Patenty so značkou «liatej»

Pás liatej ocele s nízkou povrchovou hrubosťou a nízkou poréznosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16853

Dátum: 23.01.2004

Autori: Mahapatra Rama Ballav, Blejde Walter

MPK: C22C 38/06, B22D 11/06, C22C 38/04...

Značky: povrchovou, liatej, nízkou, poréznosťou, hrubosťou, ocele

Text:

...tak, aby vytvorila lejaciu kaluž, bude mať celkový obsah kyslíka, ktorý je obvykle nižší než 250 ppm. Vjednom uskutočnení spôsob zahrňuje privádzanie roztavenej ocele majúcej celkový obsah kyslíka aspoň 100 ppm, obvykle pod 250 ppm, a obsah voľného kyslíka od 30 do 50 ppm medzi dvojicu odlievacích valcov pre vytvorenie Iejacej kaluže pri takej teplote, že väčšina tu vytvorených kyslíkových inklúzii bude v tekutom0007 Spôsob bol vyhodnotený...

Vložené teleso na ochranu nárazovej plochy liatej ocele v metalurgickej nádobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2090

Dátum: 08.10.2003

Autori: Fechner Richard, Fechner Robert

MPK: B22D 11/103, B22D 41/00

Značky: ocele, vložené, ochranu, plochy, liatej, nádobě, těleso, metalurgickej, nárazovej

Text:

...nároku 1vyplývajú zo znakov závislých vedľajších nárokov.0008 Myšlienka, ktorá je základom vynálezu, spočíva v tom, že vložené teleso má uzavretý kryt, ktorý sa až dopadajúcou Iiatou oceľou čiastočne ničí,pripadne otvára, takže sa liata ocel môže dostat do vloženého telesa. Týmto opatrením sa môže prúd liatej ocele dostat principiálne na ľubovolné miesto krytu vloženého telesa, takže sa nemusia uskutočňovať žiadne zvláštneopatrenia na...

Srdcovka z liatej tvrdej mangánovej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 279283

Dátum: 09.09.1998

Autori: Jäger Helmut, Oswald Johannes Rainer

MPK: E01B 7/10, E01B 7/12

Značky: srdcovka, tvrdej, manganovej, liatej, ocele

Zhrnutie / Anotácia:

Srdcovka (1) pozostáva z ložného telesa, na ktorom je vytvorený srdcovkový hrot (2), v oblasti ktorého je vytvorená časť (3) na dotyk s krídlovými koľajnicami (4). Na ložnom telese sú priečne na jeho pozdĺžnu os v oblasti podvalu (7) vytvorené stojiny (9) na dosadnutie na podvaly (7) alebo podkladnice. Na ložnom telese je v oblasti skrutkového spojenia ložného telesa s krídlovými koľajnicami (4) vytvorený rozperný diel (8). Ložné teleso je...

Zmes na výrobu liatej podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1093

Dátum: 07.02.1996

Autor: Dzielava Ľudovít

MPK: C04B 14/04, E04F 15/12

Značky: liatej, podlahy, výrobu

Text:

...na výrobu liatej podlahy podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spoči. va v- tom, že okrem epoxidovej alebo polyuretánovej živice, pigmentov, plniv a iných zložiek, t.j. okrem všetkých zložiekbežne obsiahnutých v štandardných zmesiach, obsahuje zmes aj 7 až 25 hmot. homogénne dispergovaných častíc o veľkosti od 0,1 m do 0,1 mm z nerastu na báze kyslićníka kremićitého SiO 2. Uvedené častice sú pripravené mletím nerastu na báze...

Spôsob výroby liatej podlahovej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: 216251

Dátum: 15.05.1984

Autori: Tainová Štefánia, Vozár Jozef, Stano Igor, Matušík Slavomír

Značky: liatej, spôsob, živice, výroby, podlahovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby liatej podlahovej živice vytvrditeľnej za prídavku iniciátora a aktivátora, pripravenej zmiešaním dvoch rozdielnych nenasýtených polyesterových živíc, pripravených z maleínanhydridu, ftalanhydridu, etylénglykolu, dietylénglykolu a propylénglykolu v reaktívnom rozpúšťadle, vyznačujúci sa tým, že sa ako jeden komponent pripraví živica z východiskových surovín v molárnom pomere 2,00 až 2,16 mólov etylénglylolu a propylénglykolu,...