Patenty so značkou «letmých»

Strihací mechanizmus letmých kľukových nožníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 279464

Dátum: 04.11.1998

Autor: Dofek František

MPK: B23D 25/06, B23D 25/08

Značky: mechanizmus, kľukových, střihací, letmých, nožníc

Zhrnutie / Anotácia:

Strihací mechanizmus letmých kľukových nožníc, ktorého nožové suporty (15, 16) otočne uložené na čapoch kľúk (3, 4, 5, 6) sú spolu zviazané vodiacimi stĺpmi (17, 18) štvorhranného prierezu. V hornom nožovom suporte (15) sú tieto stĺpy bezvôľovo vedené dvojicami kladiek (21, 22, 23, 24). Rovina preložená osami spodných kladiek (21, 22) prechádza osami čapov horných kľúk (3, 5). Jedna z každej dvojice vodiacich kladiek je pritláčaná k stĺpu (17,...

Pohon letmých bubnových nožníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 278387

Dátum: 11.06.1991

Autori: Štyl Pavel, Dofek František

MPK: B23D 25/12, B23D 19/04

Značky: nožníc, bubnových, pohon, letmých

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodová skriňa (7) pohonu letmých bubnových nožníc obsahuje tri nekruhové ozubené kolesá. Medzi stredným nekruhovým kolesom (10) a ľavým nekruhovým kolesom (11) poháňajúcim nožnice je prevodový pomer daný rovnakým vzťahom ako prevodový pomer medzi stredným nekruhovým kolesom (10) a pravým nekruhovým kolesom (12) poháňajúcim zotrvačník (8).

Vstřikovací nástroj s magnetickým ovládáním letmých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256444

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hošek Stanislav, Švec František

MPK: B29C 45/40

Značky: letmých, desek, vstřikovací, ovládáním, nástroj, magnetickým

Text:

...a znečištění pracovní mezery jsou uložené magnety umístěny v izolačních pouzdrech z plastu, pryže, nebo chráněny jiným vhodným krytem. Je možné volit i okolní desky nástroje z nemagnetických ocelí. Tím se zabráni případnému poškození vstřikovacího nástroje. Magnety plní v případě pohybu letmé desky pro vyhazování nebo stírání výstřiku známou funkci magnetickét pružiny nebo v případě potřeby zachytit pohyb letmé desky známou funkci...

Zariadenie pre automatickú reguláciu strižnej roviny suportu najmä letmých nožníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 248140

Dátum: 15.01.1987

Autori: Markovich Peter, Lipocký Juraj

MPK: B23D 33/00

Značky: roviny, automatickú, suportů, strižnej, nožníc, najmä, letmých, zariadenie, reguláciu

Text:

...no .prevádzzkouvarn-ých limkěnch, pričom so využívajú prvky tejto sekunlcliýrrnjej jregujiálcie na -rovlnjakej báze, t. j. prevážoe hydrouwiické.Přľĺkĺľdid ujszlswiočneniją zariawdennia podle vytnjájlezu je znázornený na priloženom. výkrese so schemajtickým rozmziewstzientírm hyd« reujiických psrv~kjo~v ta. rozvodov s vyzťiajčenim linky .a, letimýnoh nąožlnąíac.Zariadenie V pôvotdnlom vybavení pozostávvla. z plrialmiočijarreho...

Zariadenie pre automatickú reguláciu strižnej roviny suportu najmä letmých nožníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 248139

Dátum: 15.01.1987

Autori: Markovich Peter, Lipocký Juraj

MPK: B23D 33/00

Značky: nožníc, zariadenie, automatickú, letmých, roviny, najmä, strižnej, suportů, reguláciu

Text:

...z priamoačialrehwo» hydromlotora. D 0to-hilo Výsŕnuvphehuo prcrirlubia sú paralehe vmdené raj jesdltilosnmerlný Velĺlltĺl spätného» Chao du rsuplcxriu a nasltzlvitelný ventil pracolvnéłro Chrcldu .suprontLLVýhody vvnállezul sú hiavne V zabezpečelľlĺ Splolľialhüili/Bj synxchsrcnrizácie rýuhloosltii letmýclh Inložlriic nlaljumiěl V rsrrižnej rlovine s rýlch,lbeťlouu pláslu Šłtĺľĺhleĺľlłéłhrĺ) .plechu .a tým aj zabezpnelčenąie utoleuialhcie...

Zařízení k synchronizaci rychlosti pohonů úseku letmých nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223258

Dátum: 15.03.1986

Autori: Eminger Jiří, Páník Jaroslav, Brejcha Josef

Značky: synchronizaci, úseků, zařízení, pohonů, rychlostí, letmých, nůžek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k synchronizaci rychlosti pohonů úseku letmých nůžek, instalovaného ve spojité sochorové válcovací trati. Řeší se jím při stříhání poslední, respektive předposlední měrné délky vývalku synchronizace rychlosti všech pohonů úseku letmých nůžek s rychlostí odváděcího dopravníku, tj. se skutečnou rychlostí vývalku. Podstatou vynálezu je zapojení čidla polohy vývalku, dvou čidel rychlosti vývalku, programátoru a regulačních...

Zařízení pro dopravu stříhaného materiálu v letmých nůžkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 220679

Dátum: 15.12.1985

Autori: Šidák Miloš, Lukes Vladimír

Značky: zařízení, materiálů, stříhaného, nůžkách, letmých, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro dopravu stříhaného materiálu v letmých nůžkách, určených zejména pro stříhání vyválcovaných sochorů velkých průřezů. Řeší se jím spolehlivé vedení poslední části sochoru v prostoru letmých nůžek. Zařízení podle vynálezu sestává ze dvou unášecích válečků, uspořádaných vertikálně uvnitř stojanu letmých nůžek těsně před dráhami nožů, v rovině kolmé na směr pohybu stříhaného materiálu. Jeden z unášecích válečků je...

Zařízení pro dopravu materiálu ve střižném prostoru klikových letmých nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216000

Dátum: 15.02.1985

Autori: Šidák Miloš, Eminger Jiří

Značky: letmých, materiálů, zařízení, dopravu, nůžek, prostoru, střižném, klikových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dopravu materiálu ve střižném prostoru klikových letmých nůžek, kde v pohyblivém nosiči je otočně uložen nejméně jeden dopravní váleček, vyznačující se tím, že každý dopravní váleček (7) pohyblivého nosiče (13), pevně spojeného s dolním klikovým hřídelem (1) nůžek, je opatřen ozubeným kolem (2), které je v trvalém záběru s ozubeným věncem (3), uloženým otočně na dolním klikovém hřídeli (1) nůžek a kinematicky spojeným s poháněcím...