...

Způsob výroby licí formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264106

Dátum: 13.06.1989

Autor: Müller-späth Gerhard

MPK: B22C 9/02, B22C 9/00

Značky: výroby, způsob, formy, licí

Text:

...část formovací hmoty, která nebyla příliš ovlivněna, se ve formě ponechá a užije se, za součaaného doplnění štěrbiny další formovaní hmotou, k výrobě další licí formy.Podle zvláště výhodného provedení způsobu podle vynálezu se k vyplnění Formy, po odstranění tepelně změněného podílu formovací hmoty, s výhodou bez použití mechanickýchnástrojů, užije tatáž formovací hmota.Mimoto je možno tepelné změněný podíl formovaní hmoty po vynětí z...

Vertikální licí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 262573

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jeništa Václav, Karásek Richard

MPK: B22D 15/04, B22D 17/22

Značky: stroj, licí, vertikální

Text:

...vertikálního licího strojel je uzpdsobsn pro uložení stolu lg manipulační jednotky 3 a opatřen průchodem gg jejího dolního koše gg ovládsného dvojicí hydraulických válců gg, upevněných v horní desce lg, jejichž pístnice ll jsou spojený s vodicími sloupy 3 vedenými v pouzdrech gł a ukotvenýmiv nábojích gg dolního koše 3 manipulační jednotky g vícedílné trvalé licí formy 3.vertikální licí stroj l je uzpůsoben pro nesení a ovládání vícedílné...

Tvarovka pro utěsňování V kokil na licí desce

Načítavanie...

Číslo patentu: 262496

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kodejš Václav, Svárovský Vratislav

MPK: B22D 7/06, B22D 7/12

Značky: utěsňování, tvarovka, licí, desce, kokil

Text:

...tvarovka je tvořeno rámečkem,napríklad pleohovým, jehož jednotlivé strany jsou z vnější strany ohnuty směrem od zakladny nahoru v úhlu rovnem 90 ° a současně z vnější strany vychýleny nahoru od svislé osy kokily o ostrý dhel rovný 5 až 30 °, Výhodou tvarovky podle vynálezu je především dokonale vykrytí spary mezi kokilou a licí deskou, dále í současně ochrana poěkozenýoh hran kokily, takže nedochězí k obtížím při stripování ingotů z kokil....

Zařízení k ustavení hořákové stěny při vodorovném ohřevu licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 262285

Dátum: 14.03.1989

Autor: Hýl Miroslav

MPK: B22D 41/06, B22D 41/00

Značky: hořákové, ustavení, licí, zařízení, vodorovném, stěny, ohřevu, pánve

Text:

...ve kterých je svislými čepy uložen 1 »m,opatřený na bočnĺch částech vodorovnými čepy, jimiž je uložen v ložiskách, upevněuýchvně stojanu ustaveném na plošině.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že umožňuje naklopení stěny ve všech směrech a tim její přizpůsobenĺ povrchu límce pánve bez možnosti vzniku škvĺry 5 následnjh přisávánim vzduchu a tím ochlazování vyzdívky pánve.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení...

Licí soustava pro stroj na odstředivé lití trubkových těles z litiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261205

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pierrel Michel

MPK: B22D 13/10

Značky: soustava, stroj, licí, odstředivé, lití, těles, trubkových, litiny

Text:

...hubička gg licího žlábku gg je uvnitř hrdlového konce ll kokíly 1, která se uvádí do rotace kolem podélné osy kg. V tomto okamžiku se kapalná tavenina vyleje do hrdlového konce ll licí pánví lg a začne téci do kokíly 1. vozík g počne se nyní pohybovat v obráceném smyslu(šípka g), takže licí hubička gg prejde po celé délce kokily 1, až vystoupí z jejího rovného konce.Po dobu celého tohoto zpětného pohybu je možné podle potřeby měnit naklonění...

Licí prostředek pro ošetření hladiny odlévané oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 259730

Dátum: 17.10.1988

Autori: Křečan Miloslav, Engel Oleg, Kouřil Vratislav, Kregl František, Svárovský Vratislav

MPK: B22D 27/18, B22D 7/00, B22D 11/00...

Značky: odlévané, oceli, hladiny, prostředek, ošetření, licí

Text:

...v přechodové zóně prostředek - n-altavená struska. Pro některé druhy ocelí je uhlík v licím pros-tředku nepřípustný, nebol by mohl přecházet do ocelí a měnit jejich chemické složení. Uhlík je tedy v licim prostředku spotřebný, na druhé straně ale škodlivý.Uvedené nevýhody dosud známých licích prostředků jsou odstraněny licím prostředkem podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že vedle kysličníků křemíku, hliníku, vápníku, alkälii,...

Lisovací zařízení pro tlakový licí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 258917

Dátum: 16.09.1988

Autori: Karaščák Zdenek, Pčola Pavol

MPK: B22D 17/30, B22D 17/12

Značky: licí, lisovací, tlakový, zařízení, stroj

Text:

...sestává ze dvou dílú. které jsou do sebe zasunuty a pevné spojeny. Lisovací píst je slícován s vrchním dílem lisovací komory a píst spodníko vyrážení je slícován se spodním dílcm lisovací komory, přičemž spodní díl Jisovací komory má menší vnitřní průměr jako vrchní díl. Do boku spodního dílu je vytvořen kuželovitý otvor napojený na tryeku. Lisovací píst je na dolním konci opatřen könickým nosom.Výhodou zařízení podle vynálezu je zejména...

Způsob výroby elektrických průchodek s izolační deskou z licí pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 258079

Dátum: 15.07.1988

Autor: Šafář Antonín

MPK: B29C 39/02

Značky: způsob, výroby, pryskyřice, deskou, licí, průchodek, izolační, elektrických

Text:

...pouzdra podmínky elektrického namáhání izolaö~íní desky. Tmel k uchycení vodičív prouzdrech v poměrně melém u množství neovlivňuje prakticky konečnou vzájemnou polohu vodičů a izolační desky vzhledem k zanedbatelnému smrštění.Příklad způsobu výroby trojfázové elektrické průchodky doplňují přiložené výkresy kde je neobr. 1 perapektivní pohled.na hotový izolátor se třemi přípojnicemi kruhováho prüřezu a naobr.-2 je částečný řez pouzdrem,...

Zařízení pro regulaci teploty licí formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256433

Dátum: 15.04.1988

Autori: Haburaj Jozef, Šmiga Slavomír, Milovčík Ján, Minčič Miroslav

MPK: G05D 23/20

Značky: licí, teploty, formy, regulaci, zařízení

Text:

...formy odstraňuje zařízení podle vynálezu,Jehož podatata spočívá v ton , žev přívodu chladící kapaliny Je před nebo za rozvčtvenía zařazen průtokouír a V druhévčtvi přívodu chladící kapaliny Je zařazen druhý vsntílregulační, ktorý je propojen e elektronickým šídioin obvodem. nDále je výhodné, jeetllže v přívodu chladící kapaliny Je přeq rozvčtvením zařazen druhý elektromagnetioký řidici ventil, který je propojen e elektronickým řídioím...

Způsob montáže částí šoupátkového uzávěru pro licí pánve a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 256354

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tinnes Bernhard

MPK: B22D 41/08

Značky: způsob, montáže, zařízení, uzávěru, licí, šoupátkového, pánve, částí, provádění

Text:

...desky lg a posuvné desky gł šoupátka nejsou zná zorněny.Na obr. 2 a 3 je znázorněn montážní podstavec gg, který tvoří pravoúhlý svislý upevñow vací rám gg. Na zadní stěně Ži skříně §g, která je upevněna na upevňovacím rámu äá, je upraven topný prostředek 53. Upevňovací rám gg má mimo âosedaci plochy gg, stejné upevñovaci prostředky, to znamená upevñovacĺ čepy lg a upevñovací klíny lg pro skríň lg šoupátka,jako jsou znázorněny na obr. l na...

Rameno ovládací tyče ocelářské licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 256249

Dátum: 15.04.1988

Autori: Všolek Jaromír, Burda Karel

MPK: B22D 41/10

Značky: licí, tyče, rameno, pánve, ovládací, ocelářské

Text:

...nehledě k náročnému opracování kuželového otvoru v tělesu ovládacího ramene.Uvedený nedostatek odstraňuje rameno ovládací tyče odlévací ocelářské pánve, které je na jednom konci opatŕeno nábojem, jímž se usazuje na kuželový konec ovládací tyče a zajišEuje se na ní klínem a je opatřeno dvojicí kŕížových drážek sloužících ke spojení kuželového vyběhu ovládací tyče a ramena klínem a kde druhý konec ramena je cpatřen záchytným ozubem pro zavěšení...

Keramická licí hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 255977

Dátum: 15.04.1988

Autori: Plucar Anatol, Wendler Ljuboš

MPK: C04B 35/18

Značky: hmota, keramická, licí

Text:

...ve frakci do 5 mm. To zůstává za těchto podmínek ve vznosu, nesedimentuje a nedochází tedy k odměšováni součástítakto připravené licí hmoty.Tento způsob přípravy licí hmoty umožňuje použít ve hmotě větší stupeň zaostření,to je větší procento ostřiva, a to ostřiva 5 velkým maximálním zrnem až do 5 mm. Použitím hrubšího zrna ostřiva a vyšším naostřením zrychluje se tvorba střepu, střep se na sádrové formě vytváří rovnoměrně rychle a sám...

Licí souprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 254570

Dátum: 15.01.1988

Autori: Maroszczyk Věslav, Sliž Rudolf, Irmler Bohdan, Branny Jindřich, Němčík Emil

MPK: B22D 9/00, B22D 7/12

Značky: licí, souprava

Text:

...ve dně kokily. V krycí desce je zároveň otvor pro napojení šamotových trubek z licího kůlu do středové tvárnice zazděné v základní licí desce.Výhodou licí soupravy pro odlévaní oceli podle vynálezu je zajištění centricity stavění kokil a.zajištění stability kokil během přepravy při současném zamezení úniku oceli během odlévání, ke kterým při současně známých způsobech odlévání oceli do kokil se dnem může dojít V důsledku prasknutí licích...

Licí pánev se šoupátkovým uzávěrem a spojovacím mezikusem pro vakuové lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 253839

Dátum: 17.12.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 1/00, B22D 41/08

Značky: šoupátkovým, lití, mezikusem, licí, spojovacím, vákuové, pánev, uzávěrem

Text:

...osazení je zasunuto do posuvného dílu § a je zespodu uchyceno přírubou ll, upevněnou k tomuto posuvnému dílu g a jejíž dolní část je umístěna nad kanálem ll šikmeho odváděcího žlabu.l§, který je zhotoven ze šamotové čtvercové trubky vsazené do ocelověho rámu, k němuž jsou připevněna závěsná oka lg, nasunutá na vodorovnou tyč ll, připevněnou k nástavci lg posuvného dílu §, v němž je umístěna dolní keramická výlevka lg, jejíž otvor je shodného...

Způsob plynulého lití betonových objektů a posuvná licí forma k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241130

Dátum: 15.12.1987

Autor: Brokeš Peter

MPK: B28B 5/00

Značky: forma, způsobu, objektu, způsob, plynulého, betonových, lití, licí, provádění, posuvná

Text:

...ústrojíł§ 2 válce s pístem a s pomocí spojovací tyče 3 kolem vodorovných hřídelü lg, łł synchronně vždy ve stejném směru ve vzájemnm stavu.Ústrojíłł z válce s pístem tlačí na svršekg formy 3 stejnoměrnou silou, přičemž se vytváří v betonu ke zhutňování tlak, např. 0,05 až 0,1 MPa.Takto byl popsän způsob zpracování betonové směsi, při němž dochází k lití v nehybně formě. Při posuvnám lití je postup v podstatě stejný, až na to ovšem, že...

Přenosná licí pánev pro metalurgii a indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238494

Dátum: 01.10.1987

Autori: Láncoš Jozef, Rada Josef, Říha Antonín, Strung Ladislav

MPK: B22D 1/00, B22D 41/00

Značky: prenosná, indukčním, ohřevem, licí, metalurgii, pánev

Zhrnutie / Anotácia:

Pánev je určena ke zpracování tavenin a jejich rafinaci v hutnictví, zejména lze ji využít při výrobě nerezavějících ocelí a slitin. Podstata vynálezu spočívá v tom, že indukční systém je umístěn uvnitř licí pánve a je tvořen nejméně jednou ohřívací cívkou obklopenou transformátorovými plechy, přičemž cívka, plásť i dno pánve jsou odděleny od tekuté lázně žáruvzdorným materiálem a cívka je od tranformátoru, plechu i žáruvzdorného materiálu...

Licí forma

Načítavanie...

Číslo patentu: 247104

Dátum: 28.09.1987

Autori: Svoboda Karel, Bartoníeek Ladislav Jieín

MPK: B22D 27/13, B22C 9/24

Značky: forma, licí

Text:

...non KOTODHM ras H 0 nąWT B ĎODMY. ĽOHXHO npesumarh PHEDOCTBTHJWECKOE annenne pacnnaaa nan HHHHM YDOBBGM HOHOFO mena H B Kamnon cnyqàe3 OSMOKHOCTb ynpasnxwb Hpoueccom ůopumposanna nonocwn B oöbeme àarnepe Bammero Meranna n onxcmaaeuoü nuweňnoñ Qopme nosnonner nonyqawn ownnnxu c HOHOCTBM, n oőaeu Koropoň sxonm 3 05 beM ycanoqnoň paxonnnu öes npuómnn. Hsneaeune me mapu ycanoquoä paxonnnm B npuömnu om ynnnuenuoů cepnean Hoň K xownaxrnoň,...

Odstředivý licí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 246101

Dátum: 15.09.1987

Autori: Fischer Horst Halle, Freyer Günter

MPK: B22D 13/06

Značky: odstredivý, stroj, licí

Text:

...lopekty 31 lichoběinikový průřee, kde Iirlí kladne je upevnine na ,etłnč lioího kandlu E.Kov klití eo přivddi do přivádeci komory j, která nastáva e výhodou se dvou dilčích kolo oddilonýcłrpropusti, aby ee neshorěilo vakuun. Iho přivddioi komory 3 je apojeno eherní tavici komorou 3, napr. vyeokorrekvenčoi tavici peci, k předblšnćuu roetaveni kovu. Horní tavici koaore A ná ve dnu ventil ž, kterým ee nataveny kov vypoultí do epodní tavici...

Kompozice, zejména pro tmely a licí hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 244897

Dátum: 14.08.1987

Autori: Crenshaw Ronie Ray, Algieri Aldo Antonio, Willlard Daniel Gray, Hatton Leslie Roy

MPK: CO8L 63/00

Značky: zejména, hmoty, licí, tmely, kompozice

Text:

...barví známými piqmenty a mikrodisperzními barvivy.Pokud se to javí vhodným, lze kompozice plastifikovat přídavkem běžných plastifikátorů,zejména esterů kyseliny ftalové, citronové, adipové, fosforité, fosforečné a podobné. Dle potřeby lze známými postupy upravovat povrchová napětí, rozliv a reologické vlastnosti.Kompozice pro licí pryskyřice obsahují obvykle nejvýše 55 hmotnostních dílů PVC na na 100 hmot. dílü pojiva, kdežto tmely obsahují...

Licí zařízení, zejména konvertor k přelévání a/nebo k dodatečné úpravě roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236499

Dátum: 16.03.1987

Autori: Mutschlechner Herman, Platzer Herbert, Pavlovsky Rudolf

MPK: C21C 5/50, B22D 41/06

Značky: konvertor, zejména, zařízení, úpravě, licí, přelévání, roztaveného, dodatečné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je opatřeno sklápěcím mechanismem. Sklápěcí rameno je uloženo ne méně na dvou otočných nebo sklápěcích osách. Oblouky vodicího segmentu u sklápěcího ramene mají vzhledem k příslušné ose sklápěcího ramena rozdílné poloměry. Vodicí segment je poháněn motorem a je obepnut nejméně jedním řetězem.

Uzávěr licí pánve s dolním ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 249154

Dátum: 12.03.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 41/10

Značky: licí, uzáver, dolním, ovládáním, pánve

Text:

...ponořena do žhavé taveniny, čímž značně trpí a je snížena její životnost a neníspolehlivě zaručene eouosost čepového uzávěru s otvorem ve výlevkovém pouzdře a tím i jeho těanost, přičemž 3 prodlužováním délky jeho dříku, potřebné k možnému upevnění ovládecího ramena, se jeho netěsnoet bude zvyěovat, čemuž nezabrašuje ani to, že dolní část dříku je střiděna ve výlevkovém pretenci, uloženěm s potřebnou radiální vůlí ve výlevkovém kameni....

Uzávěr licí pánve s dolním ovládáním, zejména pánve ocelářské

Načítavanie...

Číslo patentu: 249153

Dátum: 12.03.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 41/10

Značky: uzáver, ocelářské, dolním, zejména, pánve, ovládáním, licí

Text:

...od zbytků taveniny, je třeba nechat pánev vychladnout, což přináší tepelné ztráty, nebot před dalším odpichem je nutno pánev opět znovu ohřát. Nevýhodou je i to, že hlava čepového uzávěru je zcela ponořena do žhavé taveniny, čímž značně trpí a je snížena její životnost a že není spolehlivě zaručene souosost čepového uzávěru s otvorem ve výlevkovém pouzdře a tím i jeho těsnost, přičemž s prodlužovaním délky jeho dříku, potřebné k možnému...

Licí pánev ustavená na plášti vakuovacího kesonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249152

Dátum: 12.03.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 41/08, B22D 41/00

Značky: plášti, kesonu, vakuovacího, pánev, licí, ustavená

Text:

...kesonu, podle vynálezu, kreslenn v částečném podélném řezu.Licí pánev ustavená na plášti vakuovacího kesonu podle příkladného provedení sestává z čepového uzávěru l, jehož hlava g tvąru kulového vrchlíku je uložena ze spodu v dutině výlevkového sedla 1 výlevkového kamene 5, který je zasazen ve dně Ž lioí pánve. Hlava g je spojena závitovým spojem se svislou vodicí tyčí §,opątřenou výlevkovým pouzdrem, pevně spojenou na druhém konci se...

Licí žlábek pro odstředivé lití odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234496

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kudrna Rudolf

MPK: B22D 13/10

Značky: licí, lití, žlábek, odlitků, odstředivé

Zhrnutie / Anotácia:

Licí žlábek pro odstředivé lité odlitků podle vynálezu umožňuje odlévat taveninu bez nebezpečí vzniku vířivých proudů a bez vad, které v důsledku vířivého proudění vznikají v odlitku. Licí žlábek je tvořen nálevkou, která ve své dolní části přechází v licí žlábek, který je tvořen licí trubkou. Konec licí trubky je zaslepen a v místě před zaslepeným koncem je na ni napojena výlevka. Výlevka je napojena tak, aby její osa byla v horizontální...

Licí forma na výrobky z termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244511

Dátum: 16.02.1987

Autori: Švastová Alena, Sedláeek Ivan, Koláo Miloslav, Kuba Zdenik, Skalka Boris

MPK: B29C 39/26

Značky: forma, výrobky, termoplastů, licí

Text:

...Msnennñ aa cqew cosnaxnñ cnsmroau Hanpameauñ npm nponannnsaann Marepuama qepes nonocwn no Momeama owaepmneaua uanens.YKasaHHan uenb nocwnraewcn TBM, qwo B MsBecTHoü Qopme uns msrorosuenns msnennñ na Tepmonnacwoa, conepmameü Bnycxnue ĽHTHMKUBHG Kaaann n nocnenoaawenbao coennHGHHHG Memny coóoň nepenycxnumm Kananamm oěopmnaxme nonocrn, cornacao nsoópewenmm, npneeneuuuü pasmep nonepeq 244511-4 Horo ceqeunn Bnycxaoro Kaaana panea I-4 paccwonna...

Šoupátkový uzávěr licí pánve na tekuté kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236654

Dátum: 15.02.1987

Autor: Walther Ludwig

MPK: B22D 41/08

Značky: šoupátkový, licí, pánve, tekuté, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká šoupátkového uzávěru licí pánve na tekuté kovy, například ocel, tvořený výměnnou pevnou keramickou deskou, uloženou pevně v ocelovém rámu pod vnitřní vložkou licího otvoru licí pánve a utěsněnou na kruhové pero k objímce a spod ní umístěnou keramickou posuvnou deskou, zasazenou do ocelové vany, opatřenou nejméně jednou keramickou licí trubkou a uloženou vyměnitelně v kluzném rámu, přičemž keramická posuvná deska je ke keramické...

Zařízení pro dmýchání plynů do licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 248688

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 41/08, B22D 1/00

Značky: licí, zařízení, plynů, pánve, dmýchání

Text:

...z licí pánve.Na přiloženém výkresu je znázoměno příkladné prove~ . dení zařízení pro dmýchání plynů do licípánve podle vynálezu, kreslené v podélném osovém řezu.Zařízení pro dmýohání plynů do lioí pánve podle příkladného provedení sestává z čepového uzávěru 1, jehož hlava g je uložena ze spodu v dutině výlevkového sedla 2 výlevkového kamene A, zesazeného ve dně 5 iicí pánve a. který je svislým pouzdrem 6 otočně uložen v dolním trubkovám na...

Zařízení pro dmýchání plynů a přísad do licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 248687

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 41/08, B22D 1/00

Značky: dmýchání, zařízení, pánve, licí, plynů, přísad

Text:

...kamene A, zasazeného ve dně 5 licí. pánve a který svislým pouzdrem 6, opatřenýmuvnitř tvarovanou žárupevnou vyzdívkou 1, je suvně uložen v dolnim trubkovém náastavci g, připevněncĺm k silnostěnné desce 2, ktera je ke dnu 5 upevněna pomoci neznoĺzwněných kolíků. a klínů a ke ktere je dále připevněn horní. trubkový náxstavec 1(), zapadající do vybrání výlevkového sedla 2, které je ve Spodní části spojeno s výlevkovým tvarovým pouzdrem ji,...

Uložení čepového uzávěru licí pánve s dolním ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 248678

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 41/10, B22D 41/08

Značky: uložení, pánve, čepového, dolním, uzávěru, ovládáním, licí

Text:

...uzávěru licí pánve podle vynálezu, kreslené v podélném řezuoUložení čepového uzávěru licí pánve e dolním ovládáním,pod 1 e příkladného provedení,sestává z hlavy 1 tvaru ku 248 878lového vrchlíku, která je uložena ze spodu v dutině výlevkového sedla g výlevkového kamene 2, zasazeného ve dně 3 licí pánve a která je spojene závitovým spojem se svislou vodicí tyčí 5 opatřenou výlevkovým pouzdrem Q a v dolní části víkem 1 v nichž jsou...